Home

Lekser forskning

Lekser har ikke stor effekt - Forskning

Lekser og forskning (video) Leksebevisst eller leksefri skole? I denne presentasjonen ser Kjersti Lien Holte fra Høgskolen i Østfold på egen, og andres, forskning på lekser som pedagogisk verktøy i skolen. Forfattere Kjersti Lien Holte Kjersti Lien Holte. Førsteamanuensis ved. Forskning viser at lekser fungerer best når de inngår i en pedagogisk sammenheng. Læring på tidligere klassetrinn, lærerens relasjonelle forhold til elevene og det som faktisk skjer i undervisningen, har betydning for elevenes utbytte av lekser. Mye av debatten om lekser preges av ulike syn på innholdet i leksene, og på den plassen de har [ Norsk forskning viser at en gjennomsnittlig elev gjør det bedre på skolen ved å ha lekser, men effekten er liten Lekser er med på å opprettholde ulikhet i samfunnet. Privilegerte elever tjener på lekser, andre barn taper. Dette mener forsker Karin Gustavsen Tvetene. Oppdag våre andre nettsteder: Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter Debatten om lekser har det siste året nådd nye høyder. Det er mye på grunn av Dora Thorhallsdottirs underskriftskampanje; Ja til leksefrie skoler som samlet 24.545 underskrifter. En TV 2 undersøkelse viser at 11 prosent av skolene nå er leksefrie eller leksebevisste. 39 prosent vurderer nå å bli leksefrie og står midt i diskusjonene

Fjerner hjemmelekser - Oslo

Stillingsannonse hos forskning.no. Ta kontakt med Preben Forberg, telefon 41 31 08 79 eller [email protected] Steinalder-kvinnene var også jegere. Denne asteroiden kan være verdt omtrent 100 000 000 000 000 000 000 kroner. Universitetet i Stavanger. Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen Når du får lekser som du har fått fra før av, men som er litt vanskeligere, lærer du mer. Til slutt vil jeg si at lekser er repetisjon. Fordi når du gjør lekser så øver du på det du hadde i timen i dag og du lærer mer. Jeg sier «ja takk» til lekser En gjennomgang av forskning fra 2006 sier oss at lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig problemløsning. Jeg mener det er viktig at vi helt fra skolestart gir elevene de verktøyene de trenger for å tenke selvstendig, jobbe selvstendig og kunne selv finne frem til hva som gode kilder og hva som er feilaktige kilder Gustavsen viser til forskning som konkluderer med at barn kan bli syke av lekser, særlig blant elever som av ulike årsaker har begrenset mulighet for lekseoppfølging fra foreldre, som igjen medfører at lekser bidrar til å reprodusere sosiale ulikheter

En mye referert internasjonal gjennomgang av forskning fra 2006 kan si oss noe om den pedagogiske siden ved bruken av lekser: 3 Lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig problemløsing. Det er viktig at lekser blir gjennomgått på skolen, og at elevene får faglige tilbakemeldinger på sitt arbeid med lekser. Lekser gir mulighet [ Ny forskning klarer ikke å påvise noen sammenheng mellom lekser og gode karakterer Forskning har vist at lekser kan skape helseproblemer som stress, angst og depresjon i alle skoletrinn. Skolevegring starter allerede i tidlige klassetrinn for de barna som starter skoledagene.

Velkommen til Utdanningsforbundets nettside, hvor vi presenterer forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren. Søk Alle artikler Temaer Kilder. Utdanningsforskning.no - Forside. Fire kjennetegn på en leksebevisst skole God leksepraksis er da å gi lekser som eleven kan klare på egen hånd Lekser øker forskjeller I likhet med det norske skolesystemet, har det nederlandske skolesystemet en lang tradisjon for å fremme like muligheter. Rønning finner imidlertid at hjemmelekser kan ha bidratt til motsatt effekt: Lekser bedrer skoleprestasjonene til elever med ressurssterke foreldre, mens det gir ingen effekt blant elever med mindre ressurssterke foreldre Forskning viser at lekser skal være et selvstendig arbeid. 3 5 8 Lekser er som regel stoff som er gjennomgått på skolen, og som elevene skal øve videre på hjemme. Hva slags type lekser som gis mer konkret, er det imidlertid forsket lite på

Lekser - Utdanningsforskning

Forskning viser at lekser skal være et selvstendig arbeid.3 5 8 Lekser er som regel stoff som er gjennomgått på skolen, og som elevene skal øve videre på hjemme. Hva slags type lekser som gis mer konkret, er det imidlertid forsket lite på. I en dansk studie er grunnskolelærere intervjuet om hva slag LESERBREV: Lekser eller ikke lekser er et tilbakevendende tema i debatten om norsk skole. Dette blir dog en noe unyansert problemstilling, spørsmålet bør være om leksene som gis fremmer.

Ikke lekser, men feil lekser er problemet - Forskning

Lekser skaper negativ stress, særlig blant jenter. Mer enn noen gang er det nødvendig at skole og lærere tenker over hvordan skolens arbeid og det eventuelle hjemmearbeidet skal berike. Lekser, den ene tingen som følger deg fra du starter på barneskolen til du avslutter utdanningen. Disse plagsomme leksene som alltid bare «må» være der! Men de må jo ikke det. Problemet er at et overlegent flertall av norske skoler har det At forskningen viser at lekser gir lite læringsutbytte blir ikke lagt vekt på. Et eksempel er SSB-forsker Marte Rønning, som i sin forskning konkluderer med at lekser har liten eller ingen. Lekser er en viktig del av norsk skole, kort og godt fordi det gir mer kunnskap. Undersøkelser rundt lekser viser at barn som gjør lekser ligger et år foran de som ikke gjør det, samtidig som det viser at de som ikke gjør lekser ikke blir svakere, de blir bare ikke sterkere

Lekse burde være frivillig, på grunn av det er noen som faktisk har lyst til å ha lekser og noen som er helt imot lekser. Som sagt er lekse bra til å repetere det vi har lært timene, og ta det med videre hjem for å jobbe med det. De som er imot lekser er fordi de ikke alltid får til leksene, fordi de ikke får hjelp hjemme Vi ser det nødvendig å oppklare faktiske feil om forskning i Adressas artikkel om forsøket «Lekser i skolen».. I artikkelen hevdes det av en av foreldrene at: «Jeg har fått inntrykk av at noen foreldre er stolte av at Byåsen skole er med på et forskningsprosjekt fordi de tror at prosjektet er ledet av forskere på NTNU

Forskning viser imidlertid at bruk av lekser kan forsterke disse forskjellene, sier han. Samtidig understreker han at det kan innføres tiltak som ivaretar begge elevgrupper. Les også: Barn med dysleksi Empirisk forskning viser imidlertid utvetydig at lekser innskrenker barn og ungdoms fritid utenfor skoletida. Lekser er kanskje den verste torturen et barn kan få. Lekser er for noen idioter som ikke har et liv. Ikke bare det, men det er heller ikke sunt for hjernen til et barn. Det sies at hjernen begynner å spise seg selv når den gjør lekser Lekser er brudd på menneskerettighetene og ødelegger barns fritid, hevder lege. Hopp til hovedinnholdet. Han hevder i tillegg at forskning viser at elevene lærer lite av leksene Sammensveisende: - Mange mener at lekser knytter familier sammen, og at foreldrene kommer litt inn i barnas liv, skriver Karl Bekele Steinland(14) som har argumenter både for og mot leksefri skole. Skal vi egentlig ha lekser Synes du at lekser har en effekt? Dette kan være både ja og nei. Skal en lekse ha effekt må kvaliteten være god. Med dette mener jeg at leksa bør legge til rette til forarbeid og etterarbeid. Leksa bør kunne arbeides med dagen etter, eller i en nær fremtid

Noen av hennes argumenter er at lekser forårsaker stress, virker demotiverende for læring, fører til økte sosiale ulikheter og at lekser truer livskvaliteten til barn. Med så kraftige ordlegginger er det viktig å påpeke at hennes fagartikkel baserer seg i høy grad på resultater fra publikasjonen «Visible Learning», utgitt i 2009 av «guruen av alle skoleforskere», John Hattie DEBATT Lekser i skolen: Leksefri skole nå! Lekser forsterker forskjellene, mens gode alternativer finnes. Tiden er inne for å spørre seg om de virkelig fungerer slik vi ønsker Lekser skaper gode vaner. Østli ønsker seg dessuten en skole som skal gjøre barn til «bra folk». En fornuftig dose lekser kan bidra til nettopp det. Det gjelder særlig for barn som har gått noen år på skolen allerede. Lekser kan bidra til sunne verdier og gode vaner

Lekser og forskning (video

 1. Forsker: Vi trenger et brudd med de tradisjonelle leksene - og et nytt navn Der blir for mye repetisjon og for lite praktisk anvendelse når skolene gir elevene den leksehjelpen og faglige fordypningen de skal ha i henhold til læreplanen
 2. Lekser/hjemmelekser, er oppgaver som elever pålegges å ta med seg hjem og gjøre etter skoletid.Det kan være alle mulige oppgaver, og det er som regel lærere som deler den ut. Etter hvert som man blir eldre får man flere og vanskeligere lekser
 3. Forskning viser at høyt prestasjonspress i skolen har en direkte kobling til barnas psykiske helse, sa Lien Holte og viste til Ungdata-undersøkelsen 2017: Her svarer 22 % av elevene i ungdomsskolen at de bruker 2-4 timer på skolearbeid hjemme. 43 % føler seg ofte eller svært ofte utslitte av skolearbeid
 4. Annen forskning viser også at lekser brukt som generelt virkemiddel ikke virker (se f.eks. H. Coopers sammenfatninger av forskning om lekser fra 1989 og 2006). For at lekser skal ha positiv effekt må de tilpasses elevene på samme måte som i ordinær undervisning
 5. Lekser kan på et undervisningssted ha god virkning, samtidig som en annen skole ikke ser nødvendigheten av lekser. Det er derfor vi må gi lærerne og skolene muligheten til å bestemme dette selv
 6. DEBATT Lekser: Bedre lekser, ikke forbud Den faglige og politiske debatten burde handle om hvilke lekser som fremmer læring, og hvilke lekser man bør gi

Riktig bruk av lekser er viktig for - Tall & forskning

Lien Holte har ikke sett studier som viser at lekser har stor effekt på læring. Hennes egne kvalitative forskning fra 2016 viste at lekser faktisk kunne bli en ekstra belastning for elever som. Lekser, hva er det, hvorfor har vi det og hvordan gjør vi det? Lekser som læring - lærernes bruk av lekser som del av læring. For å belyse ulike perspektiver ved lekser har vi invitert fire innledere, som vil delta i de faglige samtalene rundt kafebordene etterpå På den annen side finnes sikkert forskning som viser at lekser øker innlæringen. Jeg spår at dette fort kan bli et stridstema. Derfor er det godt å kunne legge spørsmålet til side - Forskning viser at lekser ser ut til å ha en positiv effekt på elevers læring i skolen, forutsatt at det er lekser på gjennomgått stoff, og det skal være et rimelig omfang. Den viktigste oppgaven for foreldre er ikke å hjelpe til med lekser, men det er å sørge for at barna gjør det de skal gjøre, støtte og oppmuntre til gode arbeidsvaner, det er viktig for seinere i livet

Forsker: - Lekser har en positiv effekt - NRK Norge

Hvis lekser gis fordi lærerne ikke rekker å gjennomgå det elevene skal lære på skolen, sosiale forskjeller ola stafseng marte rønning ssb forskning leksehjelp lekser skole samfunn innenriks Lekser er et tema som har blitt diskutert og omdiskutert flere ganger. Voksne snakker sammen om hva som er best for barna. De snakker om tid, stress og alt det der som om de opplever det selv. Men det er ikke de som har lekser? Vi må få høre fra barna selv Forskning viser at mange elever ikke får noen ting ut av leksene. Likevel tvinger man alle elevene til å gjøre lekser, selv om det kun fungerer for noen få. Det synes vi blir helt feil. Så er det noen som sier at lekser gir læring så lenge man gidder å gjøre dem, og at det er latskap å kreve leksefri skole

Lekser er urettferdig! - Forskning

Det finnes forskning som sier at lekser er bra og det finnes forskning som konkluderer med at lekser er uheldig. Skoleledere, lærere, politikere og foreldre må forholde seg til at ikke har full oversikt over alle faktorer for god læring og til det faktum at barn er forskjellige Da skolen hadde lekser var det mye mer uro, og ledelsen bestemte seg for å skifte fokus. — Det var alltid de samme elevene som ikke gjorde lekser, og som kom til timene med dårlig samvittighet for det som ikke var gjort. De følte at skolen var et slit, at lærerne var dumme og tenkte mest på hvordan de skulle få timen til å gå

Men det er vanskelig å hevde ut fra forskning at lekser er avgjørende for elevenes læring. Les også: Nå, tre år senere, har jeg innsett at læreryrket ikke er helt slik jeg hadde sett det for meg. Mitt inntrykk er at lekser ofte er tema i ulike lærerteam Lekser i skolen I Trondheim kommune er det etter ønske fra politikerne satt i gang et forsøk med fokus på leksers betydning for elever, skole og hjem. Hensikten med forsøket er at Trondheimsskolen skal kunne få et bedre kunnskapsgrunnlag om sosiale forhold knyttet til lekser, elevenes læring knyttet til lekser og lekser i et familieperspektiv

Vanlige misforståelser om lekser - Utdanningsforskning

 1. Jag fick i går höra att barnens skola ska vara med i forskningstudie om leksefri skole under ett år. Jag har som förälder inte fått någon som helst information om detta men enligt det jag fått höra nu så är flera skolor i Trondheim inblandade och de delas upp i 3 grupper. En grupp som fort..
 2. Lekse er en arbeidsoppgave eller et stykke av læreboken som skoleeleven skal sette seg inn i hjemme etter skoletid. Det er som regel læreren som velger lekser til elevene. Det er ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringslova eller friskolelova med forskrifter. Skolen avgjør selv om den vil gi elevene lekser. Et flertall av norske skoler har valgt dette
 3. Trenger vi egentlig lekser? På samme måte som politikerne er delt i synet om lekser, er også den norske befolkningen delt. Ferske meningsmålinger viser at ca halvparten er for lekser, og halvparten imot. Selv er jeg ikke i tvil om at den norske skolen trenger lekser. Hvorfor mener jeg det? Lekser skaper sosiale forskjeller! Det sier.
 4. Da slipper vi å 'lekse forskning' av folk som ikke kan gangetabellene og ikke vet hvor Trondheim ligger. Og kan vi bruke ungdomsskole og videregående til å lære mer om forskning. Det er ikke sikkert vi er så enige. :-) Hvis lekser kan fases inn i løpet av barneskolen høres det ut som en god løsning
 5. Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være tilpasset hver enkelt elev, bestå av oppgaver eleven mestrer og samtidig ikke tar for mye tid. Vi vil ha flere lærere med bedre tid til å følge opp hver elev. Kommuner og skoler som ønsker det kan i samråd prøve ut leksefri
 6. Forskning viser at lekser er bra, og har man gjort hjemmeleksene i løpet av ti års grunnskole ligger man i snitt et helt år foran de som ikke har gjort leksene sine! Derfor bør alle skoler ha lekser som er godt gjennomtenkt, og det vil føre til smartere elever og lærevillige elever
 7. For elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn kan mye hjemmelekser føre til dårligere skoleprestasjoner enn om de har lite lekser, viser forskning

Forsiden - forskning

 1. ste barna. Det kan innebære et kvarters lesing hjemme,.
 2. Mer SSB-forskning om lekser. Marte Rønning har tidligere gjort to forskningsarbeider om temaet, men med ulik problemstilling. • I Who benefits from homework assignments (2009) finner Rønning at lekser øker klasseforskjeller i Nederland. Lekser gir ikke elever med lavutdannete foreldre bedre skoleresultater
 3. Debatten om lekser har det siste året nådd nye høyder. Det er mye på grunn av Dora Thorhallsdottirs underskriftskampanje; Ja til leksefrie skoler som samlet 24.545 underskrifter.. En TV 2.
 4. LEKSER: - Som psykolog ved familievernkontor og i to kommuner har jeg møtt mange familier. Jeg forundret meg tidlig over de som snakket lettere om redselen for skilsmisse enn følelsen av å.
 5. Ny forskning fra SSB; En mulig forklaring på en negativ sammenheng mellom lekser og prestasjoner for noen grupper kan være at oppgaver som burde ha vært undervist og forklart i klasseromsundervisning i skoletiden, i stedet blir gitt som hjemmelekser. I noen grad kan derfor.
 6. Vi har blitt tafatt med lekser, jeg jobber turnus og 9 åringen er mitt tredje barn. Så jeg har nå et helt avslappet forhold til lekser og vi leverer ikke alt læreren har satt opp. Er det noe vi er pliktig til å gjøre da? Kan skolen kreve der fra oss? Vet om ei som sa til skolen at de var et lekse..
 7. Nei til lekser! Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad «I følge Dagsavisen.no viser forskning at lekser skaper helseproblemer som depresjon, stress og angst for alle klassetrinn», skriver Casper Ovell-Rolén i dette leserinnlegget

Lekser, læring, forskning og sånt.å holde døra så vidt på gløtt for nye ideer, synes jeg er veldig passivt. Odd Anders Bøyum-Folkeseth Leserinnlegg. Publisert: 30. - Forskning viser at lekser, også når det gis leksehjelp, bidrar til økte ulikheter mellom barn. Skolen skal være god for alle, uavhengig av familienes sosioøkonomiske levekår. Vi trenger mer forskning for å kunne finne en best mulig modell, det er politikerne enige i og politisk ledelse har bestilt en utprøving av leksefri skole

Lekser er bra for elever - Aftenposte

*Høyre-politikere har blant annet vist til Hatties forskning for å begrunne sitt lærerløft. De bruker også boken hans til å kritisere Arbeiderpartiets ønske om gratis skolemat og større lærertetthet. *Arbeiderpartiet og SV har brukt den samme boken til å kritisere Høyres nivådeling av elever. *En skole i Ullensaker kuttet lekser lekser, samt Coopers (1989) forskning på temaet lekser. Jeg har også undersøkt hvilken informasjon lekser kan gi lærerne om elevene, og hvordan de bruker denne informasjonen. Dette har jeg forsøkt å fortolke i lys av teorien til Foucault (1999) om disiplin. Funnene om hvilken hensikt lærere mener lekser kan ha, viser at lekser sjeldent. Høsten 2019 mottok NESH to uavhengige henvendelser fra foreldre i Trondheim, angående forskning på et forsøk med leksefri skole. Forsøket «Lekser i skolen» ble initiert og drives av Trondheim kommune (TK), og kommunen inviterte Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) til å forske på forsøket Men om det skal være lekser i skolen eller ikke, er et for viktig spørsmål til at Høyre skal få avfeie det ved å skyve tilliten til læreren foran seg. Forskning: Unngå all kaffe Ulike barn, ulike lekser - Lekser og tilpasset opplæring. Leksene skal i hovedsak være trening i kjent stoff. Ulike barn trenger ulik trening. Derfor kan elever i samme klasse ha litt ulike lekser. Det er også grunnen til at vi ofte gir lekser som i seg selv er differensierende, som for eksempel: Les i boka di i 20 minutter

Forskning om lekser. Det har vært gjort begrenset forskning på lekser. Norske lærere gir lekser i samme grad som lærere i andre land, men norske elever bruker mer tid på leksene. Lekser gir gode arbeidsvaner. Lekser er mest effektive når de gis på områder der elevene trenger mange repetisjoner Forskning: Finnes ikke entydige svar på i hvilken grad lekser påvirker barns læring.Det finnes både studier som hevder at lekser i liten grad hjelper elevene til å lære, og studier som hevder det motsatte. Se: Referanse Det er forskjell mellom land i hvor stor grad lekser bidrar til elevenes læringsutbytte Samling av artikler om lekser fra nettstedet Utdanningsforskning. Målet er at det skal bli lettere å finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag og nettstedet skal løfte fram forskning som styrker kvaliteten i barnehagen, skolen og den høyere utdanningen. Her er noen av dem: Lekser og forskning (video Forskning viser at lekser har marginal læringseffekt for de elevene som får mye hjelp hjemme, mens det har lite til ingen effekt blant barna som ikke får støtten de trenger til hjemmearbeidet. I mine øyne er lekser mer en tradisjon enn noe annet Han er enig i at for vanskelige lekser tærer på motivasjonen. - Det er veldig viktig at leksene ikke blir for vanskelige. Forskning har vist at sannsynligheten for at en elev løser.

Ja til lekser Erna Solber

En innvending mot mine argumenter er at lekser er viktig for læringen, og at skoledagen ikke kan romme mer. Jeg tenker at dette handler om å tenke nytt i stedet for å arbeide tradisjonelt. Jeg vil lære mer, og jeg vil jobbe hardt, men jeg utfordrer Kannik skole til å tenke nytt om hva læring er Lekser er verdifullt og fremmer læring, men de må gis på riktig måte. Foreldre må engasjere seg i barnas faglige arbeid, men også de kan trenge hjelp for å få det til, mener. «Lekser i skolen»: Faktafeil om forskning. mandag 24.02 2020. Mor klaget på leksefri skole i Trondheim. Nå får prosjektet kraftig kritikk. Fire barneskoler i Trondheim har innført leksefri skole. Nå får forsøksprosjektet kraftig kritikk fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora Foreldrene forstår ikke barnas lekser. Lekser gir større forskjeller. Jeg har tre barn på skolen. Døtrene mine elsker sin trygge lokalskole. De har gode venner, godt forhold til lærerne og gjør det i mine subjektive øyne bra. Likevel er jeg dypt bekymret for skolegangen deres og i et enda større perspektiv: Barndommen Når det gjelder musikk som passer til lekser, er det viktig å velge riktig musikk. Den må ikke kreve oppmerksomhet, men bare skape en følelse av ro og fokus slik at hjernen kan konsentrere seg om det den skal lære. Og det er ikke alle som har det slik, noen tenker best i stillhet

Enligt det jag har läst så verkar det iallafall som att bra lekser är en fördel i familjer med resurstarka föräldrar. På ett sätt är det ju positivt att det forskas på saker och ting men det är ju mycket gammal forskning som man inte skulle kunna genomföra idag av etiska orsaker Forskning viser at lekser er bra, og har man gjort hjemmeleksene i løpet av ti års grunnskole ligger man i snitt et helt år foran de som ikke har gjort leksene sine! Derfor bør alle skoler ha lekser som er godt gjennomtenkt, og det vil føre til smartere elever og lærevillige elever

26. oktober 2020 kl. 09:12 Skal forske på lekser. Universitetet i Agder går ut med en spørreundersøkelse blant 1000 foreldre og foresatte, for blant annet å lære om lekser er en ekstra. Lekser og matematikk analysen er lærernes utsagn filtrert mot ti hensikter tidligere forskning har identifisert som årsaker til at lærere gir lekser: øvelse, forberedelse, deltakelse, personlig utvikling, foreldre-barn-relasjon, foreldre-lærer-kommunikasjon, elevsamarbeid, politiske retningslinjer

Norsk lov: Du trenger ikke gjøre lekser

Internasjonal forskning på lekser går i begge retninger, men det stilles stadig kritiske spørsmål om hvor stort læringsutbyttet egentlig er. Mange vil nok hevde at lekser skaper gode arbeidsvaner, og det gjelder sikkert for en del. Men lekser som påtvinges elevene, kan også resultere i skoletrøtthet og utmattelse (særlig på ungdomstrinnet og videregående) Tarjei Helland som har forsket mye på skolerelaterte temaer, orienterte om at forskning på tid brukt på lekser og effekten av lekselesing som han mener er mangelfull. I tillegg til at mange forskere er enige om at lekser skaper skolerelatert press

Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i

Lekser handler rett og slett om repetisjon av fagstoffet, fordi det er helt elementært å repetere pensum man skal huske. Enten man går i 1. klasse på barneskolen eller på medisinstudiet. Om målet er å bli bedre på å kaste liten ball, så vil det ikke hjelpe å sitte hjemme og spille dataspill Han sier til Dagbladet at det fortsatt er lite forskning på om leksehjelp virker. Han mener elever fortsatt bør få lekser. Men han mener ordningen bør bli bedre. Nordahl sier at lekser må være av en viss type for at de skal fungere: De må ikke ta for lang tid. Det må også være lekser i noe eleven har vært gjennom allerede Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid. Det er unødvendig fordi lekser har liten eller ingen læringseffekt, og for de som er dårligst på skolen er leksetvangen til og med ødeleggende. Det er urettferdig fordi karakterer går i arv når foreldre må fungere som hjelpelærere Mark Trifilio sier han lente seg på forskning som i flere år har hevdet at lekser ikke fremmer læring, men heller fremmer forskjeller. En stor metaundersøkelse i 2006 sammenliknet forskning.

Psykolog om lekser: Som å kaste en død rotte inn i

Lekser er bare noe vi gjorde fra gammelt av. Man pleide å si «uten spanskrør, ingen disiplin», men det gikk da fint da man kuttet ut spanskrøret, slår han fast. De eksakte resultatene fra eksamen og de nasjonale prøvene er konfidensielle, og er derfor ikke publisert på foreldre.no Forskning tyder på at hjemmelekser forsterker sosiale forskjeller, og gjør at noen elever lærer mindre. Marte Rønning, som er forsker ved Statistisk Sentralbyrå, analyserte matematikk- og naturfagresultatene til over 8.000 norske fjerdeklassinger. Resultatet viste at mange elever som får lekser gjør det litt bedre på skolen. Men ikke alle Noen må velge bort fritidsaktiviteter fordi de ikke har tid til det på grunn av mye lekser. Og de som ønsker å satse skikkelig på sin idrett får ikke nok tid til det på grunn av lekser. Forskning viser at barn er i mindre aktivitet når de begynner på skolen, enn da de går i barnehagen Han viser likevel til forskning som sier at lekser, gitt under visse betingelser, har en positiv effekt på læringen. Larsson mener det er en god tommelfingerregel at det skal ta om lag en halvtime å gjøre lekser for de yngste elevene, mens eldre elever kan bruke pluss minus 1 time på leksene

Lekser gir gode arbeidsvaner Tall & forskning

Halldisdottir påpeker at lekser oppsto fordi skolen i Norge stort sett hadde omreisende lærere, som underviste på den enkelte skole et par dager i uka. Leksene kompenserte altså for manglende skoledager. Det er lenge siden. Det er gjentatte ganger bevist at lekser ikke har noen læringsverdi. Sjekk mengder av forskning Internasjonal forskning viser også at lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til problemløsing. Fjellhamar skoles prinsipper for lekser: 1. Lekser skal handle om fagstoff som er gjennomgått på skolen. For de eldste elevene kan leksene brukes til å skape nysgjerrighet for nytt stoff. 2 Lekser er imidlertid ikke forankret i lærerplanen, og de fleste lærere velger selv hvorvidt de ønsker å gi lekser. Forskning viser ingen entydig effekt av lekser på læring, og andre effekter av lekser har vært lite fokusert på i forskning. Det er lærere som designer lekser og leksene

Lekser, Leksefri Er hjemmelekser bortkastet tid

Utdanningsdirektoratet har i en rapport sammenfattet internasjonal forskning på lekser. Den viser blant annet at: De som gjør lekser, presterer i gjennomsnitt bedre på prøver. Nytten elevene har av lekser, stiger med økende alder Utdanningsforskning.no og Utdanningsforbundet presenterer Forskningskafè! Se Kjersti Lien Holte presentere forskning om lekser på Utdanningsforbundets og Utd..

God ledelse gir bedre lærereVad är E-ämnen? - Medibas

Forskning. Satsing på forskning gjør at vi får kunnskap og kompetanse for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer, og utvikler oss som mennesker. Vi vil investere mer i forskning for å stimulere til utvikling av et godt og bærekraftig samfunnsliv og et konkurransedyktig næringsliv også i fremtiden Personvern og cookies. Oppland Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Tilhengerne av lekser viser til at forskning på skoleklasser som ble gitt mye lekser, viste tydelig at klassen samlet sett presterte bedre. Motstanderne peker på andre undersøkelser som viser at elever fra lavere sosiale kår som får lekser, gjør det faktisk dårligere enn elever fra tilsvarende bakgrunn som ikke får lekser

Tønsberg kommune kutter ut ordet lekser og innfører

lekser på engelsk. Vi har én oversettelse av lekser i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. lekser subst. homework skoler - universitet. Legg til ny oversettelse. Avledede ord av lekser hjemmelekser teleksere Han mener lekser er positivt så lenge det handler om kjent stoff, det ikke er for mye og ikke for vanskelig. - Og selv om man som forelder ikke kan hjelpe med leksen, kan sørge for at tv'n er slått av, pc'n er slått av, at det er godt lys, god pult og at musikken ikke står for høyt på. Og sørge for at ting blir gjort FUGs erfaringer støttes av forskning. Noen forskere hevder at lekser har effekt, mens andre hevder at effekten er svak eller ikke-eksisterende. Når man måler effekt av lekser, kan det like gjerne være bakenforliggende årsaker som måles, og ikke nødvendigvis leksene i seg selv. I den grad lekser har effekt, har de

Hun støtter seg til at forskning tyder på at hjemmelekser forsterker sosiale forskjeller, og til og med gjør at noen elever lærer mindre. - SSB-forsker Marte Rønning analyserte matematikk- og naturfagresultatene til over 8.000 norske fjerdeklassinger. Resultatet viste at lekser er bra, men hjemmelekser gir ikke god læring for alle elever Forskning viser også at de elevene som får tilbakemelding på leksene fra læreren, oppnår et bedre læringsresultat enn andre elever. Norske lærere gir lekser i samme grad som lærere i andre land, men norske elever bruker mer tid på leksene. Samtidig blir lekser i mindre grad fulgt opp med tilbakemelding fra lærerne i Norge STOPP lekser! - Forskning har bevist, at lekser skaper angst. At lekser skaper frustrasjon. At lekser dreper motivasjon. At lekser skaper konflikter i hjemmet. At lekser tar fra barn og ungdommer verdifull tid som burde være reservert til familie- og venne-tid, hobby- og fritidsaktiviteter At lekser kan bidra til større forskjeller mellom elevene avhengig av hjemmebakgrunn, har også støtte i forskning. Elever med velutdannete foreldre tjener på at det blir gitt lekser - velutdannete foreldre synes å hjelpe elevene mer med leksene - lekser kan derfor bidra til å forsterke forskjellene mellom elevene. (Rønning, 2011 Både mengden av lekser og hvor ofte leksene følges opp av læreren, henger positivt sammen med skoleklassers prestasjoner i matematikk. Dette viser nye analyser fra realfagsstudien TIMSS Advanced 2008 Lekser må ikke være så vanskelige at eleven ikke har forutsetninger for å gjøre dem. I all hovedsak er lekser ment som repetisjon og trening. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom foreldres støtte og hjelp og elevens prestasjoner på skolen

 • Canada goose expedition brun.
 • Glassgården ntnu.
 • Fahrradladen bielefeld ehlentruper weg.
 • Norwegians boeing 737 max8.
 • Ü30 party musikpark homburg 2017.
 • Hoyler bike bayreuth.
 • Z archiwum x film cda.
 • Dobbel gips tak.
 • Zwangsversteigerungskatalog.
 • Sentimente.ro bihor.
 • Scampi tarm farlig.
 • Vinmonopolet hunstad åpningstider.
 • Perler hama.
 • Leie campingvogn østfold.
 • Bondkatt långhårig.
 • Hvor lenge kan krabbe ligge i fryseren.
 • Bosch forhandler.
 • Justice league.
 • Den eldre futharken.
 • Make up store norrlandsgatan.
 • Schwerer unfall in niederbayern.
 • Undervisningsopplegg dikt.
 • Kings bay ulykken.
 • Messerschmitt bf 109 kaufen.
 • Sjokolademakroner med salt karamell.
 • Lapin nain a vendre.
 • Sentimente.ro bihor.
 • Skilsmisse i vikingtiden.
 • Lær om årstider.
 • Subkutan butterfly nål.
 • Mdr sport ergebnisse.
 • Soy luna season 1 episode 1 english dub.
 • You tube giorgia posso farcela.
 • Lasertag hannover geburtstag.
 • Periodesystemet plakat.
 • Chris cornell stars.
 • Labrum ruptur hofte.
 • Overmadrass 75x200.
 • Wendy fotostory.
 • Hivd kryssord.
 • Familienurlaub adria all inclusive.