Home

Lønnsoppgjøret 2022

Samtidig ble partene enige om en ramme for hele lønnsoppgjøret på 2,4 prosent (NHO.no 14.3.2017). Bakgrunn: Tariffavtaler: Fredsavtalene som aldri varer og Fakta: Streik, lockout og lønnsnemnd; Lengste sykepleierstreik i historien. 2017 ble ikke et stort streikeår, men Norsk Sykepleierforbund gjennomførte sin lengste streik noensinne Lønnsoppgjøret 2017. Oppsummert. LO og NHO er blitt enige i vårens lønnsoppgjør i privat sektor. Oppgjøret omfatter rundt 170.000 LO-medlemmer og 16.500 YS-medlemmer i privat sektor

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen på vei ut for å presentere rammen for lønnsoppgjøret 2017. (Foto: Tri Nguyen Dimh/LO Media) Enighet i lønnsoppgjøret. LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye medlemmene får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste vi jobber med. Finn din tariffavtale

Hva skjedde i lønnsoppgjøret 2017? - Arbeidslivet

 1. Lønnsoppgjøret 2017: Unio krever reallønnsvekst LØNNSKRAV: Unio krever blant annet at virkningsdatoen for sentrale tillegg og avsetninger til lokale forhandlinger som allerede er avtalt for mellomoppgjøret framskyndes. Foto: Stig M. Weston / Utdanningsforbundet Ifølge Unio.
 2. Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med
 3. Det ble allerede i fjor avtalt lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954, på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2017. Dagens forhandlinger flyttet denne virkningsdatoen til 1. juli 2017. Lokale forhandlinger i kapittel
 4. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer
 5. Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk 2017 (37) 2016 (9) 2015 (9) 2014 (19) Bruk filter Uravstemning i staten. Publisert 02.11.2020 Her finner du svar på spørsmål vi har fått i etterkant av lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Lønnsoppgjøret Tariffområde: Oslo kommune Unio. Uravstemning i PBL. Publisert 20.10.202

Ifølge LO det beste lønnsoppgjøret på lenge, men veksten for pensjonistene er null og niks. Nå må regjeringen ta grep, krever Unio Lønnsoppgjøret 2017 Her protesterer SV mot egen lønnsvekst - ved å snakke lenge STORTINGET (NRK): Stortinget foreslår å øke representantenes lønn til 928.602 kroner Dette er det første lønnsoppgjøret for den nye riksmekleren Mats Ruland og det er første gang den nye NHO-direktøren Ole Erik Almlid leder arbeidsgivernes delegasjon. LO varslet streik for 23.000 medlemmer fra mandag 1. april. Dette for å sette makt bak lønnskravene. YS varslet streik for 1600 medlemmer. NHO: - Må konkurrere med utlande

Lønnsoppgjøret 2017 - Siste nytt - NR

Lønnsoppgjøret 2020. Almanakk 2021. Nå kan medlemmer bestille gratis almanakk! Finn din lokale fagforening . Aktuelt. Over 600 fulgte Kommunalkonferansen digitalt På grunn av koronapandemien ble Kommunalkonferansen 2020 gjennomført digitalt Lønnsoppgjøret i staten er gått til mekling og fristen for å komme til enighet er onsdag 14. oktober kl 24. Akademikerne har oversendt varsel om plassfratredelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Plassfratredelsen er et varsel om hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik

Trygdeoppgjøret for 2020 blir utsatt til høsten. Hva kan det bety for deg som alderspensjonist? Regjeringen besluttet 6. april å utsette trygdeoppgjøret til høsten som følge av koronasituasjonen og at lønnsoppgjøret også er utsatt. Det betyr at det vil ta tid før resultatet av årets pensjonsregulering blir kjent. Oppgjøret vil likevel få virkning fra 1. [ Lønnsoppgjøret i finanssektoren er klart . LO og HK/Fagforbundet ble i natt enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren. Tariffoppgjør 14.10.2020 kl 10.23. Enighet i staten. Nesten fire timer på overtid aksepterte partene i hovedtariffoppgjøret i staten det siste tilbudet fra arbeidsgiver Disse avtalene omfattes av lønnsoppgjøret 2019. Forhandlingene endte i brudd, og oppgjøret går derfor til mekling. Fristen for mekling er søndag 31. mars. Vi minner om at brudd i forhandlingene kan gjøre det nødvendig for ledelsen å gjennomføre et drøftingsmøte med de tillitsvalgte fredag 15. mars

Hvert år reguleres pensjoner og pensjonspoeng slik at pensjonister skal opprettholde en viss kjøpekraft. Dette gjøres gjennom trygdeoppgjøret som finner sted hvert år i mai. Både pensjonspoeng og pensjonsutbetalinger beregnes med utgangspunkt i et såkalt «grunnbeløp» - ofte forkortet til «G». Trygdeoppgjøret blir også ofte kalt nettopp «G-reguleringen». I denne artikkelen kan. Ord og uttrykk i lønnsoppgjøret. Trenger du forhandlingsbistand? Vi kan hjelpe deg. NITOs forhandlingseksperter kan bistå i forkant og underveis i dine lønnsforhandlinger. NITO har forhandlingsutvalg i Kommune, Energi, Privat, Stat og Spekter. Kontakt NITOs tariffutvalg LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør. Dette utgjør en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 • Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4% • Stort overheng fra i fjor, siden 2,3% ble gitt fra 1. juli 2016 • Prisvekst 2017: 1,1% • Akademikerne • 1% gitt lokalt fra 1. oktober 2017 • Generelt lokalt tillegg • Alle individuelle tillegg ble tatt i egne HTA 2.5.3-forhandlinge

Lønnsoppgjøret 2017: Her er resultatene - KarriereStart

For lønnsoppgjøret 2017 hadde NOR-MAF og arbeidsgiver 31.08 blitt enige om en total ramme på 2,4%. Dette er på nivå med de fleste sammenlignbare grupperinger i Norge i dette året. Onsdag 20. september ble det så gjennomført forhandlinger om fordelingen av denne rammen. Tilstede var representanter lønnsutvalget i NOR-MAF, landsstyret i Normisjon og den administrative ledelse Lønnsoppgjøret 2017 - fremdrift Påskeferien er (forhåpentligvis) vel overstått for de fleste av oss, og partene starter opp igjen med lønnsforhandlingene 2017 for de statstilsatte. Etter å ha satt lønnsforhandlingene 2017 på vent i forbindelse med påsken og (for noen) påskeferie, starter man opp igjen denne uken Lønnsoppgjøret 2017. SokkeloppgjøretOljebransjen på bristepunktet Oljebransjens hovedorganisasjon for arbeidsgivere nådde kun enighet i ett av tre parallelle oppgjør tirsdag kveld. Lederne på norsk sokkel varsler streik. Sammenbrudd i Oslo-forhandlingene- Landets mest utdaterte lønnspolitik TARIFF 2017: Alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret i staten. Natt til 29. april ble partene enige i mellomoppgjøret i statlig sektor. Forskerforbundets forhandlingssjef Jorunn Solgaard gir deg detaljene fra årets oppgjør

Flere krokete grønnsaker i butikkene - Munin

Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2017. Juristforbundet forventer videre modernisering av lønnspolitikken i statlig sektor i årets oppgjør, og melder om positive signaler fra arbeidsgiversiden. - Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år Lønnsoppgjøret 2017. Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4 og 5 er nå ferdig, og resultatene sendes pr e-post til alle ansatte innen utgangen av uka. Utbetaling og etterbetaling av ny lønn kommer i november, med virkningsdato 01.08.17 Lønnsoppgjøret 2017. Foto: Norges Bank. Mellomoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmene, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.. Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2017. Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2017. Lønnsoppgjøret 2016 var det første oppgjøret på svært mange år da Norge hadde en reallønnsnedgang. Dette skyldtes oljekrisen, et ansvarlig lønnsoppgjør i frontfaget, lojalitet til frontfaget i øvrige tariffområder, og en prisvekst som var høyere enn lønnsveksten Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet

Lønnsoppgjøret 2017: Unio krever reallønnsveks

Slik ble lønnsoppgjøret 2017 Teknas lønnsstatistikk per 1. oktober 2017 viser at gjennomsnittslønnen i privat sektor er kroner 840 589, som gir en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,9 prosent fra 2016 til 2017, mot 1,2 prosent i 2016 Lønnsoppgjøret 2019: NSF fikk historisk godt tilbud TILBUD: Har du ti års ansiennitet, og tjener 447 000 kroner i grunnlønn, ville du vært en av dem som prosentvis ville økt mest i lønn dersom Unio hadde akseptert lønnstilbudet fra KS, sier Eli Gunhild By Hovedleder: Lønnsoppgjøret 2017 Vi må ha enda et moderat lønnsoppgjør Men arbeidstakerne bør kompenseres for fjorårets reallønnsnedgang

Hovedkontor: Tollbugata 22 Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo Telefon: (+47) 994 0240 Lønnsoppgjøret 2017. 4. april 2017 4. april 2017 av admin@lokmann.no. A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet. De innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført 4. april I år ender lønnsoppgjøret på 2,7 prosent, mens anslått prisstigning er 2,1 prosent. Den kan bli lavere eller høyere, men slik det ligger an nå,. Her finner du mer informasjon om hva lønnsoppgjøret 2017 betyr for sykepleierne. Det er også utarbeidet en lønnskalkulator. Den finner du her Lønnsoppgjøret 2019: Forventer kraftig lønnsvekst Dette sier fagforeningene og ekspertene om årets lønnsoppgjør. MER KJØPEKRAFT? Det kan bli tilfellet, om lønnsveksten blir på over 3 prosent i 2019

Lønnsoppgjøret. Forhandlingsdatoer, krav og resultater. Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne Lønnsoppgjøret 2017. Dagens Perspektiv. 23. februar 2017 · 6. mars leverer.

Forskarar kan ha funne årsaka til dysleksi - Munin

Lønnsoppgjøret 2017 - Y

Lønnsoppgjøret for 2017 er avsluttet. Lønnsoppgjøret for 2017 er avsluttet. SAN har i dag, 8.juni 2017, gjennomført avsluttende sentrale forhandlinger med Spekter i område 10. Partene kom til enighet. Alle områdene er nå lukket og den lokale fordelingen kan starte - Vi krevde å få det samme som i det ordinære lønnsoppgjøret: 2,8 prosent. Men regjeringen har en mekanisme som gjør at pensjonene underreguleres med 0,75 prosent mindre enn rammen i. Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør med oppstart 6. mars mellom LO og NHO. LO forhandler på vegne av alle forbund og NHO på vegne av alle landsforeninger. For øvrige forbund gjennomføres det kun lokale forhandlinger om lønn

Kjærlighet og kjønnsroller - Munin

Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

Samme reaksjonsform ble valgt i 2015, 2016, 2017 og 2019. Utsatt. Årets trygdeoppgjør skulle egentlig ha vært gjennomført i vår, men ble utsatt på grunn av coronakrisa. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret er i gang. Våre krav ble overlevert NRK fredag 28. april, fristen for å bli enige er onsdag 3. mai kl. 1500 Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020 23.09.2020 Enighet om lønnsoppgjøret for elektrofagene - Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo Hva er trygdeoppgjøret?I trygdeoppgjøret, som gjennomføres én gang i året, reguleres størrelsen på grunnbeløpet (G) og dermed pensjonene i folketrygden. Dette skal sikre at grunnbeløpet stiger i takt med resultatet av lønnsoppgjøret. 2. Hvem har oppgjøret konsekvenser for?Det angår 800.000 alderspensjonister

Fellesforbundet forhandler først i lønnsoppgjøret. De går i front og kalles «frontfaget». Det er fordi forbundet representerer ansatte i bedrifter som konkurrerer med utenlandske bedrifter. Resultatet i det første lønnsoppgjøret legger grunnlaget for alle andres lønnsøkning. En sjelden gang er det såkalt «samordnet» lønnsoppgjør Ved å bli medlem i Pensjonistforbundet tar du ansvar for egen pensjonisttilværelse. Ikke la den være opp til andre Slik ble lønnsoppgjøret 2018. Publisert: 22.01.2019. Her kan du lese et sammendrag av hvordan lønnsoppgjøret 2018 ble for FOs medlemmer på alle tariffområder. For deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Publisert: 18.12.2018. Her er resultatet fra årets lønnsoppgjør på KS-området

Sør-Sudan rammet av sultkatastrofe - Munin

Lønnsoppgjøret 2017 - medlemsundersøkelse. Lønnsoppgjøret er i gang. Våre krav ble overlevert NRK fredag 28. april, fristen for å bli enige er onsdag 3. mai kl. 1500. I kravene la vi vekt på et generelt kronetillegg til alle, og kompensasjon for ulempe Våre klubber og avdelinger har mye ansvar i forbindelse med lønnsoppgjøret. Veileder i tariffoppgjør. Informasjonskonferanser. På informasjonskonferansene informerer vi om resultatene fra oppgjørene så langt. De overenskomstene som har et resultat, blir tema på konferansen. Se liste over informasjonskonferansene i 202 Nyheter om lønnsoppgjøret i staten i 2019. Tariffnytt 23.04.2019 Forhandlingene i staten starter i dag. Kl 14.00 i dag møter hovedsammenslutningene statens personaldirektør for kravsoverlevering og oppstart av årets mellomoppgjør 28. april 2017 20. april 2017 av Grethe Therese Thorsen Det ble 20.4 2017 enighet i lønnsoppgjøret i CargoNet med følgende resultat med virkning 1.4.2017. Løsningen har et økonomisk resultat på linje med rammen i Spekterområdet Lønnskonferansen 2017: Bli med på en dag der lønnsoppgjøret 2017 er temaet. Mer informasjon: 9. mai 2017, Næringslivets Hus Når ledelse og styret skal bygge den digitale organisasjonen: Vi ser på konkrete tiltak som styret og ledelse må initiere for å utnytte seg av digitaliseringen. Mer informasjon: Følg oss i.

Nå tar Trump over som president - Munin

Utdanningsforbundet - Lønnsoppgjøret - Alt du trenger å

Enighet i lønnsoppgjøret 2020. Minimum 13693 til alle pluss økning på tillegg. Mer informasjon henvises til IE´s hjemmeside. 23.oktober.2020. Lønnsoppgjøret 2020 offshore Svar på spørgsmål efter Hovedopgøret 2020 Les mer. 09.oktober.2020. Hvor står saken om Korona-tvisten som er mellom LO og NHO Dette skal du tjene som lektor Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune Lønnsoppgjøret 2020. august 4, 2020 august 4, 2020 Randi Heimvik Lønnsoppgjøret 2020. Brudd i frontfaget sine forhandlinger Brudd i forhandlingene øker faren for konflikt . Innleggsnavigasjon. Tariffinformasjon. Lønnsoppgjøret 2020. Tillitsvalgte. Tillitsvalgte. Vedtekter. Vedtekter. Innmelding Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industr Lønnsoppgjøret 2019 torsdag 16. mai 2019. Ansatte vil motta en engangsutbetaling på kr. 2.000,- pga. effekten av feriepengeberegningen i 2017 da hele lønnstillegget skulle gjøres gjeldende fra 1. april. Det forutsettes differensiering innenfor den avtalte rammen ovenfor iht

Lønnsoppgjøret - NH

For lønnsoppgjøret 2017 hadde NOR-MAF og arbeidsgiver 31.08 blitt enige om en total ramme på 2,4%. Dette er på nivå med de fleste sammenlignbare grupperinger i Norge i dette året Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2017. Akademikerne og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Under disse forhandlingene fastsettes det også nye satser for de statlige lønnstrinnene som alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt Med virkning fra 1. juli 2017 avsettes det 0,80 pst. av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2017. Endringer i hovedtariffavtalen for Akademikerne: Med virkning fra 1. oktober 2017 avsettes det 0,85 pst. av lønnsmassen til lokale forhandlinger

Gutter sier ikke ifra om mobbing - Munin64 forslag for å hjelpe gutter som strever i skolen - Munin

Lønnsstatistikk NH

Lønnsoppgjøret 2017 - fortsatt avstand mellom partene. 06/06/2017 in Uncategorized. Forhandlingsutvalget vårt har i dag hatt to forhandlingsmøter med bedriften om det lokale lønnsoppgjøret 2017, etter at bedriften bad oss om å komme tilbake til forhandlingsbordet for å vurdere et nytt og forbedret tilbud Oslo, 22.06.2017 FHF-rundskriv 17/2017 Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet Virke. Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår Lønnsoppgjøret har en ramme på 2,4 prosent. Dette tallet sier noe om den totale verdien av det en arbeidstaker får i løpet av ett år. LO mener de viser ansvarlighet. LO mener oppgjøret gir mye til dem som har lave lønninger. Det bidrar også til at det skal være lik lønn for menn og kvinner, ifølge organisasjonen Partene i Virkeoppgjøret har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger

2017, Møter NTL HiOA arrangerte et lunsjmøte om lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger den 9. juni (Kjeller) og 12. juni (Pilestredet). Thomas Sandvik fra forbundskontoret holdt foredrag om årets mellomoppgjør og de utfordringene store deler av fagbevegelsen står overfor med tanke på regjeringens lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønnsoppgjøret 2017. 14/06/2017 in Uncategorized. Vi hadde vårt foreløpig siste forhandlingsmøte med bedriften i går, tirsdag 13. juni. Her ble det fremlagt et nytt tilbud til oss. Bedriften har gjort det klart at dette er dens endelige tilbud, men fra vår side ser vi,. (Oppdatert 07.10.20) Etter to døgns mekling ble det natt til 7. oktober enighet om lønnsoppgjøret for kjøttindustrien mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke. Det blir derfor ikke iverksatt streik i kjøttindustrien Enighet i lønnsoppgjøret 2017. Nordic Operation mot 2017 Tariffoppgjøret 2013 - brudd! Ad. Oppfordring til politisk streik 28. januar kl. 1400 til kl. 1600 / Informasjon Årsmøte og valg i Negotia EVRY Regionsmøte LKA 2013 Konstituering av styret 2013 Negotia. Dette betyr enigheten i lønnsoppgjøret for deg. Med industrien i havn, er mye av årets lønnsoppgjør avgjort, nesten uansett hvor du jobber. - Totalt sett peker forholdene i realøkonomien i retning av noe høyere lønnsvekst i 2018 enn i 2017, skriver LO og NHO

Lønnsoppgjøret ved KHiO høsten 2017. Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ved Kunsthøgskolen høsten 2017 i henhold til Hovedtariffavtalens (HTA) pkt 2.5.1. Frister. Følgende frister og datoer gjelder for årets lønnsforhandlinger ved Kunsthøgskolen i Oslo Lønnsoppgjøret 2017 Fellesforbundet Avdeling 5 sitt styre gir enstemt støtte til LO s tariffpolitiske vedtak for mellomoppgjøret 2017. LO sekretariatet.. Lønnsoppgjøret 2017 Lønnsoppgjøret 2016 Siste nytt om lønnsoppgjøret. Statsoppgjøret 2017 - medlemsinformasjon. 15.05.2017. Akademikerne Stat kom til enighet med arbeidsgiver i staten tidlig lørdag 29. april..

Avviser lønnsfest, nekter å «besinne seg» i lønnsoppgjøret - og får støtte fra økonomiprofessor. Det er brutt ut en intern LO-strid om industrien har hatt dårligere lønnsutvikling enn offentlig sektor. Nå får den ene siden støtte av økonomiprofessor Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2018 Som en viktig del av tariffoppgjørene i 2016 og 2017 ble partene enige om å heve minstelønningene for utdanningsgruppene i kapittel 4B vesentlig i 2016 og i 2017. Fra 1. juli 2017 er minstelønningene i 4B og 4C (lærerne) like. Ved tariffoppgjøret i 2018 var det fortsatt utdanningsgruppene i kapittel 4.

Studerte seg til ny jobb

Påsken 2017 lå i uke 15. Skjærtorsdag: 13. april. Langfredag: 14. april. Første påskedag: 16. april. Andre påskedag: 17. april - Lønnsoppgjøret må ligge under anslaget for lønnsvekst hos våre handelspartnere på 2,5 prosent, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO. - Vi har hatt en god lønnsvekst i Norge de siste ti årene, blant annet med høye oljepriser. Nå er situasjonen en annen Lønnsoppgjøret 2017 Lønnsoppgjøret 2016 Siste nytt om lønnsoppgjøret. Mellomoppgjøret i staten i havn. 29.04.2017 - Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er. Lønnsoppgjøret 2017 Økning i kostnader som følge av lønnsoppgjøret 2016, ansiennitetsopprykk etc. er delvis innarbeidet i rammetilskuddet og må dekkes innenfor tildelt ramme 2017. På rettssubjektsnivå er det avsatt midler til å dekke deler av kostnadene for lønnsoppgjøret 2017 Lønnsoppgjøret 2017 for Virke-apotek er i gang. Årets forhandlinger for tariffområdet Virke apotek startet med sentrale forhandlinger 20. april 2017. 21.04.17. I forhandlingsmøtet ble Farmaceutene og Virke enige om at årets lønnsoppgjør i sin helhet skal gjennomføres i kjedene/virksomhetene

 • Mine kurs legeforeningen.
 • Rs232.
 • Abkürzung für freiwillige feuerwehr.
 • Empire linz adresse.
 • Hyundai alte modelle.
 • Traumschiff 2018 schauspieler.
 • Embassy oslo.
 • Geografi cappelen damm kapittel 2.
 • Spisesteder vanse.
 • Ringetone iphone 7.
 • Åtestasjon mus ute.
 • Eit refleksjonsbok.
 • Mandarin china restaurant mayen.
 • Verucid på føflekker.
 • Renate barsgård.
 • Kjeragbolten fall.
 • Arve gjeld.
 • All super mario odyssey kingdoms.
 • Trigonometri formler.
 • Phantasialand groupon nl 2017.
 • Ane brun konserthuset.
 • Bakt søtpotet vegetar.
 • Nick junior.
 • Landau bayern plz.
 • Glenmorangie whisky.
 • Venstreparti slagord.
 • Birger meling viking.
 • Logo federacion mexicana de futbol vector.
 • Best exotic marigold hotel.
 • Meest invloedrijke vrouwen 2017 nederland.
 • Fiskars dørhengsler justering.
 • Daymond john net worth.
 • Traumer barn.
 • 5. komische nacht mainz.
 • Havskilpadde arter.
 • Manute bol height.
 • Bowling sarpsborg priser.
 • Subkutan butterfly nål.
 • Jan thomas kontakt.
 • Bandera mexicana con movimiento.
 • Stellenangebote in reutlingen.