Home

Hvilke nye stater ble opprettet etter første verdenskrig

Ettervirkningene av første verdenskrig - Wikipedi

Ettervirkningene av første verdenskrig førte til drastiske politiske, kulturelle og sosiale endringer på tvers av Europa, Asia, Afrika, og til og med i områder utenfor de direkte involverte.Fire imperier kollapset grunnet krigen, gamle stater ble avskaffet og nye opprettet, grenser ble trukket på ny, internasjonale organisasjoner ble etablert, og mange nye og gamle ideologier fikk fast. Nye stater . Nye stater i Sentral- og Øst-Europa. Østerrike-Ungarn ble oppløst og gjort om til republikk. I det nye Østerrike bodde det bare tysktalende innbyggere. De slaviske folkene i det tidligere Østerrike-Ungarn samlet seg under ledelse av Serbia og dannet en ny stat som de kalte Jugoslavia. Tsjekkere og slovakere dannet staten. Første verdenskrig skapte nye herskere og nye stater. Det nye verdenskartet ble tegnet under fredskonferansen i Paris i 1919 Versaillestraktaten var én av fem generelle avtaler som avsluttet den første verdenskrigen.Avtalen var et resultat av Fredskonferansen i Paris og avsluttet krigstilstanden mellom Tyskland og ententemaktene.De øvrige sentralmaktene måtte undertegne andre avtaler.

1. verdenskrig - Daria.n

Første verdenskrig var krigen da stormaktene barket sammen på slagmarken. I kjølvannet av krigen oppsto det mange nasjonale bevegelser, med krav om selvstendighet. Noen av disse bevegelsene vant fram. Andre nasjonale grupper måtte forholde seg til nye herskere. Det ble også skapt helt nye stater Jugoslavia ble opprettet 1. desember 1918 under navnet Serbernes, kroatenes og slovenernes kongerike (Kongerike SHS). 6. januar 1929 ble staten omdøpt til Kongeriket Jugoslavia. Kongeriket Jugoslavia eksisterte fram til staten kollapset 6. april 1941 som følge av aksemaktenes invasjon. Like etter andre verdenskrig etablerte Sovjetunionen en ny stat Hvilke nye stater ble opprettet etter krigen? (Nevn noen av dem) De statene som ble opprettet etter første verdenskrig var bla. Polen, Tsjekkoslovakia, Jugoslavia, Finland, Estland, Østerrike, Ungarn, Tyrkia, Romania, Irland, Latvia,.

Den polske korridoren var en landegrense som gikk ut til Østersjøen som Polen fikk da de ble opprettet som selvstendig stat da krigen var over. 23. Navnet Jugoslavia kommer fra jugo som betyr sør og kom av serberne som arbeidet for å få opprettet en egen sørslavisk stat etter at de ble presset ut av sitt eget land av tyskere, østerrikere og bulgarere i 1915 Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept. Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike. Start studying Kapittel 10 - Den første verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Storbritannia ble med i krigen da Tyskland angrep Frankrike gjennom Belgia. 4) Hva er en skyttergrav? En skyttergrav er en dyp grøft hvor soldater kan skyte mot fienden og beskytte seg mot angrep. 5) Hvordan ble grensene forandret i Europa og Midtøsten etter første verdenskrig? Det ble opprettet flere nye stater i Øst-Europa og på Balkan Da serberne ble presset sørover av tyskere, østerrikere og bulgarer i 1915, så oppstod drømmen om en sør-serbisk stat, Jugoslavia (jugo betyr sør). Desember 1918 ble det uavhengige «kongedømmet av serbere, kroater og slovenere» opprettet, og stormaktene godkjente den nye staten

Staten ble opprettet i det nordvestlige Anatolia av en tyrkisk klan i 1299 og fikk sitt navn etter grunnleggeren Uthman. Fra sin beskjedne base erobret osmanene stadig mer land, og på slutten av 1600-tallet hersket de over et imperium som omfattet Nord-Afrika, store deler av Den arabiske halvøy, Irak, Anatolia, Balkan og områdene rundt Svartehavet Hvilke typer stater som har tjent på FNs eksistens har dermed ikke et entydig svar. 1960-tallet var preget av Det var den første krigen hvor USA og Sovjetunionen deltok på hver sin side etter andre verdenskrig. Det var en ny felles målsetting og konsensus i Sikkerhetsrådet. Mellom 1989 og 1994 ble det opprettet 20 nye.

Nye stater etter første verdenskrig, dette ble en av

Staten betalte. Det ble opprettet arbeidsleirer for ungdom og i Tennessee-dalen bygde staten en rekke store demninger og kraftverk. 9. De europeiske stormaktenes posisjon utenfor Europa ble utfordret ved at nasjonalismen i den arabiske verden og India retter seg mot europeisk kolonistyre. 10

Staten Norge deltok ikke i første verdenskrig. Det gjorde derimot tusenvis av nordmenn. Et sted mellom 14 000 og 16 000 norskfødte menn og kvinner, stort sett norsk-amerikanere, deltok i første verdenskrig, de fleste på den allierte siden Det ble mangel på mat, og regjeringen innførte rasjonering og kontroll med prisene. Hva var Folkeforbundet? Folkeforbundet var en internasjonal organisasjon som ble opprettet etter første verdenskrig for å forhindre nye kriger. Hva vil det si at deler av arbeiderbevegelsen ble revolusjonær i 1920-årene I 1948 ble staten Israel opprettet. Etter første verdenskrig gikk det osmanske riket, som Palestina var en del av, i oppløsning. Dagen etter går de arabiske nabolandene til krig mot den nye staten. I løpet av krigen blir ca 800 000 palestinere drevet på flukt 1. verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig eller (indtil 1939) blot Verdenskrigen) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste.

Før første verdenskrig økte de industrielle behovene og etterspørselen etter råvarer økte. Kolonier ble opprettet verden rundt og koloniherrene tjente seg rike på å drive eksport av råvarer. Befolkningene gjorde opprør fordi deres nasjonalistiske følelser tok overhåndt Perfekt for et aggressivt virus. I mai 1918 hadde det spredd seg til Spania hvor den ble mye omtalt etter at kongen var en av de første som fikk den. Etter dette har den blitt kjent som spanskesyken. Blant de krigførende statene ble nyheten om den nye sykdommen lenge holdt tilbake av frykt for at den skulle påvirke moral og kampvilje

Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat - Fredsavtalene etter første verdenskrig skapte et bånd av små og mellomstore stater fra Finland i nord til Jugoslavia i sør, sier historieprofessor ved Syddansk Universitet, Nils Arne Sørensen, til ABC Nyheter. Han har skrevet «Den store krigen. Europeernes første verdenskrig» (2010), en anerkjent oversiktfremstilling av krigen Etter første verdenskrig (1914-1918) ble Europa-kartet totalt endret. Tre keiserdømmer gikk over ende (Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland), Det ottomanske riket ble oppløst, Sovjetunionen og Jugoslavia kom til, og en rekke mindre stater ble dannet (Finland, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkoslovakia)

Målet var å få med kroatene og slovenerne på dette prosjektet, noe disse nasjonene støttet, men de var lojale mot Østerrike-Ungarn under første verdenskrig. Disse målene ble nådd under krigen. Kongedømmet av serberne, kroater og slovener ble opprettet og strmaktene godkjente den nye staten Han ble sett på som Norges mektigste mann de første tiårene etter krigstiden. Før han kom inn i politikken i 1920 var han en veiarbeider og kom fra arbeiderklassen. Han ble tatt av tyskerne og satt i 2 fengsler, en i Norge og en i Tyskland for å ha vært med i motstandsbevegelsen ÅRSAKENE TIL KRIGEN En dypereliggende årsak var økte etniske motsetninger på Balkan. Det bodde mange folkegrupper sammen, og som følge var det også nasjonale og religiøse spenninger i samfunnet. Det ble ikke bedre når stormaktene blandet seg inn, fordi alliansesystemene, økende militarisme og opprustning gjorde at konfliktene fort kunne opptrappes og spre seg

Historie Vg2 og Vg3 - Oppgjøret etter første verdenskrig

Grunnen til at det ble skapt så mange nye arbeidsplasser i offentlig sektor etter 1970 er utbyggingen av velferdsstaten. Konsekvensene den første verdenskrig fikk for Norge var at over 2000 sjøfolk mistet livet og halvparten av Staten betalte. Det ble opprettet arbeidsleirer for ungdom og i Tennessee-dalen bygde staten en rekke store. De nye etatene ble opprettet nokså ad hoc som svar på umiddelbare behov. Planleggingstiden var kort og det ble vanskelig å etablere velfungerende administrativ strukturer. Kriseorganene ble derfor stadig omorganisert. Vi vil også undersøke hvordan disse nye organene og krisetiltakene ble avviklet etter første verdenskrig Study Del 18 Første verdenskrig 1914-1918 flashcards from Ken Sparby's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Jugoslavias historie - Store norske leksiko

mai 1949 ble Forbundsrepublikken Tyskland grunnlagt, det vi kjenner som Vest-Tyskland. Landet hadde en helt ny grunnlov og nye institusjoner. Konrad Adenauer fra det konservative partiet CDU ble valgt til første kansler i den nye tid, og Bonn ble hovedstad ILO ble opprettet i 1919, og allerede det første året ble det der fremforhandlet seks internasjonale Etter andre verdenskrig ble Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) etablert som i stedet for å tilpasse eksisterende organisasjoner til nye oppgaver. Og når stater ikke har fått tilstrekkelig gjennomslag for sine. Formuleringen tirsdagen etter første mandag i november sikret at valget aldri kom til falle på 1. november som er en katolsk helligdag. Opprinnelig fant innsettelsen av den nye presidenten sted først i mars fordi den nyvalgte måtte få tid til å innfinne seg i Det hvite hus , noe som kunne ta lang tid med hest og vogn hvis han befant seg på den andre kanten av landet

Til sammenligning har de israelske tapene vært små siden staten ble opprettet. Operasjon dagsverk 2018 støtter palestinsk ungdom. Som en følge av fredsoppgjøret etter første verdenskrig kontrollerte Storbritannia et lite område ved Middelhavet som da het Palestina. ble det nye Hamas-styret boikottet av en samlet vestlig verden Bakgrunnen for den aggressive politikken: Etter at Japan på slutten av 1800-tallet ble omdannet fra en keiserlig føydalstat til en moderne industristat etter vestlig mønster, økte folketallet og eksporten kraftig. I det imperialistiske kappløpet var Russland, Storbritannia, Frankrike og USA de største motstanderne - likevel stilte Japan seg på de alliertes side under første. Misoppfatningen at Europa opprettet Israel på grunn av dårlig samvittighet for Holocaust har et farlig resultat. Det følger lett en tanke om at Israels rett til eksistens blir mindre etter hvert som nye generasjoner får den andre verdenskrig på avstand og den dårlige samvittigheten derfor letter En internasjonal samarbeidsorganisasjon opprettet etter første verdenskrig for å sikre verdensfreden C. En krig der ble brukt teknologiske avanserte våpen, som flammekastere, En liten stat inni en annen stat. C

Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918. Mer enn 70 millioner soldater, blant dem rundt 60 millioner e Etter utenlandsk dominans ble dets uavhengighet gjenopprettet ved felles innsats i slutten av første verdenskrig, 11. november 1918. Imidlertid faller Polen igjen etter andre verdenskrig i et annet lands innflytelsessone, denne tiden av Sovjetunionen, hvor kommunismen var den dominerende politiske doktrinen Etter 2. verdenskrig ble mye feid under teppet: To år før var han blitt avsatt av sine egne, og så dramatisk befridd av tyske kommandostyrker. En ny, fascistisk republikk ble opprettet i Nord-Italia, mens resten av landet var okkupert av de allierte. Flere forhold avgjorde hvilke rettsoppgjør de europeiske landene valgte

Gamle nasjoner blir borte nye kommer til. Den første verdenskrig resulterte i store endringer på Europakartet. Østerrike-Ungarn ble oppløst som stat, og de nye statene Østerrike, Ungarn, Tsjekkoslovakia og Jugoslavia ble opprettet. Østerrike-Ungarn hadde hatt en. sammensetning av svært mange folkegrupper, og med opprettelsen av de nye I årene etter første verdenskrig ble flyfoto brukt for å produsere kart i mange land i Europa. 52 I Norge inneholder Kartverkets sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder omkring 1,3 millioner bilder fra 1935 frem til i dag; 53 bilder som for en stor del ble tatt med det formål å lage kart

1. Hvilke endringer skjedde i den administrative inndelingen av Norge etter 1660? 2. Hvilke embeter var viktige i administrasjonen av Norge? 3. Hvilke nye statlige ordninger ble opprettet etter 1660? 4. Hvordan var rettsvesenet bygd opp verden. I Norge ble Røde Kors stiftet i 1865, mens den første Røde Kors­ foreningen i Afrika ble opprettet i Kongo i 1888. I dag er over 100 millioner mennesker over hele verden med i Røde Kors, eller i Røde Halvmåne som er navnet i de fleste muslimske land. Det finnes 190 Røde Kors­ og Røde Halvmåne­foreninger. Organisasjonen e Den første verdenskrig ble kalt for skyttergravskrigen fordi soldatene gravde et belte av skyttergraver på nesten 700km, som strakk seg fra Sveits til Nordsjøkysten. Tusenvis av tyskere, franskmenn & briter lå nede i skyttergravene å skjøt mot hverandre Dette ble utgangspunktet for Israels identitet, politikk og samfunnsliv, og landets pågående konflikt med palestinerne Staten Israel (hebraisk מדינת ישראל, Medinat Yisrael) ble opprettet i 1948 til forestilt oppfyllelse av sionistbevegelsens (etablert av Theodor Herzl i 1897 på den første sionistkongressen i Basel) mål om å opprette en jødisk nasjonalstat i Palestina-områd

Første verdenskrig og den russiske revolusjon Flashcards

 1. Staten ble ledet av personer som ikke var valgt på demokratisk vis. Demokrati og Nazismens gjennomslagskraft skyldtes i første rekke frustrasjonen etter den første verdenskrig, I neste omgang innsatte Hitler betrodde partifolk i sentrale stillinger og opprettet et nytt politi; Gestapo. Det ble gjennomført en omfattende.
 2. Israel-Palestina-konflikten regnes som en av de mest komplekse konfliktene i vår tid. Selv etter over 100 år, utallige planer for fred og enormt internasjonalt engasjement, er det lite håp om fred i nær fremtid. Av Kathinka Louise Rinvik Bratberg Det har vært konflikt og motsetningsforhold mellom israelerne og palestinerne i over 100 år, og det Israel-Palestina-konflikten Les mer
 3. Traktatens hovedmål om varig fred ble ganske snart satt under press, blant annet (men ikke bare) av at Tyskland vokste seg sterkt på 1930-tallet, samtidig som Folkeforbundet viste seg å mangle midler for å sikre freden. * * * * Oppgave 2 spør om hvilke folkerettslige nyvinninger som rettsoppgjøret etter andre verdenskrig medførte

1. Første verdenskrig var slutten på Europas suverene maktstilling i verden, blant annet fordi verden fikk nye stormakter. USA var den største seierherren etter første verdenskrig, fordi landet hadde små tap g gikk fra og være under gjeld til Europa til at det gikk andre veien I 1953 kom det første bistandsprosjektet i gang i India og i 1960-årene ble NORAD bygget opp for å planlegge hjelpearbeidet. Det nordiske politiske samarbeidet ble også styrket da Nordisk Råd ble opprettet i 1952. Norge ble medlem av EFTA i 1960 og dermed ble industrien trukket inn i den nordiske og europeiske konkurransen for alvor Kart som sammenlikner Europa ved utbruddet av 1. verdenskrig i 1914 og med de nye europeiske landene etter fredsoppgjøret Etter 1. verdenskrig ble Tyskland tvunget i kne av Versailletraktaten, som påla nasjonen å betale krigsskadeerstatning til primært Belgia og Frankrike Slik sluttet 1. verdenskrig Hva var årsakene til den første verdenskrig? Hva ble konsekvensene av første verdenskrig? Hva var årsakene til den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940? Påstand: I forhold til andre okkuperte stater ble Norge mildt behandlet under andre verdenskrig. Redegjør for norsk motstandskamp og medløpere under andre verdenskrig

AFS ble reaktivert som et frivillig ambulansekorps kort etter begynnelsen på andre verdenskrig i 1939, under ledelse av generaldirektør Stephen Galatti. Den første enheten av amerikanere seilte fra New York 23. mars 1940, og slo seg sammen med menn som allerede bidro frivillig i Europa - Det første hjemmet i Norge ble etablert i 1941 som et resultat av at det ble flere og flere tysknorske forhold, og flere fikk barn. Samtidig gikk okkupanten ut med rundskriv til samtlige leger i Norge om plikt til å henvise til Lebensborn hvis kvinnen var gravid med en tysk barnefar, sier Olsen

Etter hvert økte det norske engasjementet ved at Norsk Hydro kom med. Det samme gjorde Saga Petroleum, et privat norsk selskap som ble opprettet i 1972. Samme år ble også Statoil opprettet med staten som eneeier, og man etablerte et prinsipp om 50 prosent statlig deltakelse i hver utvinningstillatelse Vår planet kjente mange blodige kamper og slag. Hele vår historie besto av ulike internecine konflikter. Men bare menneskelige og materielle tap i andre verdenskrig tvang menneskeheten til å tenke på betydningen av livet til alle. Først etter det begynte folk å forstå hvor lett det er å slippe løs en blodbad og hvor vanskelig det er å stoppe det. Denne krigen viste alle jordens folk. 6.august 1945 ble den første bomben sluppet over Hiroshima. Under den andre verdenskrig ble det utført mange grufulle krigsforbrytelser. Det ble opprettet en egen kontrollkommisjon som blant annet skulle ta seg av avnazifiseringen av den tyske befolkning Andre verdenskrig kan man si ble utløst på grunn av Tysklands og andre staters misnøye fra første verdenskrig. Dette medførte at tanker som nazismen fikk grobunn i Tyskland. I tillegg så Tyskland sin fremtidige makt i Hitler, som vi kan veldig overfladisk sett, si står bak andre verdenskrig

1. Verdenskrig og mellomkrigstiden Studienotate

 1. Hvilke land kom de første arbeidsinnvandrerne til Norge fra? Sverige, Europa, USA, Når EU utvides starter ny innvandring. (418)Lokalradiostasjoner vokste fram over hele landet, nye fjernsynskanaler ble opprettet, og etter hvert ble det også lovlig å benytte reklame i sendingene. Etter 1990 ble pc-er,.
 2. Etter 1918 mistet landet viktige landområder, de ble pålagt strenge militære restriksjoner samt et økonomisk erstatningsansvar for å ha forvoldt første verdenskrig. Nasjonalismen ble forsterket, blant annet av dolkestøtlegenden (en konspirasjon om at Tyskland hadde tapt første verdenskrig fordi de ble sviktet av sine egne)
 3. Folkemordet på seks millioner jøder under Andre verdenskrig er ikke nevnt med et ord. 1967 er heller ikke nevnt med et ord. Det er seksdagerskrigen i 1967 som ofte er utgangspunktet for å snakke om okkupasjon. Men de palestinske kirkelederne snakker om en okkupasjon som startet i 1948, da staten Israel ble opprettet
 4. dre sentraleuropeiske stater, og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk
 5. Kildeintroduksjon. I avkoloniseringens tid ble nye stater opprettet, etter FNs godkjennelse
 6. Versaillestraktaten av 1919 er fredsavtalen som ble skapt etter den seks måneders lange fredskonferansen i Paris i 1919, som førte til den offisielle slutten på første verdenskrig.. Traktaten ble ratifisert 10. januar 1920 og krevde at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og dermed var pliktig til å betale store beløp i krigserstatninger

Første verdenskrig - Wikipedi

Kapittel 10 - Den første verdenskrig Flashcards Quizle

En total krig - I andre verdenskrig ble det for første gang i historien med fullt overlegg drept flere sivile enn soldater. - Hitler og regimet hans satte seg fore å utrydde alle jøder og sigøynere. - Under massakren i Nanjing ble mellom 300 000 og 400 000 mennesker henrettet og torturert I første del av denne fasen ble tiltak som var blitt lansert tidligere, konsolidert og ideologiene fasttømret. Etter første verdenskrig fikk Norge felles grense både mot Russland og Finland. Mellomkrigstida kom til å bli preget av avskjerming overfor Finland og - mer relevant i vår sammenheng - indre offensiv ovenfor kvener og samer To år etter innføringen av loven dominerer tre store apotekkjeder. Det er opprettet ca. 110 nye apotek og antallet er 512 per 6.3. 2003. Til sammenlikning ble det bare opprettet 71 nye apotek i de foregående ti årene (1991 - 2000)

Verdenshistorie: FASIT Repetisjonsoppgave

Under 2. verdenskrig ble det også opprettet en avdeling for blodtyping og immunologi. 1943 Samtidig trengte Statens rettstoksikologiske institutt nye laboratorier. Etter en opphetet politisk debatt, I april 2009 kom de første rapportene om en ny influensa som ga alvorlig sykdom og mange dødsfall i Mexico Den ble opprettet 1979 som en av flere motstandsgrupper som kjempet mot regjeringen og under Sovjetunionens okkupasjon mot de sovjetiske okkupasjonsstyrkene. Fra 1992 har det i Afghanistan vært borgerkrig mellom ulike islamske fraksjoner innen mujahedin Men på to spesielle område ble kvinnene utestengt fra motstandsbevegelsen, og det var militære motstandsgrupper og sabotasjegrupper På toppen ble staten opprettet av amerikanerne selv, i kampen for friheten fra britene, hvor den styrende kongen styrte i kraft av sin fødsel. Det har gjort amerikanerne til et frihetselskende folk, der idealene fra disse første amerikanerne, fremdeles blir trukket frem i våre dagers politikk

Lærte av første verdenskrig De alliertes okkupasjon av Tyskland etter andre verdenskrig skulle sikre overgangen fra en nazistisk til en demokratisk stat samt avmilitariseringen av Tyskland. I tillegg skulle okkupasjonen sikre grunnlaget for en gjenoppbygging av et land som hadde lidd militært, politisk og moralsk nederlag, og som lå i ruiner, slik at ikke historien etter første. Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept.Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike.

Første verdenskrig markerer et viktig tidsskille i europeisk historie. Krigen resulterte i massedød og endret også de politiske forholdene på kontinentet. Viktigst her var den russiske revolusjon i 1917. I februar ble det gamle tsarregimet fjernet fra makten, og det ble etablert en ny republikk Den første tiden ble de tvunget til abort men etter hvert fikk de bære barnet fram. Det ble opprettet en mor-og-barn-brakke, men få dager etter fødselen måtte moren ut i arbeid igjen og fikk ikke ta med seg barnet Begrepet ble først tatt i bruk av Benito Mussolini i en tale i november 1936, da han snakket om «aksen Berlin-Roma». Alliansen ble utvidet til også å omfattet Japan. De tre landene inngikk en tremaktspakt i september 1940. Stater som tok parti med Tyskland, Italia og Japan under andre verdenskrig ble omtalt som aksemakter

Første verdenskrig Studienotate

Etter 2. verdenskrig har mange europeiske stater utviklet seg fra utvandrings- til innvandringsland. Denne Hvilke fortellinger om innvandring har blitt laget av storsamfunnet og av de forskjellige ble uthult under første verdenskrig, mens de etter fredsslutningen måtte ta stilling til nye former for internasjonalt. Etter den nye bestemmelsen ble en slik kontroll unødvendig, Tisserant, en fransk kavalerioffiser under Første Verdenskrig, klaget over at paven praktiserte «moralsk eutanasi». Den ble opprettet av Pius IV (1559-65) gjennom konstitusjonen In eligendis Ny veilov, som ble vedtatt i 1912, var den tredje i rekken av slike lover etter 1814. Loven beholdt den gamle inndelingen i hoved- og bygdeveier og hadde bestemmelser om hvilke myndigheter som hadde ansvaret for anlegg og vedlikehold av de offentlige veiene

En slik direkte henvendelse til publikum var også relativt nytt. Filmen er den nest eldste som er tatt med på listen over «1001 filmer du må se før du dør». Litt senere, i perioden under første verdenskrig utviklet filmen seg, filmen ble lengre, handlingene mer komplekse og filmen ble mer uttrykksfull Under første verdenskrig 1914-1918 var Norge nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i krigen, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip. Over 2000 nordmenn omkom på havet under krigen Tidlig politikk. Umiddelbart etter proklamasjonen 1. desember begynte forhandlinger mellom folkets råd (fra den tidligere Staten av slovenere, kroater og serbere) og den serbiske regjeringen. Den resulterte i en avtale om at den nye regjeringen skulle ledes av Nikola Pašić.Men da avtalen ble sendt til regenten for godkjennelse, ble den forkastet, og dette skapte den første krisen for.

Da Midtøsten ble oppfunnet - Aftenposte

 1. Norge under første verdenskrig var nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i verdenskrigen 1914 til 1918, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip. Over 2000 nordmenn omkom på havet under krigen
 2. Ferencz ledet rettsoppgjøret med nazilederne bak holocaust. Nå leder den 100 år gamle fredsforkjemperen kampanjen for en rettsorden som kan hindre nye krigsforbrytelser
 3. • Tsjekkoslovakia ble opprettet som ny stat på et område som tidligere hadde tilhørt Østerrike-Ungarn. • Polen ble igjen en egen stat. • Estland, Latvia og Litauen ble nye stater
 4. De første fallskjermsoldatene landet i området natten mellom 18. og 19. okt. 1942; Vemork-stasjonen ble ødelagt 27. feb. 1943. Tungtvannsaksjonen er en av de mest berømte sabotasjeaksjonene.
 5. Etter første verdenskrig ble antisemittismen tydeligere også i Norge. Forbudet mot den jødiske slaktemetoden, shechita, (1930) og debatten i forkant, hadde klare antisemittiske undertoner. Norsk asylpolitikk på 1930-tallet var svært restriktiv, og det var vanskelig for jødiske flyktninger å få opphold
 6. istrerer de to shipping-selskapene Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA. Disse selskapene er begge notert på Oslo Børs. Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA og relaterte selskaper eier og/eller opererer en betydelig flåte skip og rigger samt har interesser innen.

FNs historie - FN-sambande

Bilruta Os-Bergen L/L var en avlegger av det privateide jernbaneselskapet Nesttun-Osbanen AS, som ble opprettet i 1893. Jernbanen Nesttun-Os var den første jernbanen i Norge som ble bygget og drevet for privat kapital og risiko. Staten ble imidlertid etter hvert en av de største aksjonærene i selskapet I forbindelse med feiringen av FNs 75-årsjubileum kan du nå sikre deg jubileumssettet «FN 75 år 1945-2020» som inneholder seks originale mynter fra da FN ble stiftet, den norske minnemynten i sølv med motiv av Trygve Lie, samt FN-medaljen i 99,9% rent sølv preget på dagen nøyaktig 75 år etter Under den første verdenskrig i Australia var det en begrensning av stilarter av klær som var tilgjengelige for både menn og kvinner på grunn av mangel på stoffer. Daglig kjole ble mer dyster på grunn av mangel på fargestoffer av god kvalitet - og i alle fall ble lyse farger sett for å være homofile og lunefull

Krigen som aldri tar slutt - adressa

 1. Kvener og finner nevnes mellom annet i den første samtidsberetningen til Ottar fra Hålogaland på 800-tallet. Rett før sommerferien ble det opprettet et nytt lovforslag om å dele inn det norske folk - i to folk. Etter andre verdenskrig ble det fokus på menneskerettigheter
 2. - Første verdenskrig ble historien om hvordan Frankrike sto imot og beseiret tyskerne av egen kraft, riktig nok med hjelp fra allierte. Andre verdenskrig førte ikke til at så mange franskmenn mistet livet, fordi Tyskland seiret i 1940 og en av heltene fra første verdenskrig, marskalk Philippe Pétain, undertegnet en våpenhvileavtale
 3. Under presidentperioden til Boris Jeltsin ble det funnet det mange hadde mistanke om eksisterte,. I løpet av første verdenskrig (1914-18) og andre verdenskrig (1939-45) ble Polen stadig invadert og ruinert på grunn av sin strategiske og verdifulle plassering i Sentral-Europa En stil om gutten Mateu som lever under 2. verdenskrig
 4. erende handelsvaren, og den viktigste interessen til europeerne i Kongo
 5. Etter kolonifrigjøringen fulgte det mange konflikter og utfordringen mellom de nye statene i sør Asia . Pakistan og India har kommet flere ganger i krig mot hverandre og det var særlig vært strid om grenseområdene Pakistan og India var de første som ble selvstendige og de ble først selvstendig 194
 6. Andre verdenskrig, fra et norsk ståsted også kjent som okkupasjonen 1940-1945 var historiens mest omfattende konflikt. Den startet i likhet med første verdenskrig som en europeisk konflikt, men spredde seg raskt til andre deler av verden. De to hovedgrupperingene i krigen var aksemaktene Tyskland, Italia og Japan og de allierte, som omfattet Storbritannia, Frankrike, Canada, USA.

Repetisjonsspørsmål Porta

Ble opprinnelig ført opp av tyskerne under 2. verdenskrig Det morsomme er at det ble tatt en god del bilder i løpet av skoletida til disse elevene, som Fosna-Folket har fått tilgang på. De gir et flott innblikk i skolen i hverdag, fest og fritid på 1950-tallet - det tiåret da rocken ble til og hvor vi begynner å snakke om en egen ungdomskultur I ekte føydal stil gikk fyrstedømmene frem og tilbake etter hvilke stater og konger som var sterkest, Første verdenskrig var en global katastrofe av helt nye dimensjoner. da staten ble opprettet i 1948. Der ventet nye problemer som vi ikke skal ta for oss her

 • Fc bayern news.
 • A state with the appalachian mountain range.
 • Halloween erfurt petersberg.
 • Hvordan bruke fersk gurkemeie.
 • Hotel cæsar vanessa.
 • Wittenberg deutschland kommende veranstaltungen.
 • Csd köln 2018 parade.
 • Harley davidson schriftzug schablone.
 • Peter weinstube menü.
 • Silvester wolfsburg 2018.
 • Telavox priser.
 • Fundbureau nachtflohmarkt.
 • Hvordan få en guttebaby.
 • Oberwiesenthal ski.
 • Normativ beslutningsteori.
 • The papers 2017 film.
 • Scharlach arbeiten krankenhaus.
 • Lage lean i norge.
 • Klinikum landshut stellenangebote.
 • Enkel kveldskos mat.
 • Lol worlds 2017 match schedule.
 • Dusseldorf airport train station.
 • Utposning på blære.
 • Who invented rock.
 • Xxl jegerprøven.
 • Værrekorder verden.
 • Arkitektritade fritidshus funkis.
 • Fettsyrer oppbygning.
 • Driver license us price.
 • Howard judge america's got talent.
 • Ipa typeit org full.
 • Lamborghini egoista pris.
 • Husdyret kryssord.
 • Jobbe i det offentlige.
 • Hbo hdr 4k.
 • Sizeof long int.
 • Aterom operation.
 • Faschingsumzug aschaffenburg 2018 route.
 • Eva mendes age.
 • Jacob tremblay wonder.
 • The great lakes.