Home

Co2 utslipp fly vs bil

Hvis du flyr den strekningen slipper du ut 85 kilo CO2-ekvivalenter én vei. For tilsvarende utslipp kunne du kjørt 670 km med bil, eller 3650 km med tog. Mellom Oslo og London er det 1150 km Ifølge statistikk fra opplysningsrådet for veitrafikk var gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nybiler solgt i Norge i oktober 138 gram per kilometer (Bergen) med bil enn med fly For fly blir direkte utslipp multiplisert med en høydefaktor og et tillegg for indirekte utslipp blir lagt til. 4. Indirekte klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon er satt til 290 gram CO 2 -e/kWt , som er snittfotavtrykket for strømproduksjon i Europa Myclimate har gitt ut beregninger fra 2015 som gir direkte og indirekte CO2 utslipp per passasjer for en gitt distanse. Dette er CO2 ekvivalenter av alle utslipp av drivhusgasser. Utslippene er gjennomsnittstall basert på internasjonal statistikk og tar med avstanden flyet normalt flyr, og ikke bare korteste vei

Så mye forurenser flyturene dine - Innenrik

En av grunnene er at utslipp fra fly oppe i atmosfæren i følge flere forskere har opp til dobbelt så stor klimaeffekt som utslipp på bakken. - Både biler og fly slipper ut CO 2 , men fly. Drivstofforbruket forteller oss da at de årlige CO2-utslippene fra ett containerskip tilsvarer om lag 56 000 biler, så lenge containerskipet seiler 174 000 kilometer på ett år, og hver av bilene kjører 15 000 kilometer i samme periode. Når det gjelder utslipp av CO2 er altså påstanden helt feil

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og står for 30 prosent av utslippene. Veitrafikk bidrar mest En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler. Transport er derfor en betydelig kilde til utslipp av klimagasser, som gir økt drivhuseffekt. Dette gjelder særlig veitrafikk. I 2016 kom 37 prosent av utslippene av CO2 (karbondioksid) i Norge fra mobile kilder, som omfatter kategoriene veitrafikk, jernbane, luftfart, skip og båter og motorredskaper

Om vi så sammenligner de samlede utslippene mellom bensinbiler og el.biler er realiteten noe annerledes enn de fleste tror. Vi bruker her en Mercedes B-klasse el.bil, og bensinbil av samme klasse. Her er også medtatt utslippene til produksjonen. Ved kjørte 30.000 km, Ved 200.000 km. Utslipp CO2 pr km Elbil 411 g 124 g. Bensinbil 183 g 176 Regn ut CO2-utslippet (VG Nett) Når du har kjørt tanken tom, er vekten av eksosen bilen har sluppet ut langt høyere enn vekten av drivstoffet du har brukt Dagens fly er bedre på utslipp enn de var bare for noen få år siden. I 2012 skrev forskning.no at en flytur til London tilsvarte et halvt år med bilkjøring. De samme forskerne har gjort nye beregninger, som nå viser at vi slipper ut cirka 85 kg på en tur til Bergen, 500 kg på en tur til London, 1100 kg på en tur til New York og 1700 kg CO2-ekvivalenter på en tur til Thailand Hjelp til utfylling av CO2-utslipp-kalkulator. Du kan regne ut CO2-utslippet på to måter: Etter hvor mye bilen slipper ut per km; Etter hvor mye drivstoff bilen bruker per mil; Grunnlaget er i begge tilfeller kjøredistansen (i km). Da kan du for eksempel legge inn kjøredistansen per år, eller en bestemt kjøredistanse

Halvfullt fly (74 passasjerer): 120 kg CO2 per person; Fullt fly (148 passasjerer): 60 kg CO2 per person; TogTog bruker også energi, og selv om de stort sett går på fornybar elektrisitet på strekningen Oslo-Trondheim, kan det jo være verdt å ta dem med i beregningen. Hvis vi ser kraftproduksjon i Norden under ett, har vi et utslipp på ca. Verdens forbruk av kjøtt fører altså til mer klimautslipp enn alle biler, fly, vogntog, trailere, busser og andre transportmidler i verden. I VG Netts Klimatest kan du se hvor mye utslipp av. CO2-utslipp fra biler Utslippet fra nye biler steg i 2017. Skoda og VW trekker tallene opp. Kun to av de største merkene hadde nedgang. En kombinasjon av mindre salg av dieselbiler generelt og økt salg av store biler gir høyere utslipp. Kodiaq er en SUV som gir Skoda økt utslipp Mindre CO2 per bil, men økende antall biler. Veitrafikken sto for 19 prosent av CO2-utslippene i Norge i 2007, av dette sto personbilene for halvparten. Lavere utslipp per bil - men økt trafikkvekst I 1990 var gjennomsnittlig CO 2-utslipp fra nye biler ca 300 g/km Til sammenlikning bidrar én bensinbil som nevnt med 88 kilo CO2, hvilket betyr at man kun trenger å være to personer i én bil for å «stå til ansvar» for mindre utslipp enn med fly. colorline.jpg Kiel-ferjen til Color Line slipper ut så mye CO2 at det lønner seg for miljøet å ta bilen på veistrekningen med samme destinasjon dersom det er to personer inne i bilen. 1940 biler = 1.

Transport, CO2 - Fly er mer miljøvennlig enn bil

Fly- og bilrejser udleder stort set lige meget CO2 pr. personkilometer, men selv om man typisk rejser længere i bil end i fly - set over et år - så er klimabelastningen fra de to transportformer stort set ens, forklarer hovedforfatteren Borger Aamaas fra Cicero i en pressemeddelelse Denne andelen har økt gradvis gjennom årene, og har bidratt til lavere CO2-utslipp per personkilometer, siden dieselbiler har lavere CO2-utslipp enn sammenlignbare bensinbiler. Økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel har også bidratt til nedgangen i utslipp fra veitrafikk

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Som enkeltpersoner kan vi påvirke klimagassutslippene, og små grep kan gjøre en stor forskjell. Vil du bidra? Da bør du bli mer bevisst på ditt eget klimaavtrykk. Sjekk hvordan du ligger an ved hjelp av Enovas klimakalkulator Sammenlignbart CO2-utslipp under kjøring. Forskerne har regnet ut hvor stort CO2-utslipp bilene står for under kjøring, ved å ta med alle faktorer fra utvinning av råstoff til forbruk ved hjulene. En amerikansk elbil står i snitt for et klimagassutslipp tilsvarende en bensinbil med et forbruk på 0,42 liter på mila, heter det i rapporten NOx- og CO₂-tallene stuper Kraftig nedgang i utslipp fra norske biler For første gang ble det ikke registrert brudd på grenseverdiene for helseskadelige NOx-utslipp. OPPSIKTSVEKKENDE KUTT: CO₂-utslippet fra nye biler er kuttet fra 183 til 62 gram per kilometer siden 2001. Foto: Markus Pentikainen Vis me Flyr du fra Oslo til Bergen slipper du ut 212 ganger så mange C02-ekvivalenter som hvis du tar tog. Er målet ditt å slippe ut så lite som mulig C02, bør du generelt unngå fly og hurtigbåt, og i større grad velge bil, buss eller aller helst tog

Klimagassutslippet fra ulike reisemåter - Framtiden i våre

 1. dre CO2 utslipp fra drivstoff forbruket hvis man tar fly. Tabellen forutsetter 0,6 liter bensin/mil og 0,5 liter diesel/mil. Tallene viser at på samme strekning slippes det ut i størrelsesorden 5 % mer CO 2 om vi kjører bensinbil i forhold til dieselbil
 2. Framtiden i våre hender (2016): «Kjøttfri dag = 170.000 færre biler». Utslipp fra flyreiser: Vi legger utslippstall fra www.mittklima.no til grunn. Kort reise = tur/retur Oslo-Bergen, lang reise = tur/retur Oslo-Florida. Utslipp fra dieselbiler: Vi legger til grunn en utslippfaktor på 3.0996 kg CO2-ekvivalenter per liter diesel
 3. Nedgangen skyldes for det meste veitrafikk. Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank. Salget av bensin og autodiesel gikk ned, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det resulterte i at klimagassutslippet fra veitrafikk ble redusert med 8 prosent til 8,4 millioner tonn CO 2.I samme periode sank også utslipp fra.
 4. 150 kg CO2 per kWh batterikapasitet i produksjon; 200.000 km total kjørelengde før bilen skrotes; 20 prosent større CO2-utslipp fra bensin- og dieselbiler i forhold til oppgitt utslipp fra den utdaterte NEDC-kjøresyklusen; 22 prosent økt CO2-utslipp i forhold til NEDC fra utvinning, raffinering og frakt av drivstoff; Eksempel Nissan LEA
 5. Reiser du med fly, varmer du opp kloden mer på kort sikt enn om du kjører samme distanse alene i en bil. Men på lengre sikt er det motsatt Vanndamp, dannelsen av kondensstriper, samt utslippene av CO2 og nitrogenoksid er det som gir de største bidragene til den oppvarmende effekten av flyreisen din, ifølge Tempo-rapport
 6. Utslipp fra supplybåterUtslipp av nitrogenoksider (NOx) bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør. CO2 er en klimagass som påvirker atmosfæren.15 supplybåter, som lå til kai forrige onsdag, slipper ut 1,4 tonn med NOx, 100 tonn CO2 og 51 kilo støv pr. døgn. Dersom så mange båter hadde ligget inne hele året, ville det årlige NOx-utslippet endt på 511.
 7. CO2-utslippet 5 638 787. Kjøretøybestanden Les om vår politikk og hva vi brenner for. Veinettet. Veinettet. Trafikksikkerhet . Trafikksikkerhet . Veiprising og bompenger. Veiprising og bompenger. Teknologi, bil og vei. Teknologi, bil.

Hvor mye CO2 slippes ut når vi flyr - om Verden og Oss som

Beregneren finder CO2-udledningen for transporten med enten bil, kollektiv transport eller fly. Du kan også se, hvor meget CO2 du udleder ved at bo på forskellige måder under din rejse. Beregn klimabelastningen af din rejse her. Juster, så beregneren passer på din bil. CO2-forbruget for at køre i bil er forskelligt alt efter bilens. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Klicka på symbolerna nedan för att komma till kalkylatorerna

Fly er den værste rejseform. En gennemsnitlig europæer genererer cirka 10 ton CO2 om året. Det tilsvarende tal for en amerikaner er cirka 19 ton. En enkelt tur til og fra Danmark til New York og tilbage igen genererer i sig selv ca. 3 tons CO2 per person om bord på flyet, hvis det er fyldt helt op Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig. Menneskeskapte utslipp kommer fra forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass, og fra avskoging

Når man tar høyde for dette, står elbiler for mellom 11 og 28 prosent mer CO₂-utslipp enn dieseldrevne biler, mener forskerne. Studien får skarp kritikk fra både NAF og Elbilforeningen . Sistnevntes leder Christina Bu uttaler til E24 : - Her har forskerne brukt tall som gjør at elbilen fremstår så skitten som mulig og det motsatte for dieselbilen Slike biler går i snitt minst 20.000 kilometer i året. Og idet du tar en langtur, spretter altså forbruket godt over det du kunne ha kjørt på om det hadde stått en konvensjonell dieselmotor i bilen. Glem heller ikke at en bensinbil slipper ut rundt regnet 30 prosent mer CO2 enn om den hadde gått på diesel

Fly til London eller halvt år i bil - NRK Viten - Nyheter

Viruspandemien fører til at norske utslipp fra veitrafikk, fly og ferger er redusert med mellom 20 og 40 prosent per dag, ifølge Norsk institutt for luftforskning. Elisabeth Bergskaug 19. mars 2020 21:54 - Oppdatert 20. mars 2020 09:2 Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, mener mange fortsatt kan ha nytte av å velge bil med dieselmotor. fordi den med sitt høye CO2-utslipp er farligere for det globale miljøet När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläpalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Skriv bara in sträckan det gäller och välj en biltyp som passar. Resultatet gäller hela bilen, oavsett hur många som sitter. Stemmer det at utslippene fra et containerskip tilsvarer 50 millioner biler? Faktisk.no har undersøkt påstanden. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo Verdens største skip frakter et enormt antall containere fylt med det som skal bli julegaver, våre nye el-biler, el-sykler, nye dabradioer og alt vi trenger av nyttig og utnyttig elektronikk, mat, klær, kosmetikk osv, men bare ett av disse skipene har utslipp som tilsvarer 50 millioner biler

Bussen er best for miljøet. Fra Bergen til Stavanger sørger en person for utslipp av rundt 100 kilo klimagasser. Velger du fly, er utslippet rundt 70 kilo CO2 per passasjer. Tar du samme turen alene i en vanlig personbil, halverer du utslippet av CO2. Men ønsker du å reise miljøvennlig, er buss det suverene valget Karbondioksid er en kjemisk forbindelse. Den er viktig for klimaet på Jorden og for grønne planter. Den kjemiske formelen er CO2. Ved romtemperatur er karbondioksid en fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak. Under -57 grader celsius (°C) kondenserer gassen til en væske som ved -78 °C fryser til et fast stoff, kalt tørris Med fly blir utslippet omtrent 573 kg CO2-ekvivalenter. Flere vil kunne innvende at en fordel med fly eller bil er at det er lettere om man skal ha med hele familien på tur Bil, tog eller fly: Det koster ferien i CO2 Når man sammenligner rejsetiden for fly med tog og bus, skal man huske, at man skal være i lufthavnen i god tid, transporten til og fra lufthavne og securitytjek, siger Rasmus Markussen fra Passagerpulsen

Innsikt: Stemmer det at utslippene fra et containerskip

 1. eralske produkter og CO 2 -avgiften på utslipp fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ble innført i 1991
 2. Å kjøre Tesla er verre for klimaet enn å kjøre diesel-bil. Det er konklusjonen til det tyske Ifo-instituttet, Tysklands ledende og mest anerkjente forskningsinstitutt.. Tar man høyde for CO2-utslippene knyttet til produksjon av batteriene og den tyske energimiksen, er utslippene fra elbiler «i beste fall litt høyere enn utslippene til en diesel-bil, og ellers mye høyere», heter det i.
 3. Vi har regna på energibruk og utslipp i livsløpet til el-biler og andre biler. Her finner vi at el-biler er mest energieffektive samt har det laveste klimagassutslippet for personbiler . Vi har antatt norsk vannkraft i databasen vår for beregning av utslipp fra elbiler, men vi har ikke gått inn i diskusjonen om alternativ bruk av norsk vannkraft potensielt kan erstatte kullkraft
 4. - Fordi fly har utslipp i stor høyde kommer klimaeffekter av kondensstriper. Avgifter (om behandlet som bil) Alicante. 795. 3230 kroner. Antalya (Tyrkia) 932. 3785 kroner. Athen. 846. 3434.
 5. For co2-utslipp er det egentlig 7 klasser, hvorav to er et rent fratrekk. Hvis bilen slipper ut under 87 gram per kilometer gis det et fradrag som gir en negativ avgift. Men de totale avgiftene (eks vrakpant) kan ikke bli under null. CO2-avgiften har blitt en viktigere og viktigere komponent de siste årene

Klimagassutslipp fra transport Miljøstatu

 1. Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslipomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted
 2. Den nye studien har fordelen av å ha kunnet benytte de nyeste data om energimiksen i de ulike landene, samt nyere oppgaver om CO2-utslipp fra produksjonen av bilene, battteripakkene og drivstoffet. Det er særlig produksjonen av batterier til elbiler som skal ha blitt vesentlig renere de siste årene
 3. CO2-UTSLIPP ØKER Menneskeskapte utslipp har økt konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren med 40 pro-sent siden 1750. CO2-kon-sentrasjon måles i parts per 60-80 prosent for fly. I en bil i Norge vil det i gjennomsnitt sitte 1,5 personer på korte turer og 1,9 personer på lange
 4. Kjøretøy med lavere utslipp enn 50 g CO2/km vil telle som 2 biler i 2020, 1,67 biler i 2021, 1,33 biler i 2022 og som 1 bil i 2023. Med bakgrunn i forordning (EF) nr. 443/2009 artikkel 13, har Kommisjonen startet utviklingen av ny avgassmålemetode og kjøresyklus
 5. Nyere dieselbiler er ikke miljøverstinger sier Broom-Benny og gir oss fem gode grunner til å velge dieselmotor
 6. CO2 utslipp - Norge vs Globalt Oppdatert: 28. november, 2019 FNs klimapanel ønsker å begrense mengden av klimagasser i atmosfæren og for å klare dette må klimagassutslippene reduseres
 7. Cruiseskipene forurenser like mye som 7000 biler mens de ligger i Oslo havn. Kablene ligger på kaia. Hvis cruiseskipene kobler seg til dem, og bruker strøm i stedet for diesel når de ligger til kai, vil Oslo-luften bli vesentlig bedre

Vores forbrug af underholdning bidrager i høj grad til verdens samlede CO2-udslip. Streaming af film og serier på Netflix og andre streamingtjenester er en klimasynder på højde med flytrafikken Kamp om sandheden om CO2. Der florerer undersøgelser, som når frem til, at elbiler samlet set har en større CO2-udledning end benzin- og dieseldrevne biler. Bl.a. en lidt ældre amerikansk undersøgelse, som konkluderede, at lille Mitsubishi Space Star er mindre CO2-forurenende end en stor Tesla Model S Lastebiler er helt avgjørende for å møte Norges transportbehov. Over 80 prosent av all godstransport her til lands skjer på vei, mens 3 prosent fraktes på bane (SSB). Da er det av stor betydning at lastebilene er effektive, miljøvennlige og trygge. Norske lastebiler byttes ut mye oftere enn personbiler, i snitt hvert sjette år. Det gjør [ Hva er CO2-utslipp? Fossile brensler som kull, gass eller olje er våre vanligste energikilder. Fossile brensler brukes mye i industrien, for å fly , for å kjøre bil, og for å varme opp og lage mat hjemme. Karbon er et stoff som finnes i fossile brensler Bil A-C i figuren er Euro 6b biler, og ble typegodkjent etter NEDC testrutinene, mens Bil D (Euro 6d-temp) er typegodkjent i henhold til de nye testrutinene. I RDE testene var det kun bil A som hadde utslipp over konformitetsfaktoren på 2,1 (men bil A er typegodkjent i henhold til NEDC, og var ikke pålagt RDE testing da den var ny)

- Det er riktig at WLTP-måling av biler gir et gjennomgående høyere offisielt CO2- utslippstall enn man får ved NEDC-måling, fordi bilene kjøres med høyere belastning i den nye testen. Forskjellene i måleresultat mellom WLTP og NEDC varierer med hver enkelt bilmodell, motorisering og utstyrsnivå, sier Benjamin Strandquist, kommunikasjonsrådgiver i Bilimportørenes Landsforening Hvordan veies CO2-utslipp? I alle bilannonser angis vekten av CO2-utslippet, gjerne i størrelsesorden 150 - 200 gram pr. kjørte kilometer. En vanlig bil bruker 0.5 til 1.0 liter drivstoff pr. mil, følgelig ca 0.05 til 0.1 kg. drivstoff pr. kjørte kilometer Fly står for 53 prosent av samlet CO2-utslipp, cruise står for 16 prosent, passasjerskip står for 13 prosent og bil/camping står for 12 prosent. Det er imidlertid luftfart som har hatt den beste utviklingen; utslippene per passasjerkilometer er mer enn halvert siden 2001 For å unngå alvorlige klimaendringer må dagens CO2-utslipp reduseres til 20 prosent av nivået i 1990 - og reduksjonen må være gjennomført innen år 2050. CO2-kalkulatoren baserer seg på tall fra Storbritannia, som Norge i mange henseender kan sammenlignes med. Prøv CO2-kalkulatoren her

Klimagassutslipp fra samferdsel - SS

Du sparer naboen, byen og kloden for skadelige utslipp hver eneste dag. Her kan du se hvor stor forskjellen er mellom buss og bil. 96 prosent bedre for hjertet ditt. Reiser du med en ny dieselbuss, slipper du ut 48 prosent mindre CO2 enn hvis du kjører bil Jordbrukets utslipp var på 4,4 millioner tonn CO2 i 2014, eller omlag 8 prosent av de norske utslippene. Landbrukets utslipp er i hovedsak biologiske utslipp, fra dyr, jord og gjødsel. Utslipp fra klimagasser i landbruket er på omtrent 8 % av Norges totale utslipp utslipp kryssord, utslipp fra forbrenning, utslipp fly, utslipp av klimagasser, utslipp av co2, utslipp fra fly, utslipp av drivhusgasser, utslipp co2 norge, utslipp bil, utslipp fly vs bil, co2, co2 utslipp, nox, nox utslipp, nox utslipp bil, co2 utslipp bil, utslipp på engels Tesla S vs Passat CO2 utslipp. for en del kan fungere i en enbil-husholdning fordi den har relativ lang rekkevidde i motsetning til de fleste andre el-biler som f.eks. Nissan Leaf og VW eGolf. I et livsløp-perspektiv har Tesla S en ulempe i startfasen siden den har et stort karbonavtrykk ved produksjon av batteriet CO2-utslippet på 264 gram per kilometer, i kombinasjon med høy ytelse og vekt, gjør at selv varebilversjonen av Tahoe Hybrid lander på rundt 737 000 kroner. Integrert stereo- og navigasjonssystem med høyttalere fra Bose, automatisk klimaanlegg, cruisekontroll, ryggekamera, elektrisk justerbare seter foran og en litt for lav frontspoiler er blant standardutstyret som trekker opp inntrykket.

Biltyper Og Utslipp Na

CO2 udledning for bilkørsel er udregnet for en Peugeot 208 benzinbil fra 2017, som var den mest solgte bil i Danmark i 2017. Vi har regnet med 1,3 mennesker i bilen (gennemsnitlige antal passagerer i Danmark, 2017, DTU). Kører man fx fire personer på ferie i en bil, vil man udlede væsentligt mindre CO2 per person end angivet i beregneren Og vupti har man en række grafer og tabeller, der opgør rejsens energiforbrug samt udledning af CO2, kvælstofilter og partikelforurening for henholdsvis bil, tog og fly. Man kan herefter vælge at foretage en mere detaljeret beregning, hvor bilens størrelse og motortype tastes ind samt antallet af passagerer

Video: Regn ut CO2-utslippet - V

5 Bil og fly. Neste på utslippslisten er veitrafikk, med 8,9 millioner tonn. Luftfart - sammen med blant annet sjøfart, fiske og motorredskaper - sto for 7,2 tonn. Energiforrsyning sto for 1,7 millioner tonn, oppvarming sto for 629.000 tonn og jordbruk er nederst på listen med 81.000 tonn CO 2. Da vil hver passasjer medføre CO2-utslipp som tilsvarer 1 liter på mila i en bil. De aller fleste biler i dag har et lavere forbruk enn det. Kjører man f.eks alene i en 1980-modell Volvo 240 fra Oslo til Tromsø så kan man altså medføre lavere global oppvarming enn om man kjørte fly Ved å kjøpe klimakvoter, bidrar du til å redusere utslipp i andre land. #11 Kjør økonomisk Ved å sørge for regelmessig vedlikehold av bilen din, ha riktig trykk i dekkene og lærer deg økokjøring, kan klimagassutslippene fra bilen reduseres med 5-10% Fra 1. januar 2019 ble alle nye biler testet, typegodkjent og avgiftsberegnet (engangsavgift) etter WLTP. For å beregne engangsavgiften i overgangsfasen frem til 1.januar 2019, ble det brukt en modell for å omregne bilenes utslipp fra WLTP til NEDC, den såkalte CO2MPAS. Utgående modeller ble solgt med NEDC-tall fram til 1. september 2019 Jetfly flyr høyt oppe og danner kondensstriper av damp og iskrystaller. 2,4 tonn CO2. Et liv uten bil kan ifølge forskerne spare atmosfæren for 2,4 tonn CO2 i året. -75 prosent. En elbil som kun kjører på strøm fra grønne energikilder, kan annullere om lag 50 prosent av bilenes CO2-utslipp

Nordmenn vil ikke slutte å fly, selv om vi vet det skader

You can enter details for up to 3 flight itineraries. Så mye CO2-utslipp har bilen din Regn ut CO2-utslippet ditt her Tast inn forbruket, så regner vår kalkulator nøyaktig hvor mye CO2 du slipper ut - når DU kjører. Foto: FOTO: AP Photo/Michael Probst. Haakon Førde. Sist oppdatert 02/05 2017 Norges CO2-utslipp har vokst fra 35,3 millioner tonn (megatonn, Mt) i 1990 til 43,8 Mt i 2018. Dette skyldes særlig økte utslipp fra olje- og gassproduksjon og transportsektoren. De siste årene har imidlertid utslippene vist en svakt nedadgående tendens, blant annet på grunn av lavere utslipp fra veitrafikk På side 4 er der i figur 1 vist, hvor meget CO2 pr. kørt km en elbil, hybridbil, dieselbil og gennemsnitlig fossil-bil udleder. En elbil udleder under halvdelen af en gennemsnitlig benzin- eller dieselbil

Beregn bilens CO2-utslipp - Smarte Penge

Superstjernens bil solgt Ukentlig demonstreres det nå rundt om i hele Norge for klima og mot CO2-utslipp, Blant annet ved å introdusere elektriske fly for å fjerne utslipp fra. Våre CO2-utslipp utgjør en minimal del av atmosfæren; 13. Våre CO2-utslipp utgjør en minimal del av atmosfæren. All luft inneholder CO2. Det meste er naturlig. Det menneskelige bidraget er lite, sett i forhold til alt det som er der fra før

Globale CO 2-utslipp fra fossile brennstoffer, industri og sementproduksjon økte med over 3 prosent i året på 2000-tallet, men utslippsveksten begynte å bremse rundt 2010, og i perioden mellom 2014 og 2016 var de årlige utslippene omtrent uendrede, med kun en liten økning CO2 vs NOx. La oss aller først forklare litt om utslippsbegrepene her: CO2-utslippene er det som kan skade det globale miljøet, fordi de påvirker klimaet. NOx-utslipp er et problem fordi det går ut over den lokale luftkvaliteten. Dieselbiler har betydelig lavere CO2-utslipp enn bensinbiler, men har tradisjonelt også hatt mye høyere NOx. Der er heller ikke taget højde for, at det også udleder CO2 at producere biler, fly, veje og så videre, siger Henrik Gudmundsson. Se også Derfor er FN's halve grad afgørende for din fremti

 • 20th amendment.
 • Familien fotoshooting bonn.
 • Edm mixer software free.
 • Kari traa familie.
 • Sport og moro as skibåsen 39 4636 kristiansand.
 • Heterotope ossifikation hüfte.
 • Tips til høyreregel.
 • Vilkår for å få bankid.
 • Voldemort origins of the heir length.
 • Finn sverige.
 • Josef mengele found.
 • Mai avatar wiki.
 • Schuppenflechte nägel homöopathie.
 • Visma webshop exempel.
 • Arosa mia donau kreuzfahrt.
 • Filmtipps berlin.
 • Arctic cat parts.
 • Freia kakefyll med vaniljesmak uten koking.
 • Otribaby saltvannsløsning.
 • Fonus blommor.
 • Kk nett.
 • Korthåret dachs oppdrett.
 • Felix wankel.
 • Kinesisk skrift.
 • Markedsføring pengespill.
 • Når ble fiskeridepartementet stiftet.
 • Villhunden film.
 • Die entstehung der insel rügen sage.
 • Free handball.
 • Margit vea kurs stavanger.
 • Strikke flette over 4 masker.
 • Fartsgrense traktor.
 • Steamid ip.
 • Open circuit voltage solar cell.
 • Tanzschule desweemer weingarten.
 • Solcelle kalkulator.
 • Oppførte kryssord.
 • Irish pub dresden weiße gasse.
 • Sub düsseldorf dresscode.
 • Chimichurri recept persilja.
 • Strinda hageby ferdig.