Home

Markedsføring pengespill

Nye tiltak mot ulovlig markedsføring av utenlandske pengespill

Markedsføring av pengespill . Markedsføring av pengespill skal begrenses til det som er nødvendig for å informere om spilltilbudet og lede folks spillelyst inn mot tryggeog ansvarlige spilltilbud. Det er forbudt å markedsføre eller medvirke til å markedsføre pengespill som ikke er tillatt etter denne loven Les mer om ulovlig markedsføring av pengespill på nett. Les om forbudet mot formidling av betaling i pengespill uten norsk tillatelse. Nordmenn taper over 2 milliarder årlig. 250 000 nordmenn spilte hos utenlandske spillselskap i 2018 og de tapte mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner på disse spillene, viser estimat fra Lotteritilsynet Markedsføring for lovlige pengespill skal ikke være for omfattende, og ikke rettes mot barn eller direkte mot dem som har reservert seg mot dette. Det legges et større ansvar på de som skal tilby pengespill

Markedsføring av pengespill - Jeg spille

 1. RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING AV STATLIGE KONTROLLERTE PENGESPILL ov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 3 tredje ledd og lov av 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator § 2. ring av spill som avholdes i regi av Norsk Tipping AS og Norsk Rikstoto i henhold til lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. og lov av 1
 2. Ulovlig markedsføring. Det er forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Kampfiksing. Du kan tipse oss om kampfiksing. Anonymt om du ønsker det. Poker i Norge. Hvilke regler er det for pokerspill i Norge? Pyramidespill. Lotteritilsynet advarer mot pyramidespill
 3. ister Abid Q. Raja
 4. Markedsføring av pengespill Visste du at det i Norge bare er Norsk Tipping og Rikstoto som har tillatelse til å markedsføre pengespill som foregår på internett? Du vil være tilgitt for å tro noe annet, norskspråklige fjernsynskanaler og nettsider er fulle av reklame for haugevis av andre spillselskaper
 5. Medietilsynet kan pålegge distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge, dersom regjeringens forslag til lovendring blir vedtatt i Stortinget. Formålet er å unngå at folk med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame. - Spillavhengighet
 6. Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge. Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. - Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere
 7. Ca. 2,5 millioner nordmenn spiller pengespill. Tall fra 2020 viser at ca 67 prosent av norske menn og 60 prosent av norske kvinner deltar i pengespill. Under ser du oversikt over totalomsetning i det regulerte pengespillmarkedet og utbetaling til formål frem til 2019. Bruk nedtrekkspilen for å få oversikt

Markedsføring av pengespill - Explorable

Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til ulovlig markedsføring av pengespill mv. Medietilsynet kan gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester som er i strid med pengespilloven § 2, lotteriloven § 11 eller forskrift gitt i medhold av totalisatorloven Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. - Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand

Norske barn får reklame for pengespill, alkohol og

Pengespill på nett - Lotteri- og stiftelsestilsyne

Nytt lovforslag lagt fram: Medietilsynet kan stanse reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Medietilsynet kan pålegge distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge, dersom regjeringens forslag til lovendring blir vedtatt i Stortinget På et møte om pengespill -reklame i Sverige, deltok majoriteten av de 69 lisensierte spillselskapene. Blant disse var flere av aktørene som allerede har krysset grensen, når det lover og regler knyttet til hensynsfull markedsføring Medietilsynet kan pålegge distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge, dersom regjeringens forslag til lovendring blir vedtatt i Stortinget. Formålet er å unngå at folk med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame. - Spillavhengighet er et betydelig samfunnsproblem, og vi ser behovet for tiltak for å begrense markedsføring. Her kan du ta en rask test som gir en pekepinn på hvordan ditt forhold til pengespill er. Testen består av 9 spørsmål og er en tilpasset versjon av et av de mest populære verktøyene som brukes i forskningssammenheng. Det vil ikke ta deg mer enn 5-10 minutter! Du vil få mest utbytte av systemet om du logger inn på forhånd

Forslag til ny lov om pengespill på høring - regjeringen

 1. FAGBLOGG: Tall og fakta om pengespill i Danmark. Etter at Danmark innførte lisenser på spillmarkedet i 2012 spiller færre spillere for mer penger enn før. Det spilles nå mer på kasino- og oddsspill enn på lotterier, og antall spilleavhengige øker
 2. Norsk Tipping brukte mer enn dobbelt så mye penger på markedsføring de første fem ukene av coronakrisen som de gjorde på samme tid i fjor, ifølge en rapport laget for bettingselskapet Kindred
 3. Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) Prop. 45 L (2019-2020), Innst. 247 L (2019-2020), Lovvedtak 89 (2019-2020
 4. Markedsføring av kosmetiske inngrep, pengespill og alkohol rettet mot barn er ulovlig i Norge. Men ofte skjer slik type markedsføring gjennom sosiale medier, som er medier mange unge benytter i hverdagen
 5. Pengespill. Pengespill har eksistert lengre enn penger. Mange satser litt en gang i blant, noen satser mye og ofte. Noen spiller for underholdningen, andre for å vinne, og noen for å støtte en god sak
 6. 21. februar 2020 kl. 18:02 Vil begrense reklame for pengespill. Spania planlegger EUs strengeste lovgivning for markedsføring av pengespill på nett, ifølge regjeringen i Madrid

Pengespill - Lotteri- og stiftelsestilsyne

Alkohol- og tobakk: Forbudene mot markedsføring av alkohol og tobakk håndheves av Helsedirektoratet. Kringkastingsloven - inneholder regler om produktplassering og hvor mye reklame som kan sendes i tilknytning til TV-programmer. Håndheves av Medietilsynet. Lotteriloven - regulerer pengespill. Håndheves av Lotteritilsynet Tilsynet foreslår at tilgangen til pengespill skal begrenses, 18-årsgrense for «risikospill», begrenset markedsføring av pengespill, og mer forskning. — Pengespill har utviklet seg til et alvorlig sosialpolitisk problem som vi vil ta fatt i. Departementet vil vurdere alle forslag i handlingsplanen, sier Svarstad Haugland Pengespill, dataspill eller begge deler. Noen spiller lite, andre spiller mye. For de aller fleste er spill en kilde til underholdning og glede, mens for enkelte har spillingen problematiske sider Stortingsvedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, ble sanksjonert i statsråd onsdag

Så også i myndighetenes retningslinje for markedsføring av pengespill. Det er verken lovlig, ønskelig eller aktuelt å bruke barn i produktrelatert reklame. Samtidig er det viktig for Norsk Tipping å fortelle befolkningen om selskapets samfunnsrolle. Eller hva overskuddet går til Bekymringer har blitt uttrykt at markedsføring for pengespilltjenester kan føre kunder til pengespill tilbud som kan medføre problematisk pengespill. For å øke samfunnsansvaret i utformingen av markedsføring for pengespilltjenester har Trade Association utarbeidet en kode med intensjon om å øke ansvaret for spilloperatørens markedsføring av spill

Ny rapport viser at en lisensordning for pengespill er samfunnsøkonomisk lønnsomt. På vegne av de internasjonale spillselskapene Betsson Group, Gaming Innovation Group, Kindred Group og ComeOn har Menon utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av innføring av en lisensmodell for pengespill. Analyse Reklame for pengespill. Norge har ikke bare innført lover rundt pengespill, men også rundt det å reklamere for pengespill. Det er en lov som tilsier at reklame for pengespill er ulovlig, og denne loven dekker også Norsk Tipping. Tro det eller ei så har noen funnet et smutthull her også Gjennom kringkastingsloven skal det slås ned på reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, på norske fjernsyns- og strømmetjenester. Medietilsynet skal få hjemmel til å pålegge TV- og strømmedistributører å «hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill» I sum gir dette en sterk eksponering for markedsføring av pengespill, uavhengig av om man selv aktivt oppsøker det. De utenlandske spillselskapene bruker årlig flere hundre millioner kroner på. § 4-7 Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til ulovlig markedsføring av pengespill mv. Medietilsynet kan gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester som er i strid med pengespilloven § 2, lotteriloven § 11 eller forskrift gitt i medhold av totalisatorloven

Medietilsynet kan pålegge distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge, dersom regjeringens forslag til lovendring blir vedtatt i Stortinget. Formål Formålet er å unngå at folk med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame opplyser Medietilsynet i en melding: - Spillavhengighet er et betydelig samfunnsproblem, og vi ser. kontroll. Økt eksponering for markedsføring av pengespill vil isolert sett føre til noe større risiko for problemspilling. Samtidig kan muligheten for en mer koordinert og målrettet innsats mot problem-spilling, som følge av at en større del av markedet blir regulert, bidra til å reversere denne effekten

Lotteri og pengespill - regjeringen

- Medietilsynet ser i utgangspunktet positivt på en slik innstramming av lovverket som gir oss en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Det er markedsføringen som skal hindres, og ikke tilgangen til fjernsynskanalen eller bestillingstjenesten Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. november 2014 med hjemmel i tidligere behandling i statsråd 10. juni 2005. Fremmet av Kulturdepartementet. Retningslinjer for markedsføring av statlige kontrollerte pengespill fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2005 1 oppheves Hun opplyser om at forbudet mot markedsføring av slike pengespill er satt her til lands for å sikre et trygt og ansvarlig tilbud av pengespill i Norge, og for å beskytte mot spillproblemer kontroll. Økt eksponering for markedsføring av pengespill vil isolert sett føre til noe større risiko for problemspilling. Samtidig kan muligheten for en mer koordinert og målrettet innsats mot problem-stillingen, som følge av at en større del av markedet blir regulert, bidra til å reversere denne effekten

Pengespill - Jeg spille

Utgangspunktet bør være at pålegg gis i tilfeller der det ikke er noen tvil om at det foreligger markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge, og som er rettet mot norske seere. I slike tilfeller er det nærliggende at det gis pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til den ulovlige markedsføringen Hvorfor slippe Norsk Tipping så billig unna kritiske blikk når markedsføring av pengespill debatteres? 2 min Publisert: 09.04.19 — 19.42 Oppdatert: ett år siden Kronikkforfatteren etterspør mer informasjon fra Norsk Tipping I Norge er markedsføring av pengespill bare tillatt for virksomheter med tillatelse etter pengespilloven og lotteriloven, det vil si Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og aktører med tillatelse til å drive bingo og lotterier. Mål

Markedsføring / Publisert 08.12.2016 12:20:51 - Oppdatert 08.12.2016 12:32:07 Vil stanse pengespill-reklame på dagtid. MTG og Discovery sender til sammen 70 prosent av all reklame for pengespill på dagen Pengespill er strengt regulert i Norge. I Norge er markedsføring av pengespill bare tillatt for virksomheter med tillatelse etter pengespilloven og lotteriloven, det vil si Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og aktører med tillatelse til å drive bingo og lotterier. Målsetting - Barna selv ville helst slippe å få markedsføring for alkohol, pengespill og kosmetiske behandlinger. Hele 80 prosent av norske 15 til 16-åringer svarte at det ikke er greit å få reklame for plastisk kirurgi eller kosmetiske behandlinger, som for eksempel botox, fillers, restylane eller andre injeksjoner, sier forsker Thea Grav Rosenberg ved OsloMet markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) Til Stortinget Sammendrag Kulturdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven). Proposisjonen inneholder forslag om en ny be

Medietilsynet kan stanse reklame for pengespill som ikke

Markedsføring av tipping, først og fremst innen sport, har økt kraftig i Spania de siste årene og dominerer reklameinnslagene under fotballkamper. Målet: Stoppe 80 prosent av reklamer for pengespill på net Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter. Det er ikke bare er i NAV-skandalen at Norge har klart å sørge for en feilaktig implementering av rettspraksis fra EFTA-domstolen i norske.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for

 1. Vedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. Det skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. - Her lytter vi til de som har et problemfylt forhold til pengespill, og til deres.
 2. Medietilsynet kan pålegge distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge, dersom regjeringens forslag til lovendring blir vedtatt i Stortinget. Formålet er å unngå at folk med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame
 3. ister Abid Raja i meldingen
 4. neliggjøre spilling og skape sosial aksept
 5. Medietilsynet skal få hjemmel til å pålegge eksempelvis TV- og strømmedistributører å «hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill»
 6. Kritiseres for markedsføring av pengespill. Del Del. I dag debuterer prinsesse Märtha Louise som travkusk. Nå blir Norsk Rikstoto kritisert for å bruke prinsessen i markedsføring av pengespillet. STERK KRITIKK: Norsk Rikstoto blir sterkt kritisert for å bruke prinsessen i markedsaføring av pengespillet
Sosiale medier, Reklame | Norske barn får reklame for

Strengere regler mot markedsføring av pengespill, 18-årsgrense for såkalte risikospill, mer forskning og informasjon om pengespill-problem og permanent drift av krisetelefonen Hjelpelinja er. Markedsføring. Norsk Tipping er underlagt statlige retningslinjer for pengespillreklame i tillegg til egne markedsetiske retningslinjer. Vi legger vekt på at reklamen skal være saklig og informativ. Lotteritilsynet gjennomfører tilsyn med selskapets reklame, og tilsynsrapporterne er tilgjengelige på Lotteritilsynets hjemmesider Nettverksmarkedsføring vil si markedsføring av virksomheter som er organisert i et nettverk for å foreta ulike former for direkte salg eller tegning av et abonnement, hvor selgeren i nettverket får betalt i form av en bonus/provisjon som beregnes på grunnlag av kjøpte produkter og tjenester Ikrafts. av lov 2020:43, endr. i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge Markedsføring av pengespill. That's It - You're Done! Thank You So Much For Your Time. Tilbake til førstesiden. Utviklet av: Assistert Selvhjelp - Få bedre psykisk helse via internett.

Pengespillstatistikk - Lotteri- og stiftelsestilsyne

Stortingsvedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, ble sanksjonert i statsråd onsdag. - Dette vil redusere omfanget av pengespillreklame, og det kan igjen bidra til å redusere antall problemspillere, sier kulturminister Abid Q. Raja (V) pengespill ikke nødvendigvis er lov å tilby, formidle og markedsføre på nett til nordmenn. I 2017 mottok Forbrukertilsynet 1353 skriftlige klager fra privatpersoner på markedsføring på spill gjennom uanmodet SMS og epost, samt markedsføring rettet mot barn. I befolkningsundersøkelsen til Lotteritilsynet fra 2017 oppgis det at antallet TV

Nedgang i ulovlig markedsføring av pengespill Actis

- Det har vært vanskelig å håndheve forbudet mot markedsføring av ulovlige pengespill fordi aktørene holder til utenfor Norges grenser i land hvor pengespillreklame er tillatt. Nå foreslår vi endringer i kringkastingsloven og åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring, sier Kristin Ørmen Johnsen I tillegg til ansvaret for å utvikle en nasjonal strategi for barn og medier, får Medietilsynet fra neste år en lovpålagt oppgave med å gi distributører pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge. - Dette er et viktig, men også svært krevende tiltak å gjennomføre Ved aktiv markedsføring tas det ikke bare sikte på å opprettholde omsetningen. Økt omsetning blir betegnet som et godt resultat. PENGESPILL omtales av og til som en frivillig skatt

Ny rapport: Dette kan være konsekvensene av forbud mot

- TV3, Viasat 4, MAX og FEM kan bli borte Vil slå ned på «enorme mengder» reklame for utenlandske pengespill. SENDER INN FORSLAG: Kulturminister Trine Skei Grande (V) sender nå ut et. Altså er det i Norge kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og noen få private lotterier som har loven bak seg hva gjelder å markedsføre pengespill på for eksempel TV. Det er derfor Kulturdepartementet nå mener at de utenlandske spillselskapene er nødt til å slutte med markedsføring på TV-skjermen en gang for alle Selv om det er ulovlig å markedsføre pengespill i Norge uten tillatelse, er det i dag en massiv mengde slik reklame på norske TV-skjermer. Forslaget til endring i kringkastingsloven, som ble fattet av Kongen i statsråd fredag og som nå skal behandles i Stortinget, vil gi Medietilsynet muligheten til å pålegge TV-distributører å hindre tilgangen til markedsføring for pengespill som.

- Forbudet mot markedsføring av ulovlige pengespill har vært vanskelig å håndheve fordi aktørene holder til utenfor Norges grenser. Nå foreslår vi endringer i kringkastingsloven og åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja Pengespill-appene bryter selskapets egne retningslinjer. App Store inneholder over 30 pengespill-apper som er ulovlig i Norge. Det hevder Lotteritilsynet, som nå har tatt kontakt med Apple og bedt selskapet om å fjerne appene Ulovlig markedsføring av pengespill i fjernsyn eller i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet er utelukkende negativt. Manglende virkemidler i dagens lovverk. I dag blir det i stort omfang vist ulovlig reklame for utenlandske spillselskap på norske TV-kanaler som sender fra et annet EU-land

Enerettsmodellen for pengespill er under press Den norske enerettsmodellen for pengespill angripes fra flere kanter. Lobbyister, spillselskap og mediekanaler har mye å vinne ved at dagens. Debatt: Pengespill Svenske tilstander i online-pengespill Vi kan for eksempel lage enda tydeligere regler enn de svenske, for hvordan markedsføring kan, og ikke kan,. Lotteritilsynet fører tilsyn med at selskapets spillvirksomhet foregår i samsvar med lovgivning og spilleregler, jfr. pengespilloven §14. Lotteritilsynet foretar også en løpende evaluering av selskapets markedsføring, og om denne er i tråd med «Retningslinjer for markedsføring av statlig kontrollerte pengespill» I brevet skriver tilsynet at kjendisene driver ulovlig markedsføring, og at tilsynet vurderer å «reagere direkte mot disse dersom den ulovlige markedsføringen og formidlingen av pengespill som disse driver ikke opphører». De fleste har likevel fortsatt å jobbe for spillselskapene. - Vi ville informere om at de driver ulovlig.

Spanias regjering vil begrense reklame for pengespill Spania planlegger EUs strengeste lovgivning for markedsføring av pengespill på nett, ifølge regjeringen i Madrid. Spania vil begrense reklamen for online pengespill Trine Skei Grande og regjeringen vil forby TV-reklame for utenlandske pengespill. Da vil annonseringen trappes opp på nett, advarer flere Da trer en helt ny, svensk spillregulering i kraft. Med den følger et sett med strenge krav satt av svenske myndigheter til alle tilbydere av pengespill i landet. De må forholde seg til alle svenske bestemmelser for å motvirke hvitvasking av penger, overdreven markedsføring og problemer som følge av pengespill

Nå sender kulturminister Trine Skei Grande (V) ut et lovforslag på høring, der det gjennom kringkastingsloven skal slås ned på reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, på norske fjernsyns- og strømmetjenester. Medietilsynet skal få hjemmel til å pålegge eksempelvis TV- og strømmedistributører å «hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill» Markedsføring av lovlige norske pengespill er også et problem. Reklame for pengespill fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er i dag alt for fremtredende. Jeg er klar over at EU-direktivet som muliggjør markedsføring av utenlandske operatører, er under revisjon

Spilleavhengige Atle rørt over støtten: - Det finnes myeHer går Rikstoto over streken - Innenriks - DagbladetViasat legger seg flate etter Morten Langli-glippTjenpengeronlineMange sliter med avhengighet: Krever full stans av all
 • Dermografisme årsak.
 • Fussball regional.
 • Manger raspeballer koketid.
 • Suveren stat.
 • Freizeittreffs mainz.
 • Hochschule biberach wohnen.
 • Lotr wiki talion.
 • Logan dead.
 • V8 game.
 • Farlig å klemme på magen gravid.
 • Betalingsservice app.
 • Paroler kvinnedagen.
 • Norsk mandarin ordbok.
 • Porsche cayman 718 test.
 • Mallorca restauranter.
 • Poskok schlange.
 • Sykepleie til pårørende.
 • Ü30 sparkassenarena landshut 2017.
 • Nesehårfjerner.
 • Krokodil förekomst.
 • Arlekino wilrijk.
 • Bondkatt långhårig.
 • Shaggy bob stylen.
 • Ups deutschland.
 • Plasma tv 2017.
 • Deler til gassgrill.
 • Oppussing av soverom.
 • Holstenhallen neumünster jobs.
 • Irish pub dresden weiße gasse.
 • Hvem har fått tilskudd fra innovasjon norge.
 • Bakkeklaring biler.
 • Wichtigste synagoge in jerusalem.
 • Oslo accent.
 • Best sport earplugs.
 • Sports direct oxford street.
 • 63a skrusikring.
 • Bakt søtpotet vegetar.
 • Gry isabel sannes.
 • Friluftsloven.
 • Soviet reddit.
 • Hvordan formatere minnekort på mac.