Home

Nye foreldrepermisjonsregler 2021

I den nye regjeringsplattformen står det klart uttrykt at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. - Det er Stortinget som avgjør hvor raskt saken kan behandles, men jeg jobber for at den nye ordningen med en del til mor og far, og en valgfri del, skal gjelde for barn født fra og med 1. juli 2018, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB Fra 1. januar 2019 er mødre- og fedrekvoten 19 uker ved 80 prosent uttak. Ved 100 prosent uttak er den 15 uker. Det betyr at 15 uker av foreldrepermisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far Nytt grunnbeløp (g) som gjelder fra 1. mai 2018 er nå fastsatt. Grunnbeløpet er oppjustert med 3,47 prosent

Den nye eierseksjonsloven (esl.) trådte i kraft 1. januar 2018, og med denne er det innført nye regler om blant annet vedlikeholdsansvar, økning av legalpantets størrelse, tidsbegrenset rett til bruk av fellesareal med mer. Les mer: Ny eierseksjonslov med flere endringer. Nye vedtekter - om parkering Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte lov 21. februar 1930 om skifte og lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. Lovforslaget har bakgrunn i Skiftelovutvalgets utredning i NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning og Arvelovutvalgets utredning i. TRØNDELAG - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen 1. januar 2018. Det er Stortinget som til slutt skal vedta de nye navnene. VESTLAND: Navnet på Hordaland og Sogn og Fjordane. I denne saken kan du gjøre deg kjent med det nye norgeskartet, slik det blir seende ut fra 2018 og fra 2020. Se video av det nye norgeskartet: Skroter gamle skilt Vårens krimguide: Ti krimbøker å merke seg i vår! VG guider deg i strømmen av nye krimbøker som kommer våren 2018 - og gir deg tips om ti bøker vi tror ekstra mye på

Parat24 - Ny foreldrepermisjon fra sommeren 2018

 1. Nye casino på nett 2020. Leter du etter nye casino på nett? Da har du kommer til rett plass. Her finner du vår totale oversikt over hvert eneste nye nettcasino som blir sluppet i 2020 (som er relevante for norske spillere).. Listen er rangert fra nyeste til «eldste»
 2. Den nye loven har ikke gjort noen endringer når det gjelder festers rett til å kreve innløsning. De endringene som har kommet gjelder beregningen av innløsningssummen. En festetomt kan etter hovedregelen i den nye loven innløses med en beregning etter 25 x årlig festeavgift som er satt på innløsningstidspunktet
 3. Fra 1. september 2018 typegodkjennes nye biler i henhold til den internasjonalt standardiserte testprosedyren for lette kjøretøyer - WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dette er en ny og mer realistisk test for måling av drivstofforbruk og CO 2-utslipp
 4. Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie, men det betyr også ekstra jobb for sameiestyrene fordi de må sette seg godt inn i de nye reglene
 5. Slik er de nye førerkort-reglene Innføres neste helg. ENDRINGER: For å få likere førerkort med resten av Europa, endres reglementet kommende uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix Vis me
 6. Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter . For første gang på 30 år er det kommet ny kolesterolbehandling på markedet. En studie viser at nye medisiner ikke bare senker.

Stortinget vedtok 14. og 17. april 2020 ny Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Kirkemøtet 2019 Med bakgrunn i høringen 2018 vurderte Kirkerådet alle bestemmelsene i kirkeordningen på nytt, og la disse fram til vedtak på Kirkemøtet 2019. Se den vedtatte kirkeordningen her: Kirkeordning for Den norske kirk Revisor- og regnskapsførerlovutvalget avga sin andre delutredning til Finansdepartementet 1. juni 2018. Utvalget fremmer i utredningen forslag til en ny lov om regnskapsførere. Lovforslaget skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og mellomstore. Den nye hvitvaskingsloven - l ov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering - trer i kraft fra i dag 15. oktober 2018. Samtidig settes også ny hvitvaskingsforskrift i kraft. Den nye loven og forskriften viderefører i stor grad gjeldende rett Fra februar 2019 vil siste siffer i registreringsnummeret ikke lenger bestemme kontrolltidspunktet. Det blir også nye krav til de som utfører kontrollen og krav til kontroll av traktor. [25.05.2018 Nye personvernregler fra 2018. EU-parlamentet har vedtatt ny personvernforordning som skal erstatte dagens personlovgivning i EU fra mai 2018, loven vil også bli gjeldende for Norge som EØS-land. Endringen blir den største innen personvernlovgivning i Europa siden EU vedtok det forrige personverndirektivet fra 1995

Foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvote

Oslo Pride med nye rekorder - også økonomisk. På lørdag trakk Oslo Pride nær 300.000 mennesker ut i gatene. Nå er økonomien blitt så god at festivalen planlegger å ansette folk Da Mazda CX-5 kom på markedet tilbake i 2012, ble den starten på et imponerende comeback fra Mazda her til lands. Takket være CX-5 skjøt salget i været, dette har vært en av Norges mest. * Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag. Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020 , og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene Volvos nye USA-fabrikk ligger i Charleston, South Carolina. Den vil begynne å produsere nye S60 i løpet av høsten 2018. Fra 2021 skal fabrikken også bygge neste generasjon XC90

Nytt grunnbeløp for 2018 - Infotjeneste

Ny lov Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter. Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man [ Fra 1. januar 2018 er det eierseksjonsloven av 2017 som er gjeldende lov. Vi skal her se litt på hvilke sentrale endringer som har skjedd, og ikke minst hva styrene i sameiene må forholde seg til. Styret i eierseksjonssameiet har til oppgave å sørge for at sameiet drives i tråd med loven, og styrene må derfor sette seg inn i den nye lovens regler I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Forslag til nødvendige lovendringer vil bli sendt på høring høsten 2018 POLITIDIREKTORATETS RUNDSKRIV 2018/002 A V 13. FEBRUAR 2018 - NY NORMALPOLITIVEDTEKT FOR KOMMUNENE Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt for kommunene med kommentarer. Bakgrunnen er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at nye

Ny 100- og 200-kroneseddel: 31. mai 2018: Gammel 100- og 200-kroneseddel utgår: 18. oktober 2018: Ny 50- og 500-kroneseddel: 19. oktober 2019: Gammel 50- og 500-kroneseddel utgår: 14. november 2019: Ny 1000-kroneseddel: 14. november 2020: Gammel 1000-kroneseddel utgå Ny seddelserie. 14. november ble ny 1000-kroneseddel lansert. Den nye seddelserien vil med det være komplett. Utgående utgave av 1000-kroneseddelen kan brukes på vanlig måte frem til og med 14. november 2020

Nye aksjenoteringer. For Merkur Market benyttes ikke Vedtatt notert og Søkt notering. For sist innkomne søknader, se Newsweb . Noterte selskaper Vedtatt notert Søkt notering Dato Selskap Ticker Marked; 02.11.2020 2020 Bulkers Ltd. 2020 Oslo Børs. Den nye IA-avtalen ble signert av partene 18. desember 2018. Den gjelder fra 01.01.2019 til 31.12 2022. Last ned IA-avtalen (2019-2022) - pd

Ny eierseksjonslov - må sameiets vedtekter endres? - NEF

Den nye personvernlovgivning som trer i kraft mai 2018, blir en ytterligere innskjerping i kravene for å behandle personopplysninger. Det vil blant annet stillers strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, og også flere virksomheter vil bli pålagt å ha et eget personvernombud Hjem Fiske Hummerfiske Nye regler for hummerteiner i 2018. Hummerfiske Øko. Nye regler for hummerteiner i 2018. Av Daniel 11. desember 2017. Skrevet av Daniel 11. desember 2017. Bruk av bomullstråd for å lage rømningshull i tapte teiner er ingen ny idè Det innføres nye bestemmelser om tre ulike former for ansettelse; bedriftsansettelse, arbeid med fast arbeidssted og reisende personell. Arbeidsgiver må avklare utgangspunktet for dekningen av reisekostnader i arbeidsavtalene. Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018 Tariffoppgjøret 2018. Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, uravstemningsfrister og resultater for tariffoppgjøret 2018. 06. mars 2018. Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres samordnet, med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for de enkelte overenskomstene Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018 Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene

Den nye kommuneloven styrker rettsvernet til det kommunale selvstyret. Men dersom reglene skal virke etter hensikten, må de også tas i bruk. Kommunesektorens viktigste lov. Det har vært en lang vei frem til den nye kommuneloven ble vedtatt i Stortinget i juni 2018. KS har deltatt aktivt i lovarbeidet siden 2013 Jane Austen rakk aldri å fullføre boka om den lille badebyen Sanditon. Nå får romanen nytt liv i denne praktfulle dramaserien. Fra bølle til bestevenn. Hva gjør du når din pelskledde bestevenn biter, bjeffer og er en bølle? Hundetrener Maren fra Superhundene hjelper deg. Norsk. Siste nytt fra inn- og utland. Hold deg oppdatert på nyhetssbildet med NRK Nyhete Det nye AW101-helikopteret har bedre rekkevidde og høyere hastighet enn Sea King, som brukes i dag. Ørland følger i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020, mens Florø får sine AW101-helikoptre i drift i november 2020 Stortinget vedtok en ny våpenlov 8. mars 2018. Den nye loven gjør det forbudt å kjøpe og eie halvautomatiske rifler med stort skadepotensial. Det er i dag tillatt å kjøpe flere typer halvautomatiske våpen til bruk i jakt-, øvelses- og konkurranseskyting

Implementering av ny rammeplan, kartlegging av kompetansebehov og bruk av dispensasjon fra pedagognormen er noen av temaene i årets spørreundersøkelse. Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 Til hovedinnhol Hvis du mottar sykepenger og har maksdato i 2018. Vedtak om AAP som skal innvilges fra og med 1. januar 2018 eller senere må behandles av NAV i 2018. Årsaken er at nye regler først gjelder fra 1. januar 2018. Dette kan medføre noe lengre ventetid. Nye regler for hvor lenge man kan motta AA Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2018 skal skje på nytt kommunenummer. Nytt for inntektsåret 2017 Ny ordning: Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler

Hvilke nye serier engasjerer mest i 2020? Serienytts seriedatabase samler inn data som gir svaret på hvilke serier som vi måler mest interesse for. Her er listen, som oppdateres automatisk. Les mer. Nyheter. Serieåret 2020: De 10 beste nye seriene på Netflix ifølge IMDb-brukerne Ny premiemodell fra og med 1. kvartal 2018 Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet Nye PEUGEOT e-2008 kompakt-SUV har et høyenergibatteri med en kapasitet på 50 kWh. Batteriet er smart plassert, slik at det ikke stjeler plass fra kupeen og bagasjerommet. Den har en rekkevidde på 320 km iht I 2018 fikk vi ny personvernlovgivning i hele EU/EØS. Her er en kort oversikt over noe av det som er nytt. Gjelder for større geografisk område. Behandlingsansvarlige som er registrert utenfor EU, men som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere, vil være omfattet av det nye regelverket

Prop. 107 L (2017-2018) - regjeringen.n

I mars ble det registrert 18 375 nye personbiler, 3974 flere (+ 27,6 %) enn i mars 2018. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) hadde en rekordhøy markedsandel; hele 58,4 prosent av registreringene i personbilmarkedet, mens gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var rekordlavt; 42 g/km, 21 g/km lavere enn i mars 2018 I sum er nye Kia e-Soul et såpass stort generasjonssprang at 2018-modellen allerede oppleves som gammel Foreløpig er ikke fjernstyring via app tilgjengelig, men det kommer. Appen skal kunne brukes til å styre flere funksjoner, som start/stopp av lading, forhåndsinnstille temperatur, sende kjøreruter til bilens navigasjonsanlegg, sjekke batteristatus, hente ut statistikk med mer Disse veiene bygges i 2018: Her er Norges største veiprosjekt akkurat nå AS Norge svir av milliarder på nye veier. Det er utbygging i høyt tempo, og noen steder blir veien ferdig før planen. Dette er de 12 største veiprosjektene som bygges i 2018 Årsror 2018 5 Nye Veier skal bygge trafikksikre hovedveier som knytter landet sammen, og utvide bo- og arbeidsregionene. Oppgaven vi har er omfattende, den strekker seg over mange år og medfører både naturinngrep og klimagassutslipp. Vi har med andre ord et stort ansvar. Høsten 2018 fikk vi en ny rapport fra FNs klimapanel, IPCC. Dere

Nye interiørtrender i 2018: Slik bruker du de i hjemmet ditt Rebecca Davies. 14.10.2018. DEL. DEL. TWEET. DEL. E-POST. Spesialenheten vil ha åtte nye uker i fengsel for Eirik Jensen Høstens nye produkter! Denne høsten står det mange fristende produkter på menyen fra TINE®. Endelig lanserer vi TINE® Frokostyoghurt i en praktisk og familievennlig kartong med skrukork, Biola® UTEN tilsatt sukker kommer med en spennende smakskombinasjon av sitron og ingefær og du kan glede deg til nye og friske yoghurtsmaker som eple & kanel og rips & vanilje Nye nasjonale regler om personvern trer i kraft i juli 2018. Bakgrunnen er en ny EU-forordning vedtatt 27. april 2016, og som vil gjelde for alle EU-landene. De fleste kommunalt eide selskaper vil bli omfattet av de nye reglene. Noen hovedpunkter i de nye reglene er Se nye læreplaner for valgfag. Nye læreplaner for yrkesfaglige utdanningsprogram Vg2 og Vg3 kommer på høring 17. august. Nye læreplaner for programfagene på studieforberedende utdanningsprogram kommer på høring i september. Les mer om utviklingen og innføringen av nye læreplaner

Ny studie sår tvil om utbredt kolesterolmyte Det er antagelig ikke en direkte sammenheng mellom en bestemt type kolesterol og blodpropp i hjernen, noe man tidligere har trodd 2018-utgaven av NEK 400 ble lansert 30. mai 2018 og vil gjelde fra 1. juli 2018. DSB anser at bransjen vil trenge noe tid på å tilegne seg endringene i revidert norm og tilpasse nye kontrakter til revidert norm. DSB har fokus på at overgang til ny norm skal skje på en sikker og kontrollert måte og har derfor vedtatt følgende. Til høsten trer en ny kommunelov i kraft, rett før kommunevalget. Sigrid Stokstad, jurist med doktorgrad i kommunalt selvstyre, går gjennom hva som er de viktigste endringene i ny lov - og hva de betyr for stat, kommune, fylke, politikk, drift og kommunal eiendom

(BilNorge.no) Norges mest komplette bilportal med alt om bil: bruktbiler, nye biler, nyheter, biltester etc - De nye fjellvettreglene er like relevante uavhengig av aktivitet og sesong, om du ferdes i skiløypene, på topptur eller på kitebrett, eller om du plukker sopp og går turer i høstfjellet. Vi har sett behov for en revidering av fjellvettreglene for å sikre at de i innhold og språk er relevante også i 2016 og for dagens generasjon turfolk Elmotor i alle nye Volvo-modeller fra 2019. T8 Twin Engine på 390 hester kjenner vi fra blant annet storebror V90, mens T6 Twin Engine på 340 hester er helt ny. Begge er allerede i salg til henholdsvis 625.000 og 580.000 kroner. Men OBS, OBS. Denne prisen er beregnet med avgifter ut ifra «gamle» NEDC-tall for CO₂-utslipp

19 fylker blir til 11 - dette skal de hete - NRK Vestlan

En ny lakselusforskrift skal: Ivareta hensynet til fiskehelse og fiskevelferd hos oppdrettsfisk. Dette gjelder både på grunn av lus og på grunn av tiltak mot lus. Bremse eller snu resistensutviklingen - dersom det er mulig. Dersom det kommer nye legemidler, bør bruken av disse være slik at effekten bevares lengst mulig Sjangeren står spesielt sterkt hos nordmenn, det dukker opp nye norske krimserier også i 2018 - som blant annet Kieler Gata på TV2. I tillegg er det selvfølgelig flere spennende serier fra det store utland. Amerikanske og britiske TV-selskaper byr på mye nytt, mens store strømmetjenester som Netflix og Amazon investerer store summer

Nye forskrifter fra 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet Kommunestruktur i Norge viser utviklingen i antall norske kommuner fra 392 kommuner ble opprettet som formannskapsdistrikter 1. januar 1838. Fram til 1930 økte antall kommuner til 747 gjennom kommunedelinger, fra 1930 har antall kommuner minsket gjennom kommunesammenslåinger Publisert: 2018-08-01 — 13.31 Den første såkalte migrenemedisinen med CGRP-hemmer er nå godkjent i Europa, ifølge R og produsenten Novartis. Det har vært store forventninger til at godkjenningen av legemidlet, kalt erenumab (Aimovig), skulle gå igjennom etter at den ble godkjent i USA i mai Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll. MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler

Slik blir det nye norgeskartet - nye grenser allerede fra 2018

Aimovig - ny migrenemedisin. Et nytt medikament spesielt utviklet mot migrene, har kommet på det norske markedet. Migrenemedisinen med navnet Aimovig (erenumab) er den første CGRP-hemmeren som reduserer hyppigheten av den alvorlighetsgraden som migrene gir Tilskudd for kvinnelige kursdeltagere 2018, søknadsfrist 1. november. NGF minner golfklubbene på at det er mulighet for tilskudd tilsvarende kursavgift for kvinnelige frivillige trenere som ble utdannet i 2018 Det gjelder både de som skal ta ut foreldrepenger i 2018 og i 2019. Les også: Norske og nordiske navn du godt kan velge nå ; Oldefarsnavn er de nye trendy navnene; Velg et oldemorsnavn til. Endringer i ny arvelov. Forslag til ny arvelov ble lagt frem av regjeringen den 22. juni 2018. Loven er nå vedtatt av stortinget og sanksjonert i statsråd, men det er ikke bestemt når den skal tre i kraft enda. I den nye loven videreføres i hovedsak dagens arveregler, inkludert reglene om slektens arverett I tillegg til ny bemanningsnorm er det nå vedtatt en skjerpet pedagognorm. Tidligere var minimumskravet 9 og 18 barn per pedagog, men fra 1. august 2018 sier Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 1 at det skal være minimum en pedagogisk leder per. 7 barn når barna er under 3 år; 14 barn når barna er over 3 å

Etter 5 år med utredningsprosesser foreligger omsider en ny eierseksjonslov. Den 18.09.2017 ble det kunngjort at ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.2018.Eneste unntak er den nye regelen om seksjoneringsrett for sameiere i bolig som ikke er seksjonert Generelt om det som er nytt. Når det gjelder reiser uten overnatting, er det endringer i vilkårene for å kunne motta trekkfri diettgodtgjørelse. Når det gjelder reiser med overnatting, er det først og fremst endringer i de trekkfrie satsene i form av at disse er redusert fra og med 2018 I statsråd den 22. juni la regjeringen frem forslag til ny arvelov. Regjeringen foreslår nå å øke grensen for pliktdelsarven til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som i 2018 utgjør drøye 2,4 millioner kroner, men som vil øke hvert år Nye skatteregler for opsjoner i små oppstartsselskaper. Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye skatteregler for opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Ordningen er godkjent av ESA

 • Reiseselskaper på nett.
 • Knyttetepper.
 • Lash bar priser.
 • Druidenes hus skien.
 • Parkhaus kreuzstraße karlsruhe.
 • Eukaryote celler størrelse.
 • St helens eruption.
 • Begredelig kryssord.
 • Charaktereigenschaften aschenputtel.
 • Biergarten rheinaue bonn programm.
 • Porsche 914 selges.
 • Olympus pen f brukt.
 • Motor rechts linkslauf schaltplan.
 • Otto weihnachtsfilm 2017.
 • Imagenes de la bandera de el salvador para facebook.
 • Riksdagshuset berlin brand.
 • Lyrisk tekst eksempel.
 • Billig brannsikker safe.
 • Shetland øyer.
 • Ark noclip.
 • Spielplan bayernliga nord 2017.
 • Arbeitsblätter 1 klasse volksschule zum ausdrucken.
 • Utleieforsikring gjensidige.
 • Easy halloween makeup man.
 • The weeknd fakta.
 • Hva er kalorier.
 • Pride bånd.
 • New in assassin's creed origins.
 • Best chocolate chip cookies.
 • Bølgelengde symbol.
 • Lavautbrudd.
 • Standard error of mean definition.
 • Justice league.
 • Ultimas noticias del dia de hoy.
 • Onleihe app für pc.
 • Merry lotr.
 • Vaske dusj med klorin.
 • Håndholdt støvsuger.
 • Maca pulver bivirkninger.
 • London kinderlexikon.
 • Osterbasar hefehof hameln 2018.