Home

Informasjonsteknologi definisjon

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.I praksis brukes ofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi.Tidligere var begrepet elektronisk databehandling (EDB) utbredt Definisjon av informasjonsteknologi i Online Dictionary. Betydningen av informasjonsteknologi. Norsk oversettelse av informasjonsteknologi. Oversettelser av informasjonsteknologi. informasjonsteknologi synonymer, informasjonsteknologi antonymer. Informasjon om informasjonsteknologi i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular teknologi som brukes til å. Informasjonsteknologi (IT), tidlegare òg elektronisk databehandling (EDB) eller berre databehandling, er bruk av datamaskinar for å lagre, hente, overføre og manipulere data eller informasjon.IT blir vanlegvis brukt i samanheng med forretningsdrift i motsetning til personleg teknologi eller underhaldningsteknologi. IT blir nokre gonger sett på som ei undergruppe av eller synonym til det.

Video: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - Wikipedi

Informasjonsteknologi - Definisjon av

Informasjonsteknologi - Wikipedi

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (INF1-01) Gyldighet Gjeldende læreplan Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (INF1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Gjeldend Lær definisjonen av informasjonsteknologi. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene informasjonsteknologi i den store norsk bokmål samlingen Informasjonsteknologi: Definisjon: Informasjonsteknolgi (IT) er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling og presentasjon av informasjon. Gyldig fra: Gyldig til: Eier: 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk Statistisk enhet: Foretak: Statistikkemne: 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT. IKT - en forklaring IKT er et begrep som er på god vei til å ta over verden, og gir et godt bilde av måten vår teknologi går framover på. IKT står for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, altså er det lett å forstå hvorfor man har valgt å bruke forkortningen i stedet for hele begrepet. IKT er en videreutvikling av det mer primitive IT, altså informasjonsteknologi Ny sikkerhetslov stiller strengere krav til IT-systemer . Den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2019, gjelder spesielt datasikkerhet for fylkeskommunale, kommunale og statlige organer

Hva er IT? Les svar og Definisjon på hva IT e

Opplæring i informasjonsteknologi: definisjon, bruk og evner - Høyskoler og universiteter | September 2020. I dag har endringene som følge av ny teknologi hatt en betydelig innvirkning på livene til mennesker som bor i alle verdenshjørner Følelsen skam står sentralt i TV-serien med samme navn. Seriens suksess tyder på at dette er et tema som føles viktig og relevant for mange. Så hva er skam og hvorfor har vi egentlig denne ubehagelige følelsen INTEC = Informasjonsteknologi Ser du etter generell definisjon av INTEC? INTEC betyr Informasjonsteknologi. Vi er stolte over å liste akronym av INTEC i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av INTEC på engelsk: Informasjonsteknologi

Denne siden handler om akronym av ITOM og dens betydning som Informasjonsteknologi og driftsadministrasjon. Vær oppmerksom på at Informasjonsteknologi og driftsadministrasjon er ikke den eneste betydningen av ITOM. Det kan være mer enn én definisjon av ITOM, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av ITOM en etter en Oversettelse for 'informasjonsteknologi' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMASJONSTEKNOLOGI (Bachelor).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 138 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 10 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 8 relaterte yrker til utdanningen INFORMASJONSTEKNOLOGI (Bachelor) 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Enkle funksjoner - 3rd edition: Kapittel 5.1-5.6 Professor Alf Inge Wan

Sjekk informasjonsteknologi oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på informasjonsteknologi oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Administrasjon av informasjonssikkerhet (gamle ISO 17799:2005) Informasjonssikkerhet Beskyttelse mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for den informasjon som behandles i systemet og systemet i seg selv Hva er informasjonsteknologi II 5 2) Datanett Økning i kapasitet ( 100Mbit ned/ 10Mbit (opp-last) hjemme) Dobling i linjekapasitet hver 6 - 12 mnd Alt har snart blitt data-trafikk (ikke separat tale i telenettet) Pentium II - 7.5 mill transistorer Del av overflaten forstørret - 1 transistor, 0.0001 mm linjebredde ( 100nm) Optisk 'trykking' av kretser med ekstremt ultrafiolett ly

Grunnleggende om Internett - ppt laste ned

Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1. Programmering. Hva er programmering ? Fagstoff. Hva er Enten om det er vekkerklokka om morgenen eller et billettsystem, så vil det kreve en form for kode. En vanlig definisjon på programmering er at datamaskinen instrueres til å utføre ulike oppgaver. Slike instruksjoner kaller vi. Informasjonsteknologi Felles kablingssystemer Norsk elektroteknisk norm NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK 701:2016 OM NEK 700:2016 Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en 3.1 Termer og definisjoner. Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - Det er veldig vanskelig å vinne en sak uten at den har vært innom media først! En kvalitativ studie av maktforholdet mellom kilder og journalister gjennom pressemeldingens rolle Hanne Strypet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap Oppgaven levert

Informasjonsteknologi - OsloMe

 1. Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Definisjoner og avgrensninger 127 9. Definisjoner og avgrensninger 9.1. Informasjonssektoren 654105 Høgskolekandidat, industriell informasjonsteknologi, toårig 654106 Høgskolekandidat, informasjonsbehandling, toåri
 2. Det er naturlig, ettersom bruk av informasjonsteknologi står sentralt. Begrepet informasjonssikkerhet dekker imidlertid all informasjonsbehandling, også de delene som ikke involverer bruk av IKT. F.eks. kan taushetsplikt brytes ved muntlig utlevering av informasjon som ikke har vært behandlet ved hjelp av IKT-utstyr
 3. Definisjon teknologi. Med teknologi menes: Kunnskapsbaserte hjelpemidler som erstatter praktiske menneskelige ferdigheter innen kunst, informasjonsteknologi - normalt synonymt med IKT-teknologi, men inkluderer alle informasjonsystemer som involverer teknologi på en eller annen måte
 4. Nå skal det bli lettere å formulere seg på norsk når du dokumenterer IT-arbeidet. I samarbeid med Difi og Arbeidstilsynet, har Dataforeningen oversatt ordlisten knyttet til standardrammeverket «The Open Group Architectural Framework» (Togaf) for IT-arkitektur. Formelt er arbeidet gjort på vegne av The Open Group, som nylig godkjente den norske ordlisten som en offisiell teknisk standard
 5. Gartner Group, som er en amerikansk forsknings-og rådgivningsvirksomhet innen informasjonsteknologi, anvendte i 1990 første gang forkortelsen ERP, som en forlengelse av begrebet MRP - Material Requirements Planning og edb-integrert produksjon. Uten å unnlate disse begreper, kom ERP til å representere en langt større helhet

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetenes side. Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt viktig, og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer. NEK 700 serien er verktøyet Ikt definisjon. IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. . Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: IKT i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samlebetegnelse for teknologi for innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av. Informasjonsteknologi blir brukt i verdikjeder til å effektivisere produksjonen. Det er ikke så viktig i verdiverksteder. Langt viktigere er det å finne gode løsninger på problemene - det er der verdiskapningen ligger. Informasjonssystemer er viktig, fordi de kan skape merverdi ved problemløsning i verdiverksteder Informasjonsteknologi Journal Et felles fagspråk for sykepleien kan bidra til å gi felles definisjoner av begreper som kan fremme felles forståelse og kontinuitet i sykepleien. Videre kan et felles fagspråk føre til mer bruk av kunnskapsbasert praksis

Informasjonsteknologi brukes til å løse problemer, derfor blir metoder for problemløsing et sentralt tema. Temaet har stor overføringsverdi til andre fagområder selv om metodene er ulike. Tekstbehandling, regneark, databaser, og program for simulering, grafikk og kommuni­kasjon er verktøy som benyttes på alle nivåer i samfunns- og næringsliv Programfaget informasjonsteknologi er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag,. IT står for Informasjonsteknologi, og er et begrep som omfatter teknologi for å . Her finner du betydninger av ordet Informasjonsteknologi. Du kan også legge til en definisjon av Informasjonsteknologi selv

kunstig intelligens - Store norske leksiko

Dette er i en litt modifisert utgave den definisjonen en finner i vår tids mest benyttede oppslagsverk: Wikipedia. Essensen i definisjonen er at teknologi (også informasjonsteknologi) er målbevisste sammenstillinger av menneske og materiell. I forelesningene vil jeg mange ganger referere til samspill mellom teknologi, samfunn og mennesker Informasjonsteknologi spiller en viktig rolle i moderne katastrofehåndtering mekanismer, og hjelper organisasjoner identifisere og hindre katastrofen risiko i driften. Katastrofehåndtering spesialister også bruke programvare og maskinvare for å overholde lover og regler. Definisjon

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK Studieprogram Energi og miljø (MTENERG) 5. årskurs Studieretning Energibruk og energiplanlegging 1) Ett fordypningsemne med tilhørende fordypningsprosjekt skal velges. 2) Ett ikke-teknologisk emne skal velges. Det kan velges fritt fra NTNUs tilbud. Se side 322 for definisjon av hv IT og IKT brukes ofte om hverandre av de i databransjen , men disse begrepene er forskjellige i definisjonen . IT står for informasjonsteknologi og IKT står for Information Communication Technology . Dette er svært nært beslektet, men vilkårene betegne to forskjellige studieretninger eller industri Definisjonen av økonomistyring har utviklet seg over tid, fra å fokusere på økonomisk kvantifiserbar informasjon, til å inkludere ekstern informasjon om markeder, konkurrenter, kunder og annen informasjon som vil hjelpe ledelsen med å nå organisasjonens mål (Chenhall 2003). Wikipedia definerer idag begrepet økonomistyring som

Fra pedagogene har vi hentet følgende definisjon. Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, Grenseflaten mellom læringsprosesser og verktøyene og plattformer for informasjonsteknologi, kalles digitalt læringsmiljø Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven? I Norge og Europa kjemper aktivister for å endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som sex uten samtykke. Dette vil verken endre eller løse noe særlig av problemet, mener forskere

Informasjonsteknologi Kvalitativ studie Organisering Pårørende Politiske dokumenter, nasjonale utredninger og meldinger fra Stortinget legger opp til at velferdsteknologi skal løse mange av utfordringene i fremtidens helsetjeneste. Velferdsteknologi kan defineres som:. Dette er et adjektiv som beskriver noe relatert til eller karakteristisk for kulturen til datamaskiner, informasjonsteknologi eller virtuell virkelighet. Alina Cristea1 - 6. september 2018: 6: 2 1. betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg En vanlig definisjon på et sosialt system er at det består av et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Det mest omfattende sosiale systemet er samfunnet. Med et samfunn forstår vi en gruppe mennesker som lever sammen i et varig, organisert fellesskap innenfor et geografisk område

Dette dokumentet omhandler tiltak og avgrensinger for oppfølging av tjenestekvalitet og brukeropplevelse for 1. tertial 2016. Formål: Etablere et fundamen Oljeordliste. Arealavgift: Årlig avgift som rettighetshaverne betaler til staten for hver kvadratkilometer av området som omfattes av en utvinningstillatelse. Avgiften bortfaller etter nærmere regler for areal med tilfredsstillende aktivitet. Avgiften innkreves med hjemmel i pl § 4-9, første ledd definisjon. Begrepet læringsmiljøer brukes ofte som et synonym for læringsmodalitet, og refererer til ansikt til ansikt, virtuelle eller hybridmodaliteter. Hver type modalitet innebærer en rekke verdier om hva som forventes av læreren, studenten, deres forhold og læringsprosessen, blant annet Informasjonsteknologi. Semantisk nettverk: definisjon, klassifisering og anvendelse - Informasjonsteknologi - 2020 September 2020. Semantisk nettverk er en informasjonsmodell av ethvert fagområde

Informasjonsteknologi definisjon - Vifte til vedov

Levekår i dagens Norge. FNs utviklingsprogram (UNDP) har flere ganger det siste tiåret rangert Norge som verdens beste land å leve i. I denne artikkelen skal vi ta for oss noen av de faktorene som gjør at Norge kommer såpass høyt opp på listene, og se litt på hva som ligger bak tallene Full oversikt over ytelser og kostnader - Standardprosessene i SAP er et resultat av vellykkede implementeringer i store globale virksomheter. Dette er noe vi drar fordel av, sier ass. direktør logistikk Rune Rørvik og teamleder IT logistikk Bernhard H. Olsen i Coop Norge Handel AS Har du nokon gong blitt irritert på nokon fordi dei har satt inn oppvasken på feil måte i oppvaskmaskina, hengt dorullen feil vei eller ikkje sortert bosset riktig? Ja? Men har du då tenkt at grunnen til dette er at designet på dei ulike produkta er for dårlege? Om ja, då har du kanskje ei interaksjonsdesignspire i deg

Definisjon. IKT-tjeneste** En IKT-tjeneste er en IKT-løsning inkludert tilhørende drift og forvaltning av IKT-løsningen. En IKT-tjeneste er basert på informasjonsteknologi og støtter fagsidens arbeidsprosesser. Tjenesten inneholder personellressurser, produksjonsprosesser, teknologi,. Om publikasjonen: Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset Grunnleggende programmering som gir 15 studiepoeng. Seks av disse studiepo

informasjonsteknologi - norsk bokmål definisjon

Grensesnitt innen informasjonsteknologi. Innen informasjonsteknologi snakker man om grensesnitt på mange nivåer.. Grensesnitt mellom menneske og maskin. Grensesnitt mellom et menneske og en datamaskin (eller dataprogram) kalles brukergrensesnitt.Et brukergrensesnitt er måten brukeren av en programvare kommuniserer med et dataprogram. Dette kan være alt fra visuell informasjon som er. Avgjørende for norske selskapers vekstpotensial. Hvert åttende til tiende år skifter norske virksomheter ut sine ERP-system. - I vår dialog med mer enn 300 kunder som har implementert ERP-løsninger, har den forretningsmessige viktigheten av slike systemer økt kraftig senere år, sier Tom Olberg (bildet), partner i HerbertNathan & Co som i fjor utarbeidet en nøytral analyse av. En definisjon som er mer orientert mot de kulturelle aspektene ved digital dannelse kan gis med utgangspunkt i Wilhelm von Humboldt. Dannelse En digital statsborger (eng: digital citizen) refererer til en person som utnytter informasjonsteknologi (IT) for å engasjere seg i samfunnet, politikk og statlig deltakelse -Informasjonsteknologi og systemer / Materiell, drivstoff, miljø og anlegg / Økonomi, kvalitet og kontrakt. Den siste gruppa har vært en intern gruppe i AtB, og innholdet i rapporten fra denne gruppa vil ikke bli offentlig, men skal brukes inn i anbudsarbeidet. AtB som prosjektansvarlig har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og Fakultet for ingeniørvitenskap · Se mer » Geir Egil Dahle Øien. Geir Egil Dahle Øien (inntil 2016 Geir Egil Øien) (født 29. desember 1965) er professor og dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Ny!! § 1-4 Definisjoner I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik: Beredskap: Den ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel. informasjonsteknologi, varehandel, tilgang til medisiner og medisinsk teknologi og andre vesentlige varer 2.2 Definisjon av IKT-næringen Visse utfordringer knyttet til IKT-definisjonen, videreføres til en definisjon av selve IKT-næringen. IKT er en integrert del i mange produkt- og tjenesteleveranser, en problemstilling som blant annet er omtalt i Menon-publikasjons nr. 1/2015

SSBs Metadata - Variabeldefinisjon - Informasjonsteknologi

 1. Definisjon av offentlige helseinformatikk Offentlige helseinformatikk er et system designet for å bruke moderne informasjonsteknologi for å forbedre praksisen med medisin. Den omfatter bruk av informasjonssystemer for utøvelse av folkehelse og informasjonsdatabaser som brukes i forskning o
 2. Samtidig oppheves forskrift av 16. desember 1992 nr. 1157 om bruk av informasjonsteknologi (IT). Finanstilsynet kan gi utsettelse med å oppfylle krav i forskriften. 0: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009)
 3. Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv. Les mer om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Ledige stillinger. ERP-spesialist. Enterprise.
 4. En kunnskapsbase er viktig i den verden av informasjonsteknologi. Det er der du finner alt som det er å vite om en bestemt programvare, maskinvare eller webside Definisjon A kunnskap base er en samling av artikler, videoer, bilder og generell informasjon om et bestemt program eller maskinvare
 5. På begynnelsen av 1900-tallet ble byggekunst, industriproduksjon og transport revolusjonert av nyvinningene innenfor materialbehandling, samlebåndsprinsipp og motorisering. På begynnelsen av 2000-tallet er det de store endringene innen informasjonsteknologi som har endret både yrkesliv og fritid
 6. TFP beregnes vanligvis som Solow-residualen basert på bruttoprodukttall. I tillegg til denne har jeg estimert tre alternative mål på total faktorproduktivitet: Solow-residualen basert på produksjonstall, Solow-residualen justert for variabel kapasitetsutnyttelse og Solowresidualen justert for informasjonsteknologi
 7. Norsk Standard (NS) er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge.. Det er Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.. Norsk Standard kan utvikles på de fleste områder i samfunnet, fra petroleum, bygg og anlegg, til samfunnsansvar og tjenester
Pbz tečaj – Lys for kjøkkenet

IKT - definisjon - tarantell

Læreverket Folk dekker faget sosiologi og sosialantropologi på programområdet politikk, individ og samfunn i studiespesialiserende utdanningsprogram.. Verket består av lærebok, elevnettsted, lærernettsted og lydbok. Folk er bygget opp rundt sentrale fagbegrep, både i bok og på nettet Definisjon Innhold: En strategisk planleggingsmodell, populær siden utviklingen av informasjonsteknologi, hvor et nettverk av leverandører, distributører, konkurrenter og kunder alle arbeider gjennom konkurranse og samarbeid for å fremme salg av produkter Denne artikkelen handler om hvordan vi kan forstå undervisningskvalitet. Den går inn på mulige definisjoner for god og læringsfremmende undervisning, og reiser spørsmålet om hvorvidt vi kan og bør operere med generelle definisjoner for kvalitet på undervisning. Teoretisk utviklede -kategorier kobles sammen med empiri fra ulike undervisningspraksiser i høyere utdanning

Den nye arbeiderklassen

Ny sikkerhetslov stiller strengere krav til IT-systemer

 1. Definisjoner. The truth or falsehood of all of man's conclusions, inferences, thought and knowledge rests on the truth or falsehood of his definitions. - Ayn Rand [9] Det endelige steget i prosessen med dannelse av begreper er definisjonen. En definisjon er et uttrykk som identifiserer naturen til enhetene som er underlagt et begrep
 2. En vesentlig forutsetning for valg og definisjon av... Les mer konkurranseevne Omfatter ulike faktorer som påvirker grad av tilfredshet hos sluttbrukerne: kvalitet, pris, service, tilpasningsevne m.m., og dermed den enkelte aktørs evne til å konkurrere i markedet
 3. I St.meld. nr. 39 (1983 - 1984) Datateknologi i skolen drøftes planer for økt bruk av informasjonsteknologi i grunnskole og videregående skole. Det er interessant å sammenligne hovedmålene som den gang ble gitt for dataundervisningen med dagens definisjonen av digital kompetanse. I Datateknologi i skolen heter det at
 4. De nøkkelforskjell mellom erklæring og definisjon i C er det erklæring i C forteller kompilatoren om funksjonsnavnet, returtypen og parametrene mens definisjonen i C inneholder den faktiske implementeringen av funksjonen.Det vil si at erklæring gir informasjon om funksjonen til kompilatoren, mens definisjon inneholder de faktiske uttalelsene til funksjonen for å utføre en bestemt oppgave
 5. Methlies klassiske pensumbok fra 1991 heter da også 'Informasjonsteknologi' (1991). Andre tidligere pensumtitler er 'Innføring i informasjonsbehandling' (Braadland, Revold, & Haugland, 2001) og Definisjon Kilde Originalkild

Kapittel 1 - Portfoli

 1. Datateknologi vs informasjonsteknologi To kurs som har studentene mest forvirrede om innhold og omfang, begge som er relatert til datamaskiner, er datavitenskap og informasjonsteknologi. Du spør en lekmann, og du vil sannsynligvis få så mange forskjellige svar som mennesker der ute på gata, og situasjonen er ikke klar selv når du spør eksperter
 2. Definisjonen på begrepet åpen innovasjon innebærer ulike praksiser som nettdugnad (crowdsourcing), innovasjonskonkurranse, felleskontrollerte virksomheter, FoU-allianser, lisensteknologi fra et universitet eller deltakelse i nettverk for å koordinere nyskapende aktivitet (Saebi & Foss 2015)
 3. Formålet med dette kapittelet er å gjøre leseren kjent med begreper som ofte forekommer når en prater om cybersikkerhet i en Industri 4.0-sammenheng. Ønsket vårt er at dette skal anvendes som en støtte i leserens kompetansereise innen cybersikkerhet, og øke forståelsen av retningslinjene og anbefalingene i de kommende kapitlene
 4. Definisjoner Forarbeider og forskrifter § 1-3 første ledd bokstav a - Omsetningsbegrepet § 1-3 første ledd bokstav b fjernleverbare tjenester som leveres over internett eller annet elektronisk nett og som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert
 5. Adferdsvitenskap (18) AFI - arbeidsforskningsinstituttet (22) Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (15) Barnehagelærerutdanning (15) Bygg og energiteknikk (6) Ergoterapi- og ortopediingeniørfag (109) Estetiske fag (27) Fysioterapi (52) Grunnskole og Faglærerutdanning (38) Handelshøyskolen (1) Informasjonsteknologi (5) Internasjonale studier og tolkeutdanning (22) Journalistikk- og.
 6. De nylige overskriftene fikk meg til å reflektere over hvor vi er på vei. Selv om dette er et nettsted dedikert for det meste til datamaskiner, vil jeg fortsatt diskutere fremtiden for teknologi - informasjonsteknologi (IT, som datamaskiner ble referert til, i deres tidlige dager) eller annen teknologi som faller inn i definisjonen
 7. Definisjon av kontantstrøm i denne sammenheng er: Resultat før skatt - price/earning ratio (P/E) Engelsk for kurs/fortjeneste per aksje. I verdipapirmarkedet et mye brukt nøkkeltall som viser forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste per aksje

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Vanlig definisjon av ledelse • «Ledelse handler om å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd» (Jacobsen og Thorsvik, 2013) Vanlig definisjon av makt: • «En persons mulighet til å påvirke holdninger og/eller atferd hos en eller flere andre i den retning personen ønsker. SFS 2213 Arbeidstid skole prolongeres for perioden 01.01.2020 til 31.12.202

Video: Informasjonsteknologi (IT

Kontorstøttesystemer er en samlebetegnelse på programvare for vanlige kontoroppgaver. Det inkluderer typiske Office-programmer som tekstbehandling, regneark og presentasjonsprogram, men mange andre typer programmer kan også regnes som kontorstøttesystemer Utilstrekkelige definisjoner. Den tradisjonelt slørete og subjektive tilnærmingen til definisjon av «kunst» kan vi observere i to toneangivende kilder for språk og tenkning i dag. informasjonsteknologi, blomsterdekorasjon, bioteknologi, bilproduksjon, hesteoppdrett, fysioterapi og så videre. Rands klargjøring

Investering - Wikipedi

Informasjons- og datateknologi utdanning

Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-pos På Norskkurs høyere akademisk nivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres

Årsstudium i informasjonsbehandling - Universitetet i

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon. Det kan også referere til bearbeidelse av råvarer og anvendelse av vitenskapelig resultater for å oppnå bestemte mål, foruten til en samling av redskaper, maskineri og. Definisjon av Health Information Technology Gitt fremskritt innen teknologi, har overføring av medisinske poster blitt gjort raskere og mer effektiv. Helseinformasjon teknologien tillater umiddelbar utveksling av helseopplysninger. Selv om dette ikke kan virke viktig, har fremskritt innen hel Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. Felles programfa Hva er definisjonen på omdømmehåndtering? Planmessig å vise utad hvem man er som organisasjon, hva man er og hva man står for, slik at omgivelsenes oppfatning av og tillit til organisasjonen styrkes generalisert definisjon av de trigonometriske funksjoner. sinussetningen. cosinussetningen. trigonometriske ligninger. Derivasjon. grenseverdier. definisjon av den deriverte. noen derivasjonsregler. anvendelse i funksjonsdrøfting. derivasjon av produkt. den andrederiverte, vendepunkt. derivasjon av brøk og sammensatte funksjoner, kjerneregele

Informasjonssikkerhet | DifiGeomatikk – WikipediaÅrsaker til Kriminalitet - StudienettGlobalisering- positivt eller negativt? - StudienettOrganisk og mekanisk analyse av pasning og mottak i
 • Epcot indonesia.
 • Algoritme oppgaver.
 • Repräsentationsliste land vorarlberg.
 • Google play android device manager ring.
 • Lyrisk tekst eksempel.
 • Google fotos account löschen.
 • Stepptanz mülheim ruhr.
 • Wilhelmshaven touristik.
 • Tempurarøre oppskrift.
 • Polizei schwabach telefon.
 • Diy såpe.
 • Qr kode flax kalender.
 • Gammel plank til salgs.
 • Spy av p piller.
 • Automobile rabe wardenburg.
 • Nord korea diktator.
 • Stufenausbildung feuerwehr düsseldorf.
 • Pakkeforløp tsb.
 • Flette stolsete.
 • Zen nautical kontinental.
 • Ilias uni mannheim.
 • Gyllene tider 2017.
 • Prehospitalt paramedic.
 • Gucci messenger bag.
 • Diskothek musik.
 • Mark forster alter.
 • Hellik teigen formue.
 • Mojo club elif.
 • Nissan leaf 2019 norge.
 • Heylshof worms öffnungszeiten.
 • Formuesskatt 2018.
 • Sean penn oscar.
 • Euskirchen abfallkalender 2018.
 • Jus1111 høst 2017.
 • Hvit tapet med glitter.
 • Coop bank innskudd.
 • Mc escher kunst.
 • Julekalender for hele familien.
 • Pancreas cancer.
 • The nix mythology.
 • Beste lavkarbobrød i butikk.