Home

Sykepleie levanger studieplasser

SYKEPLEIER (Bachelor) i Levanger - Skoler Studier

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIER (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 156 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 43 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 10 relaterte yrker til utdanningen SYKEPLEIER (Bachelor) Denne uken offentliggjorde regjeringen hvordan 4000 ekstra studieplasser skal fordeles. Tallene viser at det skal opprettes 250 nye studieplasser for sykepleierstudenter, og 250 nye studieplasser forbeholdt videreutdanning i sykepleie. Det spesifiseres imidlertid ikke hvilke videreutdanninger det er snakk om Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020. Prioriterer helse- og sosialfag, lærerutdanninger og IKT Studieplassene går til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover: Helse- og sosialfag, blant annet medisin, sykepleie og barnevern: om lag 1 100 studieplasser Søk opptak - Bachelor i sykepleie Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium. Disse poengsummene er fjorårets og er ikke gjeldende fremtidens opptak. Opptak i tre byer

Levanger er Nord universitets nest største studiested. Studiestedet ligger på Røstad, midt i naturen, med togstopp i umiddelbar nærhet og med god tilgang på studentboliger. Som en ekstra bonus finner du Røstad Scene, en av byens beste konsertarenaer, midt i hjertet av campus Studieplasser. 477 Pilestredet / 192 Kjeller; Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktigste øyeblikk. En bachelor i sykepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som sykepleier. Praksisplass. Praksis er en viktig del av studiet 19. juli legger vi ut ledige studieplasser på bachelor-, årsstudier og de fem-årige masterstudiene. Se oversikten under. Du kan søke disse studiene 20. juli fra kl. 09.00. Denne listen oppdateres daglig. Her finner du full oversikt over alle ledige studieplasser i Norge via Samordna opptak. Lokalt opptak. Vi åpner for søking i to runder Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer

I 2019 må alle som vil inn på sykepleierstudiet ha minst tre i norsk og matte fra videregående for å komme inn. Regjeringens endringer kan føre til tomme studieplasser flere steder i landet

I forbindelse med budsjettet-forliket mellom regjeringa og KrF ble det i vår tildelt 100 nye studieplasser i sykepleie i Norge. 20 av disse plassene ble tildelt UiT med studiested Alta. I sommer møttes minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, og prorektor for UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen, for å snakke om oppstart av det nye tilbudet ved UiT Det var til sammen 16 015 som hadde sykepleie som sitt førstevalgi 2017. Disse kjempet om å komme inn på en av de 4763 studieplasssene. Ved hovedopptaket fikk 6917 søkere tilbud om å begynne på sykepleierutdanningen. I fjor var det 15 152 søkere til 4724 studieplasser, og 6935 fikk tilbud om plass Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDE Studieplasser sykepleie: 140 mill. Studieplasser medisin; 36,2 mill. Studieplasser fagskole: 48,5 mill. Studentboliger: 18,5 mill. Det tidligere regjeringspartiet stiller tøffe krav til regjeringen på flere områder, og de foreslår også relativt store endringer på budsjettet for høyere utdanning og forskning Sykepleie handler om å møte mennesker i ulike stadier av helse; mennesker som trenger hjelp og støtte til å mestre helseutfordringer, sykdom og å ivareta sine grunnleggende behov. Viktige temaer i utdanningen er helse, sykdom, ivaretakelse av grunnleggende behov, mestring, kommunikasjon, samarbeid, og omsorg

Video: 450 ekstra studieplasser i sykepleie - Nettsted for 110

Utdanningsløftet 2020: Her kommer de nye - regjeringen

Søk opptak - Bachelor i sykepleie - NTN

 1. 450 ekstra studieplasser i sykepleie Regjeringen oppretter 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere Likte du artikkelen? Gi et hjerte og del. Opp. 621. Annonse. Annonse. Kari Anne Dolonen Journalist. Nina Hernæs Journalist. Nyheter Publisert 19.06.2019. Lønner.
 2. Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan arbeide med mennesker i alle aldre - fra fødsel til død - både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder nasjonalt og internasjonalt
 3. Ledige studieplasser på masterstudier og andre påbyggingsstudier åpner 1. mai. Søknader som kommer inn i juli vil bli saksbehandlet i uke 32 På ledige studieplasser er det førstemann til mølla-prinsippet. Hvis det er flere søkere enn ledige studieplasser, vil ikke alle få tilbud om studieplass. Opptaket stenges 20. august
 4. Helse- og sosialfag, blant annet medisin, sykepleie og barnevern: om lag 1 100 studieplasser Lærerutdanning, blant annet grunnskolelærer, PPU, barnehagelærer: Om lag 550 studieplasser Matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT: Om lag 1 500 studieplasser
 5. Konkurransen om studieplassene på sykepleierutdanningene er stor. I Bergen har det aldri vært høyere poenggrense for å komme inn på studiet
 6. VID Bergen har to studiesteder. Betanien i Fyllingsdalen og Haraldsplass i Ulriksdal. Samlet har VID Bergen cirka 500 sykepleierstudenter på bachelornivå og 350 studenter ved sine videreutdanninger
 7. Som eneste i Norge samler Studievalg.no alle ledige studieplasser fra høgskoler, universiteter, fagskoler og folkehøgskoler på ett sted

Levanger - Nord universite

Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre. Studentside for master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling, heltid (student.oslomet.no).; Studentside for master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling, deltid (student.oslomet.no) Nefrologisk sykepleier skal gi sykepleie til pasienter med nyresykdom både innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Nefrologisk sykepleie - VID vitenskapelige høgskole Covid-19: Status for ansatte og studenter ved VID, og smittevernstiltak fremove 13.000 personer sto i kø for å få studieplasser innen sykepleie i 2018, men fikk ikke plass fordi universitetene ikke evner å prioritere de studiene arbeidslivet har behov for

Bachelorstudium i sykepleie, heltid. Bachelorstudium i vernepleie, heltid. Bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Bedriftsøkonomi, årsstudium. Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår. Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger Kirkegata 2, 7600 Levanger Vis kart Postboks 333, 7601 Levanger Studentboliger i Levanger. Studentinord har fem boliganlegg i Levanger, blant annet splitter nye Røstad studentboliger som er klart til innflytting før studiestart høsten 2020. Studentboliger i Levanger. Bolig Levanger. Nord studentsamskipnad. Postboks 149

Sykepleie - OsloMe

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning, som fordeles på studiesteder over hele landet, og til 21 stipendiater (rekrutteringsstillinger.. Sykepleie: Flere studieplasser - men færre kvalifiserte søkere. Over 30 prosent færre kvalifiserte søkere til sykepleierutdanningen etter at karakterkravene ble skjerpet. Hej! Tack för att du läser Dagens Apotek NTNU får 70 nye studieplasser innen sykepleie og 20 i medisin. Det siste er bare halvparten av den kapasiteten NTNU har. - Vi søkte om 40 studieplasser i medisin og får bare 20. Vi søkte også om nesten hundre flere studieplasser innen matematikk, naturfag og teknologi enn vi har fått Regjeringen får kritikk for å holde antall studieplasser på Tall fra Samordna opptak viser at det i 2017 og 2018 var godt over 13.000 kvalifiserte søkere som hadde sykepleie som sitt.

Tallet på søkere som får tilbud om studieplass i sykepleie i Samordna opptak øker noe. Årsaken til dette er at i år er alle studieplassene i sykepleie med i Samordna opptak, mens i fjor var 40 studieplasser avsatt til UiAs distriktsvennlige sykepleieutdanning, og disse studieplassene ble behandlet i lokalt opptak Sykepleie Når det gjelder Nord universitets sykepleierutdanning, er det til studiestedene Vesterålen og Levanger det er mest kamp om plassene. Vesterålen har hele 231 søkere til 50 studieplasser, mens Levanger har 315 førstevalgsøkere til 130 plasser Hadde alle studenter med sykepleie som førstevalg fått plass, kunne vi utdannet over tre ganger så mange sykepleiere. Det er med andre ord ikke mangel på engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i helsesektoren, men mangel på vilje hos universitetene og høgskolene til å tilby riktige studieplasser

Ledige studieplasser - Universitetet i Sørøst-Norg

Sykepleie Levanger - korsett, ortoped, klumpfot, feilstilling, hammertå, anatomi, sykepleie, akuttmottak, ankelortose, fotortose, diabetessår, hofteleddsdysplasi. Ledige studieplasser høsten 2020 Det vil være mulig å søke opptak til ledige studieplasser fra 20. juli til og med 14. august. Først til mølla gjelder. OBS: Vi gjør oppmerksom på at du må dekke opptakskravet for å kunne få opptak via Ledige studieplasser Det er styrene ved institusjonene som vurderer og prioriterer ulike studieplasser. Studentopptaket til sykepleie har sunket jevnt fra en topp i 2015, Dermed kan Bodø og Levanger, og eventuelt også Namsos, stå igjen, mens det desentraliserte tilbudet i Vesterålen kan bli lagt ned sykepleie, videreutdanninger i sykepleie og barnevern. Om lag 550 studieplasser vil gå til lærerutdanningene, herunder blant annet grunnskolelærerutdanninger, PPU og barnehagelærerutdanninger. Om lag 1 500 studieplasser vil gå til matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT.

Videreutdanning for sykepleiere utdanning

God sykepleie krever både solid teoretisk og praktisk kompetanse. Det handler om pasientsikkerhet og kvalitet, sa By, da mattekrav ble lansert, samt krav om 35 studiepoeng. Hun mener likevel at regjeringen i tillegg burde foreslått karakterkrav i engelsk. — Sykepleie er et internasjonalt fag og forskningsresultater formidles på engelsk Ap hadde i sitt opplegg de samme 20 til IKT, i tillegg 20 plasser til Bioøkonomi. Videre til Høgskolen i Hedmark: 40 studieplasser til sykepleie, 10 studieplasser til masterutdanninger innen økonomi og ledelse, 10 studieplasser til masterutdanninger i utdanningsledelse og 10 studieplasser til masterutdanninger i idrett og klinisk sykepleie Noroff har løpende opptak frem mot studiestart. Her finner du en oversikt over ledige studieplasser

Oversikten til Samordna opptak viser at bachelorutdanningen i sykepleie er utdanningen med flest søkere. Sykepleierutdanningen har 806 primærsøkere, men kun 300 studieplasser. Primærsøkere er søkere som har studiet som sitt førstevalg. Studiet har sett en ekstrem vekst siden 2013 35.8 6 Alle 254852 Pedagogikk, bachelor 33.4 6 29.0 4 43.4 123 34.6 29 254220 Pedagogikk, årsstudium 44.2 110 32.1 13 36.8 30 Alle 254626 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor Alle Alle Alle Alle 254195 Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium Alle Alle Alle Alle 254536 Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor Alle Alle Alle Alle 254652 Praktisk teologi og ledelse, Oslo. NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene

Søk etter ledige stillinger. Heltid- og deltidsjobber i offentlig og privat sektor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og alle kommuner i Norge Hjemmesykepleie Levanger - kiropraktikk, kjernemuskulatur, korsryggsmerter, leggsmerter, hofteslitasje, hodepine, ankel, bekkenproblematikk, musearm, brystrygg. Men studieplassene innen sykepleie vil bli fordelt mellom campusene Trondheim og Ålesund. Les også: NTNU får nesten 500 nye studieplasser. Mangel på praksisplasser. Heidi Vifladt, instituttleder ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik, sier mangel på praksisplasser er årsaken

Sykepleie utdanning

Innfører karakterkrav på sykepleierstudiet - NRK Norge

Listen over ledige studieplasser blir oppdatert hver morgen, og det kan komme nye studier på lista også etter 19. juli. For å søke på en ledig studieplass må du: Dekke opptakskravene. De fleste studiestedene krever generell studiekompetanse, og hvis du for eksempel ønsker deg inn på matematikk i Vestfold kreves i tillegg fordypning i matte UiS ønsker flere studieplasser og rekrutteringsstillinger. UiS har spilt inn en kapasitetsøkning på 402 nye studieplasser og 65 nye rekrutteringsstillinger til Kunnskapsdepartementets arbeid med revidert nasjonalbudsjett 2020 for å møte det økte kunnskapsbehovet og bøte på arbeidsledigheten i landet etter at koronaviruset slo til

450 ekstra studieplasser i sykepleie - static

 1. 7 949 søkere har fått tilbud om studieplass på USN gjennom samordna opptak. Dette er en økning på nesten seks prosent sammenliknet med i fjor. I tillegg står nær 9000 søkere på venteliste
 2. istrative fag: - 50 millioner kroner
 3. istrative fag: - 50 millioner kroner. Kutte i DIKU: - 5,251 millioner kroner. Kutte i Unit: - 6,398 millioner kroner. Kutte i Kunnskapsdepartementets driftsutgifter.
 4. Nord universitet, Levanger Stipendiat i intensivsykepleie Jobbnorge ID: 193952 Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innen intensivsykepleie og tidlig rehabilitering
 5. Sykepleierutdanningen ved Nord universitet, studiested Levanger. 640 liker dette · 30 snakker om dette · 84 har vært her. Offisiell side for Sykepleieutdanningen ved Nord Universitet www.nord.n
 6. Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos . NTNU i Trondheim og Nord universitet i Bodø tilbyr videreutdanning i sykepleie. Du kan søke begge steder. Du må sende søknad inklusiv vitnemål og tjenestebevis til Helse Nord-Trøndelag, via vår elektroniske søknadsbase (Webcruiter) innen 15. april 2018

Starter opp med sykepleierutdanning i Alta Ui

Org. nr: - Stillingsident: 4282294244 Presentasjon av stillingen: Har du lyst på en spennende, selvstendig og utfordrende jobb på Norges beste slagavdeling? Medisin D er en medisinsk sengepost med til sammen 8 senger, fordelt på 6 slagsenger og 2 geriatriske senger. Nå trenger vi en sykepleier i 50% stilling på natt! Avdelingen har tett samarbeid med de andre medisinske sengepostene og. Vanskeligere å bli sykepleie-student. Sykepleierutdanningen er et av de mest populære studiene i år, men det er blitt vanskeligere å få studieplass Hei. Jeg bor i Trondheim og ønsker nå å studere sykepleie. Har ikke snitt for å komme inn i Trondheim, og har ikke mulighet til å ta opp fag nå. Tenker derfor kanskje å bo i Trondheim å studere i Levanger. Det blir for mange timer pendling om det er oppmøte hver eneste dag. Noen som vet hvor mye.

Strategiske studieplasser. Det foreslås 10 nye strategiske studieplasser som brukes for å bygge opp studietilbudet innen sykepleie. Studieplassene tildeles som 4-årige i kategori D. 10 studieplasser vil fullt opptrappet etter fire år bety en styrking på 40 studieplasser FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE Godkjent ved dekanfullmakt 29.07.05 Gjelder 2005-06 Kp. 4 Fagplan 3. studieår 2005 -2006 Fagplanen er godkjent i fagplanutvalg og på dekanfullmakt i juni 2005. Fagplanen bygger på Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning av januar 2000 •Namsos: Sykepleie, vernepleie til Levanger, paramedisin til Bodø, utrede farmasi. NORD universitet - Studiestedsstruktur - Formannskapet 9. mai 2019 Rektors innstilling V •Mål om å bli bedre på: •Forskningsbasert utdanning •Mer regelmessige opptak •Øke gjennomstrømminge sara james adams Denne uken offentliggjorde regjeringen hvordan 4000 ekstra studieplasser skal fordeles. Tallene viser at det skal opprettes 250 nye studieplasser for sykepleierstudenter, og 250 nye studieplasser forbeholdt videreutdanning i sykepleie

Sykepleierutdanningen fremdeles populæ

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innen «helse- og/eller sosialfag». Nord universitet, Bodø, Levanger NA Regjeringens økning av antall studieplasser på HiM med 10 heltidsplasser innenfor sykepleie - dvs totalt 40 nye plasser over 4 år - er et godt løft for regionen. Vi vet at søkningen til sykepleiestudiet i Molde er høyt og denne tildelingen gir kommunen mulighet til å kunne rekruttere nødvendig kompetanse innenfor våre helsetjenester Sykepleie på nyfødtintensiv kan innebære alt fra høyteknologisk intensivbehandling som respirator til en prematur med umodne Aina Nilsen (fra Vesterålen) og Tiril Aasenhuus (fra Levanger) er begge 23 år og sykepleierstudenter ved Nord Universitet. Sammen med seks andre sykepleierstudenter fra Nord universitet og Høyskolen i. RKSF Seksjon Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Levanger NAV. Lagre jobb Del Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innen... Nord universitet, Bodø, Levanger NAV - Vi har en ambisjon om å kunne tilby enda flere studieplasser på Helgeland, sier dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap hos Nord universitet, Trine Karlsen. Skal utdanne enda flere sykepleiere Skrevet av Roger Marthinsen 12.08.2019 12:46 - OPPDATERT 12.08.2019 17:01

Studier - Restplas

 1. I forliket mellom regjeringspartiene og KrF kom det ni millioner kroner til stipendiatstilinger ved UiS, UiA og Nord universitet og 100 studieplasser i sykepleie til sektoren. Det er nå klart at dette har resultert i 21 nye faste stipendiatstillinger, hvorav ni til UiS, sju til UiA og fem til Nord universitet. Av de 100 studieplassene i sykepleie går 20 til UiS
 2. På Kjeller har de derfor satt opp flere studieplasser på sykepleierutdanningen. - Spesielt ser vi i år at søkerne strømmer til helse- og omsorgsutdanningene våre. Og når man våkner opp til et nyhetsbilde en nok en gang forteller om en urolig verden, er det godt å se at kommende studenter ønsker seg inn i yrker som handler om å være tilstede for andre mennesker, sier Toverud Jensen
 3. Særavtale - mellom HiNT og Levanger kommune om praksisveiledning av sykepleierstudenter 2003-2004 2 av 4 1. Tjenestens form, omfang og organisering HiNT, avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger og Levanger kommune skal samarbeide om gjennomføring av praksis for studenter i grunnutdanning i sykepleie
 4. Vil tilby flere hundre flere studieplasser Både Universitetet i Oslo og OsloMet ønsker å tilby flere studieplasser til høsten, som følge av coronakrisen. Det skjer etter at regjeringen ba om.
 5. Nå forventer vi at det opprettes flere studieplasser på sykepleie, sier Lied. For lærerutdanningene er det derimot en nedgang. Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent

Frp går for kutt til flere direktorater, ja til skole

 1. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett oppretter regjeringen 4.000 nye studieplasser. Nord universitet får 160 plasser innen helse- og sosialfag, økonomi, lærerutdanningene og innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi
 2. Alle som har kommet inn på sykepleie- og medisinstudiet i Norge er garantert jobb i andre enden. Faktisk hadde vi trengt alle som søkte seg til disse studiene, men dessverre har ikke Universitetene og Høyskolene valgt å prioritere nok studieplasser i år heller
 3. Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har nå lyst ledig en rekke vikariater sommeren 2018. Pleiepersonell i alle enheter, både innenfor somatikk og psykiatri. For studenter innen sykepleie og andre helsefaglige retninger kan gjennom sommerjobb skaffe seg god praksis og erfaring
 4. - Akkurat nå er det ikke flere ledige studieplasser i Trondheim etter årets opptak, sier konstituert seksjonssjef ved seksjon opptak i Samordna opptak, Natasha Harkness til Adresseavisen.. På mandag kunne Samordna opptak via sin søkerportal melde om at alle studieplassene ved NTNU og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning foreløpig er tatt

Bachelorstudium i sykepleie, heltid - Høgskolen i Østfol

Hjemmetjenesten fra , 100483121S1 - Hjemmetjeneste I det reviderte nasjonalbudsjettet finner regjeringen plass til 100 nye studieplasser til sykepleie og flere stipendiater. Publisert: Publisert: 25. juni 2018. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning Presser på for flere sykepleie-plasser Av Svein Løvland. Publisert: 07. juni 2018, kl. 16:35 Sist oppdatert: 17. mai 2019, kl Fylkespolitiker Randi Øverland (Ap) presser på for at Lister skal få flere studieplasser for distriktsvennlig utdanning av sykepleiere. Fylkespolitiker Randi Øverland (Ap). Ifølge Samordna opptak er det nå full kapasitet ved flere studiesteder i Trøndelag. Skal du søke ledig studieplass etter årets opptak finnes det likevel noen få ledige plasser Til tross for at fristen til å søke høyere utdanning gikk ut 15. april, og 3,1 prosent flere fikk tilbud om studieplass i Trøndelag i år, sammenlignet med i fjor, er det fortsatt håp for deg som har lyst på tittelen som student til høsten.. På nettsidene til Samordna opptak finner du oversikten over studier fra hele landet som fortsatt har ledige studieplasser

Ledige studieplasser - in

 1. 2259 har i år fysioterapi som førstevalget sitt til høsten, og det er 15 flere enn i fjor. Men kampen blir enda hardere - i år er det færre studieplasser på fysioterapi. OsloMet har tidligere tilbudt samlet 175 plasser fordelt på to studieretninger, fysioterapi og mensendieck, med henholdsvis 120 og 55 plasser
 2. i avansert geriatrisk sykepleie 15 studieplasser tildeles MED for å opprette et erfaringsbasert masterprogram i avansert geriatrisk sykepleie under forutsetning av at programplan godkjennes. Forslag til vedtak: De nye studieplasser som UiO er tildelt i statsbudsjettet 2011, og tildelte midler til disse, fordeles i henhold til vedlagte tabell
 3. LDH har siden 2013 satset på utdanning innen avansert klinisk sykepleie, og har masterstudier som utdanner til pasientrettede funksjoner, innovasjon og kvalitetsforbedring. LDH har fått tildelt nye studieplasser og vi øker derfor studentopptaket
 4. Jeg har søkt sykepleie til høsten. Har søkt deltid i Elverum. Jeg er så spent. 2. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Celaeno 134 215 Celaeno. Husvarm; Medlem; 134 215 Kjønn: Kvinne · #8. Skrevet Mai 21, 2019 Lykke til dere som har søkt . Jeg er snart ferdig med 1 året. 2
 5. Norsk Sykepleieforbund: Levanger Kommune., Levanger, Norway. 424 likes · 20 talking about this. Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største forbund, med 112000 medlemmer. Vi har 19..

8.000 flere enn i fjor har fått studieplass i år, og totalt har 108.000 fått tilbud. Det er rekordmange, ifølge Kunnskapsdepartementet Sykepleier - Medisin H GAS, Sykehuset Levanger Medisin H er en sengepost med 22 senger som gir medisinsk behandling og sykepleie til pasienter innen infeksjon, gastro, slag, geriatri og hematologi. Denne stillingen er tilknyttet gastroenterologisk seksjon

Norsk Sykepleieforbund: Levanger Kommune., Levanger, Norway. 254 likes · 11 talking about this. Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største forbund, med 112000 medlemmer. Vi har 19.. Sykepleie er det største utdanningsområdet innen helsefag, og 15.738 søkere har dette studiet som sitt førstevalg, det er over seks prosent flere søkere enn i fjor. Gjennom Samordna opptak er det i år lyst ut 55.470 studieplasser til 1.303 grunnutdanninger innen høyere utdanning LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lederen i Avisen Agder ønsker mer distriktsvennlig utdanning, leste vi 14. oktober. Det kommer! Universitetet i Agder har denne uka vedtatt å igangsette et nytt kull med. Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020. Prioriterer helse- og sosialfag, lærerutdanninger og IKT. Studieplassene går til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover: Helse- og sosialfag, blant annet medisin, sykepleie og barnevern: om lag 1 100 studieplasser 1129 personer har søkt seg inn på studiumet i Tromsø. De aller fleste av dem vil bli skuffet. Det er bare 49 studieplasser på profesjonsstudium psykologi i Tromsø. - Svært fornøyd. Totalt sett er det også en klar søkerekord i Tromsø. UiT har aldri tidligere hatt over 10.000 søkere til sine utdanningsprogrammer

 • Pectus arcuatum,.
 • Blodutredelse på låret.
 • Dyne allergi.
 • Fachkraft für kurier express und postdienstleistungen weiterbildung.
 • Havana club reserva.
 • Joggebelte til mobil.
 • Husdyret kryssord.
 • Kölner zoo rabattcodes.
 • 18 års gave til bestevenninne.
 • Slackers ninja line.
 • Tette store hull i vegg.
 • Lima espanol.
 • Tek 10 krav fritidsbolig.
 • Pyramider mål.
 • Avfallsposer 30l.
 • Waizenkirchen festl bus.
 • Byzantine emperor.
 • Tir na noir lyrics youtube.
 • Angela lansbury 2017.
 • Bacon king burger king.
 • Jellyfish australia.
 • Flüge ab memmingen.
 • Hvordan finne grader i et sektordiagram.
 • Ndla verktøy.
 • Lützow carre preise.
 • Kornmo innhold.
 • Gregory lemarchal mort de quoi.
 • Faz alte ausgaben.
 • Hvordan organisasjoner fungerer sammendrag.
 • Probuilds tristiana.
 • 80 geburtstag sprüche verse.
 • Einhorn emoji kissen.
 • Krone clipart transparent.
 • Jane austen romaner.
 • Tristan thompson hospital.
 • Kjerringråd mot psoriasis.
 • Byggemåter kryssord.
 • Hvordan kan du forebygge belastningsskader.
 • Kiropraktor bjørknes.
 • 7 himmel bodø spektrum.
 • Bordtennisball nille.