Home

Gå til lege som ikke er fastlege

Har ikke fastlege, men bør til legen - Kropp og helse

 1. Er ikke spesielt interessert i å gå til privat lege og betale 800,- kr for å få en resept på Voltaren e.l. Er dette Du har rett på legehjelp i den kommune du oppholder deg i når du treng det. Jeg var med en venninne til lege som hadde fastlege i en annen. Bare ring så får du sikkert komme inn om noen har ledig time. Anonymous.
 2. En av fire går til en annen lege enn fastlegen. 28 prosent av pasientene i utvalget er eksterne pasienter, det vil si at de ikke har oppsøkt sin egen fastlege, men har vært hos en annen lege på samme legekontor eller hos en lege de ikke har noen tilknytning til( 1 ). Det kan være flere grunner til dette
 3. Du trenger ikke å gå til legen om du er frisk Hun har vært fastlege i mange år og opplever ofte at pasienter kommer for å få tatt en helsesjekk. - Ofte er det kona som bekymret har sendt ektemannen til legen fordi han så sjelden er hos legen og derfor bør få sjekket seg,.
 4. I Oslo kommune har vi noen leger som tar imot pasienter som ikke står på fastlegeliste i Oslo og som trenger helsehjelp. Målgruppe. Tilbudet gjelder for diplomater, familieinnvandrere, overføringsflyktninger, andre personer med oppholds- eller arbeidstillatelse som ikke står på fastlegeliste i Oslo og som trenger helsehjelp
 5. Du kan fritt oppsøke en annen lege enn fastlegen din, men de kan nekte å ta deg i mot hvis det ikke er en tilstand som krever øyeblikkelig hjelp, og be deg gå til fastlegen i stedet. Tror også de kan ta et tillegg på 110 kroner
 6. Det hadde vært greit om folk her faktisk forholdt seg til gjeldende regler, og ikke til synsing og personlige erfaringer. Man kan bestille time hos en hvilken som helst lege hvor som helst i landet på et hvilket som helst tidspunkt, men det er 2 stor forskjeller fra å gå til fastlege
 7. Noen ganger går det fort å få plass hos en fastlege du står på venteliste til, andre ganger kan det ta lengre tid. Det er mange forhold som avgjør hvor raskt det går. En fastleges pasientliste åpnes først når det er blitt 10 ledige plasser. Når pasientlisten åpnes, tas det inn 10 nye innbyggere. Er det færre enn det på ventelisten.

Hva slags problemer går vi til fastlegen med? - SS

 1. Er ganske så uenig med at legen har ikke rolle som advokat. Vi er pasientens behandler,hjelper,trøster og mange roller men ikke advokat. Vi kan ikke påta oss en rolle som advokat i forhold til regler da vi er utdannet i medisin og ikke jus, og selv om enkelte leger har god/særlig god kunnskap på jus, så sitter vi ikke på all info i mange saker angående NAV og div byråkrati
 2. Slik bytter du fastlege Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste
 3. Rett til å bytte fastlege. Du kan bytte fastlege maks to ganger per kalenderår, dersom du ikke er fornøyd med legen din. - Dersom du ønsker å bytte fastlege, men denne legen har fulle lister, kan du sette deg på venteliste. Frem til du får ledig plass, kan du gå til din gamle fastlege i mellomtiden, sier Øren
 4. Veien til andre stillinger er kort, og fastlegene er vant til å flytte på seg. Unge leger er mer opptatt av å ha et liv utenfor faget enn det den eldre garden har hatt muligheten til. Vi får jo ikke gjort noe med selve kommunen - det er andre ting vi må bli bedre på, som å sørge for godt faglig arbeidsmiljø og gi god støtte
 5. Gå ned til «bytte fastlege», da er du inne på samme type side som du var på tidligere (før du logget inn). Da kan du velge ønsket kommune, trykke der, og så kan du både bytte lege og sette deg på venteliste. Hvis du setter deg på venteliste, vil du kunne se hvilken plass du har. Slik varsles d
 6. Jeg har akkurat flyttet til Oslo og har ikke fått fastlege her enda. Jeg trenger legetime for å få behandling av Bakteriell Vaginose (tror jeg). Ringte privat legen på Byporten, men de hadde ikke noe ledig før i slutten av mnd. Men dama i telefonen sa at jeg bare kunne gå til en vanlig almennlege
 7. En fastlege kan av samvittighetsgrunner selv nekte å henvise til abort, men plikter samtidig å henvise en slik pasient til en lege som er villig til å skrive en slik henvisning. Den eneste grunnen en fastlege kan kreve en pasient fjernet fra sin liste, er dersom pasienten har utøvd vold eller trusler mot fastlegen, denne sine ansatte eller familiemedlemmer
Sex-overgripere kan gå fri: Myndighetene varsler ikke politiet

Du trenger ikke å gå til legen om du er fris

Pasienter som ikke står på fastlegeliste - Fastlege - Oslo

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en allmennpraktiserende lege med avtale med kommunen om å inngå i fastlegeordningen. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste Som småbarnsmor er det helt ulevelig, sier Størseth. Hun sier at de ønsker at befolkninga skal få et godt legetilbud, og at leger kan bosette seg i distriktene. - En sliten lege er som regel ikke en god lege. Det er helt uhørt å bruke de få legene ute i distriktene så hardt

4500 kan bli uten fastlege i Sola: - Kritisk . Tre fastleger har sagt opp og én går av med pensjon. Hvis Sola kommune ikke får ansatt fire nye fastleger, kan mellom 4500 og 5000 personer bli stående uten fastlege neste år Hjemstedsadressen din er ikke av betydning for valg av fastlege. Legevakta - ring først 116117. Legevakta er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne i Trondheim ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent. Les mer om Legevakta i Trondheim her Ung fyr med lite kunnskap om sykdommer, ble ikke tatt seriøst, første og siste gang jeg går til denne legen. Karakter 0 Bytte av fastlege gjøres på helsenorge.no. Klikk på knappen under for å gå til Scott Meyer Morris's oppføring der Det går bra tror jeg. Spm: Jeg har nå blitt henvist til ett legekontor hvor jeg skal få fastlege - men visstnok kan jeg beholde den gamle fastlegen OG jeg trenger ikke registrere meg som boende her i Trondheim hos folkeregisteret

Bruke en annen lege en fastlegen - freak

Kan man ta en legetime i en annen by enn der man bor

 1. Fastlege: − Sykemelding gjør deg ikke - Gå glipp av mer! Sykemelding er det mest fornuftige jeg har gjort de siste 12 årene som lege. Det er et nyttig verktøy til å hjelpe.
 2. Silvia Gomez Holst begynte som ny fastlege ved Søm legesenter den 1.september. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og har i tillegg til flere år i allmennpraksis også to års erfaring som lege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus
 3. Blant innvandrerne finner vi altså en større andel som ikke oppsøkte lege, mens andelen som gikk mest til fastlege, ligger nærmere den øvrige befolkningen. Forskjellene i bruk av lege er størst mellom unge innvandrere og unge i den øvrige befolkningen, mens det er små forskjeller blant dem mellom 50 og 66 år
«Hei, fastlege»

- Ny samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten. Dette er en takst Legefore-ningen har arbeidet for gjennom år. I tillegg har partene enige om at takst 7 (tolk) nå kan kombi-neres med tidstakst 2 c. Dette tiltaket er det enkelttiltaket som er tilført størst økonomi - om lag 70 mill Hos legen kan det tas enkle prøver som urinprøve, prøve av blodsukker og blodprosent, CRP, og for øvrig vil legen kunne sende prøver til analyse dersom det er nødvendig. - En fastlege vil også være i stand til å ta andre undersøkelse som EKG , og du kan regne med at han eller hun kan sy et lite sår

Om bytte av fastlege - helsenorge

Planlegger fastlege-streik Brudd i meklingen med KS fører trolig til omfattende nasjonal legestreik. I lønnsoppgjøret i stat, kommune og Oslo ble det enighet på overtid Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet. Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon. Vanlige arbeidsoppgaver for legen: lytte til pasientene, kartlegge symptomer og foreta undersøkelser for å stille diagnos Og det er pasientene selv som velger å gå til legene som har mange pasienter i utgangspunktet. Undersøkelser viser faktisk at de som er pasienter hos leger med mange pasienter er like fornøyde som andre, sier Sørensen. Tid — Men er det ikke uansett legen som under konsultasjonen har ansvaret for å ta seg den tid som trengs - Det er spesielle utfordringer for oss som er små, det er jo ikke så mange å fordele oppgavene på. Jeg for min del stiller på legevakta hver 9. dag i tillegg til mine andre oppgaver, jeg jobber én til to helger hver måned, 45 timer per uke i snitt - følgelig blir det ganske lite med fritid når jeg på toppen av det skal være i kommuneoverlegeberedskap 24/7

Fastlege-nei kan gi konflikt mellom lege og pasient

 1. Mange personer er svært sjeldent syke og har ikke vært hos legen på mange år. Det er faktisk en del som ikke vet hvem fastlegen dems er til tross for at fastlegeordningen nå har eksistert i ganske mange år. For å finne din fastlege kan du benytte denne linken for å logge deg inn på helsenorge sine sider og finne ut hvem som er din.
 2. Vaksine inkl. vaksinering / SYSVAK registrering koster 50 kr. Har du frikort er årets influensavaksinering gratis. Pasienter som ikke er i riskogruppene kan ikke få vaksiner før tidligst 1.12.20. CORONAVIRUS Vi gjør alt vi kan for å gi nødvendig legehjelp til alle som trenger det også i denne krisen
 3. isteren avblåser tidenes lengste legestreik * Saken er oppdatert 14.10.20, kl 11.30.

Man har ikke fritid mellom vaktene, men går rett fra det ene til det andre. fordi ingen vil jobbe som fastlege slik det er nå. Og da blir det enda mer for dem som er på jobb, legger hun til Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Behovet for dokumentasjon av sykdom har ført til økt trafikk på legekontorene. En fastlege har i gjennomsnitt ett til to besøk pr. arbeidsdag av elever fra videregående som trenger fraværsattest, ifølge en oversikt som Allmennlegeforeningen har utarbeidet Bytt fastlege; Våre leger; Når du skal til legen; Priser; Refusjon; Ansatte UiO og SiO; Hjem Helse Lege Priser. Behandling lege. Behandling Pris; Konsultasjon hos allmennlege: 155 (Det er samme pris for video-konsultasjon og skriftlig e-konsultasjon, som for fremmøte på legekontoret.) Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin Mogstad: - Ikke et godt tilbud. Fastlege og spesialist i allmennmedisin Kari L. Mogstad utdyper Twitter-kritikken i en epost til DN. Her skriver hun at hensikten med kampanjen er god, men at hun er skeptisk til at en helsetjeneste som celleprøve skal tilbys av private aktører i en sammenheng som denne

Familieklinikken, Lena Milling | - Fastleger er ikke like

Om fastlegen - helsenorge

Legestreiken: - Når pasienter møter legen skal de være trygge på at han ikke er utslitt Mandag blir fire leger i Stavanger tatt ut i streik GÅR IKKE I LENGDEN: Lege Emilie Tjelflaat mener at dagens det er et spennende yrke og det er gøy å jobbe som fastlege, Når arbeidsdagen til en fastlege i teorien er over er det. Legedekningen er god, innbyggere som ønsker det har fått en fastlege, og så godt som hele befolkningen deltar i ordningen. Derimot er stabiliteten i legekorpset på vei ned, og når fastlegenes oppgaver blir for mange er det pasientgrupper som ikke får den tiden og oppfølgingen de har behov for Jørgen Valeur er lege og forsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, og han bekrefter at det ikke nødvendigvis er full enighet om hva diaré er. - Det er ikke uten videre opplagt hva som menes med diaré. For en del betyr det ganske enkelt at de går ofte på do, men de kan likevel ha problemer med å få ut avføringen

Verst i små kommuner - I dag er plikten til legevakt nærmest ubegrenset, og kommer på toppen av full arbeidsuke som fastlege, forklarer Håvard Jendem Er det kun samtale, måling og veiing, diverse tester, eller noe annet kanskje? Synes du oppfølgingen er nyttig? Jeg er akkurat ferdig med et opplegg i helsevesenet, for livstilsendring og vektnedgang, og vi ble anbefalt og få videre oppfølging hos fastlegen

Fastlege: Hvilke rettigheter har du som pasient? - Lommelege

 1. Kommunelegekontoret har tre stillinger for fastlege. I tillegg kommer LIS1 (turnuslege). Kontoret har 3,4 årsverk for hjelpepersonell. Fastlegelista oppdateres månedlig. Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du.
 2. Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Timene på legevakt kommer i tillegg til arbeidsuken som fastlege. Har mener at legevaktordningen er bygget på at fastleger skal gå legevakt og at hele ordningen ville blir satt.
 3. MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Å få være fastlege er et privilegium.Det er et privilegium å få være til stede i folks liv der det leves. Det er et privilegium å få være med på pasientenes oppturer og nedturer
 4. Rett til fastlege Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin. Fastleger i Lødingen kommune: Marta Prytz Strand Turnuslege Finn en fastlege Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen

Fylkeslegen: - Ja, vi er bekymret for innbyggere som ikke har fastlege Slagrammede Anita møtte ny lege 14 ganger Erik advarer etter legeflukt: - Nå må politikerne ta ansvar, så ikke alt går til skog Asylsøkere som har D-nummer; NATO-personell som har D-nummer, og deres familie; D-nummer er et id-nummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene. Velger du fastlege hos oss, får du en lege som er spesialist på vanlige studentproblemer Legene våre er spesialister i allmennmedisin, eller er under spesialisering Legene våre holder til i Holbergsgate 21, St. Olavs gate 32 og i Nydalen Gå til sidens hovedinnhold Kjøp annonse; Direktesport; Marianne (52) ble nettopp ferdig utdannet. Nå er hun lege: - Jeg har studert de siste elleve årene Artikkeltags. Tirsdag 1. september kunne Marianne Meier Ødegård endelig begynne som fastlege, etter å ha studert elleve år i voksen alder. Gå til sidens.

Det er mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som ikke har ledig plass. Når fastlegen får ledig plass skjer byttet automatisk med virkning fra første dag i neste måned. Dersom du har spørsmål om fastlegeordningen eller bytte av fastlege kan du ta kontakt med Helsenorge på telefon 23 32 70 00 - Det er en ekstremvariant av tidsklemme. Pandemien kom på toppen, så fastlegejobben er nå opp mot 70 timer i uken, sier fastlege i Tromsø, Ingrid Schjelderup Berntsen, som streiker mot. Pasientene er derfor ikke sikret å komme til samme lege hele tiden, men ved oppsett av time vil det bli tatt hensyn til ønsker så langt det er praktisk mulig. Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av HELFO. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege. Kommunen skal gjennom fastlegeordningen. Strid om den totale arbeidsbelastningen og pålagte legevakttimer kan føre til nasjonal fastlegestreik fra 26. oktober. Det er ikke utelukket at det blir tatt ut streik også i Vestfold, opplyser Tom Ole Øren, leder i Vestfold legeforening Det er nemlig ikke uvanlig at legene passerer 70 timers arbeidsuke - eller mer - når man slår sammen den vanlige dagjobben de har som fastlege og vaktene de er forpliktet til å ta på legevakta. En undersøkelse fra Helsedirektoratet, som Legeforeningen viser til i forhandlingene med KS, forteller at leger i mindre kommuner i gjennomsnitt er på vakt nesten 38 timer i uka

Mange innbyggere har ikke fastlege - Primærhelsetjeneste

Fastlege Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Finn en fastlege her Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan fritt velge en lege som ikke er med i. Fastlege i Larvik ga ikke god nok hjelp: - Som lege prøver man å hjelpe folk, og jeg tar det svært alvorli Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel For vedkommende hadde ikke koronasymptomer, bare litt sårhet i halsen, sier fastlege Kirsten Rokstad, som er en av to leger på kontoret. Selv hadde hun fri den fredagen. Oppdaget tilfeldig. Akkurat den dagen testet Haukeland alle halsprøver også for korona, selv om det ikke var spesifisert fra legen, og var en ren rutineprøve

Det er ikke mange klikk som skal til. Men du må trolig belage deg på ventetid -Det er store lønnsforskjeller innad i tjenesten, og det har jeg sagt i fra om i mange år. Når det er sagt så er ikke lønn det viktigste for meg, man tjener godt uansett som lege. Men når det blir så store forskjeller, så merker man det. Jeg hadde for eksempel etter ti år ikke stort bedre lønn enn en nyutdannet fastlege

Lege ga ikke opplysninger til tilsynsmyndigheten Fylkesmannen startet en tilsynssak mot en fastlege etter en klage som gjaldt en legeerklæring, og ba om opplysninger fra legen. Legen svarte ikke, heller ikke etter purring, Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX Trykk først på «bytt fastlege» og så må du søke på SiO under legekontoret du vil bytte til. Bytt fastlege på helsenorge.no. Hvorfor velge fastlege hos oss? Velger du fastlege hos oss, får du en lege som er spesialist på vanlige studentproblemer. Legene våre er spesialister i allmennmedisin, eller er under spesialisering

Retten til fastlege er ikke begrenset til å gjelde i den kommune der innbyggeren er registrert bosatt. Det er adgang til å velge fastlege over kommunegrensene. Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd og helsepersonelloven § 14 regulerer fastlegeordningen nærmere Person som står på fastleges liste har rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos annen lege enn sin fastlege, så fremt legen som foretar ny vurdering er tilknyttet fastlegeordningen og personen samtykker i at journalnotat sendes dennes fastlege Jeg tenker på å bytte fastlege, men den legen jeg vil bytte til er bare vikarlege og vet ikke om han vil komme til å bli fastlege heller. Kan jeg alikevel ringe og bestille time og si at jeg vil til Dr.XXX istedet for min fastlege? De tilhører samme legesenter hei jeg går til lege 1-2 ganger i måneden, pluss at jeg går til psyk. er det for mye? har dårlig samvittighet for at jeg bruker legen for ofte, vanlig fastlege. men han har alltid ledige timer. når psyk har sommerferie har jeg lyst å spørre legen om å ha jevn kontakt hvis de ikke har ferie samt..

Det er viktig at du ikke unnlater å gå til legen om du trenger hjelp. Mange lurer på hvordan det er på Volvat i disse dager. Er det trygt å dra til legen? Hvordan skal man forholde seg til helseplager som ikke er corona-relaterte? Se video med svar på dine spørsmål Du vil få tilsendt en SMS med et engangspassord. Prisen for tjenesten er kr.1,- per mottatt melding. Meldingen sendes til det mobilnummeret som er registrert hos din lege. Hvis du ikke mottar noen SMS, kan det hende at mobilabonnementet ditt er sperret for kostnadsbelagte SMS-tjenester. Kontakt din mobiloperatør for å fjerne sperringen - Det er min faglige plikt som lege å være lojal mot pasientene mine. - Jeg har vurdert det nødvendig i noen få, svært alvorlige tilfeller. For eksempel når Nav har stanset stønadene til pasienter som ikke er klare til å jobbe igjen. kan jeg ikke gå inn på detaljene i anklagene mot meg offentlig Bytte fastlege - Min fastlege. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig. Gå til tjeneste

Slapphet, hodepine eller muskelverk er alene ikke tilstrekkelig til å mistenke covid-19 i denne sammenheng. Hvis du får mer alvorlige symptomer, som tungpustethet, må du ringe fastlegen din. Også dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet Som næringsdrivende lege, enten du er fastlege, avtalespesialist eller driver såkalt helprivat praksis, vil du måtte inngå avtale om kjøp eller leie av egnede lokaler. I denne artikkelen gir vi deg noen råd ved inngåelse av leieavtaler Enhver som er bosatt i en kommune har rett, men ikke plikt, til å stå på liste hos fastlege. Personer som ikke selv velger fastlege, tildeles plass på liste hos fastlege med ledig kapasitet. Personer som ikke ønsker å være tilknyttet fastlegeordningen, melder dette til kommunen

Blogger klager inn reservasjonslegene - Helse - VG

Hvordan bytte fastlege - Ikke fornøyd med fastlegen

De nye fraværsreglene i videregående skole har ført til mye ekstraarbeid for fastlegene. Det er knyttet mange spørsmål til hvordan reglene skal forstås og praktiseres. Dette medlemsbrevet beskriver hvordan AF og NFA mener regelverket bør praktiseres. Jus og arbeidslivsavdelingen har tidligere sendt ut medlemsbrev om regelverket knyttet til attestasjonsarbeid Mange pasienter som ikke blir hørt, kommer til Norsk Pasientforening med sine problemer og sine historier. De handler om helsepersonell som ikke lytter, som misforstår, eller som bare får med seg deler av det pasientene sier. En del pasienter forteller at deres historie er blitt avvist som uriktig, masete, eller ikke relevant Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt

Ungdom og voksne som har fått andre symptomer, for eksempel hodepine, men ellers er i god allmenntilstand, kan se det an litt hjemme. Hvis symptomene raskt går over av seg selv, behøver du ikke nødvendigvis ta en test. Ungdom og voksne som ikke testes, bør være hjemme til de er symptomfrie Du kan ikke klage på at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller at du mister den fastlegen du hittil har hatt. Ønsker du deg en fastlege som har full liste, må du vente til legen har ledig plass. Får du ikke fastlege i kommunen du bor i, kan du klage til kommunelegen. Er du misfornøyd med fastlegens arbeid, kan du klage til Fylkesmannen Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Vær oppmerksom på at du selv må betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller heller ikke med i opptjeningen til frikort andelstak 1

Har ikke fastlege i Oslo, men trenger legetime - Åpent

Ein lege med refusjonsrett kan krevje takstar etter forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos lege. På sida Lege og hjelpepersonell på legekontor kan du lese meir om takstbruk og dokumentasjon når ein lege overlet arbeid til sitt hjelpepersonell.. Her er nokre av dei viktigaste takstane, delt inn i grupper Lege Paul Kavli venter nå på «dommen» fra Nav Kontroll, som i et forhåndsvarsel har anklaget ham for å legge til rette for trygdemisbruk. - Jeg gjør jobben min, sier lege Paul Kavli. Han. En lege må stå som medisinsk ansvarlig for prøvetakingen, Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset. Det er innført ny takst for e-konsultasjon hos fastlege på kveldstid, 2aek OBS: Det er ikke sikkert at legen kan svare deg på e-konsultasjonen umiddelbart. Dersom det er noe som det haster veldig å få svar på, er det lurt å istedet bestille seg time til en vanlig konsultasjon. Man kan benytte E-portal (selvbetjening) her på hjemmesiden. Her kan du sende oss forespørsel ang. timer og resepter

Gå til legekontorets hjemmeside . Finn en fastlege her. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel Hvem er min fastlege? For å finne ut hvem som er din fastlege, kan du; Ta kontakt med HELFO tlf. 810 59 500; Ta kontakt med ditt lokale legekontor; Gå inn Helsenorge sine sider; Kan jeg bytte fastlege? Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan også. «Streng» er et ord som går igjen i beskrivelsene av Helsetilsynets vurderinger. På en kafé i Oslo sentrum sitter lege Gro Vik Knutsen. Også hun bruker samme beskrivelse - «strengt» Veldig rart er det ikke, siden hun har bakgrunn som saksbehandler i Helsetilsynet, men hun har også et tillegg: «overraskende strengt» Vi har en lege hver dag som kun tar øyeblikkelig hjelp. Det betyr at man ved behov for øyeblikkelig hjelp ikke kan påregne å komme til sin fastlege, men til den legen som har vakt den aktuelle dagen. Dette sikrer tilstrekkelig kapasitet på øyeblikkelig hjelp. Vi har som målsetting å yte gode helsetjenester til våre pasienter Menn er også langt mindre villige til å søke råd og behandling hvis de er syke. Undersøkelsen, som inkluderer 1700 britiske voksne personer, viser at menn besøker fastlegen sin fire ganger i året, i forhold til kvinner som oppsøker legen seks ganger i året i gjennomsnitt

Velkommen til Ensjø Legesenter . Vår adresse er Ensjøveien 22B. Vi holder til på Ensjø, like ved Ensjø T-banestasjon. Telefon: 23035010. Telefonen er åpen mandag-fredag: 08.30-11.30 og 12.45-15.00. Vi henstiller pasienter som ikke har behov for time samme dag å ringe etter klokka 10.00 Bestill gjerne time og resepter via helsenorge.no Valget ble til slutt lege fordi jeg her kan kombinere det å være akademiker, være selvstendig næringsdrivende, gjøre praktiske ting som små kirurgiske inngrep, men også finlese om avansert behandling. Hvorfor jeg ble fastlege, er nok enda mer tilfeldig. Etter studiet har vi ett og et halvt år hvor vi praktiserer på sykehus og legekontor Har du mistanke om alvorlig psykisk sykdom i familien eller hos en bekjent, kan du kontakte personens fastlege. Dersom fastlegen ikke er kjent kan de lokale avdelinger for psykisk helse, Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt eller Kommuneoverlegen få beskjed. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113

Hvordan finne min fastlege? - hvordan

Barn under 16 år får automatisk samme lege som foreldren har, som barnet er registrert bosatt hos. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege. Du kan finne ledig fastlege her De som har fått time til influensavaksinering disse dagene møter til avtalt tidspunkt. Ved behov for akuttime 4.november (problemstillinger som ikke kan vente til vi er i normal drift fredag 5.november), må ta kontakt med Fjellsdalen Legesenter på telefon 55116510 eller kontakte Bergen Legevakt på 116117 Legeforeningen er alvorlig bekymret for at folk kan utvikle alvorlig sykdom fordi de ikke oppsøker lege i tide på grunn ber syke folk gå til legen. Det er detaljer som opptar folk, ikke den store politikken 18:01 Orkanen Isaias beveger seg mot Florida 17:36 Ytterligere to personer smittet etter coronautbrudd på Hurtigruten 16:57. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger hvert år. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter, hvis fastlegen slutter eller.

Lommelegen - Legen min vil henvise meg til

Du kan bytte fastlege via nettet ved å gå inn på www.h elsenorge.no. men timen forsvinn ikkje frå oversikta og timen vert ikkje registrert som avbestilt i timeboka til legen. Egnet oppholdssted for karantene er steder som innebærer at man ikke deler toalett-/ kjøkkenfasiliteter o.l. med andre enn sine nærmeste - Pasientene kan risikere å se meg på kontoret denne uken, sier Birger Løvland en knapp uke etter at han lå ute av stand til å bevege seg i steinura på 1500 meters høyde. Kona Anita ble redningen da, akkurat som hun er hans støttespiller nå Kommunen lyste ut fastlegestillinger, men fikk ingen kvalifiserte søkere. Hvis ikke kommunen klarer å rekruttere, vil nesten 5000 i Sola stå uten fastlege Gå inn på Helsenorge.no, logg inn med MinID, mobil-ID eller tilsvarende.Her kan du se hvem som er faslegen din nå, bytte, eller eventuelt sette deg på venteliste dersom ønsket lege ikke er ledig. Byttet er gyldig fra første dagen i måneden etter

Nei, du bør ikke gå til legen og «sjekke deg

Det er fastlege, optiker og privatpraktiserende øyelege som kan henvise deg til Øyeavdelingen for utredning og behandling av hengende øyelokk. Henvisningen prioriteres av øyelege, som vurderer om du får tilbud om behandling på sykehuset eller ikke - Kommer på toppen av full arbeidsuke som fastlege Denne uka streiker totalt 23 fastleger rundt om i landet - det kan fort bli flere. HØY ARBEIDSBELASTNING: Håvard Jendem er tillitsvalg for. Fastlege. Du har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for deg og prioritere deg framfor pasienter som ikke står på legens liste.Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste

«Vi syke er blitt en kvise på samfunnets rumpe» - VelferdNorske leger: Derfor vil vi ikke henvise til abort – VGLegekontorer begynner å gå tomme for influensavaksine
 • Vondt i armene strikking.
 • Ketil stokkan zoo.
 • Soviet reddit.
 • Barcelona områder.
 • Hvordan oppbevare babyklær.
 • Når starter julemarkedet i budapest.
 • Goal.
 • Høyre hjertesaker.
 • Zugmaul john deere.
 • Tinder feil avstand.
 • Permisjon uten lønn ferie.
 • Gratis avis.
 • Solcelle kalkulator.
 • Standesamt meersburg termine.
 • Bilder schöner tag wünschen.
 • B gjengen medlemmer.
 • Lightning til usb kabel.
 • Hinduistiske templer i norge.
 • Anatoly bratva.
 • Vaske dusj med klorin.
 • Nordens ark dyr.
 • Neu.de angebot 4 99.
 • Rea skor dam.
 • Platypus pet.
 • Nyheter måløy.
 • Lwl außenkabel mit nagetierschutz.
 • Yokebe test.
 • Familientherapie leverkusen.
 • Vr briller huawei.
 • Oscar nominations wiki.
 • Smp0.
 • Stiftelsen hjerterom.
 • Cyrillic alphabet translation to english.
 • Åtestasjon mus ute.
 • Ciara bravo wikipedia.
 • Bakgrunnsbilder iphone 6.
 • Hemlösa hundar thailand.
 • Iphone apple us.
 • Hva er magnesium.
 • Ref tørrshampoo.
 • Ørret lengde vekt.