Home

Målselv kommune næring

Målselv kommune har ikke lokale karanteneregler, kommunen følger rådene fra helsemyndighetene. Målselv kommune hadde i perioden 20. mars - 20. april et lokalt vedtak med forbud om å reise ut av Nord Norge (fylkene Nordland, Troms og Finnmark), for spesifiserte ansatte innen helse/omsorg samt innenfor vann og avløp samfunnsdelen. Utviklingsplan Næring skal gi føringer for hvordan kommune og næringsliv skal samhandle for å utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Utviklingsplan Næring for Målselv kommune har følgende overordnet målsetting: - Målselv skal nasjonalt være en attraktiv kommune for etablerte og nye virksomheter

Landbruk, miljø og næring - Målselv kommune

 1. Målselv helsesenter inngang Ambulasnsinngang: Onsdag 4. november 17:00 -21:00; Torsdag 5. november 17:00 -21:00; Holt helsehus: Tirsdag 10. november 14:30 - 18:0
 2. Sykehjemmet ligger på Andslimoen i Målselv. Avdeling Vassbruna/ Sollitind: 20 plasser, herav 10 kortidsplasser og 10 langtidsplasser Avdeling Istind/ Mauken: 20 plasser, langtid. Avdeling Alappen/ Mårtind: 16 plasser, herav 8 demensplasser På sykehjemmet er det legetilsyn hver uke, fysioterapi og fotpleier
 3. 5. november 2020 05.11.20 - Regjeringen tilrår rødt nivå for videregående skoler i område med høy smitte. Fra regjeringens pressemelding 05.11.20 Kommunar med høg smitte må vurdere å gå over til raudt nivå i vidaregåande skule
 4. Visma Enterprise Ressursstyring - Målselv

2016/2019 Målselv kommune Målselv Landbruksforum c) Etablering av ordinære plantefelt og klimaskogfelt, 1500 da og 2016/2019 Målselv kommune d) Gjødsling av produksjonsskog som klimatiltak, 2 felt/år 2016/2019 Målselv kommune e) Synliggjøre mulighetene for støtte over Utviklingsfond Næring, SMIL og NMSK 2016 Målselv kommune

Kommunen er den viktigste skogbrukskommunen i Troms. I 2016 ble det avvirket 4200 m 3 skog fordelt på furu, gran og løvtre, og Målselv stod dette året for vel nesten 2/3 av fylkets avvirkning for salg. Jordbruket er, på tross av en betydelig tilbakegang, fortsatt en viktig næring, og Målselv er etter Balsfjord fylkets største jordbrukskommune etter jordbruksarealet i drift Målselv kommune fra , Troms og Finnmark. Offentlig forvaltning. Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene

Vaksinering mot sesonginfluensa 2020 - Målselv kommune

 1. Åpningstid kommunehus. Kl 09:00 - 14:00. Kontakt oss. Mail: postmottak@bardu.kommune.no. Telefon: 77 18 52 00. Postboks: 401, 9360 Bardu. Besøksadresse.
 2. Senja kommune er ikke en region med stor spredning nå, og har derfor ikke innført ekstra tiltak. Ved eventuelt lokalt utbrudd av smitte vil kommunen opplyse hvis det er endringer. Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting
 3. Målselv kommune hadde også i 2014 en svak befolkningsvekst i samsvar med kommuneplanens mål om et stabilt eller voksende folketall. Dessverre er denne økningen lavere enn for Norge som helhet. Derfor kommer Målselv kommune forholdsvis dårligere ut enn landet for øvrig når det gjelder overføringer
 4. Målselv kommune har startet et arbeid med utredning av snøskuterløyper, og har i møte i utvalg for plan- og næring 5. april 2016 vedtatt en prioritering av traseer. To av disse traseene passerer kommunegrensene, og er da avhengig av et sammenfallende arbeid for å få dette realisert. Det vises til vedlagt kart

Målselv kommune, 9321. 2 398 liker dette · 35 snakker om dette. Velkommen til Målselv kommunes offisielle side på Facebook Høring Målselv kommune - Kommuneplanens samfunnsdel; bolig næring og infrastruktur og ikke bare kommuneplanens arealdel. Jamfør PBL § 11-1, 1.ledd skal kommunen ha «en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og arealdel». Videre utdypesi 4.led

næring kulturskole kultur landbruk nav ørland. Spør oss: Telefon: 72 51 40 00 eller postmottak@orland.kommune.no Spør oss på nett: Facebook Du kan sende post sikkert til Ørland kommune via eDialog Eller benytt postadresse:. Ørland kommune MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2015 . Målselv kommune Årsmelding 2015 _____ 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD..3 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON. Kommunen legger til rette for økt samarbeid og knopyting med tilgang til møterom, enkeltkontor, kantine og andre fellesfasiliteter. Kommunens innsats innen blå næring håndteres av Kopparn Utvikling AS, med enhetsleder Ådne Røkkum som kontaktperson. Under enhet næring finner du: Lufthavn og eiendomsutviklin Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. f1d2436a-65dc-4fa4-8890-936654f4b8d1_5418 kommunefakt

Målselv helsetun - Målselv kommune

Målselv kommune, 9321. 2,355 likes · 5 talking about this. Velkommen til Målselv kommunes offisielle side på Facebook Målselv kommune (nordsamisk: Málatvuomi suohkan) ligger i Troms. Den grenser i nord mot Lenvik, Balsfjord og Storfjord, i sør mot Bardu, og i vest mot Sørreisa. I øst løper riksgrensen mot Kiruna kommune i Sverige. Kommunen har navn etter Målselva, som renner gjennom Målselvdalen. Published 03 Oct 2019 07:18:01 - Deadline: Snarest Målselv kommune 9321 MOEN St.nr. 54/19 Prosjektleder Høgtun kulturklynge Målselv kommune med sine ca. 6700 innbyggere ligger sentralt i Troms fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via Bardufoss flyplass MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 . Målselv kommune Årsmelding 2012 _____ 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD.. 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON.

Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg Målselv kommune (nordsamisk: Málatvuomi suohkan) ligger i Troms.Den grenser i nord mot Lenvik, Balsfjord og Storfjord, i sør mot Bardu, og i vest mot Sørreisa.I øst løper riksgrensen mot Kiruna kommune i Sverige.Kommunen har navn etter Målselva, som renner gjennom Målselvdale Målselv kommune. Området som nå utgjør Målselv kommune var en del av Lenvik prestegjeld, som ble oppretta i 1759. Målselv ble skilt ut som eget sokneprestembete i 1853 med Bardu (dalen) som annekssokn. Senere på 1800-tallet har enkelte gårder blitt flyttet fra Målselv til Balsfjord prestegjeld, og vice versa Målselv kommune i Troms og Finnmark fylke (før 2020 i Troms) grenser til Lenvik, Balsfjord og Storfjord i nord, Kiruna i Sverige i øst, Bardu i sør og Sørreisa i vest. Administrasjonssenteret er Moen. Kommunen har navn etter Målselva, og ble utskilt fra Lenvik kommune i 1848

Målselv kommune Enhet teknisk Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 E-post: Telefaks Org.nr postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 Balsfjord kommune Postboks 158 9050 STORSTEINNE Åpningstider. Istindportalen. Tirsdag: 12.00-19.00 Onsdag: 10.00-15.00 Torsdag: 10.00-1900 Fredag: 10.00-15.00 Lørdag: 11.00-15.00 . Øverbygd bibliote Målselv kommune (nordsamisk Málatvuomi gielda) er ein kommune i Troms-området i Troms og Finnmark fylke.Kommunen ligg sentralt i dei indre delane av fylket og grensar i nord til kommunane Senja, Balsfjord og Storfjord, i sør til Bardu, og i vest til Sørreisa.I aust grensar Målselv til Sverig Besøks- og postadresse Kystveien 84 A 8920 Sømna; Åpningstider rådhuset Man-fre 10-14 Organisasjonsnummer; 944 810 27 Heim kommune har nå tatt i bruk det digitale verktøyet C-19 for bestilling av korona-test. Her følger beskrivelse for hvordan du bestiller test på nett. Sist oppdatert: 6. november 202

Velkommen til Andslimoen legetjeneste! Andslimoen legetjeneste tilbyr nå ePortal. Du kan nå bestille time, resept og ha e-konsultasjon med fastlegen din på nett. Gå inn på:.. Bardu kommune; Dyrøy kommune; Gratangen kommune; Ibestad kommune; Lavangen kommune; Målselv kommune; Salangen kommune; Sørreisa kommune; Telefon: 40 00 22 76 116 111 02800 Åpningstider: Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00. Hele døgnet i helg og på helligdager Målselv kommune Vedtatte planer. Utviklingsplan Næring skal gi føringer for hvordan kommune og næringsliv skal samhandle for å utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Utviklingsplan næring har langsiktige mål og strategier for det næringspolitiske arbeidet i kommunen og består av en strategisk del og en handlingsplan Plan, næring og utvikling. Vi som jobber på PNU; Aktuelt fra PNU; Bolig og eiendom. Eiendomskatt; Gebyr; Byggesak; Fradeling og oppmåling; Renovasjon; Vann og avløp; Motorferdsel i utmark og vassdrag; Landbruk; Ibestad kommune. Rådhuset Kopparvika 7 9450 Hamnvik. Tlf.: 77 09 90 00/48 21 88 58 Næring. Det finnes mye informasjon fra myndighetene. På denne siden har vi samlet noe av den viktigste informasjonen for næringslivet. Savner du noe eller har tips til viktig informasjon, send mail til Frode, så blir siden oppdatert løpende. Ekstra virkemiddel i forbindelse med Covid-19 i Ringebu kommune

Vår visjon: Sammen bygger vi Orkland. Våre verdier: Modig - Klok - Næ Sørfold kommune Strandveien 2, 8226 Straumen Organisasjonsnr. 972 417 750 Kommunenummer: 1845 Telefon og faks: 75 68 50 00/75 68 50 01 E-post: post@sorfold.kommune.no. Åpningstider: Mandag - Fredag 08.00 - 15.45 (15.09-14.05) 08.00 - 15.00 (15.05-14.09 Målselv kommune ; Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett! Målselv kommune. Flyplassveien 72, 9325 Bardufoss Vis kart. 77 83 33 00; Målselv Brannstasjon Beredskapstelefon : 77 83 33 00.

4. november 2020 En arbeidsinnreisende har fått påvist positiv covid-19 prøve. En person i Sørreisa kommune har den 4. november fått bekreftet positiv prøve for covid-19 Målselv kommune kan i en krisesituasjon anslagsvis kunne bistå med nedenfornevnte kapasitet (pr. 25.03.13) Sykehjem (pleie) - Målselv syke- og aldershjem ca 20-25 senger - Målselvtunet sykehjem ca 8 senger - Øverbygd syke- og omsorgssenter ca 9-12 senger Pr i dag er det ingen ledige plasser på sykehjemmene, men i en krisesituasjon ka Landbruk, miljø og næring. Landbruk; Balsfjord kommune. Rådhusgata 11 9050 Storsteinnes. Tlf: 77 72 20 00. Følg oss i sosiale medier. Webredaktør: Gunn M Grønås. Administrasjonssjef: Øyvind Korsberg. Web levert av CustomPublish. Grønn og blå næring er satsningsområder i Stavanger. Etablere egen bedrift. Stavanger kommune ønsker nye virksomheter velkommen. Kommunen samarbeider med flere aktører om støtte og hjelp til gründere og bedrifter. Ledige stillinger. Finn ledige stillinger i Stavanger kommune og registrer din CV Næring. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Send sikker post til Lindesnes kommune. Logg inn via ID-porten og send sikker. Send e-post . post@lindesnes.kommune.no. Organisasjonsnummer. 921060440. Kommunenummer. 4205. Kontonummer. 2801.52.46431. Om kommunen. Om kommunen

Økt nasjonal smittespredning - For å bremse økt smittespredningen i landet har regjeringa fra 5. november innført nye nasjonale tiltak.Senja kommune er ikke en region med stor spredning nå, og har derfor ikke innført ekstra tiltak. Ved eventuelt lokalt utbrudd av smitte vil kommunen opplyse hvis det er endringer Næring i Røros kommune. Røros kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som nyetableringer ønskes velkommen. Vi har som mål å øke antall innbyggere, skape trygge og gode arbeidsplasser og en bærekraftig vekst gjennom et langsiktig perspektiv i næringsutviklingen Verdal kommune har en avtale med Proneo AS om førstelinjetjeneste for næringsutvikling som innebærer bistand til etablerere og lokalt næringsliv. Alle med en forretningsidé eller utviklingsidéer i eksisterende næringsliv er velkomne til å ta kontakt. Hver idéhaver tilbys 1-2 timers samtale hvor idé gjennomgås

Hjem - Målselv kommune

Målselv kommune fra , 100823189S4 - Målselv kommune Sørfold kommune har som mål å utvikle og tilby trivelige bo-områder for alle aldersgrupper, og teknisk/næring har en sentral rolle i dette. Enheten har også ansvaret for bl.a. vei, vann, avløp og byggesaker

Visma Enterprise Ressursstyring - Målselv

Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass. Kommunen kan hjelpe deg som driver næring eller har et ønske om å etablere en bedrift. Filmfabrikken. Næringsklynge for deg som driver innen film, TV, foto eller animasjon. Kommunen står som eier, men har engasjert Tindved kulturhage for å hjelpe bedriftsetablerere og etablerte bedrifter innen disse næringene til å utvikle seg videre Skatt og næring Vann og avløp Søk etter ansatt i Oslo kommune. Jobb i Oslo kommune. Ledige stillinger. Lønn og arbeidsforhold. Kontakt Oslo kommune. Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en ansatt. Skriv til oss - pålogging med ID-porten. Ring 21 80 21 80 Målselv kommune Kriseledelsen. Kriseledelsen består av følgende: Rådmann - leder Ordfører Informasjonsansvarlig Enhetsleder Familieenheten Enhetsledere Miljø, areal og næring Enhetsleder Vann, avløp, renovasjon, vei Brannsjef/Beredskapsansvarlig Personalsjef Økonomisjef Kommunalsjefer

Skuddpremieordningen er grunngitt med at kommunen ønsker å stimulere til jakt på noen arter (mink, rødrev, kråke, ravn og mårhund) som på grunn av menneskelig aktivitet i vårt samfunn, kan få et kunstig høyt nivå. Blir det for mye av de artene som er nevnt, vil andre arter som feks. skogsfugl og rype og hare beskattes urimelig hardt Fakta om kommunen, politikk og kulturliv og kontaktinformasjon for administrasjon og etater Andslimoen legetjeneste, Målselv kommune, Bardufoss. 625 likes · 71 talking about this. Andslimoen legetjeneste er et fastlegekontor hvor det jobber leger, helsesekretærer og sykepleiere Skatt og avgift Frå 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har hatt tidlegare. Dette betyr at det ikkje lenger er kemner (skatteoppkrevjar) i kommunane. Kommunale avgifter, gebyr og prisar Sjå oversikt over satsar, avgifter og gebyr 2020, betalingsmåtar, bestill månadleg faktura, vanlege spørsmål om vass- og avløpsgeby

Arild Lande Næringssjef Mobil: 901 33 674 E-post: arild.lande@vaaler-he.kommune.n Besøks- og postadresse Onøyveien 14, 8766 Lurøy; E-post postmottak@luroy.kommune.no . Telefon 750 9150 E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsber Åpningstider rådhuset 15. mai -14. september Man-fre 08:00 - 14:45 Sentralbord åpent 10:00 - 14:00. 15. september - 14. mai Man-fre 08:00 - 15:4

Målselv kommune, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2019-2020, Trinn 10, Begge kjønn. Gjennomføring - grunnskole. Fleire tal. Vurderingsområdet gjennomføring viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring. Laster inn rapport Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som det nå foreligger. Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 1997004 Utested i Målselv kommune måtte stenge andre helgen på råd: − Vi avviste sikkert 200 vernepliktige . Innehaver av utestedet Svingen Cafe i Bardufoss forteller at de måtte stenge dørene. Skriv til oss. Postadresse: Ringsaker kommune Navn på tjenestested Postboks 13, 2381 Brumunddal. Org nr: 864950582 Bank nr: 1810 07 00146 Kommunenummer: 041 Troms (nordsamisk: Romsa; kvensk: Tromssa) er et landskap i Nord-Norge og et tidligere fylke og nåværende valgkrets til stortingsvalg og lagsogn, som fra 2020 er en del av det sammenslåtte Troms og Finnmark fylke. Troms ligger mellom Nordland i sør og Finnmark i nordøst, og er det nest nordligste landskapet i Norge. Byene i Troms er Tromsø, Harstad og Finnsnes

Næringsarbeidet i Holtålen kommune. I Holtålen kommune er det enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken, som følger opp næring- og reiselivssaker - tilsvarende ei halv stilling. Kontaktinformasjon: Tlf.: 72 41 76 00 / 950 66 677 E-post: olve.morken@holtalen.kommune.n Næring. Forside / Tjenester / Næring, Marker kommune. Besøk: Storgata 60 Post: Postboks 114, 1871 ØRJE . Tlf: 69 81 05 00. Org.nr.: 964 944 334. Vakttelefoner. Vakttelefoner Alarmtelefon for barn/unge: 116 111 Barnevernsvakta: 98 90 11 00 Legevakt: 116 117 Vakttelefon vann/avløp: 92 42 33 2 E-post: ola.by.rise@trondheim.kommune.no. Enhetene. Enhet for idrett og friluftsliv. Kulturenheten. Trondheim folkebibliotek . Kommunedirektørens fagstab, kultur og næring. Kommunedirektørens fagstab, kultur og næring er inndelt i to faggrupper: Faggruppe kultur og faggruppe næring og samfunn. Gjeldende planver Næring. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden ÅSERAL KOMMUNE. Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Tlf: 38 28 58 00. post@aseral.kommune.no. Org.nr.: 964966842 . Følg oss. Ansvarlig redaktør: Odd Helge Liestøl Webredaktør: Ann Kristin Tollefse

Denne siden bruker rammer, men leseren din støtter ikke disse Målselv kommune, 9321. 2,306 likes · 68 talking about this. Velkommen til Målselv kommunes offisielle side på Facebook

Målselv kommune ble opprettet i 1848 ved utskilling fra Lenvik kommune. I 1925 ble så Øverbygd skilt ut om egen kommune fra Målselv, men disse ble slått sammen igjen i 1964. Det er utarbeidet egen katalog for Øverbygd kommune. c) Arkivmaterialet Arkivmaterialet, som denne foreløpige katalogen omfatter, ble hentet av IKAT i 1999 Nå er Målselv og Øverbygd menighetsblad ute med nytt nummer. Les det og forrige nummer her. Les mer . Følg konfirmasjonene hjemmefra. Siden det er begrensninger på hvor mange gjester hver konfirmant får ha med seg til kirka vil seremoniene nå i høst bli strømmet Selbu kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 TYDAL Kommunenummer: 5032 Org.nr: 97119760 Næring. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Kvinesdal kommune. Nesgata 11 4480 Kvinesdal. Tlf: 38357700. Org.nr.: 964 964 076. Web levert av CustomPublish. Org.nr.: 920 920 004. Konto: 4312 15 90000. Snarveie

Modalen kommune er framleis smittefri men det fritek oss ikkje for ansvar. Eg ynskjer å minne dykk alle på å følgje smittevernreglar og råd som til ei kvar tid er gjeldande. Skal de reise frå Modalen og inn i andre kommunar, oppmodar eg dykk til å sjekke kva lokale tilrådingar som gjeld i denne kommunen 3. november 2020 Vedr. Covid-19 smitte i Farsund kommune. Farsund kommune har fått bekreftet flere tilfeller av covid-19. Smittesporingen har avdekket en nærkontakt i Hægebostad kommune, og vedkommende er sat.. Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde Næring; Salg, servering og skjenking . Bevillinger, kunnskapsprøve, regelverk, omsetningsoppgave. GRÜNDER- OG ETABLERER HJELP I FARSUND . Farsund kommune ønsker gründere og nyetableringer velkommen til kommunen, og legger til rette for å hjelpe dere i gang. Mattilsynet . Informasjon om kortvarig salg av mat,. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Målselv kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 24. - 25. april 2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tjenester til ungdom, som har eller har hatt tiltak fra barnevernet, blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester

Målselv - Store norske leksiko

Stange kommune har valgt å organisere sin næringslivsservice med en egen næringssjef, samt gjennom Hamarregionen Utvikling (HRU) og Hedmarken Landbrukskontor (HLK). I tillegg er det opprettet et næringsråd i Stange kommune. Næringssjefen har det overordnede ansvaret for næringsutvikling i Stang Besøksadresse Storgata 37, 8370 Leknes. Postadresse Postboks 203, 8376 Leknes. E-post postmottak@vestvagoy.kommune.no; Telefon 76 05 60 00; Åpningstide Næring og landbruk Tilskudd, etablering av bedrifter, landbruk, skogbruk; Om kommunen Ledige stillinger, kontaktinformasjon, informasjon om kommunen, postlister mm. Velferd og sosiale tjenester Sosialhjelp, økonomisk stønad, boliger, NA

Målselv kommune, Moen, Målselv - 1881

Næring. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Hábmera suohkan - Hamarøy kommune deltar gjennom den felles... 24. september 2020 Alkoholpolitisk plan vedtatt Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020-2024 ble vedtatt av kommunestyret 15.9.2020.. Rådhusveien 41 9130 Hansnes Ekspedisjonstid telefon og servicekontor fra kl. 09.00 - 14.30 Åpningstid 1. oktober til 31. mars 08.00 - 15.45. Åpningstid 1. april til 30. september 08.00 - 15.00 Skriv til oss. SAUDA KOMMUNE. Postboks 44, 4201 SAUDA. Organisasjonsnr: 964 979 367 Bankkontonr: 3520.62.17705. Send e-post. Kontaktsskjem Kommunen ønsker likevel å fremheve følgende lokale føringer som vil bli vektlagt: Gjennomføringsevne, og sannsynligheten for at prosjektet vil nå målene; I hvor stor grad tiltaket kan knyttes til målsetninger innenfor «Opplevelse, reiseliv, kunst, kultur og besøksrettet-næring - strategier» i Strategisk Næringsplan 2018 Frogn Kommune Skriv til oss: Øygarden kommune Ternholmvegen 2, 5337 Rong. E-post postmottak@oygarden.kommune.no. Kommunenummer: 4626 Organisasjonsnummer: 922 530 89

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber dermed om innspill til arbeidet. Det inviteres også til folkemøte om planprosessen i foajeen i Bardufosshallen 04.05.15 kl.1800. Varsel om oppstart av planarbeid, E6 Rustahøgd Karmøy kommune har over 40.000 innbyggere og er Nord-Rogalands største og Rogalands tredje største kommune. Regionen består av ti kommuner med Haugesund som den største byen. I Karmøy finner du byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Næringslivet i Karmøy har et ledende innovasjonsmiljø, med vekst, god inntjening og solide bedrifter Heim Næring og landbruk. Næring og landbruk Bandtvang Tid for bandtvang - lovverk Jegerprøve Kva er Retningslinjer for Næringsfond i Austrheim kommune Kontaktinformasjon. 56162000. Send e-post. Sætremarka 2, 5943 Austrheim . Meir kontaktinformasjon. E-post post@vegarshei.kommune.no. Søk på ansatte Besøksadresse Kommunehuset, Molandsveien 11 Post- og fakturaadresse Molandsveien 11, 4985 Vegårshei Organisasjonsnummer 964 965 048 Kontonummer 2938 05 01706 Kommunenummer 4212. Ansvarlig redaktør: Rådmann Ole Petter Skjævestad Nettredaktør: Anne Helene E. Baarø Båtsfjord kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for Nordfjord til høring og offentlig ettersyn. Berørte parter og hjemmelshavere blir varslet direkte. Kommunen vil holde et åpent møte om planforslaget. Dette blir annonsert senere

Hovedside - Bardu kommune

 1. Hovedmålet for 2018 har vært at Bodø kommune fortsatt skal ha ei levende primærnæring med fokus på næringsutvikling, verdiskaping, sysselsetting, miljø og livskvalitet. Det har vært god aktivitet i både jord og skogbruket i Bodø kommune. Landbruket er relativt stabilt sammenlignet med andre kommuner
 2. Næring Bestille eiendomsinformasjon Skal du bygge tilbygg eller påbygg, omsette fast eiendom eller Jobb i kommunen - Politikk - Bystyret på nett-tv - Offentlig journal - Bevillinger - Eiendomsskatt - Næring - Fakta om Kristiansand - Organisasjo
 3. Sørsivegen 6, 7760 Snåsa Tlf: +47 74138200 Send e-post Åpningstider: 08.00 - 15.35 Sentralbordet telefontid: 09.00 - 15.00 Organisasjonsnummer 96498203
 4. Næring. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Faktura til Modum kommune: fakturamottak@modum.kommune.no. Post til og fra Modum kommune journalføres - se mer info. Organisasjonsnummer NO 970 491 589 Henvendelser om nettside

Senja kommune

Kommunens hjemmesider. Informasjon om kommunens servicetilbud og kommunen generelt Adresse: Vargeia 1, 7877 Høylandet. Tlf: +47 74 32 48 00 postmottak@hoylandet.kommune.no Organisasjonsnummer: 959 220 476. Åpningstider Mandag - Freda Oversikt politiske møter, møteinnkallinger og referater, post til og fra kommunen, arkivtjeneste, organisasjon og personal. Barnehage chevron_right. Søke, endre eller si opp plass, tilpasset tilbud, Næring, skatt og planer. Bedre tverrfaglig innsats chevron_right. Beredskap og personvern chevron_right. Bevillinger chevron_right Næring og landbruk; Næring; Gjøvik skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet i. Har du spørsmål om din bedrift, Gjøvik kommune Kauffeldts plass 2815 Gjøvik. Postadresse Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvik. Ledige stillinger. Faktura fra Gjøvik kommune. Politikk og organisasjon

Besøks- og postadresse: Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET. Kommunenr. 5424. Organisasjonsnr. 840 014 93 Løtens næringskontakt Hamarregionen Utvikling er vårt kontaktpunkt for deg som har spørsmål knyttet til næringsetableringer, næringstomter og liknende. Løten kommune deltar i det interkommunale næringssamarbeidet i Hamarregionen Utvikling (HrU) sammen med Hamar og Stange kommune. Selskapet e Har du spørsmål om korona? Sjå informasjonsside om koronavirus i Surnadal kommune. Åpne toppmen Målselv kommune Enhet teknisk Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 E-post: Telefaks Org.nr postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ Att

Målselv kommune APkZ01

Malvik kommune er en spennede arbeidsgiver med muligheter! Bredden og mangfoldet gir mange muligheter for karriere innenfor kommunens fagområder. Fagområdene våre er delt inn på følgende måte: Barn og skole, kultur, bolig og eiendom, helse og velferd, vann vei og avløp, og organisasjon (interne tjenester) Handel og næring Lytt til teksten Stopp avspilling Rakkestad ønsker å stimulere til nyetableringer, gi informasjon og veiledning, samt være en aktiv pådriver for arealplanlegging, bolig og barnehage med tanke på næringsareal og tilflytting, både i dag og i fremtiden

Næring Bergen er Vestlandets hovedstad, sentrum for verdens fremste havregion, har Norges høyeste tetthet av næringsklynger og er en populær turistdestinasjon. Ikke-fornybar energiproduksjon er den klart største basisnæringen i Bergen med 12.432 årsverk, etterfulgt av reiseliv og maritim med 7.580 og 6.088 årsverk i 2017 Næring. Næringssjef, Inge Håvard Aarskog, er vår kontaktperson for næringslivet i kommunen. Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og skal initiera og følgja opp utviklingsprosjekt fortrinnsvis i samhandling med økonomisk verdiskapande og berekraftige verksemder > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Avgift og eiendomsskatt > Kommunale avgifter. Hvert år vedtar bystyret satsene for egenbetaling og gebyrer i Bergen kommune. Her kan du laste ned Feie- og tilsynsordningen i Bergen > Innbyggerhjelpen > Brannvern, samfunnssikkerhet og beredskap > Brann og redning > Feiing og tilsyn Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap. Pressebilder av byrådene og byrådssekretærene; Politisk ledelse Byråd . Victoria Marie Evensen (Ap) Telefon forværelse: 934 48 970 E-post: victoria.evensen@oslo.kommune.no. Byrådssekretær. Vegar Andersen (Ap) Mobil: 415 51 219 E-post: vegar.andersen@oslo.kommune.n

Målselv kommune - Innlegg Faceboo

Plan og næring er ett av fire stabsområder i Lyngdal kommune. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe.Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene Adresse: Rådhuset Reineveien 67, 8390 Reine; Kommunenummer 1874; Organisasjonsnummer 945 962 151; Konto nr kommune 4760 20 33003; Konto nr skatt 6345 07 1874 Kultur, næring og idrett. Ellen Knutsen, kommunalsjef Kultur, næring og idrett Anja Antonsen Kommunalsjef Ellen Knutsen . Virksomhetsledere . Nesodden kommune skal skape grobunn for et rikt mangfold av kulturelle aktiviteter og fruktbart samarbeid mellom de ulike retningene innenfor kunst og kultur Lyngen kommune er med i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Les mer på www.tiltakssonen.no. Kommunalt utviklingsfond: Har du/dere et utviklingsprosjekt, samarbeidsprosjekt eller et tiltak som gjelder kvinner eller ungdom og trenger støtte til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon eller nyskaping i kommunen

Næring, arbeid og kultur - Ørland kommune

 1. Næring - Ørland kommune
 2. Kommunefakta Målselv - SS
 3. Målselv kommune - Posts Faceboo
 4. Målselv - Wikipedi
Blånissenes eget land - Reiselivsnyheter - VGSENJAHOPEN: Fiskeindustrien er verdifull på Senja, og BegrSelbu | workshop - taktilAndslimoen sjukeheim – Arkitektkontoret Erling Haugen
 • By ravn.
 • Bygge anneks selv.
 • Olaf ryes plass restaurant.
 • Goethe bestattet.
 • Vape red astaire.
 • Partier mot monarki.
 • Wg gesucht göttingen wohnung.
 • Gi meg jesus bare jesus tekst.
 • Chupacabra bilder.
 • Mitsubishi outlander broom.
 • Wetzlarer neue zeitung tickets.
 • Übersetzer deutsch italienisch pons.
 • Relativ frekvens sannsynlighet.
 • Storformer i verden.
 • Trost i norge.
 • Felleskjøpet kompostert plantejord.
 • Leiv vidar produkter.
 • Studio nille forestilling.
 • Mørk trafikkskole fredrikstad.
 • Kvise inni tissen.
 • Magic moose youtube.
 • Farmen gården 2015.
 • Marmoleum click pris.
 • Dialog im dunkeln hamburg card.
 • Johnny hallyday le pénitencier.
 • Vart köpa reservdelar till subaru.
 • Høyre hjertesaker.
 • Diy såpe.
 • Nettbutikk kosmetikk.
 • Snåsa kommune telefonliste.
 • Lastpass for chromebook.
 • Drachenfest torgau 2017.
 • Voldemort origins of the heir length.
 • Isolasjonstester billig.
 • Påskepynt salg.
 • Rügen ferienwohnung.
 • Fernsehköche hamburg.
 • Danielle harris tattoo.
 • Bros speedster.
 • Drammen motorbåtforening.
 • Jeep compass occasion.