Home

Imot ytringsfrihet

Vi må ha ytringsfrihet fordi det gir størst sannsynlighet for å nå frem til sanne innsikter. Vi må ha ytringsfrihet fordi borgerne skal betraktes som autonome, og ytringsfrihet er en avgjørende del av borgernes autonomi. Vi må ha ytringsfrihet fordi dette er en avgjørende bestanddel av det liberale demokratiet. Disse er delvis opplappende Ytringsfriheten handler ikke primært om å bli opprørt over noe, og så ytre deg før du egentlig tenker deg om, sier han. Er psykologien for eller imot ytringsfrihet? Ved spørsmål om psykologien som fag er for eller imot ytringsfrihet og demokrati, svarer Sortland: - Psykologien er imot ytringsfrihet Ytringsfriheten er hjemlet i grunnloven. Derfor er det i praksis ingen som tar til orde for at ytringsfriheten skal begrenses selv om den skaper problemer og uro. Det er imidlertid ikke tillat å oppfordre til hat eller vold mot bestemte grupper eller enkeltpersoner. Det er heller ikke tillat med ytringer som setter landets sikkerhet i fare

Hva er ytringsfrihet? - Civit

Ytringsfrihet bør finne sted. Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov I Norge er vi så heldig at vi har ytringsfrihet. Dette gir oss muligheten til å ytre våre meninger, og en mulighet til å bli hørt. Det er ingen selvfølge å ha ytringsfrihet - og selv om artikkel 19 i menneskerettigheten sier at Enhver har rett til menings— og ytringsfrihet - så er det likevel flere land som ikke følger dette ytringsfrihet Mener ytringsfrihets­undersøkelse bør trekkes — Mange utsagn i undersøkelsen står som generelle oppstillinger for eller imot ytringsfrihet. Å stille seg negative til disse vil gjøre at forskere kan framstilles som motstandere av ytringsfrihet generelt

Psykologien er imot ytringsfrihet - Katarsi

 1. Ytringsfriheten gjelder over alt. Du har ytringsfrihet på mange forskjellige områder, både i familien din, på skolen eller arbeidsplassen, i foreninger og organisasjoner, overfor offentlige myndigheter, eller ved at du deltar i samfunnsdebatten. Begrensninger i ytringsfriheten. Retten din til ytringsfrihet er ikke ubegrenset
 2. Ytringsfriheten har sterk lovbeskyttelse i dette landet, Kvaliteten på debattene blir ofte avgjørende påvirket av at det er kunnskapsrike mennesker der som kan argumentere imot,.
 3. st: Hva innebærer IKKE nødvendigvis.
 4. erende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100)
 5. Det er ikke angrep på karrikaturtegnere som er den største trusselen mot ytringsfriheten. Det er de store mediene

Frykten for å krenke settes høyere enn ytringsfriheten

Den ytringsfriheten du snakker om er et pyntet ord for mobbing. Dessverre. Man kan la være å såre andre. Jeg, som en jente oppvokst i Vesten, ser på ytringsfriheten som en frihet til å si akkurat det jeg mener, men til den grad at ingen blir såret av det sier Ytringsfriheten er det viktigste området som beskyttes av amerikansk lov. En amerikansk avisredaktør som ønsket å forbli anonym, sier til Daily Mail at det som skjer i avisredaksjonene, går imot alt det som pressefriheten står for. Hele poenget er å fortelle begge sider av en sak,. Ytringsfriheten har gått imot min hverdag på jobb Debatt: Det er på tide å se på lovverket hvis fremtiden skal bli bedre og mindre kostbar. Lise Ones Pedagog og forfatter, leder av Utdanningsforbundet Søndre Nordstrand. Publisert fredag 10. juli 2020 - 18:38 Sist oppdatert fredag 10. juli 2020 - 18:48

Islamsk Råd Norge mener «regjeringen må avklare hva som er uakseptable ytringer». Det kan være direkte skadelig. Ingen skal «beskyttes» fra frie ytringer UNDERSØKELSE En majoritet av de velgerne til de rødgrønne partiene i Norge er imot ytringsfrihet, viser en ny undersøkelse.. Undersøkelsen har blitt gjennomført av InFact på vegne av Fredriksstad Blad og andre Amedia-aviser, og utelukkende personer bosatt i Østfold har deltatt Ja som emnetittelen sier, Er Partiet Rødt imot ytringsfrihet? Nazismens og voldsrasismens kjerne er nettopp vold, brukt mot grupper de hater og forakter, som innvandrere, funksjonshemmede, samer og antirasister. Derfor er det nødvendig å forby nazistiske partier og grupper som kriminelle organisa..

Ytringsfriheten er truet av det stadig voksende menneskerettighetsvernet som forskjellige grupper får gjennom utviklingen av den kollektive retten til ikke å bli fornærmet

Ytringsfriheten virket. Vi andre skjerpet oss, leste oss opp, avviste ham med argumenter og lærte noe. Hadde vi hatt et forbud mot ytringer av denne typen, ville ikke dette ha skjedd, og vi ville ha stått litt dummere tilbake, poengterte Stærk under lanseringen av sin bok «Ytringsfrihet» på Litteraturhuset i Oslo i går kveld Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og har lyst til å si noe om. Den er ikke ubegrenset, men den beskytter også ytringer som kan såre og opprøre oss. tvert imot. Mohammed-karikaturene i 2006 ble oppfattet blasfemiske,.

Norges Grunnlov § 100 - Wikipedi

Skal vi forby meninger vi er imot? Hvis bare populære meninger blir beskyttet av loven, hadde vi ikke hatt behov for ytringsfrihet. Løsningen er ikke å forby ytringer - vi bør heller se på. Muslimer har ikke noe imot ytringsfrihet, men man blander ansvarsløshet med ytringsfrihet, sier Fahran. Afsar mener et sentralt spørsmål er hvordan muslimer reagerer på at slike tegningere. Olav Randen forsvarer motstanden mot blasfemi i Klassekampen 19.10.2020 med at det er i strid med god folkeskikk. Folkeskikk er et upresist ord. Det skifter etter miljø, kulturer, tider — og individer. Dessuten er det noen som tiltar seg makt på uformelt vis og bestemmer hva som er den folkeskikken som skal følges Ytringsfriheten må stadig forsvares. Som et resultat av den internasjonale, politiske utviklingen i de senere årene tematiserer det nordiske humanistmanifestet av 2016 ytringsfrihet spesielt ved å fastslå at ytringsfrihet er avgjørende for å kunne etterprøve meninger i åpen debatt.. Dessverre ser vi at ytringsfriheten begrenses i en rekke land av både politiske myndigheter og. Er Partiet Rødt imot ytringsfrihet? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Nyeste artikler.

Vi tar ytringsfriheten for gitt, men hva er den egentlig godt for, og når bør den begrenses? Denne boka tar for seg ulike argumenter for og imot ytringsfrihet, så som prinsipielle argumenter og nytteargumenter, slik at leseren kan få en bedre forståelse av hva debatten handler om, og få et mer gjennomtenkt forhold til sitt eget standpunkt om ytringsfrihet Et demokrati forutsetter uenighet og ytringsfrihet. Når flertallet i Bærum stemmer imot ytringsfriheten og synliggjøring av uenigheten er det kanskje grunn til å spørre hva de egentlig ønsker? Bidra med dine meninger, både på nett og i papir Ytringsfriheten - herunder begrensningene i den - er viktig for demokratiet. Av. Tamina Sheriffdeen Rauf - 13.09.2020 - Samfunnet blir ikke mer demokratisk av at hatefulle ytringer tillates. Tvert imot, skriver Tamina Sheriffdeen Rauf. Foto: Pixabay Det finnes flere gode grunner til at vi har ytringsfrihet: Ytringsfrihet er en forutsetning for demokratiet vårt. Det er viktig for den politiske debatten og utviklingen i samfunnet at alle skal kunne si hva de mener uten å risikere å bli straffet for det, eller bli angrepet av motdemonstranter Både Grunnloven og EMK fastslår at ytringsfriheten ikke er absolutt. I Grunnloven heter det blant annet: Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse

Ytringsfrihet og forbud mot hatefulle ytringer. Ytringsfrihet og vernet mot hatefulle ytringer er to grunnleggende verdier i ethvert demokratisk samfunn. Spenningsforholdet mellom disse ytringer er en grense som stadig skaper debatt. Men for folk flest, er det vanskelig å forstå seg på grensen og absolutter disse ytringer representerer Ytringsfriheten kreves innskrenka i humanismens navn, og som den første kampen mot ytringsfrihet: for å forsvare religionene mot kritikk. I stedet står kampen om oppfinnsomhet for å finne argumenter for å innskrenke retten og muligheten til å ytre det en vil, og finne grunnlag for å avsette og straffe dem som kommer med ytringer de mektigste ikke liker

Ytringsfriheten kan imidlertid ikke være absolutt og det eneste viktige. Regjeringen mener at fremheving av ytringsfrihetens begrunnelser i selve grunnlovsteksten vil bidra til å sikre en realistisk avveining mellom de hensyn som taler for og imot inngrep i ytringsfriheten Truslene mot ytringsfriheten Det er 10 år siden Flemming Roses publikasjon av Muhammed-tegningene og de voldelige opptøyene verden over som fulgte. Hva har skjedd med et stadig mer flerkulturelt samfunn siden da? Jane Meyer. Publisert mandag 23. november 2015 - 01:00. Og ytringsfriheten skal være hellig, uansett hvor feig Erna Solberg er. For uten ytringsfrihet vil vi heller ikke ha et levende demokrati. Så når vi nå går inn i et valg år med mye motsetninger og mye lureri av globallistene på Stortinget, er en nødt til å forstå en ting Prinsipielle forsvarere av ytringsfriheten fins det, når det kommer til stykket, ikke særlig mange av. Norge forbyr ytringer Vi har i Norge ellers lite imot å gjøre inngrep i ytringsfriheten når det passer oss slik Faktum er at loven mot hatefulle ytringer bidrar til å undergrave ytringsfriheten gjennom å vanne ut skillet mellom ytringer og handlinger. Dette skillet er ikke trivielt - tvert imot - forutsetningen for et velfungerende demokrati er at ytringer møtes med ytringer, også når de er krenkende

Skal vi forby meninger vi er imot? 06.08.20. INNENRIKS. Norge står opp for ytringsfrihet og religionsfrihet, både hjemme og ute. 26.11.19. MENINGER. Vebjørn Selbekk ut mot Solberg:. «Ytringsfrihet bør finne sted. Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov

Ytringsfrihetens begrensninger - Aftenposte

Hvorfor ytringsfrihet? • Nødvendig for vår søken etter sannhet - kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten. • Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og friheten til å dele våre tanker og ta imot andres Ytringsfriheten bør av hensyn til samfunnet være ubegrenset. Jan Holthe hevder i Oppland Arbeiderblad 23. august at jeg er imot ytringsfrihet. Det er selvfølgelig ikke riktig, noe som også vises gjennom hans mangel på eksempler til å underbygge påstanden. Hadde jeg vært imot ytringsfrihet, hadde jeg aldri mottatt Fritt Ords Pris i 2010 Tvert imot vil denne boken gjøre det enklere å snakke med mer samlet røst for alle som forstår at også ytringsfriheten er der for en grunn, og at det ikke er å gjøre samfunnet verre,» skriver anmelder Sven Egil Omdal

Vi har ikke lenger ytringsfrihet, vi har ikke lenger politisk frihet; er du imot så demoniseres du - her skal vi være enige om at alt er såre vel og fremtiden lys. Jeg er da mer for det israelske tiendemannsprinsippet; dersom de øvrige ni er enige, så er det den tiende manns oppgave å si dem imot for å skape diskusjon Det har av flere blitt tolket som at jeg ikke mener at dette også var et angrep på ytringsfriheten. Det er bare tøv. For det første: Jeg går ikke med på premisset om at dersom man ikke eksplisitt ramser opp alt man er for, så er man imot. Jeg forsvarer ytringsfriheten når som helst, hvor som helst og overfor hvem som helst

Mener ytringsfrihets­undersøkelse bør trekke

Støtte til HRS handler ikke om man er for eller imot ytringsfrihet. Ingen har tatt til orde for at HRS skal miste friheten til å ytre seg - og religionskritikk er selvsagt lov Ytringsfrihet og vernet mot hatefulle ytringer er to grunnleggende verdier i ethvert demokratisk samfunn. interesseovervekt for at inngrep i ytringsfriheten skal la seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser. 13 2.4 Grunnloven § 100 tredje ledd. ‎Denne boka tar for seg ulike argumenter for og imot ytringsfrihet, både prinsipielle argumenter og nytteargumenter. Slik kan du som leser få en bedre forståelse av hva debatten dreier seg om og et mer gjennomtenkt forhold til ditt eget standpunkt om ytringsfrihet. Bjørn Stærk (f. 1978) har bl Himanshu Gulati er Hjemdals kollega i Familie- og kulturkomiteen. Han mener vi må stå sammen om ytringsfriheten. - Det fungerer ikke slik at om vi bare tilpasser oss og inngår kompromisser om ytringsfriheten, så blir det fred og ro. Tvert imot er dette bare et tegn på svakhet for ekstremistene, og et signal om at deres metoder fungerer

Ytringsfriheten i vestlige samfunn har jo aldri vært hundre prosent fri. og man er imot demokratiske rettigheter for alle. Menneskerettighetserklæringen, som illustrerer poenget perfekt, ble kjempet igjennom av venstresida i den franske konstitusjonelle forsamlingen i 1789, og var, slik jeg ser det,. Ytringsfriheten er ikke først og fremst retten til å si - den er retten til å si imot, og å forvente å bli motsagt. Retten til å tvile Karl Ove Knausgård har nylig påpekt ambivalensens verdi i litteraturen, dens dragning mot det som ikke er entydig godt eller ondt, ikke bastant sant eller feil SVAR: Hei Så fint at du har tenkt over og er opptatt av dette. Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet for alle som bor og oppholder seg i Norge. Den er grunnlovslovfestet i Grunnloven § 100, og f.. og det legges fram forslag til nye regler som skal styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold. 1.1 Det generelle ytringsfrihetsvernet og ansattes ytringsfrihet Ytringsfrihet er en fundamental rettighet som er nedfelt i Grunnloven § 100 og i de internasjonale menneskerettigheter. Ansattes ytringsfrihet er et aspekt av denne alminnelig

Vebjørn Selbekks kone i strupen på Støre: «Hans handlemåte

Retten til ytringsfrihet - Ung

Ytringsfrihet under sterkt press - Ytrin

Selv om ytringsfriheten stort sett er et internasjonalt begrep, med en bestemt definisjon, så er det slik at mange stater innfører restriksjoner eller direkte sensur på denne friheten. Norge har f.eks ikke direkte sensur, men restriksjoner som nettsiden ung.no utdyper meget godt: Ung.no. Din rett til ytringsfrihet er ikke ubegrenset Serie: Ytringsfrihet 1 Denne boka tar for seg ulike argumenter for og imot ytringsfrihet, både prinsipielle argumenter og nytteargumenter. Slik kan du som leser få en bedre forståelse av hva debatten dreier seg om og et mer gjennomtenkt forhold til ditt eget standpunkt om ytringsfrihet Ytringsfriheten er hellig for de fleste, men den blir stadig mer illusorisk. I snaut to år har det pågått en kampanje mot hatprat. Det offisielle målet med kampanjen er å hindre krenkende uttalelser, men i realiteten er det en videre reduksjon av ytringsfriheten Ytringsfrihet vil si å ha menneske rett, man har retten til å si imot andre mennesker uten at man skal bli straffet. Alle har retten til ytringsfrihet uansett hvilken kjønn du har, hvilken farge du har, uansett om du er kristen, muslim eller jøde eller så har du rett til å si og gjøre hva du vil uten å bli straffet for det med mindre det er noe kriminelt som for eksempel voldtekt Loven og ytringsfriheten tar ikke stilling til hvorvidt man er krenket eller såret - tvert imot er hele poenget med ytringsfrihet at man skal kunne uttrykke seg uten å ta hensyn til hvorvidt noe vil oppfattes som kontroversielt, eller kan fremstå som støtende

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk Tvert imot, sier Henrik Urdal til NTB. Han tror Nobelkomiteen vil ønske å hente fram viktige problemstillinger som kommer i skyggen av pandemien, Aktivisme og ytringsfrihet Kjøp 'Ytringsfrihet' av Bjørn Stærk fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Innbundet | 978828282044 Det tok ikke lang tid før Rune Berglund Steen leder av den statsstøttede organisasjonen Antirasistisk senter kom på banen. De som får 5 millioner av våre skattepenger til sitt arbeid imot ytringsfrihet

Statsministeren har gjort det igjen. Satt seg selv i en situasjon hvor et ord som klovn godt beskriver omstendighetene. For her går landets overhode ut på Twitter med en melding som neppe har blitt godkjent først av hennes overbetalte kommunikasjonsrådgivere. Tankefrihet og opplysning, skrev Denne boka tar for seg ulike argumenter for og imot ytringsfrihet, både prinsipielle argumenter og nytteargumenter. Slik kan du som leser få en bedre forståelse av hva debatten dreier seg om og et mer gjennomtenkt forhold til ditt eget standpunkt om ytringsfrihet. Bjørn Stærk (f. 1978) har blogget om politikk siden 2001, er fast skribent for Aftenposten på nett og jobber til daglig som. Stå imot splittelsen Sian ønsker. Ytringsfriheten er vi er sterkt for. Men det er langt derfra til å brenne en koran. Dialog har alltid vært viktig for oss i moskeen, men fremstår fraværende fra Sian sin side, skriver Badreddine Maizi. Foto: Eirik Brekke (arkiv) Badreddine Maizi

Å forby Islam, vil nettopp være et steg imot ytringsfriheten. Dersom noen tror på en religion, men trues med straff dersom de erkjenner det, er deres ytringsfrihet helt klart begrenset. Et slikt forbud vil altså være stikk i strid med ytringsfriheten, og burde da være utenkelig for en organisasjon som har beskyttelse av ytringsfriheten som sitt formål Ytringsfridom er fridommen menneske har til å uttrykkje meiningane sine i skrift og i tale. Dette gjeld òg fridommen til å gi eller ta imot opplysningar. Det siste blir ofte kalla informasjonsfridom. Ytringsfridom omhandlar òg retten til tausheit og retten til å velje å ikkje bli informert om noko som ein ikkje ønskjer å veta 3. Ytringsfriheten angripes. Ytringsfriheten er under press på flere områder i Kina. Overvåkingen og sensuren bidrar til at få tør å uttale seg. Søkeresultater blir filtrert. Nettsider som inneholder ord som frihet, menneskerettigheter, Tibet og Amnesty International blir sensurert Rødt arbeider veldig hardt for å innskrenke ytringsfriheten for alle som er imot Islam, en religion der der 9 års gamle jenter giftes bort til en voksen mann, av en imam, slik at den voksne mannen kan «glede seg» seksuelt med den lille jenta i noen timer, med Allahs velsignelse, og etter at hyrdestunden eller gledesekteskapet er over, blir ekteparet skilt Kvinnenes samvittighetsfrihet og ytringsfrihet blir dermed satt under et voldsomt press og overkjørt. Kirkens mangfold. Jeg har snakket med flere av disse kvinnene som ikke orker offentlighet. Noen er nedbrutte, de gruer seg til prostisamlinger og blir tatt svært dårlig imot når de sier ifra

Vår pris 99,-. Denne boka tar for seg ulike argumenter for og imot ytringsfrihet, både prinsipielle argumenter og nytteargumenter. Slik kan du som leser få en bedre forståelse. - Når vi har full kontroll på grensene til landet vårt, kan FrP være med på å ta imot et begrenset antall kvoteflyktninger, og vi ønsker å prioritere forfulgte kristne. Forfulgte kristne blir lite snakket om, men de er veldig mange og lever vanskelige liv Innlegg: Skogen Lunds ytringsfrihet og VGs troverdighet Selv om VGs redaksjon har sin integritet i fullt behold, kan avisens eier ha bidratt til å svekke avisens troverdighet. Det bør ikke en konsernsjef drive med. 2 min Publisert: Det er tvert imot et sunnhetstegn Medlemmer i det norske trossamfunnet Smiths venner forteller om sosial kontroll og mangel på ytringsfrihet. - Å stå fram i Brennpunkt er det største sviket man kan gjøre, sier en kvinne som.

Ytringsfrihet: Retten til å ytre seg fritt om hva en måtte ønske; retten til å være så kritisk, provoserende eller mainstream som en vil, og uttrykke det. Og - for å ha et grunnlag å bygge våre personlige oppfatninger, konspirasjonsteorier, trivielle innsikter og prisvinnende idéer på - retten til å motta ytringer og informasjon Ytringsfrihet gir ingen rett til urettmessige krenkelser av andre mennesker. Det som er interessant i mine øyne, er om ytringsfriheten, altså retten til å mene noe i samfunnsspørsmål, er reell i de fora som anvendes i det offentlige ordskiftet - aviser, TV, radio, nettet, osv. osv. Og ytringsfriheten kan begrensen på mange måter Jeg hevder tvert imot at krisen ikke eksisterer. Snarere tvert imot: Det har aldri vært friere eller mer uregulert å ytre seg. Hensikten med myten om ytringsfriheten er å påføre folk skamfølelse slik at de gir fra seg retten til å besvare angrep, og å destigmatisere rasisme og fordommer Den eneste grunnen til å skrive denne lille betraktningen er at min ytringsfrihet er truet.Den er ikke truet med hensyn til å kritisere, gjøre narr av eller håne muslimer. Uansett hvor simpelt mitt angrep er, skulle noen ta det i forsvar av hensyn til ytringsfriheten 2.1.3 Grunnloven § 100, andre ledd - begrensinger i ytringsfriheten Andre ledd åpner for inngrep i ytringsfriheten dersom det lar seg «forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse»

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

Ytringsfriheten er hjemlet i Grunnloven i § 100 og den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10. Av grunnloven § 100, 3. leddfølger det at Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens. Jeg sa også at jeg ikke ville finne meg i at min ytringsfrihet ble forsøkt innskrenket på denne måten. • Vy dropper planene om å leie inn utenlandske busser. Jeg bestemte meg for å stemme imot. Da jeg fortalte om dette, resulterte det i en ny samtale, denne gangen med administrerende direktør for Nettbuss AS Utdanningsforbundet, hvor ble det av ytringsfriheten? Utdanningsforbundet, de valgene dere tar, tar dere på vegne av 175.000 norske lærere - jeg var en av dem inntil i går. Publisert onsdag 09. januar 2019 - 16:3

Vi må slutte å stå med lua i hånden – Human Rights Service

Hva er ytringsfrihet? - Debatt - Dagsavise

Ytringsfriheten er en menneskerettighet som må balanseres mot andre menneskerettigheter. Det viktigste vi kan gjøre mot hatsnakk, ekstremisme og trusler er å bry oss om hverandre som mennesker, og å si imot når folk bruker sin ytringsfrihet til å hetse og trakassere andre mennesker på grunn av deres hudfarge, opprinnelse,. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. Artikkel 20. 1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner. 2 Hvorfor lurer Omdal på hvordan norske politikere ville ha tatt imot ham dersom han kom til Norge? I Grunnloven står det at det skal være ytringsfrihet i Norge. Omdal nevner eksempler på at ytringsfriheten likevel har blitt begrenset i ulike historiske perioder Tvert imot; de konservative er, akkurat som de andre på venstresiden, imot all individuell frihet, inkludert ytringsfriheten. Forfatter Vegard Martinsen Publisert 3. juli 2019 4 kommentarer til «Mister vi ytringsfriheten?

Kongen: – Vi kan ikke ta imot hele Afrika – VGIntegrering handler om mer enn språkDe som svek velgerne med DLD – RiksavisenKronikk: Nygaards begrensede ytringsfrihet - VG«Ikke fordrive deres eget folk!» Sterkt intervju med mor

Grunnloven sikrer norske borgere ytringsfrihet i det skrevne og talte ord, såfremt man ikke ytrer sjikane og/eller injurier. Ansvarlig redaktør har ansvar for at det som trykkes, ikke har slike elementer, som i ettertid kan føre til søksmål, relevant kritikk, eller juridisk prosess Ja, jeg bruker med glede min ytringsfrihet til å si at Skei Grandes analyse er stupid. For hun snakker som om ytringsfrihet er en svart/hvit-problematikk. Man er enten for eller imot, ytringsfrihet er altså absolutt. Vel, altså, det er ikke sant. Den er ikke absolutt og den bør ikke være absolutt. Absolutt ikke Hvis bare populære meninger blir beskyttet av loven, hadde vi ikke hatt behov for ytringsfrihet. Løsningen er ikke å forby ytringer - vi bør heller se på årsakene til et mer fiendtlig. Psykologi = Ytringsfrihet For meg går ytringsfrihet, vitenskap og opplysning hånd i hånd. Derfor mener jeg det ikke er urimelig å hevde at psykologien som fag legger til rette for ytringsfriheten.. Jeg vil stille meg bak det forfatter og forlegger Geir Gulliksen nylig sa i et intervju med Katarsis - psykologene bør slå seg sammen med forfatterne i å sette dagsordenen

 • Gyllene tider 2017.
 • Halloween im pirates.
 • Vålerenga fotball.
 • Ishockey vm 2018 norge.
 • Alexei nikolajewitsch romanow grab.
 • Ordnungsamt königs wusterhausen.
 • Crop pdf multiple pages.
 • Piano övningar synonym.
 • Ägypten sommerzeit abgeschafft.
 • Mat med kesam oppskrifter.
 • Brave full movie.
 • Flishugger utleie østfold.
 • Crop pdf multiple pages.
 • Gemeinde dieburg telefonnummer.
 • Radio star eng sub.
 • Beslutningsteorier.
 • Apostlenes gjerninger snl.
 • Organisme entreprise.
 • Fontane therme öffnungszeiten.
 • Vaske dusj med klorin.
 • Blauer turm tübingen kino.
 • Traktøren tekanne.
 • Verdens beste spa hotell.
 • Bjørknes privatskole itslearning.
 • Babyjogger city elite erfaringer.
 • Berlingo electrique.
 • Lima espanol.
 • Krokodil afstammeling dinosaurus.
 • Slankekurs kristiansand.
 • Radio grimstad bingo.
 • E juice nikotin.
 • Gradert kort hår.
 • Sunne havrelapper.
 • Skattepliktig til andre land.
 • Syndicate project.
 • Acdc fotos.
 • Italienske brødtyper.
 • Sprache denken wirklichkeit zimmer.
 • Surroundreceiver test 2017.
 • Rammstein beelitz.
 • A goofy movie full movie.