Home

Initiativ flertall

initiativ - Store norske leksiko

 1. Et tiltak som får noe i gang omtales gjerne som et initiativ. En person som tar ledelsen eller føringen beskrives gjerne som initiativtager. I statsretten brukes initiativ om retten til å foreslå lover eller grunnlovsbestemmelser. Som regel er denne rett begrenset til statssjef og regjeringsmedlemmer, og medlemmer av nasjonalforsamlingen (Grunnloven § 76).I noen demokratier, blant annet i.
 2. Døra til Vegårshei kommune skal ikke åpnes på gløtt. Den skal forbli lukket og låst. Det avgjorde et flertall i kommunestyret tirsdag kveld
 3. Vi har én oversettelse av initiativ i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. initiativ n. initiativ. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av initiativ som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form. Bestemt form. Ubestemt form. Bestemt form (et) initiativ.

Innbyggerinitiativ strandet - flertallet sier klart nei

 1. Pelosi kan ta initiativ til å. bestride valgresultatene til. Representantenes Hus i de. distriktene som gjør at. republikanerne får flertall. Ved å bruke flertallet demokratene har. totalt.
 2. Flertall av ansatte i kirken har positive holdninger til LHBT 30.10.2020 En ny undersøkelse utført for Kirkerådet viser at et flertall av de ansatte i Den norske kirke har positive holdninger til LHBT, og at mange LHBT-personer som er ansatt opplever et godt arbeidsmiljø
 3. Situasjonen i bystyret er uoversiktlig med stadig skiftende flertall (se fakta). - Vi har før tatt initiativ til at at byen skal ha et ansvarlig styre. Derfor inviterer vi Ap til å invitere oss til samarbeid om budsjettet
 4. Lundteigen olm etter forlik: - Dette er drøyt Frp og SV er blitt enige om hvordan man skal løfte pensjonistene. Men Senterpartiet er fly forbanna for at de ble holdt utenfor
 5. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til initiativ. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Ord som starter med initiativ. initiativløs. initiativrik. initiativtager. initiativtaker. Vi fant. 31 synonymer for initiativ
 6. Forkortelser: Hvordan ord forkortes i norsk. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting
 7. Den samme tendensen gjelder bevilgningene til Miljøverndepartementet, EPA, der Trump har foreslått opptil 30 prosent kutt i alle sine budsjettforslag siden 2017. Så lenge demokratene har flertall, kan de stoppe slike initiativ. Scenario 2: Biden vinner knapt, Republikanerne beholder Senate

initiativ på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Veier til seie

Lær definisjonen av initiativ. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene initiativ i den store norsk bokmål samlingen Initiativ Vest - en tankesmie for Vestlandet - er tenkt organisert som en allmennyttig uavhengig stiftelse med et Styre og et Råd. Stiftelsens almennyttige formål er å bidra til å etablere Vestlandet som verdens fremste havregion. Initiativ Vest skal bidra til dette gjennom å fremskaffe faktabasert innsikt og kunnskap om regionens verdiskaping, kyst- og havrommets Continue Et stort flertall er enig i at politikerne etterspør resultater etter innføring av nye løsninger, og i de fleste kommuner og fylkeskommuner følger politikerne innovasjonsprosjektene helt ut i drift. Trenger mer kunnskap. 70 prosent svarer at de ikke har tilstrekkelig kunnskap til å ta initiativ til innovasjon i kommunen eller fylkeskommunen De mangler initiativ og kraft til å diskutere. De mangler et mer inkluderende flertall og et råere mindretall. Det hadde virkelig vært trist om det kun var skandaler og falne menn og kvinner som engasjerer i storbyen

Riksmekleren tok initiativ til å bringe partene sammen etter ti dager med streik, og i løpet av natta klarte partene med riksmeklerens hjelp å få til et resultat som flertallet på arbeidstakersida sa ja til. Siste: Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nei hos LO. Flertallet på arbeidstakersida var ikke stort Definisjon av initiativ i Online Dictionary. Betydningen av initiativ. Norsk oversettelse av initiativ. Oversettelser av initiativ. initiativ synonymer, initiativ antonymer. Informasjon om initiativ i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum handling/idé som innleder noe, tiltak Ble du spurt eller gjorde du det på eget initiativ 9 Entall og flertall (a) 10 Entall og flertall (b) 11 Ikke, aldri, alltid (a) 12 Ikke, aldri, alltid (b) 13 Ikke, aldri, alltid (c) 14 Lytt og gjenta: Y Spørsmålet om lukkede gruppemøter har vært prøvd for Sivilombudsmannen. Han fikk i 2009 en sak til behandling fra avisa Stjørdalens Blad, som så seg lei av at partier med flertall i kommunestyret i Stjørdal hadde lukkede gruppemøter som ofte ble avgjørende for utfallet av en sak

Flertall av ansatte i kirken har positive holdninger til

Flertall på Stortinget for å be Høyesterett om betenkning. Frp, Ap og Sp slutter seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere EUs fjerde jernbanepakke. Dermed ligger alt til rette for flertall for forslaget om å ta i bruk den svært nedstøvede paragraf 83 i Grunnloven Oversettelse for 'initiative' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis

Vil støtte Skisland i kaotisk bystyr

Demokratene i Representantenes hus fikk flertall for symbolsk vedtak mot Trumps Iran-angrep. Representantenes hus sa torsdag ja til å begrense president Donald Trumps mulighet til å angripe Iran. Men vedtaket er først og fremst symbolsk Ap og Sp i Viken sikrer flertall for en lånegaranti fra fylket for å bygge ut E18. Vårt initiativ vil komme raskt, sier han. Han er uenig med hvordan MDG og SVs beskriver E18-prosjektet. - Det vil bli færre gjennomgående bilfelt enn det er på dagens E18

Høyre i Oslo vil ikke bekrefte rødgrønt flertall på hemmelig måling - Det er umulig å si, for hvor plasserer du Feministisk Initiativ? sier Øystein Sundelin Forsvarsbudsjettet 2021 ble lagt frem i dag. Arbeidstakerorganisasjonene fikk en egen presentasjon i Fanehallen ved Akershus Festning. Hovedinntrykket er at dette er en svak start på den neste langtidsplanen for forsvarssektoren Medisinsk behandling ved mild kognitiv svikt Det finnes ingen medisin som anbefales for behandling av mild kognitiv svikt. Risiko for bivirkninger overskygger en usikker og liten effekt. For å forsinke utvikling av den kognitive svikten anbefales god regulering av diabetes og høyt blodtrykk, røykestopp, opprettholdelse av fysisk, mental og sosial aktivitet samt behandling av depresjon Siden det er et initiativ som betyr noe, han ønsker å oppnå noe med dette halskjedet, så kan det være det vil trykke henne og omfatte henne med alvor. Når hun går med det, vil hun måtte tenke på ham. Hun må også gjøre seg tanker om hvordan hun skal reagere på dette initiativet

Går mot flertall for anmeldelse av Ap-topp i Trondheim

Sp vil ikke ha en rødgrønn regjering som binder seg til SV, Rødt og MDG. Sp avviser at en rødgrønn regjering vil inngå bindende samarbeidsavtaler for å sikre flertall, slik Høyre og Frp gjorde med KrF og Venstre i 2013 Furubotn-oppgjøret er den vanlige betegnelsen på partisprengningen i Norges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund i 1949-1950.Andre betegnelser som har vært brukt er «Oktobereksplosjonen» og «Oppgjøret med det annet sentrum». Anslagsvis 700 medlemmer forsvant ut fra partiet, inkludert et flertall av det tidligere landsstyret, sentralstyret og sentrale apparatet.

Representantenes hus i USA er det ene av to kamre i USAs nasjonalforsamling, Kongressen. Det andre kammeret er Senatet. Representantenes hus ledes av en speaker, fra januar 2019 demokraten Nancy Pelosi. Speakeren er rangert som USAs tredje mektigste folkevalgte etter presidenten og visepresidenten. Ved valget 6. november 2018 vant Det demokratiske partiet flertall med 235 representanter mot. Høringsbrev i PDF-format. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Domstolkommisjonens utredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur, sammen med et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag.. En rettskrets er en domstols geografiske virkeområde For tvangsakkord skal det ikke lenger kreves kvalifisert flertall da vedtakelse skal kunne skje ved simpelt flertall (50 %). Retten kan imidlertid nekte å stadfeste et rekonstruksjonsforslag med tvangsakkord dersom det vil virke støtende å stadfeste det eller retten finner at forslaget ikke er rimelig og rettferdig overfor kreditorene Etter ukas Frp-exit fra regjeringen kan det allerede nå bli flertall i Stortinget for å oppløse Viken, dersom et slikt initiativ skulle komme fra fylkeskommunen. I oktober sa Jon Helgheim til Klassekampen at han så for seg at også Frp vil kunne støtte en oppløsning av Viken dersom et nytt stortingsflertall skulle ønske det etter 2021

Lundteigen olm etter forlik:- Dette er drøy

Feministisk Initiativ Oslo har sikret seg de 500 underskriftene som kreves for å stille til stortingsvalg. Underskriftene og valglista blir overrakt valgstyret i dag. Talsperson og førstekandidat Cathrine Linn Kristiansen og flere av listekandidatene vil være med når underskriftene overrekkes. - Vi er lei av å høre at likestilling tar tid Frp, Ap og Sp slutter seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere EUs fjerde jernbanepakke. Dermed ligger alt til rette for flertall - Akkurat nå er det ikke flertall i Stortinget for noen ting, og vi vil jobbe for å få flertall for dette, sier Bransdal, som samtidig ikke utelukker et initiativ fra regjeringa i siste liten. - Alle muligheter er åpne. Det kan komme et initiativ fra regjeringa, og det jobbes det også med så lenge det er mulig. - Mye usikker Komiteen kan selv ta initiativ til å ta en slik sak opp til behandling. såfremt et flertall ikke allerede har vedtatt henleggelse eller tiltale. Hvis saken oversendes ansvarskommisjonen, skal kommisjonen foreta nødvendige undersøkelser og forberede påtalespørsmålet Et slikt valg kan selvfølgelig også skape en motreaksjon, spesielt fordi venstresiden har mer å tape på et 6-3 flertall enn hva høyresiden har å tape på en fortsettelse av et 5-4 flertall.

Video: Synonym til initiativ på norsk bokmå

Forkortelser: Hvordan skrive forkortelser? Korrekturavdelinge

- Ingen av forslagene fikk flertall, sier saksordfører Jon Engen-Helgheim til NTB. Blant forslagene var et ønske fra SV om å ta et initiativ overfor Hellas om å ta imot 1.500 asylsøkere, hvorav barn på flukt og andre særlig sårbare skulle prioriteres. Ap fremmet et forslag om å øke andelen kvoteflyktninger fra 3.000 til 3.500 personer Det er politisk flertall i Forsand for å be Stortinget utsette et vedtak om nye Sandnes inntil videre. Mindretallet i Forsand har satt fram krav om ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag 6. juni. Ettersom initiativet støttes av Paul Løland, er det politisk flertall for utsettelse Ålesund Arbeiderparti forsøker sammen med Kristiansund Ap å danne en allianse for å kaste fylkesleder Per Vidar Kjølmoen fra førsteplassen på lista til stortingsvalget neste år. Slik skal. Norge vil ha godt av et gjenreist sentrum, i samarbeid med den moderate venstresiden. Det eneste som kan danne et flertall uten avhengighet av fløypartier. Jeg har ingen personlige ambisjoner eller illusjoner, men tar et initiativ. Vi møtes på Facebook under arbeidstittelen «Nytt Parti». Alt nytt startet i det små. LES OGSÅ For å danne flertall på Stortinget, trengs fire representanter fra enten KrF eller Venstre. - Jeg opplever at denne saken har låst seg fast, og jeg tar derfor initiativ til å få bevegelse i.

Ekspertintervjuet: Tre mulige utfall av USA-valget

 1. g hvor straffrihet for abort opp til tiende uke ble avvist med knapt flertall. Det nye initiativet vil ha en ny avstem
 2. SV får flertall om statsborgerskap. SV får gjennomslag: Nå skal domstolene avgjøre om statsborgerskap skal tilbakekalles, og ikke byråkratiet. Det ligger an til flertall for SVs initiativ om å endre reglene for hvordan man kan ta statsborgerskapet fra noen i Norge
 3. Tar initiativ: Basert på at flertallet i Vestland fylkesting dessverre har vedtatt å legge ned Bokbåten vil jeg ta et nytt initiativ for å redde denne unike kulturinstitusjonen. Bokbåten Epos har siden 1963 stimulert til leselyst hos barn og unge langs hele kysten, og dette kan ikke stoppe som følge av et lite gjennomtenkt vedtak i fylkestinget
 4. For å danne flertall på Stortinget, - Jeg opplever at denne saken har låst seg fast, og jeg tar derfor initiativ til å få bevegelse i Stortinget

Synonym til INITIATIV i kryssord - Kryssordbok

Frp vraker Erna igjen - går sammen med Sp og Ap - V

 1. Flertallet av EUs medlemsstater, en rekke organisasjoner og flere aktører har uttrykt interesse for initiativet. En politisk erklæring ble 4. juni ble sendt til EUs transportkommisær Adina Vălean. I erklæringen uttrykkes det blant annet ønske om og vilje til å styrke rammebetingelsene for de internasjonale persontogtjenestene
 2. Flertallet - den ene lagdommeren og tre meddommere - mener at man ikke kan «utelukke at det var svigermoren som var den aktive og som tok initiativ», heter det i dommen. Dommerne mener også at «det er fullt mulig for en mann å ha ereksjon og få sædavgang - i søvne, i drømme eller i en bevisstløs tilstand - som et resultat av ytre stimulering man ikke har kontroll over»
 3. Pensjo­nistene sikrer borgerlig flertall. Pensjonistpartiet bykser inn i bystyret, ifølge den siste målingen til BT. Publisert Publisert . Da tok sentralstyret i partiet initiativ til et møte. Sveen og en rekke andre møtte opp og siden er det laget program og liste
 4. - Ingen av forslagene fikk flertall, sier saksordfører Jon Engen-Helgheim til NTB. Ap-politiker: Ble kalt «muslimludder» og «landssvikerhore» etter Moria-engasjement. Blant forslagene var et ønske fra SV om å ta et initiativ overfor Hellas om å ta imot 1.500 asylsøkere, hvorav barn på flukt og andre særlig sårbare skulle prioriteres

Flertall i Kongressen for å begrense Avstemningen i Representantenes hus ble avholdt på initiativ fra husets leder Nancy Pelosi som mener likvideringen av den iranske toppgeneralen Qasem.

Noen fellestrekk går igjen: Snittallene for de tre enhetene viser at man trives bedre på et flertall av de 17 parameterne. For Økonomi, eiendom og campus er skåren høyere eller likt med NTNU-skåren på 14 av 17 parametere, mens for enhetene Bibliotek og utdanning og Rektors stat og organisasjon ligger man likt eller høyere på 11 av 17 Johansen vil ta initiativ til at forhandlingene om lærernes arbeidstid skal opp på nytt i KS' hovedstyre førstkommende mandag. Sammen har opposisjonspartiene på Stortinget flertall i KS-styret. Til Dagbladet sier Lysbakken at han frykter forslagene vil føre til at skole-Norge mister mange flinke lærere Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget vil be regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Stortingsrepresentanter kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget; såkalte representantforslag eller dok. 8 forslag Kureren, 23. september 2013 - På søndag avviste det sveitsiske folket med stort flertall i en folkeavstemning å avskaffe allmenn verneplikt. Ifølge den endelige opptellingen har 73,2 prosent av befolkningen avvist initiativet, som ikke fikk flertall i noen av de sveitsiske kantonene PGS har inngått en bindende avtale med et flertall av långiverne om å utsette alle gjeldsforfall med to år. Bankes den gjennom, vil ikke selskapet ha forfall før i september 2022, da de 135 millionene forfaller. Året etter skal imidlertid ytterligere 375 millioner dollar betales

Politikk, Jernbane Frp, Ap, Sp og SV vil be Høyesterett

Stort flertall tror stenging av barnehager og skoler virker. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Innbyggerne har tatt initiativ til kommune-sammenslåing. Her får de hjelp til å skaffe seg både jobb og hjem. Nytt tilbud til innvandrere - Kan du være sikker på flertall i Stortinget mot Northconnect hvis Frp stiller seg på motstandernes side? - Det setter Arbeiderpartiet i en interessant skvis, svarer Bjørnar Moxnes. - Vi får se om de velger side med kraftbransjen eller norsk industri og norske forbrukere, legger han til dette formålet, eller via initiativer på Forenklede Digitale Landsmøter. Ved endring av kjerneprogrammet vedtas hvert enkelt forslag med alminnelig flertall. FRA: 3.3 Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programbanden

Høyre i Oslo vil ikke bekrefte rødgrønt flertall på

initiativ på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

K omiteen skriver en innstilling til Stortinget. Hvis saken gjelder lovendringer heter den Innstilling til Stortinget (lovvedtak), kortbetegnelsen er «Innst. X L». Innstillinger om andre saker enn lovsaker (alminnelige saker og budsjettsaker) heter Innstilling til Stortinget, kortbetegnelsen er «Innst X S» Flertallsvalg vil si at den som får flest stemmer, er valgt (simpelt flertall). I virksomheter som skal ha, men ennå ikke har opprettet, arbeidsmiljø- utvalg, utpekes valgstyret etter reglene for virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg. Dersom ingen i bedriften tar noe initiativ til å få valgt eller utpekt et verneombud,.

Under Emil Stangs ledelse ble viktige prinsipper for Høyres arbeid trukket opp: Høyre skulle være et sosialt reformparti som arbeidet innenfor de konstitusjonelle rammer et parlamentarisk demokrati setter.. Oppslutningen om Høyre har variert betraktelig. Størst andel velgere hadde Høyre i 1894 da 49,4% stemte Høyre. Høyre har dermed aldri hatt rent flertall på Stortinget Et konsern, et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i konsernet kan inngå avtale om å etablere en felles representasjonsordning som innebærer at alle ansatte i konsernet er stemmeberettigede og valgbare ved valg til morselskapets styre eller bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-5 og allmennaksjeloven § 6-5 og § 6-35 President Rivlins initiativ • Det var i denne situasjonen den isaelske presidenten Reuven Rivlin tok et par uvanlige initiativ. • Med 13 arabiske anbefalinger ville Benny Gantz ha fått flertall i president Rivlins høring. Men straks etterpå kom det kontra-beskjed Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner sluttet seg til at ansvaret for tilskuddet til frivillighetssentraler bør overføres til kommunene Vellenes Fellesorganisasjon skal ta initiativ, samordne og gjennomføre tiltak til beste for medlemsforeningene, i den utstrekning vedtekter, landsmøtet og styret bestemmer, og ressursene tillater. 2. Medlemskap Valg avgjøres ved absolutt flertall (mer enn 50% av stemmene)

Bremser sammenslåing av tingretter Norges Domstole

 1. istisk Initiativ. 0,0. 0,0 Ingen endring.
 2. nelig vedlikehold fattes med simpelt flertall. 4.2: Vedtak om investeringer fattes ved enstemmighet. 4.3: Uenighet mellom sameierne avgjøres normalt ved flertallsvedtak. Når det bare er to sameiere vil endelig avgjørelse kunne fattes ved: Loddtrekning, elle
 3. UTROSKAP: Parterapeut forteller at et overveldende flertall av personer som er utro, har et felles personlighetstrekk - de er redde for konflikter. Foto: Getty Images. partneren å stole på han/henne igjen, enn om den utro parten legger seg flat, er ærlig, forståelsesfull og viser initiativ til å prate, sier Johnsen
 4. Ap og Sp sikrer flertall for E18-utbygging i Viken: - Tidenes miljøsvik, mener MDG Ap og Sp i Viken støtter at fylket gir en bompengegaranti for å bygge ut E18. MDG og SV bryter det rødgrønne samarbeidet og går ut av fylkesrådet

Initiativrett - Wikipedi

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Etter initiativ fra Arbeiderpartiet, vedtok et overveldende flertall i Nordland fylkesting et rungende nei til at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort. - Spesielt gledelig er det at fylkestinget oppfordrer kommunene til ikke å inngå fastlegekontrakter med reservasjonsleger, sier Siv Larssen Aasvik i en pressemelding En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer. Kravene til hva som utgjør et flertall i en folkeavstemning varierer, fra simpelt flertall til krav som går ut over dette. I Sveits kreves det for eksempel et dobbelt flertall ved at en lovendring må ha.

Budsjett 2018: El-sykler, parkopprustning og penger tilFNs sikkerhetsråd kritiseres av FNs generalforsamling for

Ap har snudd og tar nå initiativ til å innføre parlamentarisme i Kristiansand fra 2011. Høyre og Frp vil sørge for flertall Flertallet støtter dermed sjukehusadministrasjonens initiativ til å endre mandatet for utredningsgruppas arbeid - slik at en kvinneklinikk i Elverum kan bli utredet. - Et helt tydelig signal - Dette er et veldig viktig signal Et stort flertall av ordførerne oppgir at innovasjonsarbeidet har som hovedformål å ta i bruk ny teknologi og øke kvaliteten i tjenestene. Viktige mål er også å styrke samarbeid på tvers - internt i kommunen og med andre offentlige aktører, samt løse samfunnsutfordringer sammen med aktører i lokalsamfunnet Venstres parlamentariske leder Terje Breivik åpner for å støtte et slikt initiativ, men understreker at spørsmålet ikke er behandlet i partigruppa ennå. - Det er ikke bra at stemmetallet ikke reflekterer flertallet

initiativ - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

I tillegg kan landsstyret kan ta opp saker på eget initiativ. For øvrig behandler landstinget de sakene som sentralstyret legger fram. Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Ekstraordinært landsstyremøt Et klart flertall av velgerne i Hedmark valgdistrikt vil beholde Innlandet som ett fylke. Senterpartiets drøm om en reversering av regionreformen virker tapt. I en fersk undersøkelse utført av Sentio på oppdrag fra HA kommer det fram at hele 48 prosent av de spurte mener man bør gå videre med Innlandet som ett fylke

Enkelte gikk jo til valg på større åpenhet, men å gjeninnføre videooverføring av kommunestyremøtene ønsket et klart flertall i kommunestyret ikke. Da ble vi avhengig av at et lokalt firma tok initiativ og overfører flere av kommunestyremøtene, slik at så mange som mulig kan få med seg debatten og ikke bare vedtakene STØTTE: - Vårt initiativ fikk bred støtte i Stortinget, også fra de parlamentariske lederne i de tre rød-grønne partiene som var på talerstolen på slutten av debatten, opplyser KrFs parlamentariske leder, Flertall for samtaler om ideelle institusjone - Vi i SV er veldig glad for at det i formannskapet i Malvik, etter initiativ fra Sv og Sp, ble flertall for å sende en anmodning til regjeringen om at Norge må ta imot mye mer enn 50 flyktninger fra Moria, og at Malvik alene kan ta imot 17 stykker, sier Trondal. Saken fortsetter under bildet Stiftet av staten. Det er sjelden at politikeres personlige preferanser blir så avkledd i offentligheten. Abid Raja (V) fikk i realiteten staten til å stifte en såkalt frivillig organisasjon, som fikk navnet Født Fri, der Raja selv pekte ut daglig leder En gruppe bestående av SV, Ap, Sp og FrP ga flertall for å forlenge ordningen. • Les også: Regjeringen foreslår å fjerne koronakompensasjon for frilansere - De folka har stått på. Teknikeraksjonen Red Alert som kom i gang etter initiativ fra lystekniker Magnus Boyd, ga resultater. - De folka har stått på

Stiftelsen - Initiativ Ves

initiativet. Hva slags flertall som må til for å vedta en folkeavstemning varierer. Det kan være alt fra krav om kvalifisert flertall til simpelt flertall, eller til og med at et mindretall har fått slik kompetanse. Initiativet til folkeavstemning kan også ligge hos velgerne, de - JenteCamp er et utrolig bra initiativ 28. februar 2014 . Denne uken gikk det nye konseptet JenteCamp 2014 av stabelen ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Tanken var å inspirere kvinnelige studenter til å forfølge en karriere innenfor såkalte mannsdominerte bransjer I mange kommuner ligger det nå an til regimeskifte ved høstens valg. Den siste målingen for Oslo viser at Arbeiderpartiet, SV og RV til sammen kan få flertall i bystyret. I denne situasjonen er det svært gledelig at LO i Oslo har tatt initiativ til samarbeidsdiskusjoner mellom de tre opposisjonspartiene Trenger stort flertall Eksklusjon av menigheten i Bærum krever ifølge Baptistsamfunnets vedtekter to tredjedels flertall blant landsmøtedelegatene. Dette tror Mæland at det ville vært vanskelig å oppnå under høstens landsmøte selv om forslaget trolig ville fått noen stemmer fra folk i nettverket Partiet mener at Norge må ta flere enn 50 flyktninger, og dette var det flertall 14-1 for i kommunestyret også. Rødt tok til orde for at 50 må være begynnelsen. De pekte på at det bodde 6000 barn i leiren, og nesten 20.000 flyktninger. - Leiren var ikke laget for mer enn 3000 mennesker. De levde trangt. Hver familie hadde fire.

Vi trenger et helhetlig nasjonalt initiativ for bærekraftig finans, sier Gabrielli. - Et annet initiativ vi er i gang med, sammen med den britiske ambassaden og UN Global Compact i Storbritannia, er å sette opp en «action platform» for å samle norske og britiske finansaktører for å styrke kompetansen hos investorene på klima frem mot klimatoppmøtet neste år I Dagen tirsdag 6.oktober 2020 skriver Roald Øye et innlegg med tittelen «KrF under sperregrensen»? Utgangspunktet er en bekymring for en fremtidig venstrevridd regjering, og at KrF skal ryke under sperregrensen ved neste valg. Redaktør Vebjørn Selbekk sammen med tidligere partileder i KrF, Dagf Dermed ligger alt til rette for flertall. Oslo 20200625. Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, Bakteppet for initiativet denne gangen er en bekymring hos flere av partiene på Stortinget for at fjerde jernbanepakke kan føre til at Norge overfører myndighet til EU på en grunnlovsstridig måte Privat initiativ. Hvis kommunestyret går for rådmannens nåværende forslag ser vi tidligst 2026 før anlegget står ferdig. Hvorfor er venstresiden så redde for å si ja til private initiativ? Ringerike Høyre håper å få flertall for dette synet i kommunestyret 5. november Forslaget var et tydelig og positivt svar på vårt initiativ. LES OGSÅ: Uvisst hva det vil koste å sette i stand Kløverbadet Høyres representant ble støttet av Frp og Pensjonistpartiet, men dessverre nedstemt av flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Rødt og MDG

Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for LaH NSFs medlemmer 4. Beslutning om oppløsning av LaH NSF krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre Noen må ta initiativ til en endring, dagens atomvåpenopprusting vil ellers ende i en katastrofe. Det er ikke tilfeldig at atomvåpenforbudet kommer nå. For flertallet av verdens land oppleves faren for at atomvåpen faktisk skal tas i bruk som å være større i dag enn under den kalde krigen. 9 atomvåpenstater truer flertallet av land med massemord på sivile TROR PÅ FLERTALL . Han mener at et klart flertall av fylkespolitikerne vil gå inn for forslaget om bedre sikkerhet for skoleelever i buss. - Vi vil be rådmannen om å utrede kostnader for i sikre sitteplasser i skolebuss for alle elever i grunnskolen i Telemark Rana Gruber inn i Nasjonal transportplan 11 juni, 2013 14:08 Del Del Del. Det rødgrønne flertallet på Stortinget har fulgt opp Rana Grubers initiativ om å forsterke toglinja for å tåle økt malmtrafikk og vurdere elektrifisering av strekningen Mo - Dunderland, heter det i en pressemelding

Én studentforening ved BI | BI

Ta initiativ til sosiale nettverkstiltak for barn og unge i nærmiljøet, i samarbeid med skole, foreningsliv og andre aktører, med særskilt vekt på barn på mellomtrinnet Oppløsning av nærmiljøutvalget behandles på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall Rødt-støtte ga flertall for å vente med sykkelsti ved Dønnamannen Rødt og Leonid Rødsten støttet posisjonen framfor et forslag fra Sissel Hesjedal (i forgrunnen) da Dønna kommunestyre voterte over den videre planen for ei mulig sykkelsti på yttersida av Dønnamannen Regjeringen tar initiativ til og forbereder stortingsvedtak. Vedtakene Stortinget gjør, skal iverksettes av regjeringen. Vi må helt tilbake til 1961 for å finne en ettpartiregjering med flertall på Stortinget. Mellom 1985 og 2005 hadde Norge bare mindretallsregjeringer

 • Ullevål sykehus, kirkeveien 166, bygg 8.
 • Hvor sitter nyrene.
 • St1 lediga jobb.
 • Dasselfliege stich mensch.
 • Stor pupill på det ene øye.
 • Skyhøyt molde billetter.
 • Heda outlet.
 • Griffon bruxellois til salgs.
 • Country artist norge.
 • Veggseng ikea.
 • Jennifer carpenter movies.
 • Alpint world cup 2018.
 • Geno avlsplan.
 • Apollo günthersdorf.
 • Online md5 hash.
 • Silvester wolfsburg 2018.
 • Holdbarhet chevre.
 • Matilda djerf youtube.
 • Lekstuga plast jula.
 • Heraklion ferie.
 • Ankylo egg ark.
 • Betalingsservice app.
 • Box jellyfish deaths.
 • Minikompressor 220v.
 • Partier mot monarki.
 • Find movie streaming sites.
 • Sjampo test.
 • Todesanzeigen dortmund mobil.
 • Wohnmobil mieten.
 • Kan frossen maling brukes.
 • Skatt i norge 2017.
 • Nye oppsal senter.
 • Hoyler bike bayreuth.
 • Blåse i flaske med varmt vann.
 • Gamle eurosedler.
 • Thirty seconds to mars vip.
 • Sjokolademousse til kakefyll.
 • Download ios 11 beta.
 • Primadonna swim norge.
 • Deutsche maler um 1800.
 • Den ville vesten snl.