Home

Mangekanter figurer

Geometriske figurer / Mangekanter og sirkler / Multi 2b

Mangekanter og sirkler > Geometriske figurer; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen.. Mangekanter og sirkler. Elevene skal sette navn på og kjenne igjen mangekanter som trekant, firkant, femkant og sekskant samt sirkelen. De skal studere sammensatte figurer og lage sammensatte figurer av forskjellige former. Videre i kapittelet møter de begrepene kant og hjørne i forbindelse med mangekantene Dette kan vi generalisere til mangekanter med så mange sider vi vil. Regulære mangekanter. I en regulær trekant er alle vinklene like store. En regulær trekant er det samme som en likesidet trekant, og hver vinkel er lik 60 ο. En regulær firkant er et kvadrat, og hver vinkel er 3 60 ο 4 = 90 ο. I en regulær femkant får vi 54 0 ο 5. 4a MANGEKANTER Alle figurer som består av rette kanter er mangekanter. De får navn etter hvor mange kanter de har. Vi snakker om trekanter, firkanter, femkanter, 12-kanter (Et forretningsbygg i Tønsberg har fått navnet Tolvkanten, fordi det er bygget med en grunnflate som består av 12 kanter. Mangekant eller polygon er en geometrisk figur som er satt sammen av rette linjestykker. Trekant, firkant og femkant er noen eksempler på mangekanter. Linjestykkene kalles mangekantens sider, og vinklene mellom dem kalles sidevinkler. Hvis begynnelsespunktet faller sammen med sluttpunktet, er mangekanten lukket. Den er plan hvis alle sider ligger i samme plan

Mangekanter og sirkler - Matte overalt - Det Norske Samlage

Regulære mangekanter har vært kjente i lang tid tilbake. Deres egenskaper ble studert av greske matematikere i antikkens Hellas. Arkimedes benyttet regulære mangekanter til å gi et numerisk svar på spørsmålet om sirkelens kvadratur. Hans mest nøyaktige verdi for konstanten π var basert på innskrevne og omskrevne 96-kanter Siden mangekanter på norsk navngis ved bruk av dagligspråk, en firkant er en figur med fire kanter, og mangekanter med flere kanter følger det samme mønsteret (femkant, sekskant), vil man umiddelbart tro at det ikke er særlige utfordringer knyttet til å lære disse begrepene Mangekanter og sirkler. Vinkelsummen i en n-kant. Fagstoff. Vinkelsummen i en n-kant. Vi skal nå regne Khan Academy - sette navn på figurer Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage. Den store trekanten er et forstørret bilde av den lille trekanten, og den lille trekanten er et forminsket bilde av den store trekanten. Hvis vi kan vise at vinklene i to trekanter er parvis like store, har vi vist at trekantene er formlike Aktiviteter. Sang: Min hatt den har tre kanter. Spikerbrett: Tegn de geometriske formene på interaktive spikerbrett. Rygg mot rygg: La to og to elever sitte rygg mot rygg og samarbeide.Den ene begynner med å tegne en tegning bare ved hjelp av ulike geometriske figurer. Den andre eleven skal deretter prøve å kopiere denne tegningen ved å følge beskrivelsen av hvordan den ser ut

Vinkelsum i en mangekant - Matematikk

Polygoner er et generelt begrep for mange kjente figurer i geometri, og disse mangekantene kan se ut på mange forskjellige måter. En definisjon av polygon er at det er en figur som er lukket med et endelig antall sider og kanter. Alle polygoner har en vinkelsum, som er summen av alle vinklene i polygonens hjørner Denne siden ble sist redigert 27. mai 2019 kl. 08:44. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde.Se bruksvilkårene for detaljer.; Personvern; Om Wikipedia; Forbehold; Mobilvisning; Utviklere; Statistik

Hva er areal?9

Først skal de ta utgangspunkt i en sprettende ball, og bytte ut ballen med andre geometriske figurer (mangekanter). Elevene skal eksperimentere med ulike egenskaper for mangekantene. Oppgaven passer til: Fag: Kunst og håndtverk, matematikk, programmering. Anbefalte trinn: 8. trinn til VG3. Tema: Mangekanter, koordinatsystem, variabler, løkker 2. Mangekanter og sirkler - Tenkeoppgaver. En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses Norsk serie. Kosinus og Solveig har mange spørsmål om kanter. Går det an å sykle med et åttekantet hjul? Kosinus skal i alle fall prøve seg utfor den bratte bakken. Han lærer også en formel som alltid ender med 2 Figurer er kategorisert etter egenskaper. Størrelsen på vinkelen har betydning for klassifisering av noen geometriske figurer. Arealet i mangekanter kan beregnes ved å dele figuren opp i trekanter. En figur er den samme selv om man roterer eller snur den. Det er mer enn en måte å klassifisere en geometrisk figur på

geometriske former - 3d Flashcards | Quizlet

Introduksjon: Her skal vi se på litt mer avansert opptegning og bevegelse. Vi skal ta utgangspunkt i oppgaven om den sprettende ballen, men bytte ut ballen med trekanter, firkanter og mangekanter.Det anbefales derfor at du har gjort den oppgaven før, eller at du har en forståelse av if-setninger og koordinatsystemet fra før.Altså skal du lære å tegne former med kanter, mange kanter. Geometri er den delen av matematikken som handler om former, figurer og størrelser. Geometri deles inn i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensjoner og geometri (rom) i tre dimensjoner. Dette kapittelet i Skolediskusjon.no's Regelbok i Matte handler om plangeometri Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Diagonaler i mangekanter. Begrepsstruktur for. todimensjonale figurer. Vinkelsummen i. trekanter er 180 o. Print ut koordinat- system. Kvadratsetningene. og Pythagoras. Pythagoras. Mangekant inndelt. i trekanter. Oktaeder. Spill Slagskip. Klikk på bildet for å få spillebrett Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

mangekant - Store norske leksiko

Regulær mangekant - Wikipedi

Om firkanter - og om forskjellen på hjørner og kante

 1. Geometriske figurer som dekker hverandre helt når vi legger den oppå hverandre kalles for kongruente. Fra tabellen avsnittet om mangekanter ser vi at det kun er regulære tre-, fire- og sekskanter som oppfyller dette kravet. Figuren viser tesselering med forskjellige typer regulære mangekanter
 2. Mangekanter og sirkler Slike figurer kan legges tett inntil hverandre, kant mot kant. • En firkant er en slik mangekant med fire linjer. En trekant er en mangekant med tre rette linjer. • Vi kaller gjerne mangekantenes linjer/sider for kanter, det er ikke feil å si side
 3. Mangekanter og sirkler • Det som er viktig i 2. klasse er å fokusere på egenskapenetil figurene. Det vil for eksempel dreie seg om hvor mange kanter, sider og hjørner de ulike figurene har. • En mangekant er en figur avgrenset av rette linjer, altså ikke buete. Slike figurer kan legges tett inntil hverandre, kant mot kant
 4. Omkretsen til likesidede mangekanter er lengden på en: side multiplisert med antallet sider. Omkretsen blir derfor: 7 cm 5 = 35 cm Oppgaver : Omkretsen til en sirkel er diameteren 3,14 : Omkretsen blir: 8 cm 3,14 = 25,12 cm Oppgaver.

GEOMETRISKE FIGURER FRA A TIL ÅVEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. - 7. KLASSE EMNER Side1 Innledning til geometriske figurer G-22 Grunnleggende om geometriske figurer3 1-dimensjonale figurer G-3 3a Punkt G-4 3b Linje 3c Linjestykke G-4 3d Stråle G-54 2-dimensjonale figurer G-6 4a Mangekant G-6 G-7 4a.1 Trekanter Grunnlinjen og høyden i en trekant G-8 Sidene i en trekant G-8 4a.1.1. Sirkler, trekanter og mangekanter av ulike slag finner vi absolutt over alt. Geometriske figurer er bilder, avspeilinger, av f.eks et jorde eller en åker. Ordet geometri er av gresk og betyr direkte oversatt; jordmåling

Praktisk matematikk - Vinkelsummen i en n-kant - NDL

 1. 12.3. Figurer i planet . Figurer i planet har to egenskaper det ofte spørres etter. Det ene er arealet, altså hvor stor flate figuren dekker. Det andre er omkretsen, hvor langt det er rundt figuren. For å finne overflaten av en mangekant summerer man alle linjestykkene som danner figuren. 12.3.1. Trekanter . En trekant har tre vinkler og tre.
 2. Omkrets er et begrep som brukes for å forklare lengden på alle sidene i en figur lagt sammen. På en kvadratisk figur vil det være veldig enkelt å regne ut omkretsen, mens det er mer komplisert for mangekantede figurer eller figurer med ujevne overflater. Utregning av omkrets på et rektangel er det enkleste, og gjøres med formelen l+l+b+b
 3. (todimensjonale figurer) Mangekanter og egenskaper ved regulære mangekanter - det gylne snitt og femkantens geometri, pentagram og pentagon - tesselering med regulære mangekanter; Bygge og studere platonske- og arkimediske legemer og andre polyedre (tredimensjonale figurer) Perspektivtegning med ett og to forsvinningspunkt (evt. i SKM 102
 4. Dette er den første videoen om geometri. Her kan du lære litt om hva geometri er og om hvilke flate figurer vi må kunne sette navn på og beskrive egenskapene..
 5. Multi - Matematikk for barnetrinnet - Gyldendal Undervisning. breadcrumbs; TILBAKE; 2b > ; Mangekanter og sirkler > ; Geometriske figurer

Praktisk matematikk - Formlike trekanter - NDL

Kapittel 1 - Geometri. I denne spillelista tar vi en innledende titt på geometri, og gjør oss forstått med begreper som brukes ofte, deriblant ting som vinkler, vinkelsum, formlikhet og mangekanter med mangekanter I mitt mangeårige arbeid med lærerutdanning og nå som flittig brukt kursholder om matema-tikk i barnehagen har jeg sjelden møtt noen som Figurer → Klasser av figurer 2 Analyse Klasser av figurer → Egenskaper til (klasser av) figurer 3 Uformell deduksjon/ Logisk ordnin

Helsetninger Helsetninger er setninger som kan stå alene og gi god mening. De fungerer som selvstendige ytringer. Vi har tre typer helsetninger: Fortellende helsetninger Eksempel: Nora skrev et dikt. Spørresetninger Eksempel: Skrev Nora et dikt? Imperativsetninger Eksempel: Skriv et dikt, Nora! Leddsetninger En leddsetning gir ikke mening når den står alene 1.2 Mangekanter side 8 1.3 Disposisjon side 12 2. Teorier om læring side 14 2.1 Positivisme og Ved siden av tegning av figurer ved hjelp av tegnetrekant og gradskive får elevene også lære å konstruere figurer, fortrinnsvis tre - og firkanter, ved hjelp av passer o Be klassen om å tenke på hvorfor noen figurer tessellerer og andre ikke. Om klassen har foreslått bare trekanter, kvadrater og sekskanter så langt, kan du be dem vurdere hva som vil skje med femkanter. Se Starthjelp for metoder for å beregne vinklene i regulære mangekanter, hvis elevene dine ikke har arbeidet med det tidligere

Areal er en matematisk betegnelse som angir hvor stor en flate er. Areal kalles også flateinnhold. Arealet til et plant (rett) flatestykke er vanligvis definert som det antallet flateenheter det inneholder (eller som dets forhold til flateenheten). Beskrivels 2.1 Vinkler i formlike figurer 188 KB Last ned; 2.2 Lengder i formlike figurer 210 KB Last ned; 2.3 Pytagorassetningen 219 KB Last ned; 2.4 Areal 197 KB Last ned; 2.5 Digitale hjelpemidler i geometri 178 KB Last ned; 2.6 Digital tegning av vinkler 332 KB Last ned; 2.7 Vinkelsummen i mangekanter 290 KB Last ne Arealkalkulator: areal av parallelogram og rombe. © Ettertrykk forbudt 2007-2020 Trinity Capital flate figurer trekanter likesidet likebeint rettvinklet vilkÅrlig. flate figurer regulÆre mangekanter kvadrat rektangel rombe paralellogram trapes vilkÅrlig firkant. flate figurer regulÆre mangekanter femkant sekskant sjukant Åttekant. speiling. created date

geometriske former - 3d flashcards | Quizlet

Geometriske figurer UNDERVISNINGSMETODER - last ned

Enkanter og tokanter spiller på begrepet mangekanter, og alle mangekanter må være lukkede figurer. Hvis du konstruerer en figur med bare én eller to rette linjer, kan du aldri komme rundt, altså aldri lage en lukket figur. Dette gjelder imidlertid bare i det todimensjonale plan Dra i punktet C for å endre trekantene og i glideren for å dele opp trekantene. Vi kan da bruke at trekantene er formlike for å finne lengder av sidene i trekanten

Geometri og Scratch – Espens tanker

kjenne igjen og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindrer og enkle polyeder. tegne og bygge geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi og design. kjenne igjen og bruke speilsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjoner. lage og utforske geometriske mønster og beskrive de muntli Tema: Geometriske figurer Kompetansemål: Elevene skal kjenne igjen og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindre og enkle polyeder. Beskrivelse: Opplegget passer best for 4. trinn og oppover. Opplegget er basert på samtale og oppgaveløsing. Konu: Geometrik şekiller Yetkinlik (bilgi, başarı, beceri): Öğrenci kare, dikdörtgen, daire, üçgen, yamuk, paralelkenar ve elipsi. Spikerbrett. Oppgaver. Bli kjent med spikerbrettet. Geometriske former og figurer. Speilin

Polygon Regelbok Matte - Skolediskusjon

 1. Geometri - Coggle Diagram: Geometri (2 - dimensjonelle objekter, grunnleggende geometriske begrep, 3 - dimensjonale objekter, Storigami, Van - Hiele modellen, 1 - dimensjonelle objekter, Isometrisk tegning, Tangram (Hvorfor bruke tangram?, Tangram er et gammelt kinesisk puslespill. Syv brikker «tan brukes for å lage forskjellige figurer, Hva kan den brukes for
 2. Kan finne areal av trekanter og sammensatte mangekanter. Kan finne areal av firkanter: Rektangel, parallellogram, trapes og drage. Kan være innholdet i algebraiske utrykk i form av formler. Kan finne arealet av tredimensjonale figurer som prismer og pyramider
 3. Former og figurer i rommet tredimensjonale figurer •Kule Alle punkter på overflaten ligger like langt fra sentrum inne i kulen •Terning Alle sideflater er like store kvadrater •Prisme To motsatte sider er mangekanter, alle de andre er rektangler. •Sylinder To sideflater er sirkler, den tredje er rektangel
 4. BrettMatte er et læremiddel utviklet for elever i matematikkvansker på ungdomsskolen. Læremiddelet består av emnene: Tall Regne med tall Algebra og funksjoner Måling Geometri Statistikk Begrepstrening Eksamenstrening Felles for kapitlene er at de har: • langsom progresjon • forklaringer i små, tydelige animasjoner • fokus på en ferdighet om gangen • utregning steg for steg.
 5. (mangekanter, omkrets og areal av geometriske figurer, tesselering, perspektivtegning, areal og volum av tredimensjonale figurer) Kap. A Geometri - Felles tavleunder-visning og samtaler om emner knyttet til geometri. - Individuelt og parvis arbeid med oppgaver. - Utforsking av geometriske elementer i nærmiljøet. - Bruk av mangekanter
 6. --gjenkjenne og beskrive trekk ved mangekanter -- forstå vinkler både og vinkelsummen til ulike mangekanter. -- gi eksempler på hvordan geometriske figurer opptrer i ulike.

Geometriske former - Wikipedi

Vinkler og vinkelsum i regulære mangekanter

→ Siri-Irene som syns mangekanter er vanskelig og trenger litt forklaringshjelp. → Kjartan som er lei seg fordi han ikke klarer å se alle disse geometriske formene i klasserommet, selv om læreren (og kanskje alle andre?) ser dem! → Kalle som har fått i oppdrag å lage seks ulike figurer, men trenger litt hjelp mangekanter etter kun ha sett dem tegne to figurer på oppfordring. I diskusjonen som fulgte oppga-ven ble det klart at elevenes begrep om mange-kanter var begrenset til få bestemte typer. Dette kan ha sammenheng med at vi har mest erfaring med mangekanter rundt oss som er regulære eller har symmetri, som likesidet trekant, kvadrat eller rek. Geometri handler om ulike måter å se på, både synlige og usynlige egenskaper ved figurer.. Å arbeide med konkreter for å kjenne på, dele opp og sette sammen gir elever erfaringer med geometri. For eksempel kan vi jobbe med kvadrater i klasserommet, og gi elevene mulighet til å teste hva som skjer når mangekanter deles.. Gi elevene i oppgave å klippe ut et kvadrat fra et ark, og be. Geometri er en gammel vitenskap som var kjent av både egypterne og babylonerne og senere også av grekerne. Det er en hovedgren av matematikken og behandler rommets form og figurers egenskaper

Fra å kjenne igjen til å beskrive egenskaper: Om kanter og

og sortere sirkler, mangekanter, kuler, sylindrer og polyeder. Eleven skal kunne bruke presise matematiske begreper for å beskrive trekk ved to- og tredimensjonale geometriske figurer. - beskrive mangekanter, sirkel, kule og sylinder ved hjelp av begrepene sidekant, hjørne, sentrum, radius, diameter og høyd Firkant med to og to parallelle sider og hvor alle sidene er like lange. Motstående vinkler er like store. Parallellogram. Start studying Geometriske figurer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search. Create. Log in Sign up. 13 terms. evamli. Geometriske figurer Greia med formlike mangekanter er at vinklene i to legemer er like store. Det vi vet da, er at hvis én side vokser, så vil de to andre sidene vokse proporsjonalt med den, noe som jo gir at hvis man ganger én side med to, vil man måtte gange den andre siden med to også, for å kunne beholde formen (konturen om du vil) på mangekanten Vi var tre studenter som hadde praksis i 9.klasse, og klassen skulle ha geometri i denne perioden. I følge L97 skal 9.klasse i opplæringen i geometri; arbeide med figurer i plan og rom, vinkler i mangekanter, vinkler i trekanter og firkanter, formlikhet og kongruens Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os

Start studying Areal, omkrets, geometriske figurer og pytagoras. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Elevene må kjenne til mangekanter som trekanter, firkanter, femkanter osv, og figurer som ikke er mangekanter som sirkel og ellipse/oval. Det er ikke nødvendig å gå gjennom navnene på ulike typer trekanter og firkanter, dette blir gått gjennom under besøket. Dekorere og ta med 5x5cm kvadrater som ska Tilpassede figurer i 2D- og 3D-modus kan eksporteres og importeres i Microsoft Office-format. For å gjøre om et objekt til en kurveform: Marker et 2D-objekt på lysbildet eller siden. Høyreklikk på objektet og velg Gjør om → Til kurve Lokale byggverk geometriske figurer og målestokk i fokus. Oppgavene gir grunnlag for samtaler rundt de matematiske begrepene kanter, sider, flater, mangekanter, vinkel, areal, målestokk, rotasjonsavbildning, sylinder mm. Bilde 2. Fysisk modell av byggverk.. sortere og sammenligne figurer etter kjennetegn som form og størrelse. kjenne igjen og beskrive todimensjonale figurer; trekanter, firkanter (rektangel og kvadrat), mangekanter ved hjelp av begrepene . sidekant og hjørne. kjenne igjen og beskrive parallellogram og rettvinklet trekan

Transcript 4. trinn(pdf) Matte 4. trinn Tal og algebra • • • • • Kompetansemål Fra L 06 beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre. Ved bruk av dette verktøyet kan du lage vinkler på flere måter: Trykk på tre punkt for å lage vinkelen mellom punktene. Det andre punktet er toppunktet i vinkelen

Lærerveiledning - Kanter, kanter, mange mangekanter

Origami (fra japansk 折り紙 eller 折紙 (origami), «ori» betyr brette og «kami» betyr papir generelt, «papirbretting») er kunsten å brette papir etter geometriske regler for å oppnå ønsket design. Den mest kjente origamifiguren er en trane.. Origami var originalt en japansk oppfinnelse, og mange figurer kommer opprinnelig fra Japan.Men både USA, England, Frankrike, Tyskland. matematikk geometri, og symmetri begreper geometrisk form har spesielle egenskaper som er knyttet til seg. todimensjonal form en lengde, en bredde og en dybd Geometriske figurer. Læringsmål : Elevene skal . kjenne igjen og beskrive kjennetegn ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindre og enkle polyeder. beregne arealet av geometriske figurer . beregne omkretsen av geometriske figurer . Beskrivelse: Power Point Presentasjonen passer best for 4. trinn og oppover Figurer pusses og ferdigstilles; Montering: Elevene vurderte hvordan de ulike komponentene skulle plasseres i forhold til hverandre, bedriften utførte selve monteringen; Fase 3 - Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget. Elevene laget en presentasjon med begrunnelse for materialvalget og form i sine løsninger av oppdraget 4.6.1 Areal av viktige plane figurer.. 479 4.6.2 Omkrets av mangekanter og andre figurer.. 481 4.6.3 Areal og omkrets av en sirkel.. 482 0005 InnholdTOC.fm Page 7 Wednesday, October 12, 2011 11:59 A

2. Mangekanter og sirkler - Tenkeoppgaver - Matte overalt ..

Mangekanter. Sirkel. Prisme. Terning. Sylinder. Kjegle. Pyramide. Kule 2 . Måle lengder og vinkler. Kunne, også digitalt skille og sammenligne ulike plangeometriske figurer ved hjelp av enkle begreper som vinkler og lengder. Skal kunne beskrive en sirkel og kjenne til begrepene radius og diameter. Ser og gjenkjenner 3D-figurer « Skole i praksis» DVD www.skoleipraksis. no Årstrinn Kompetansemål Innhold Læringsmål 4. trinn tegne og bygge enkle forminskning og forstørring 1:2, 1:3, 1:4 geometriske figurer og og 1:10 modeller i praktiske sammenhenger, herunder teknologi og design Jeg kan forstørre tegninger av enkle figurer i målestokk 1:2, 1:3, 1:4 og 1:10 4. trinn gjenkjenne og bruke parallell-forskyvning i. • Mønster i 3D: Her setter elevene sammen mangekanter til tredimensjonale figurer. Mange av romfigurene har rare navn. Klarer noen å bygge en fotball? • Rare hus: Vi bygger rom av trekantete flater i stort format. Hva slags form ble det? Kan hele gruppen samarbeide om å bygge noe stort? Og får alle plass inni røros 2020-09-08 17:37:04. SLETT pubhygge + slem mann + har doktorbrud. auren 2020-09-08 15:38:28. elipet: Løsningen har ingenting fugl å gjøre

| Mattelist

Oppgave 7. Skissen av huset er formlik med det virkelige huset, som er 10,90 m langt. Bruk skissen til å finne følgende mål i det virkelige huset Elevene må kjenne til mangekanter som trekanter, firkanter, femkanter osv, og figurer som ikke er. mangekanter som sirkel og ellipse/oval. Det er ikke. nødvendig å gå gjennom navnene på ulike typer trekanter. og firkanter, dette blir gått gjennom under besøket. Dekorere og ta med 5x5cm kvadrater som skal brukes til Alle todimensjonale lukkede figurer som omslutter akkurat én flate kaller vi i matematikken for en mangekant. Det finnes mange forskjellige mangekanter, for eksempel trekanter, firkanter, femkanter, tolvkanter og tusenkanter. Det er fascinerende at alle mangekanter har samme antall hjørner o beskriver egenskaper og analyserer sammenhenger mellom to- og tredimensjonale figurer. analyserer egenskapene til mangekanter og sirkler ved å beskrive vinkler, sider, eventuelle diagonaler og symmetri, sentrum, radius og diameter Fasinerende fakta: Vinkelsummen i en x-kant er like stor som vinkelssummen i antall trekanter inne i figuren. Det er ALLTID to mindre antall trekanter enn det er hjørner i mangekantene. I en 7-kant er det 5 trekanter. Antall grader er da 180 grader * 5 = 900 grader

fisere figurer som er satt sammen av rette kanter, såkalte mangekanter. Vi simpelthen teller antall kanter, og får trekanter, firkanter osv. Mangekanter har en del egenskaper som er matematisk viktige, men som vi ikke nødven-digvis tenker på i dagliglivet. Egenskap nr. 1 for mangekanter: Man må se hele figuren for å kunne fastslå hvo mangekanter, kuler, sylindrer og polyeder tegne, bygge, utforske og beskrive geometriske figurer og modeller i praktiske Gjenkjenne og beskrive trekk ved to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater og sortere figurer etter disse trekkene. De tredimensjonale figurene elevene vil lær Skape oversikt: Vi setter opp en Tegne figurer: Vi lager en figur som viser systematisk oversikt med logoene til tre lag. hvilke lag som skal møte hverandre. 20 Vi ser at det blir 3 kamper

Spørsmål - Svar Dere sier at diskusjon står sentralt i UOM (Utviklende opplæring i matematikk) og at stoffet presiseres og utdypes gjennom diskusjon i felleskap. Hvordan kan da opplæringen gjennomføres hvis skolene må stenge og elevene må ha hjemmeundervisning? I samsvar med Zankovs modell er oppgavene laget slik at eleven selv konstruerer kunnskap Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring

bruke ulike konstruksjoner for å konstruere noen geometriske figurer. kjenne til begrepet mangekant. konstruere og kjenne til egenskapene til noen mangekanter. velge hensiktsmessig målenhet for å måle lengde. bruke målenheter for lengde og gjøre om mellom dem. forklare hva omkrets er, og hvordan du finner omkretser. forklare begrepet area Elevene kan lage en sirkel ved hjelp av mangekanter. Dag 2. Sommerskolen 2017. Læringsmål:. Elevene kan lage en sirkel ved hjelp av mangekanter 1.1 Vinkelsummen i mangekanter; 1.2 Vinkler i formlike figurer; 1.3 Lengder i formlike figurer; 1.4 Rettvinklede trekanter; 1.5 Pytagorassetningen; 1.6 Areal ; 6 Trigonometri. 6.1 Sinus til en vinkel; 6.2 Mer om sinus; 6.3 Cosinus til en vinkel; 6.4 Tangens til en vinkel; 6.5 Arealsetningen; 6.6 Sinus og cosinus til vinkler melleom 90 og 180; 6. Romfigur der alle sideflatene er identiske mangekanter. oktaeder. Romfigur med 8 identiske sideflater. dodekaeder. Romfigur med 12 identiske sideflater. ikosaeder. Romfigur med 20 identiske sideflater. sylinder. Romfigur som består av to parallelle, identiske, sirkelformede endeflater og rommet mellom dem. Sideflaten er rektangelformet når. 14B Vinkler i mangekanter 5 uker 15 Areal og omkrets Her utforsker, begrunner og bruker elevene formlene for areal av ulike typer mangekanter, sirkler og sirkelsektorer. Elevene arbeider både med enkle og sammensatte geometriske figurer. De blir kjent med ulike arealenheter og jobber med omgjøring mellom disse ved bruk av ulike strategier

 • Miniatur wunderland hamburg eintrittspreise.
 • Wohnung mieten in köln deutz.
 • Kvinesdal norge.
 • Nrk no naturfag.
 • Billiga barnkläder rea.
 • Psc symptomer.
 • G 8 landene.
 • Fjordkraft flytende strøm.
 • Hvor kommer ull fra.
 • Karneval in deutschland traditionen.
 • Satudarah northside.
 • Når dere ikke passer sammen.
 • Jobs leipzig vollzeit.
 • Kinesiske mur.
 • E18 utbygging telemark.
 • Høydetest brannvesen.
 • Drinkkurs helsfyr.
 • Fontane therme öffnungszeiten.
 • Hva er statsmakt.
 • Dasselfliege stich mensch.
 • Heklet sengeteppe oppskrift gratis.
 • Dnb storo.
 • Svart brudekjole norge.
 • Glasbilder küche gewürze.
 • Treghet kryssord.
 • 100 naturreine ätherische öle.
 • Skjønnlitterære forlag.
 • Bahamas wikipedia english.
 • Turdress dame.
 • Free download ccleaner for windows 10 64 bit.
 • Mekanisk energi oppgaver.
 • The good doctor episode 1.
 • Gråmannen kristiansand.
 • Ip kamera trådløst.
 • Rs232.
 • Eggerøre med fløte.
 • Chinese new year end.
 • Lg oled65c7v review.
 • Ovnsbakt squash skiver.
 • Nr1 fitness prøvetime.
 • Vr briller huawei.