Home

Solsprenging

Forvitring - Wikipedi

 1. eraler under påvirkning fra ytre krefter. Forvitring deles inn i kjemisk og mekanisk forvitring.. Nedbrytning av
 2. Frostsprengning er en type mekanisk forvitring hvor vann trenger inn i sprekker i berggrunnen og sprenger den i stykker ved frysning. Frostsprengningen skyldes vannets volumutvidelse på ni prosent når det går over fra flytende til fast form. Frostsprengningen blir først effektiv nå temperaturen i berget faller til ca. -5oC og alt vannet er frosset
 3. De ytre kreftene som former jordens overflate. Forvitring og erosjon av jordens overflate er grunnlag for dannelse av nye bergarter med andre egenskaper enn opphavet. Avsetninger som danner sandsteinsbergarter kan bli gode reservoarbergarter, og avsetninger som danner leirbergarter kan bli til takbergarter

Dette er klimakvoter. Systemet med kvoter og kvotehandel kan være vanskelig å sette seg inn i, men utgangspunktet er enkelt. En klimakvote er rett og slett en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2 i atmosfæren Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære Sammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen. Nyttig stoff til prøve Naturvernforbundet. Norwegian Society for the Conservation of Nature. Mariboes gate 8, 0183 Oslo Telefon: (+47) 23 10 96 10 Org.nr: 938 418 837. Bli medlem, send SMS med NATUR til 2377. E-post: naturvern@naturvernforbundet.no Personvernerklærin

frostsprengning - Store norske leksiko

Forvitring er nedbrytning av bergarter, mineraler, jordsmonn og andre materialer ved direkte kontakt med luft, vann (is), temperatursvingninger og biologiske organismer. Forvitring former landskapet sammen med erosjon. Hovedforskjellen mellom forvitring og erosjon er hvor prosessen finner sted. Mens forvitringen smuldrer opp bergartene på stedet, fjerner de eroderende kreftene det løse. Fysiske krefter virker på berggrunnen, eks: solsprenging og trykkavlastning. Kjemisk forvitring. Vann med oppløste gasser løser opp mineralene i berggrunnen. Erosjon. Slitasje, nedtæring av landskapet v/ hjelp av en ytre kraft. Eks: vinn, isbre og bølger. Materiale føres bort Han mener det er «solsprenging» som har forårsaket raset. - Når fjellet blir varmet opp om dagen og kjølt ned om natta, får du bevegelser i fjellet. Det er fryseprosessen som gjør at dette.

Kings Canyon

Stikkord du må kunne til geografieksamen. Kap 5: Ressurser, næringsliv og bosetning. Ressursbegrepet. Naturressurse Solsprenging. Solsprenging skjer når bakketemperaturen svingar frå kuldegrader til 40-50 varmegrader på eit døgn. Dette fører til at mineralkorna i bergartane først utvidar seg, så trekkjer seg saman, og dette gjer at dei ytste laga på bergartane langsamt sprekk. Trykkavlastin

Brønnteknikk Vg2 - Erosjon og forvitring av landskap - NDL

Delta (Δ, δ) er den fjerde bokstaven i det greske alfabetet.Den store bokstaven skrives som: Δ og den lille som: δ.I det greske tallsystemet har delta verdien 4. Tegnet er avledet av den fønikiske bokstaven dalet og i det kyrilliske alfabetet er det tilsvarende tegnet Д (minuskel: д).. På moderne gresk representerer delta en stemt dental frikativ /ð/ (som th i det engelske ordet this. I tillegg kommer naturlover som ingen kan kontrollere, som solsprenging av glass fordi glass ikke tåler for høye varmeforskjeller. T. Aasen Solskjerming kan derfor ikke alltid tilfredsstille kundene 100% da de må forholde seg til den uforutsigbare virkeligheten ytre krefter og landformer (landformer dannet av isbreer (istider, hvordan: ytre krefter og landforme Solsprenging er at det skjer kraftige temperatursvingingar på eit fjell. Det at det kan vere under frysepunktet inne i berget om natta, men 30 pluss grader om dagen gjer at dei ytste fjelldelane begynner å sprenge av. Trykkavlasting: bergartar som granitt blir ofte danna fleire kilometer under bakken Solsprenging - Kraftige temperatursvingingar pga. solvarme. Døgnveksling, med utviding og samatrekkning av mineralkorn i berggrunnen, kan føre til at dei ytste laga sakte blir sprengde i stykke...

Forklar kva som skjer ved frostforvitring, solsprenging og trykkavlasting. Kva er kjemisk forvitring? 10. Erosjon Kva meiner vi med erosjon? Forklar kva som skjer ved erosjon. Geografi, indre krefter og naturkatastrofer [3] Brukernes anmeldelser. 07.06.2016. Skrevet av Elev på Vg3 Kjennetegnes ved svært tørt klima, svært store temperatursvingninger, solsprenging og sanddyner. Få planter og dyr lever der. Middelhavsklima. Et klima i den subtropiske sonen. På grunn av mye hav og fjellrikt landskap blir vintrene milde og fuktige. Somrene er tørre og svært varme (som er vanlig i den subtropiske sonen

Samandrag kapittel 3 (nynorsk) Ytre krefter og landformer Forvitring er det som skjer når berggrunnen blir broten ned og smuldrar opp på staden. Mekanisk forvitring kallar vi det når fysiske krefter verkar på berggrunnen, til dømes ved frostforvitring, solsprenging, trykkavlasting og rotsprenging Han mener det er solsprenging som har forårsaket raset. - Når sola står på fjellet og det blir varmt nok, tiner isen rundt steinene og forårsaker slike ras når isen slipper taket. Båtforbindelse forbi rasstedet: Fra Reine 16.15, retur fra Hamnøy 17.00 (korresponderer med buss fra Å). Fra Reine 19.15, retur fra Hamnøy 19.45

Solsprenging er når det er store temperaturforskjeller i løpet av kort tid, da skjer det utvidelse og sammentrekning av mineralene, og kan føre til at øverste lagene sprekker. Trykkavlastning skjer da en bergart er opprinnelig fra under jordoverflata, men over millioner år kommer over, vil da bli utsatt for et trykkavlastning, og berggrunnen utvider seg og sprekker opp i flak, som en løk Solsprenging: - Skjer i område der det er stor forskjell på dag- og nattetemperatur - Om dagen blir steinen i fjellet varma opp og han utvidar seg. om natta blir steinen avkjølt og han trekkjer seg saman. - Trykkavlastning: djupbergartar som kjem opp i dagen Solsprenging . Kjemisk forvitring. Frostforvitring. vind. isbre. elv. bølger. enklere å erodere hvis berggrunnen er forvitret på forhånd. mekanisk forvitring. Vann trenger inn i sprekker i berggrunnen; Vannet fryser, utvider seg og trykker mot veggene i sprekken 1)Mekanisk forvitring er når fysiske krefter verkar på berget og bryt det i mindre stykke. Dei forskjellige typene mekanisk forvitring er frostforvitring, solsprenging og trykkavlasting

Hva er klimakvoter

Tilpasningstiltak (til klimaendringer) som bør iverksettes: • Kunnskap om effekter av klimaendring må inkluderes i standarder og retningslinjer for konservering og byggeprosesser. • Tilstrekkelig beskyttende / tilpasset teknologi må brukes, ikke bare basert på erfaring om det historiske klimaet, men tilpasset fremtidens klima solsprenging, trykkavlastning og rotsprenging. Kjemisk forvitring kallar vi det når vatn med oppløyste gassar løyser opp minerala i berg-grunnen. Erosjon er slitasje, nedtæring av landskapet ved ei ytre kraft som for eksempel ein isbre, rennande vatn, vind eller bølgjer. Materiale blir ført bort. (Ordet «materiale» i geografi = lausmassar Samandrag kapittel 3 NN. Ytre krefter og landformer . Forvitring er ei nemning på at berggrunnen blir broten ned og smuldrar opp på staden.Mekanisk forvitring kallar vi det når fysiske krefter verkar på berggrunnen, til dømes ved frostforvitring, solsprenging, trykkavlasting og rotsprenging.Kjemisk forvitring kallar vi det når vatn med oppløyste gassar løyser opp minerala i berggrunnen Solsprenging er ikkje så vanlig her i Norge, men det finst. På varme dagar varmar sola opp berggrunnen og om natta blir den kjølt ned. Mineralkorna i bergarten vil bli utvida og samantrekt og det kan føre til at det yste laget blir sprengt i stykke

Klimatilpasning - Miljødirektoratet - Miljødirektorate

Det er tre forskjellige typar mekanisk forvitring. Det er frostforvitring ( det er utviding av vatn i sprekker, ofte i kaldt miljø der isen aukar med nesten 10% i volum ), solsprenging ( sprenging av stykker i fjellet, pga store temperatursvingningar ) og trykkavlasting ( granitt som kjem fram i dagen og utvidar seg -solsprenging. temperaturforskjeller påvirker bergarter, f. eks natt/dag i en ørken > om dagen er det sterk solstråling = mineralkornene utvider seg > så kommer natten, da kjølner det = mineralkornene trekker seg sammen igjen-da vil lagene på bergarten å flasse/skalle av,. Når trykker forsvinner, utvider fjellet seg og sprekker opp. Vanskelig å se og skille trykkavlastning og solsprenging, men hvis det ikke er i en ørken er trykkavlastning en naturlig forklaring Kjemisk forvitring Vann og gasser i vannet (CO2) løser opp fjellet CO2 gjør vannet om til en svak syre Study 43 KAP. 3 flashcards from Olav R. on StudyBlue

Indre og ytre krefter og landformer - Daria

Mantelen eller magma, Rundt Stillehavet, Den har slake skråninger, tyntflytende magma og er mindre eksplosiv., Den har brattere skråninger, tyktflytende magma og er mer eksplosiv Solsprenging: 71.6%: Kva landform lagar ei elv som renn gjennom ein dal med dalsider som rasar ut i elva etterkvart som elva grev seg nedover? V-dal: 69.9%: Kva kallast ei landform der elva har mista farta og slepp frå seg lausmateriale og lagar ei vifteforma avsetting? Elvevifte: 69.2% Forvitring er ei form for erosjon av til dømes bergartar og mineral under påverknad frå ytre krefter. Forvitring blir delt inn i kjemisk og mekanisk forvitring.. Den faste fjellgrunnen vil over lang tid smuldre og brytast opp i mindre einingar. Vidare vil forvitring òg verke på steinar slik at dei blir brotne ned til mindre einingar

Study Geografi kapittel 3 flashcards from Mariam alexandra Becker's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Her ser du bilde av dei tre filene. Som du ser har eg fem delar. Først Labtec(0-7), så trust(7-15),Lab (15-22), Tr (22-26), Labtec (26-32) Her kan du høyre på den samanklipte lydfila

Video: Klimakvoter - naturvernforbundet

forvitring - Store norske leksiko

Til slutt kom forklaringa på solsprenging, tykkavlastning og frostforvitring. Til elevane sa eg det var smart å skaffe seg ei G-mail adresse slik at dei på den måten kunne få tilgong til Mindomo, så viste eg dei kvar dei kunne skaffe seg ein slik konto Take a look at our interactive learning Mind Map about Veðrun, rof og laus jarðlög, or create your own Mind Map using our free cloud based Mind Map maker

Mekanisk forvitring definisjon. Mekanisk forvitring er en ren oppsmuldring av bergartene uten kjemiske forandringer. Endringer i temperatur og trykk kan føre til oppsprekking, og over tid oppsmuldring av landoverflaten SV-139 1 Geografi. GLU 5-10 Candidate 7524 1/5 SV-139 01/06-2017, generell informasjon Emnekode: SV-139 Emnenavn: Geografi. GLU5-10 Dato: 01/06-201

Forvitring er ei form for erosjon av til dømes bergartar og mineral under påverknad frå ytre krefter. Forvitring blir delt inn i kjemisk og mekanisk forvitring Hitamunur í bergi getur þanið það út og dregið það saman og við þennan hitamun getur ysta lag bergs flagnað af. Dæmi um aflveðrun er þegar frostveðrun og sólsprenging myndast Kjent mekanisk forvitring • Ved mekanisk bearbeiding (omrøring), vil leiren miste sin fasthet og bli flytende Dette betyr at kvikkleirene kan ha svært høy sensitivitet Kvikkleire har udrenert omrørt skjærfasthet c r < 0,5 kPa Dæmi um aflveðrun eru frostveðrun og sólsprenging. Aflveðrun á sér stað í bergi. Hitamunur getur þanið bergið út eða dregið það saman og þá flagnar ysta lagið af. Frostveðrun.. Forvitring og erosjon • Solsprenging skjer i område der det er stor forskjell på dag- og nattetemperatur. • Om dagen blir steinen i fjellet varma opp, og han utvidar seg. • Om natta blir steinen avkjølt, og han trekkjer seg saman

PPT - Forvitring og erosjon PowerPoint Presentation, free

Study geo 3 flashcards from Mariam alexandra Becker's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Þegar hitamunur er í bergi þenst það út eða dregst saman svo ysta lagið flagnar af .Dæmi um aflverðun er sólsprenging og frostveðrun. Þegar frostveðrun á sér stað hefur vatn komist.. Aflveðrun er til dæmis frostveðrun. Frostveðrun verður þegar vatn kemst inn í sprungur í bergi og frýs þar. Þegar vatnið frýs þenst það út og sprengir ysta lagið á berginu sem..

Frostveðrun verður þegar vatn kemst inni sprungur í bergi og frýs þar. Þegar vatnið frýs kemur það út og sprengir ysta lagið á bergi. Afleiðingar frostveðrunar má oft sjá í.. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Finndu svarið bls.34 6. Lögin eru jarðskorpa, möttull, ytri-kjarni og innri kjarni. Einkenni hvers lags fyrir sig er að finna á bls. 20 í lesbók. 7. Kyrrahafsfleki, Evrasíufleki,.. Saga jarðarinnar - . kapphlaupið um geiminn. 1957 - sovétríkin senda fyrsta gervitunglið, spútnik 1,á brau Spurningar bls. 16. 1. Merkúríus, Venus, Jörðin, Mars, Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. 3. Engar árstíðir væru ef jörðin hallaði ekki, sama sólgeislun væri á hverja breiddargráðu allt árið um kring. Margir náttúruferlar væru öðruvísi en við þekkjum þá eins og vindakerfi jarðar og hafstraumar. Allt líf myndi taka mið af þessum og miklu fleir

PPT - Innræn og útræn öfl jarðarinnar PowerPoint

Beaivemoallaneapmi solsprenging. Min Eana 1 OAHPAHEADDJÁI BAS HEIDI TO S ČálliidLágádus 2019 51 Vástádusat ja kommentárat Muittát go...? S 175 1. Guđe olgguldas ja siskkit fámut leat doaimmas otná Norggas? Olgguldas: Biegga, njuoskkadat, jiehkit, jogat Site title of www.golvgs-geo-d.wikispaces.com is golvgs-geo-d - home. IP is 75.126.104.177 on nginx works with 3344 ms speed. The charset for this site is utf-8 Þegar við erum að safna steinum verðum við að passa okkur á að vera ekki á friðlandi því þar meigum við ekki taka steina. Það má heldur ekki höggva í klettana og svo verðum við að muna að það er stranglega bannað að skilja eftir rusl úti í nátturinni þegar við erum að safna steinum

Ytre krefter og landformer Flashcards Quizle

Jæja elskurnar, þá að sjálfsögðu þið sem stefnið á samræmt próf í samfélagsfræði. Hér á næstunni ætla ég að koma með ferlega langar glósur, ferlega mikið af dóti, sem tengist bæði sögu og landafræði, þetta fékk ég útum allt, þó aðallega með þetta allt í möppu (glósurnar þá) og skrifa ég svona meginatriðin upp : ) Þetta er allt rosalega mikið.

Strandadalen swiggityswooty: Forvitring og erosjonValldal: Forvitring og erosjon
 • Øygarden kommune ledig stilling.
 • Spisesteder vanse.
 • Verucid på føflekker.
 • Anbefalt hotell krakow gamlebyen.
 • Daktar.
 • Kg to ton.
 • Atlantic shipbrokers ålesund.
 • Css hover animation.
 • Gule sider fotobokser.
 • Mehrkosten kfw 55 2016.
 • Kia stockholm.
 • Eksempel på en god elevator pitch.
 • Hva er screening test.
 • Logo erstellen app.
 • Civil war.
 • Tietze syndrome.
 • Schauspielhaus berlin.
 • Haunter jenseits des todes stream.
 • Survetement h&m.
 • Chanel bag pris.
 • Bo lite med barn.
 • Autobahn tema.
 • Sha3 256.
 • Havprognoser yr.
 • Lakkering av kjøkken dører stavanger.
 • North face bag s.
 • Cheat engine android.
 • Superoffice synchronizer.
 • Beslutningsteorier.
 • Record breaker ronaldo fifa 17.
 • Samfunnsendringer i norge.
 • Paspatur kutter.
 • Knaking i kjeven.
 • Hvilke former for fast biomasse kan vi få fra skogsdrift og sagbruk.
 • Amfetamin vekttap.
 • Salte torsk.
 • Cool keyboard faces.
 • Anoreksi behandling.
 • Opvarmningsprogram til dans.
 • Papagei kaufen berlin.
 • Juss.