Home

Smidig utvikling

Prosjektstyring og smidig utviklingsmetodikk. Dersom utviklinga av programvare skal gjerast ved bruk av smidige metodar (til dømes Scrum) vil dette påverke prosjektleiarens styring av prosjektet. Det vil og ha noko å seie for prosjekteigaren sitt arbeid I smidig utvikling er spesifikasjon, design, implementasjon og testing flettet sammen, og resultatene fra utviklingsprosessen bestemmes ved hjelp av forhandlinger for hver iterasjon. Målet er å redusere overhead (forslag til bedre norsk ord mottas) i programvareprosessen, og sette seg i stand til å respondere hurtig på endrede krav (fra kunden eller omgivelsene) uten unødig dobbeltarbeid Du som er opptatt av smidig utvikling har sikkert hørt dette spørsmålet: Når iterasjoner over hyppige tilbakemeldinger fra kunder er så viktig - hvordan klarer Apple med sitt hemmelighetskremmeri og sine grandiose lanseringer å møte markedet med nyskapende produkter, gang på gang? Smidig-skeptikerne elsker dette argumentet

Prosjektstyring og smidig utviklingsmetodikk

 1. Smidig utvikling med PS2000 Side : 6 av 36 Veileder for smidig systemutvikling Dato : 10.11.2008 Smidige metoder Ver. : 1.0 Kjernen innenfor smidig utvikling er det smidige manifestet1. Uavhengig av hva slags type smidig utviklingsmetodikk som omtales, så er de grunnleggende prinsippene: 1) Individer og samspill framfor prosesser og verktø
 2. Smidig utvikling (Manifest) • Gjør kunden fornøyd med raske og hyppige leveranser. • Ønsk velkommen endringer i kravspekk. • Sluttbrukere og utviklere må ha tett kommunikasjon gjennom hele utviklingsprosessen. • Stol på utviklerne. • Leveranse er gjort når sluttbrukeren har tatt i bruk den nye funksjonalitete
 3. smidig utvikling - Programmeringsfokuserte smidige metoder • Ekstrem programmering (XP) - Prosessfokuserte smidige metoder • Tidsboksbasert (Scrum) • Flytbasert (Kanban) - Lean systemutvikling - Oppsummering smidige metoder INF1050/ 22.1.2014.
 4. Smidige metoder har vært i stor vekst de siste 10 årene, og blant de mest anerkjente sertifiseringene innen smidig prosjektledelse, finner vi PRINCE2 Agile®. Men hvordan passer PRINCE2® og PRINCE2 Agile® inn i gjennomføring av prosjekter? Stadig flere bruker smidige metoder. Smidige/agile metoder
 5. SMIDIG - litt av gangen GEVINSTER: - De viktigste gevinstene, så tidlig som mulig - Tidligere erfaringer med hele kjeden - Endringer håndteres løpende - Kun nyttige funksjoner utvikles Spesifisering Utvikling/ test Leveranse/ Innføring Spesifisering Utvikling/ test Leveranse/ Innføring Spesifisering Utvikling/ test Leveranse.
 6. Smidig systemutvikling med teknikker og metoder som f.eks. Scrum og Kanban er etterhvert blitt mer og mer vanlig ved utvikling av nye systemer. En av de viktige prinsippene fra det Smidige Manifestet er: « Lever fungerende programvare hyppig, med et par ukers til et par måneders mellom­rom
 7. Smidige systemutviklingsmetoder blir mye brukt både til internutvikling og når systemutviklingen kjøpes eksternt. Difi har laget en kontrakt (Statens standardavtale for smidig systemutvikling) for kjøp av smidig systemutvikling som ble lansert i 2014

Smidig utvikling og programvaresikkerhet - SINTEF INFOSE

Trenden er smidig utvikling og kontinuerlig forbedring, men om dette er nok må diskuteres så lenge de store utfordringenes tid ikke er forbi. Inga Nordberg er divisjonsdirektør for styring og samhandling i Direktoratet for e-helse. (Direktoratet for e-helse) Det. Smidig utvikling ble ved tusenårsskiftet utpekt som en vinnerformel for organisering av it-prosjekter. Metoden gir bestillere og brukere av kommende it-systemer en mulighet til å omprioritere krav underveis og få demonstrert en enkel første versjon av produktet etter bare noen uker Smidig metodikk kan være løsningen. Av seniorkonsulent Benedicte Fjellanger og consulting director Bjørn Meek. Digitaliseringens inntog har ført til utvisking av bransjeskiller og tøffere konkurranse. Utviklingen går med historisk toppfart, kundenes oppmerksomhetsvindu blir stadig kortere og utvalget av tjenester øker Systemutvikling er metodisk og målrettet arbeid med å lage nye datasystemer eller informasjonssystemer. Systemutvikling er også navn på det fagfeltet som studerer praktisk systemutvikling. Selv om systemutvikling i prinsippet kan brukes om utvikling av alle slags systemer, brukes det oftest om utvikling av systemer som er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Scrum er et rammeverk for å utvikle informasjonssystemer.Det brukes i hovedsak til å utvikle programvarebaserte systemer og benyttes gjerne i kombinasjon med Extreme Programming (XP), men kan i prinsippet brukes til å håndtere alle slags oppgaver av en viss kompleksitet.. Scrum-prinsippet bygger på samarbeide innenfor team fra tre til ni medlemmer som bryter ned oppgaver til prosjekter.

Hva betyr det egentlig å være «smidig»? - Digi

 1. Smidig, arrangerer blant annet Smidigkonferansen som er en årlig konferanse for og av fagmiljøet selv. Her får du høre hvordan andre prosjektdeltakere som deg takler hverdagen i sine smidige og kanskje ikke så smidige prosjekter
 2. Smidig Det gir flere gevinster, som kortere utviklingstid og kontinuerlige leveranser. Vi anser utvikling av digitale løsninger som en kontinuerlig prosess hvor man under hele livsløpet gjør utvikling i iterasjoner
 3. Bruk av smidig metodikk har mange fordeler og kan i mange tilfeller være et godt valg. Men for at prosjektet skal få fullt utbytte av å bruke smidige metoder er det visse forutsetninger som må være tilstede både i prosjektet og i linjeorganisasjonen som prosjektet skal fungere i
 4. Smidig utvikling vektlegger tidlig utprøving og eksperimentering som vi kjenner igjen fra aksjonsforskningen, samt brukerhistorier og visualisering som er godt etablerte pedagogiske prinsipper. Med andre ord er det hold for mye av innholdet i smidig utvikling i etablert psykologisk forskning

Smidig systemutviklingsavtale fra Difi - status

Smidig prosjektstyring. Smidige utviklingsmetoder tar som utgangspunkt at systemutvikling er svært uforutsigbart, og at prioriteringen av funksjonelle krav vil kunne endre seg etter hvert som systemet tar form Ettersom smidig utvikling handler om fleksibilitet og raske iterasjoner, er det rimelig at du også vurderer deltakerne i den smidige prosjektgruppa så tidlig og ofte som mulig, for å oppdage og korrigere problembarn. «Fail-fast», altså stans opp og erstatt den feilende komponenten, er en beste praksis når det kommer til bemanning av teamet Inkrementell utvikling er en måte å forklare en prosess innen programvareutvikling som følger et visst mønster. Selve meningen med metoden er at man skal lære av de første versjonene av et system eller en programvare, og finne ut hva man kan gjøre bedre i det allerede eksisterende systemet i neste del av utviklingen Smidig utvikling Hva er smidig utvikling? Agile Development er en programvareutvikling som er superhett nå, selv om den begynte på midten av 1990-tallet, hvis samarbeidsinnsats er av selvorganiserende og tverrfunksjonelle team og deres kunder / sluttbrukere, under hvilke krav og løsninger utvikler seg

Stadig flere bruker smidige metoder Metie

Fra Smidig til DevOps til Kontinuerlig Produktutvikling i

Smidig systemutvikling Anskaffelser

 1. st hvilke teknikker og metoder som passer fint. I kurset vil vi: Gjennomgå sentrale smidig-begreper Se på testrollen i smidige prosjekt Gjennomgå relevante teknikker/testmetode
 2. Forståelsen for smidig utvikling, endringsledelse, arkitektur og effektiv kommunikasjon med oppdragsgiverne - alt dette inngår som viktige elementer i prosjektledelse anno 2017. Våre prosjektledere har vist i en lang rekke prosjekter at nettopp dette er Habberstads særmerke
 3. smidig adaptable , agile , malleable , supple , smooth نَاعِم hladký glat glatt λείος liso tasainen lisse gladak liscio 滑らかな 매끄러운 glad gładki liso гладкий slät เรียบ pürüzsüz nhẵn 光滑的 ( 'smiːdɪ
 4. Smidig utvikling med PS2000 Side : 7 av 40 Veileder for smidig systemutvikling Dato : 15.11.2010 Smidige metoder Ver. : 1.3 Kjernen innenfor smidig utvikling er det smidige manifestet1. Uavhengig av hva slags type smidig utviklingsmetodikk som omtales, så er de grunnleggende prinsippene: 1) Individer og samspill framfor prosesser og verktø
 5. Tradisjonell utvikling Smidig utvikling. Dette medfører en praktisk endring i hvordan en jobber Fra prosess Til mennesker Fra oppgaveoppdeling Til samarbeid Fra detaljplanlegging Til eksperimentering Fra hieraki Til autonomi. For og lykkes må både teamet og menneskene være riktig •Tverrfagli
 6. Smidig utvikling. Men nå er det smidig systemutvikling som gjelder: De fleste IT-system i Norge utvikles nå etter smidige metoder som Scrum og Lean software development. Her har individer og samarbeid fokus framfor prosesser og verktøy, og man ser etter systemer som fungerer framfor omfattende dokumentasjon
 7. Som nevnt er kontraktsregulering av smidig programvareutvikling fortsatt under utvikling, og problemstillinger knyttet til temaet er på ingen måte gjennomdrøftet. Et overordnet spørsmål for problemstillinger i denne oppgaven er: Hvilke kontraktsmekanismer kan bidra til at it-prosjekt som benytter smidig programvare-utvikling lykkes

KOMMENTAR: Er svaret alltid smidig utvikling? - Digi

Fra Scrum henter vi konseptene om et selvdrevet team med store fullmakter og standups; fra Agile (smidig) tar vi filosofien om å eliminere ikke-lønnsomme aktiviteter; fra Kanban henter vi fokuset på å begrense mengden igangsatt arbeid og å visualisere dette; fra DevOps kommer tanken om å ta eierskap til hele løpet - fra planlegging, gjennom utvikling og til drift ( eller you build it. Her kommer smidig utvikling inn og passer som hånd i hanske med customer development prosessen. Customer development og smidig utvikling er komplementære og begge styrker hverandre. Customer development støtter tidlig i prosessen med HVA som skal bygges og er dermed med å validere innholdet i produktkøen

Forskning på smidig utvikling i store prosjekter

Smidig utvikling ble tidligere oppfattet av mange å være lite egnet til storskala IT-utvikling. Dette har vist seg å være feil og vi har de senere årene sett flere vellykkede, storskala smidige IT-prosjekter Risikostyring og programvare utvikling i en smidig verden Prosess for risikostyring og programvare utvikling ved stadige hurtigere endringer i teknologi og kortere tid til å gjennomføre prosjekter ESRA årsmøte Oslo, Torsdag1 Juni 2017: 1350-1430 Thor Myklebust, SINTEF Digital Tor Stålhane, IDI/NTNU Geir K. Hanssen, SINTEF Digita Juridiske rådgivere - smidig tjeneste- utvikling. NAV, Oslo. For å lykkes må også de juridiske rammebetingelsene ivaretas på en tilfredsstillende måte. Derfor søker vi nå inntil fire kompetente og nytenkende jurister for å styrke vårt sentrale rådgivningsmiljø Scaled Agile Framework (SAFe®) er et internasjonalt ledende rammeverk for skalering av smidig utvikling fra teamnivå til program- og porteføljenivå. Les mer. Program- og porteføljeledelse. MSP og MoP er sertifiseringer fra Axelos som bygger på PRINCE2 og gir deg kunnskap om hvordan du bør jobbe med program- og portføljestyring smidig utvikling.

Smidig utvikling er i vinden og tradisjonelle testroller er ikke som før. Smidig testing handler om å endre mentaliteten til kvalitet. Det ultimate målet med smidig testing er å gjøre testing til en integrert del av den smidige utviklingsprosessen, enten det er Scrum, Kanban, Lean eller noe annet utvikling av kontraktsstandarden PS2000 SOL, som er en ny standard for smidige prosjekter. Kjetil var operativ prosjektleder i Perform-prosjektet i Statens Pensjonskasse, som til nå er det største smidige prosjektet som e Og du må dele et smidig tankesett og tilnærming. Communityet vårt skal bygges av mennesker med en lidenskap for forandring, læring, deling og utvikling. I Squeed tenker vi slik: fornøyde ansatte gir fornøyde kunder, som igjen gir basis for vekst og lønnsomhet

Smidig Engelsk agile. Fellesbetegnelse på prosjektarbeidsmetoder med fokus på kundens skiftende behov, og med krav om fortløpende produksjon av løsninger som fungerer. Etablert i 2001 med The agile manifesto som en reaksjon på tungvinte og langvarig De store prosjekters tid er forbi. Men de store, kompliserte kontraktsformularene finnes fremdeles. Etter flere års arbeid har nå Dataforeningens faggruppe IT-kontrakter lansert en smidig kontrakt for smidige prosjekter. Jørgen Petersen leder faggruppen IT-kontrakter, og er en av landets fremste kapasiteter på området. Gruppen har tidligere utarbeidet en rekke standardkontrakter, hvor. Et kjernen i moderne utviklingsprosesser er smidig utvikling. Denne utviklingsmetodologien legger vekt på å bruke små, historiske brukerhistorier for å definere hva et system gjør fra et brukerperspektiv, ikke et teknisk. En bruker bryr seg om et produkt er raskt, enkelt å bruke og løser problemet sitt Hvordan drive smidig utvikling som ivaretar sikkerhet? Dette digitale kurset gir deg en overordnet introduksjon til hvordan drive smidig utvikling som ivaretar sikkerhet og personvern. Kurset er beregnet for prosjektledere, teamledere, produkteiere og arkitekter som jobber med utvikling hvor det behandles sensitive- eller persondata som definert i GDPR

Finn ut hvordan smidig utvikling og DevOps fungerer sammen. Infrastruktur som kode Infrastruktur som kode. Infrastruktur som kode definerer systemressurser og topologier på en beskrivende måte som lar medarbeiderne administrere disse ressursene på samme måte som de ville gjort med kode. Disse. Smidig utvikling krever tett dialog mellom ledelsen og de som utvikler løsninger og tjenester for å gi de beste resultater. Produkteieren er den forretnings- og utviklingsdiplomaten som sikrer dette. Smidig utvikling er som å legge et puslespill, der mange biter skal på plass Smidig utvikling kommer fra programvareutvikling, altså IT-bransjen. I 2001 ble det under en samling av 17 ganske erfarne datafolk utarbeidet et manifest for smidig utvikling. Det skal jeg nå lese for dere i sin helhet, for det er et av kravene knyttet til Smidigmanifestet, at det gjengis i sin helhet når det gjengis

Smidig utvikling - eller smidig tilnærming - kalles agile på engelsk. Smidig passer spesielt godt for prosjektledere og prosjektmedarbeidere, og kan benyttes på tvers av ulike fag og bransjer. Det var 19 deltakere på det to timer lange arbeidsverkstedet Gisle holdt på Tvibit i Tromsø 27. juni Når smidig programvareutvikling benyttes i leveransene må prosjektstyret fullt ut være kjent med den smidige arbeidsformen. Prosjektstyret må forstå at alt ikke nødvendigvis blir levert og at de godkjenner omfanget av smidig utvikling for en balansert usikkerhet

Smidig metodikk: Tre grep for økt innovasjonstakt i norske

 1. istrere prosjekter og oppgaver ved hjelp av enkle, visuelle oppgavetavler som støtter Scrum, Kanban eller egendefinerte arbeidsflyter
 2. Utviklingsteamet skal legge til rette for at forretningssiden kan produsere verdi kontinuerlig gjennom en effektiv, smidig og fullautomatisert prosess for utvikling og utrulling av endringer. Med systemer som er adskilt fra hverandre og som kommuniserer over API-er er det ikke særlig vanskelig å legge til rette for en slik prosess
 3. g har vært på agendaen vår en stund, men det er lite fokus på hvordan universell utfor

Teknologien utvikler seg veldig raskt og for at at prosjekt skal kunne holde tritt fokuserer vi på smidig utvikling og sprinter. For deg betyr det at vi kan tilby en prototype med klikkbar funksjonalitet allerede etter kort tid slik at en kan få testet og verifisert sin idé Konsulenttjenester. Våre utviklere jobber i dag for noen av Norges mest spennende og innovative bedrifter. Vi tror at grunnen til at de velger Informasjonskontroll, er kombinasjonen av høy teknologisk kompetanse og lang erfaring med å jobbe i krevende prosjekter Ønsker du å skape en mer smidig arbeidskultur i din virksomhet? Agile verktøy og agil kultur skaper et effektivt, kreativt og meningsfullt arbeidslandskap. Kurset har som formål å øke forståelsen av hvorfor agil metodikk er viktig og hva som definerer moderne teknikker for vellykket utvikling av produkter og tjenester. Har du allerede noen basiskunnskaper innen agil metodikk og ønsker. Nå søker vi etter en prosjektleder med sterkt engasjement for smidig og hypotesedrevet utvikling, solid prosjektledererfaring og som samtidig har lyst til å utvikle seg videre. Du vil få en ledende rolle innenfor fagområdet, samtidig som du vil du lede store utviklingsprosjekter med høy oppmerksomhet, mange interessenter og stor samfunnsverdi

Christian Stensholt: Smidig gjør oss LEANe

Systemutvikling - Wikipedi

Du får også aktivt være med og forme beste praksis for utvikling. Høy innovasjonstakt skaper nyttige og verdifulle løsninger. I arbeidet med digital transformasjon tilstreber vi smidig utvikling og hyppige leveranser for å sikre god flyt og høy innovasjonstakt Smidig utvikling; BI Utvikler. Power BI, Tableau, Qlik og/eller tilsvarende; Datavisualisering; SQL, databaser og integrasjoner; Datamodellering og datavarehus konsepter; Interesse og forståelse for systemarkitektur og informasjonsflyt; Smidig utvikling; Prosjektleder/scrum master Smidig har hittil vært arbeidsformen for de som holder på med utvikling av nye IT-løsninger, mens linje- og prosjektlederne har sittet på utsiden og jobbet etter god gammeldags.

Scrum - Wikipedi

Hva tenker difi om smidig?Hvordan lykkes med smidig testing i dagens IT-prosjekter?

Prinsippene bak Det smidige manifestet. Vi følger disse prinsippene: Vår høyeste prioritet er å tilfredsstille kunden gjennom tidlige og kontinuerlige leveranser av programvare som har verdi. Ønsk endringer i krav velkommen, selv sent i utviklingen. Smidige prosesser bruker endringer til å skape konkurransefortrinn for kunden Test i smidig Laila Sandbæk Testrådgiver og testleder Sogeti 03.03.2016 . Produktkøen til foredraget Sprintrytme Utvikling Godkjennings-miljø Hvor tidlig og på hvor lavt testnivå systemintegrasjon bør testes, vurderes basert på produktrisikoen forbundet me Slår alarm etter Trumps utrenskninger i Pentagon: - Farlig utvikling - Hvis dette er begynnelsen på en trend, at presidenten tvinger ut nasjonale sikkerhetsfagfolk for å erstatte dem med mennesker som oppleves som mer lojale mot ham, vil de neste 70 dagene i beste fall være prekære, og i verste fall direkte farlige , advarer leder for forsvarskomiteen i Representantenes hus.

Smidig

smidig utvikling. Ineffektivt med korte, daglige møter . Fem kjappe om smidig ledelse Fleksible organisasjonsformer har blitt vanligere og vanligere, og i kjølvannet har også «agile leadership», eller smidig ledelse, blitt et trenduttrykk, men det finnes fortsatt mange uklarheter rundt begrepet Sluttbrukeren i fokus - Gjort mulig med smidig utviklingsmetodikk . READ. Smidig utvikling. Kravspekk. Sluttbruker. Del-leverans Smidig utvikling sikret NSB-suksess: Samler hele kollektiv-Norge på rekord-tidr På kun et drøyt år har NSB, Making Waves og Evry kommet opp med en digital løsning mange har ønsket seg, men ingen har klart å realisere Smidig utvikling, DevOps og arkitektur. Skip to end of metadata. Page restrictions apply; Added by Erik Drolshammer, last edited by Geir Amdal on Nov 11, 2015 (view change) Go to start of metadata. Tema Husker du vi snakket litt om prosessmennesker, DevOps (tools.

KAN Utvikling AS

Når det snakkes om smidige prosjektmetodikker, snakkes det ofte om Scrum. Imidlertid finnes det visse svakheter ved Scrum som ikke gjør programvareutvikling like smidig som det kan være. Svakheten ved Scrum. I Posten benyttet vi tidligere Scrum ved utviklingen av Digipost Lean, smidig og agilt er blitt buzzwords som også ledelsen finner spennende. Lovnader om raskere utvikling og mer effektiv jobbing frister, og de vil gjerne innføre det raskt i egen organisasjon. Men de innser ikke at det starter med dem selv. Smidig krever ledelse, men det innebærer å lede på en annen måte Sosio-emosjonell utvikling og aldersspesifikke læringsaspekter kan være preget av en smidig progresjon for noen eller en krevende, rykkvis prosess for andre barn. Graden av vansker kan komme til syne som atferdsproblemer. Slike problemer bør betraktes som tegn på at barnet har det vanskelig og ikke at barnet er vanskelig [35]

Med PS2000 Smidig har vi en variant av PS2000 som er skreddersydd for smidig utvikling, med et norsk begrepsapparat hentet fra Scrum. Samtidig har vi bevart de etablerte særtrekkene ved PS2000, som målpris, innledende løsningsbeskrivelse og kontrollpunkter underveis. De generelle kontraktsbestemmelsene er derfor beholdt uendret KOMMENTAR: Er svaret alltid smidig utvikling? Logg inn for å følge dette . Følgere 1. KOMMENTAR: Er svaret alltid smidig utvikling? Av Redaksjonen., 14. februar i Diskuter artikler (Digi.no Smidig utviklingsfilosofi høres besnærende enkelt ut, men mange erfarer at det å endre grunnleggende tankegang og arbeidsmåte er en krevende øvelse. Arbeidet med å få på plass en god testprosess kan være gode støttehjul på ferden mot en mer smidig utviklingsprosess Agile utvikling opprettholder fokus på rask levering av forretningsverdi ved å tilby en enkel ramme for å gi hjelp til team og gi dem et teknisk og funksjonelt område som er i stadig endring. Organisasjoner er i stand til å minimere den totale risikoen som er betydelig forbundet med programvareutvikling på grunn av fordelene med Agile Software Development Teknologi og utvikling. Teknologene våre er spesialister som, i tett og smidig samarbeid med kundene og de andre tjenesteområdene i Labs, skaper moderne og fremtidsrettede løsninger på web

Smidig utvikling og prosjektledelse. Temamøtet avholdes i Dr. Maudsgate 15, 1. etasje, 8. mars 2019 kl 09-12. Denne gangen vil bank/finans dele sine erfaringer og synspunkte BarentsWatch driver brukerstyrt, smidig utvikling. For at våre tjenester skal bli nyttige og brukervennlige ønsker vi tilbakemeldinger fra deg som bruker. Det kan være ris, ros, spørsmål, ideer og andre ting. Vi setter stor pris på din hjelp Oppstartsoppgave vil bl.a. være å definere en overordnet prosjektbeskrivelse som sørger for at ønsket smidig prosess og metodikk kan følges, og nødvendig forretningsfleksibilitet er mulig. På sikt vil fokus være produkteiers støtte til smidig utvikling, fokus på brukerbehov, rapportering og kommunikasjon med ledelse og gevinstrealisering gjennom kontinuerlige leveranser Smidig utvikling blir tema for den store internasjonale konferansen «XP» som arrangeres 1.-4. juni i Trondheim i 2010. - Her vil vi lage en møteplass mellom forskere og industri som har manglet til nå. Forskere har hatt liten innflytelse på industri,. Read the latest magazines about Smidig and discover magazines on Yumpu.co

Svarteper i smidig utvikling. 28. August 2012 — Leave a comment. Du er inne i et prosjekt som har gått et par tre måneder. Det finnes ikke noe i produksjon, men backloggen er lang som et vondt år og består av noen hundre user stories som ble estimert en gang i begynnelsen Dette er podden som vil inspirere, gi deg konkrete tips og verktøy som vil hjelpe deg med å skape endringsdyktige organisasjoner med høyt engasjerte og motiverte ansatte som lager uslåelige produkter. Med smidig coachen Ida Kjær og smidig transformatøren og topplederen Tobias Falkberger. kontakt oss på smidigpodden@gmail.co Utvikling av mennesker og organisasjon er et lederansvar. Det er lederne som har ansvaret for å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser og sørge for at medarbeiderne har eller utvikler nødvendig kompetanse. Lederne skal arbeide med egen utvikling, og motivere og legge til rette for at medarbeiderne kan arbeide med sin. Aktiv personalledelse Gjennom smidig utvikling i flere steg ble det gjort forbedringer og over tid store endringer. Eksemplene viser at flere ulike tilnærminger gir god digitalisering. Strategiene kan gjerne kombineres. En steg-for-steg-tilnærming gir innsikt og er en god strategi når det kreves endringer både organisatorisk,.

Smidig metodikk er et stort fagområde som stadig favner bredere og bredere og som kon s tant er i utvikling. Teknologi, gruppedynamikk, ledelse, psykologi og budsjett for å nevne noen. Teori hjelper oss masse, det bidrar til å dra oss i riktig retning, men det er reell erfaring som gjør at vi blir bedre Smidig utvikling av IT-systemer har røtter langt tilbake i tid. Ikke minst har smidig utvikling blitt inspirert av ideer om evolusjonær IT-utvikling (Evo) fremsatt av Tom Gilb. Tom Gilb er en av få nordmenn (født i USA) som er mye mer kjent utenlands enn innenlands lede et smidig-team av høyt kompetente IT-folk innenfor innkrevingsrelaterte tjenester. Du vil kun ha faglig ledelse av teamet, ikke personalansvar; styre og strukturere oppgavene og køen i Jira/Confluence og sørge for god dokumentasjon; lede testdrevet utvikling, lettbent og smidig, med overtruffen kvalite

Smidig - Bouvet Norg

God jul og godt nyttår! – Bjørvika Utvikling

SAFe har siden 2011 blitt det ledende rammeverket for å skalere smidig utvikling fra team til program- og porteføljenivå. Det er et kunnskapsbasert og utprøvd rammeverk med integrerte prinsipper, praksiser og kompetanser for å nå smidighet på virksomhetsnivå. Rammeverket bygger på smidig metodikk som Scrum, Lean og DevOps Smidigavtalen benyttes ved utvikling av ny programvare med såkalt smidig eller iterativ metodikk. Avtalen legger opp til at kunden lager en overordnet kravspesifikasjon som leverandøren svarer på, og at partene innenfor rammene av prosjekt- og fremdriftsplanen og den avtalte programvareutviklingsmetoden utarbeider en detaljert leveranseplan i forkant av hver delleveranse

 • Alleine reisen blog.
 • Tanzschule stadtlohn.
 • Skoda octavia stasjonsvogn.
 • Goshamei tromsø.
 • Det ubevisste psykologi.
 • Sharm el sheikh egypt.
 • Beste spanske brandy.
 • Hvordan finne grader i et sektordiagram.
 • Cayde 6 quotes destiny 2.
 • Turnip jack o lantern.
 • Möbel engelhardt hofgeismar öffnungszeiten.
 • Familientherapie leverkusen.
 • Usa sim.
 • Stingray marine solutions aksje.
 • 500 fahrenheit to celsius.
 • Drink mojitos.
 • Mensa medlemmer norge.
 • Antonio banderas birth city.
 • Gravid efter två koniseringar.
 • Kupferoxid farbe.
 • Schiffmann sammlerkatalog märklin spur 0.
 • Romantica bamberg veranstaltungen.
 • Pedagogiska metoder vid handledning.
 • Recurve bue salg.
 • Ørland flybase.
 • Driver license us price.
 • Jo tenfjord.
 • Pasientreiser tlf oslo.
 • Automatisk garasjeportåpner.
 • Akut tandvård helg skåne.
 • Peninsula hotel bangkok.
 • Nissedrakt barn.
 • Marcialonga 2017 results.
 • Sandnes mandarin petit.
 • Motor rechts linkslauf schaltplan.
 • Anatomy book.
 • Stortingsmelding eldreomsorg.
 • Aldersgrense sosiale medier.
 • Essen wandern mitnehmen.
 • Voldemort origins of the heir length.
 • Tcl tv elkjøp.