Home

Islam sammenlignet med andre religioner

09.10.10 kl. 15:33 skrev osamah rajpoot: Når det gjelder islam og andre religioner så er islam den eneste religionen som i sine hellige tekster aksepterer andre religioner og hevder at den ikke har monopol på frelse.. I islam er det en plikt for muslimene å tro på alle profetene, ja, man er ikke en muslim uten å ha en slik tro Islams syn på andre religioner: For at muslimer skal akseptere en annen religion, må religionen ha kun èn gud. Allah er den eneste guden i islam, og så lenge andre religioner har noe som ligner på Allah, om det er den eneste guden i denne religionen, eller om denne guden utgjør det samme som Allah utgjør, møter muslimene religionen med åpen armer Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn Mennesket er ifølge både kristendom og islam skapt av Gud med en etisk innsikt, dvs. evnen til at skjelne mellom godt og ondt. Både kristendommen og islam må hovedsakelig karakteriseres som eksklusive religioner. Kristendommen og islam har historisk sett begge hatt et problematisk forhold til omvendelse til andre religioner. Mange forskjeller

Islam og andre religioner - Verdidebat

 1. Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å lese Likheter og forskjeller mellom islam og.
 2. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)
 3. En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første.
 4. Det er viktig å oppføre seg riktig i samfunnet, og mennesket skal bry seg og ta ansvar for at andre mennesker har det bra. Buddhismen: Buddhistene ser på alle mennesker som like mye verdt. Buddhismen er den eneste religionen som tror at mennesket ikke kan påkalle Guder for å hjelpe dem, men at de kun kan gjøre noe med sin situasjon selv
 5. Slektskap med kristendom og islam En viktig forskjell mellom jødedommen og de to andre religionene er at mens både kristne og muslimer forsøker å få folk til å tro på det de gjør, så mener jødene at det finnes flere veier til Gud
 6. Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver K Christensen i boken Lydighet eller lovsang

Islam er en monoetistisk religion. Islam lærer at Guds vilje er åpenbart til profeten Muhammed. Disse åpenbarhettene fant sted 600 år e.Kr. Muslimene regner likevel Adam, det første menneske som den første muslim. Islam er den nest største religionen i verden med mellom 1,3 og 1,5 milliarder tilhengere, og i Norge med ca. 2 % av befokningen • Religionen er også grunnlagt I India. • 5. Største verdens religion. • Strekker seg tilbake til det andre årtusenet før Kristius og utviklet seg en sammensmeltning av en lang rekke av religiøse tradisjoner. • Ca: 500 f.Kr. Siddharta Giutama, kalt «Buddha» = Den opplyste. • 4. største verdens religion. • Buddha 1) Begge religioner kan beskrives som avleggere av eldre religioner. Buddhismen har sin opprinnelse i hinduismen. Islam har sin opprinnelse i jødedom og kristendom (samt i gammel arabisk religion). 2) Både islam og buddhismen er verdensreligioner. Ulikheter: 1) Islam er monoteistisk. I buddhismen finnes det uendelig mange guder Jødedom, kristendom og islam har det tilfælles, at de alle er monoteistiske religioner - det vil sige religioner, som mener, at der kun er én Gud. Alle religionerne har rod i fortællingerne om patriarken Abraham, og de beder alle til netop Abrahams Gud Det som kjennetegner religion er at det er regler og skikker som må følges. I dagens samfunn ser vi at de fleste menneskene lever etter regler ut fra den religionen de tror på. De største religionene i dag er islam, kristendommen og jødedommen, buddhismen og hinduismen

Derfor er det spesielt viktig å se hvordan dette blir stående når vi sammenligner med andre nåde-religioner. Vi må med andre ord finne fram til de religiøse sekter i andre religio¬ner som står nærmest evangeliet. Islam tilbyr en veg som menneskene skal begynne på og som leder til Paradiset om Allah vil Islam har i likhet med de andre store religionene et sammensatt forhold til homofili. Selv om Islam ofte praktisereres mer bokstavtro enn andre religioner, er en enkelt troendes mening heller ikke. Denne dimensjonen har med handlinger man utfører i hver enkelt religion, også kalt riter. I Islam er det De fem søylene som utgjør den rituelle dimensjonen. De fem søylene består av ulike handlinger eller oppgaver man utfører en eller flere ganger i løpet av et liv Islam er Norges nest største religion.I 2017 var det trolig om lag 200 000 muslimer i Norge, hvorav 148 000 var medlemmer av organiserte trossamfunn. De fleste muslimer i Norge har innvandrerbakgrunn ved at de selv eller begge foreldrene er født utenfor Norge. Landene flest har bakgrunn fra er Pakistan, Irak, Somalia, Bosnia-Hercegovina, Iran og Tyrkia

Islam & andre religioner - Web

Ingen religion er verdens tredjestørste religion med sine 1,1 milliarder mennesker uden religiøs tilknytning. Verdens største religion har 2,2 milliarder tilhængere. Se hvad verdens mennesker tror på i en top 10 over de største religioner i verden I religiøs sammenheng er profet en betegnelse på en person som mener å motta direkte meddelelser (åpenbaringer) fra en guddom, i mange tilfeller mens vedkommende faller i søvn eller er i ekstase. For å bli anerkjent som profet må også andre tro at det eksisterer en slik forbindelse mellom profeten og guddommen. Profeter og profetliknende skikkelser finnes i svært mange religioner og i. Islam: Livet etter døden: Kristne vil være hos Herren i Himmelen (Fil 1:21-24) i våre gjenoppståtte kropper. (1 Kor 15:50-58). Ikke kristne vil bli kastet i Helvete for evig (Mat 25.46) Det er et liv etter døden (75:12) enten som et ideelt liv i Paradis (29:64) for troende muslimer eller i Helvete for de andre: Engle En vanlig misforståelse angående sikhismen er at religionen er en slags blanding mellom hinduismen og islam. At sikhene tror på én Gud som ikke kan avbildes (noe som minner om islams monoteisme) samtidig som de følger en hindu-lignende lære om reinkarnasjon og karma, kan selvfølgelig være med på å opprettholde dette synet på sikhismen som en slags syntese mellom to religioner Jødedommen og vel også kristendommen er ekskluderende overfor andre religioner. Islam har tatt noe av jødedommen og kristendommen opp i seg, men på egne premisser. Kristendommen og islam er altså både misjonerende og ekskluderende overfor østens religioner. Grunnen synes å være at begge religionene er ideologisk betinget

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen

Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre, mener at mange momenter viser at islam ikke er forenlig med norsk og vestlig kultur. I denne artikkelen peker hun på ett av dem: Den islamske kulturens kvinneundertrykkelse Oversiktsartikkel om buddhismen. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede Den individuelle rådgivningen kan, i likhet med andre religioner, rettes inn mot de spenningene som kan oppstå under en slik prosedyre, men den kan åpenbart også gi en følelse av lettelse og befrielse. Den tredje dimensjonen er fortellingen og mystikken. I dette henseende virker det som Scientology helt mangler sammenligninger At jødisk lov i tillegg har, sammenlignet med de to andre religionene (og kanskje særlig islam), svært liberale ordninger vedrørende skilsmisse og ny-ekteskap, er det ganske pussig at det konkluderes med at dette er «det strengeste seksualsynet». Om organdonasjon «Jøder er prinsipielt mot organdonasjon

Komparativ religion er en faggren innenfor religionsvitenskapen som er opptatt av systematiske sammenligninger av doktriner, religiøse lærer og praksiser til verdens religioner. Generelt resulterer komparativ religionsforskning en dypere forståelse av de fundamentale filosofiske tankene i religionene innenfor etikk, metafysikk og naturen, og former for frelse Sant nok er det ulovlig å praktisere andre religioner enn islam i offentligheten i Saudi-Arabia, men det har ikke alltid vært sånn. På 1600-tallet jobbet ottomanene med å sikre veiene i imperiet sitt, og kvinnelige soldater (!) ble utplassert lang strekninger av veien

Video: Islam og kristendom - noe likt og mye forskjellig

Det kan oppsummeres slik: 1. Alle religioner som ikke strammer fra Gud er falske. 2. Religioner som stammer fra Gud, men som allikevel ikke tror på Muhammad som siste profet, er blitt forfalsket av mennesker. Religionene som islam anser å stammet fra Gud og som er blitt endret av mennesker er jødedom og kristendom I boka får man innblikk i forskjellige religioners opphav, hvordan de praktiseres, tradisjoner, klesdrakter, ritualer og festivaler. Her blir følgende østlige religioner beskrevet: hinduisme, jainisme, sikhisme, buddhisme, shintoisme og taoisme Religion og livssyn. Islam. Islam - ritualer. Fagstoff. Islam - ritualer. Islam praktiseres Allah. Den andre delen peker på den siste og største av en rekke profeter, nemlig Muhammed. Koranen nevner 24 profeter før ham, mens hadith regner med 124 000 Slik legitimeres selve poenget med islam, underkastelse under Guds vilje. Såkalt fobi mot islam retter seg mot en religion. Det må bety noe i retning av å være sykelig opptatt av islam. Men jeg tror ikke det er dette de legger i det, alle som nå bruker dette ordet

ANTALL MUSLIMER I SøRøST-ASIA, SAMMENLIGNET MED SUBUSPOREDBA Hvor mange det er Muslimer i Sørøst-Asia, sammenlignet med Midt-Østen? regionene med høyest antall befolkning på MUSLIMER Som region har det høyeste antallet befolkning på Muslimer? ANTALL MUSLIMER I AFRIKA SøR FOR SAHARA Hvor mange det er Muslimer i Afrika sør for Sahara? landene med høyest antall befolkning på MUSLIMER. Religion, livssyn og etikk (RLE) Utdannelse: Ungdomsskolen 10. klasse Fag: Religion, livssyn og etikk (RLE) Karakter: Ingen karakter gitt Antall sider: 5 Antall ord: 1151 Filformat: PDF Rle prosjekt, Kristendommen sammenlignet med Jødedommen og Islam Tro som bærer Møte med andre religioner og livssyn Inntil det foreligger en revidert utgave av læreverket Tro som bærer, er denne boka tilgjengelig som PDF. Kapittel 1 - Toleranse i møte med andre religioner og livssyn +PDF Kapittel 2 - Hinduismen +PDF Forslag til litteratur: Romanen «En venn blant tusen» (Boka gir et sterkt [

Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge. Religion - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet På skolen har/skal dere sikkert arbeide med både kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme og andre religioner og livssyn. Jeg kan komme med noen eksempler fra f.eks. Islam, så kan du selv se om du finner noe som passer for kristendommen! Bruk det du har lært om kristendom og se om du kjenner igjen religion eller etikk De to største religionene, kristendommen og islam, er også de to yngste av de vi gjerne kaller verdensreligioner. Dette er monoteistiske universalreligioner med sterke skriftlige tradisjoner. Hvis en religion skal vokse, er det selvfølgelig en fordel at den er en universalreligion, det vil si at den hevder å være for alle

islam - Store norske leksiko

Vi vet alle om islam, men kanskje ikke vet om Bahai. Bahai er en ny religion eller snarere en religion av nyere verden. Det blir populære i dag og har sin opprinnelse fra den sjiamuslimske islam sekt. selv stammer fra islam, er det en betydelig mengde av forskjeller mellom de to religionene Du skal ikke ha andre guder enn meg og det er ingen gud uten Allah * Begge religioner praktiserer fasten, men i ulik grad. * Begge er misjonerende religioner * Begge har sine trosbekjennelser * Jesus og Muhammed steg opp til himmelen * Begge religioner opererte med tiende, men islam gjør det fortsatt Islam er, som så mange andre religioner, opdelt i flere retninger.. Muslimerne er delt i tre hovedretninger: Sunni, Shia og Khariji.Hovedparten af de tre grupper er i stand til stort set at have samme religiøse udøvelse, men visse teologiske og især politiske anliggender deler dem. Den største gruppe er sunni-muslimerne (der udgør ca. 85 procent) mens shia-muslimerne udgør de resterende.

Islam - en oversikt Religioner

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

Hensikten med livet er å leve ut disse egenskapene i tjeneste for andre. Det skjer ved en frivillig og bevisst valgt tro på Gud og hans budbringere, profetene. Hvert enkelt medlem er i stand til å ta stilling til livets spørsmål gjennom bønn og ettertanke og ved å søke råd hos andre. Troen skal vise seg i handling, mener bahaiene Noen religioner lærer at Gud er et menneske, andre tilber statuer og dyr, noen mener at Gud er overalt, mens andre sier at Gud ikke kan sammenlignes med noe som helst som er skapt. Hvem har rett? Hvordan kan man vite hvilken religion som er sann og tror riktig om Gud Ser vi på de andre vesener eller ting som Gud har skapt, ser vi at disse gjør det de er skapt for å gjøre. Menneskets hensikt er ikke annerledes enn alle andre skapningers hensikt når det kommer til dette aspektet; vi er også skapt for å gjøre det Gud vil vi skal gjøre. Med andre ord, vi er skapt for å underordne oss Guds vilje Sammenlignet med den norske julefeiringen, er de meget ulike. Den vietnamesiske baseres hovedsaklig på julenattsmessen og feiringen rundt dette, mens her i Norge er fokus spredt på flere andre ting, som for eksempel juletrær, pakker, julestrømper osv. Jul i Norge og Vietnam er ulik, men det viktigste av alt er likt: Vi feirer Jesu fødsel

Slektskap med andre religioner - Mæla ungdomsskol

Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem, og gi dem stryk.» - Sure 4:34 brukes gjerne av ikke-muslimer som et argument for at islam er en kvinneundertrykkende religion FN satser stort på utdanning, særlig av jenter, og i dag begynner så godt som alle barn på skolen. Mange flere jenter går nå på skole sammenlignet med i år 2000. De fleste land har oppnådd målet om å skape mer likestilling mellom kjønnene når det gjelder tilgang til utdanning Med 2,3 milliarder troende er kristne verdens største religiøse gruppe, og fortsatt er det de kristne som får flest babyer. Islam følger som nummer to, med 1,8 milliarder troende

Problemer med islam som på vesentlige punkter er i strid med menneskerettighetene. Det er i stor grad snakk om en utvikling som i Vesten stort sett har gått i retning mot flere rettigheter for kvinnene og mer likestilling mellom kjønnene (både politisk, sosialt og kulturelt). Mange av de muslimske landene henger igjen i større eller mindre. Det er lite forskning på hvordan ulike religioner innvirker på sosio-politisk mobilisering, men vi er i ferd med å avdekke noen eksempler. Ett har vi, kanskje noe overraskende, fra verdens største evangeliske-pentekostale nettverk, Lausanne-bevegelsen, som har satt i gang en global kampanje de har kalt «Creation Care» (evangelisk er en stor sub-kategori av protestantisk kristne Jødedommen og kristendommen er to abrahamittiske religionar med mange likskaper, men òg skilnader, innan både teologi og utøving.. Kristendommen skilde seg ut frå jødedommen i hundreåret etter at Herodes den store døydde. Den nye religionen tok med seg heilage skrifter, grunnleggjande læresetningar som monoteisme, trua på ein frelsande messias, og tilbedingsrituale, med mellom anna. ANTAL ANDRE RELIGION I GABON SAMMENLIGNET MED MARTINIQUE Hvor mange er der Andre religion i Gabon sammenlignet med Martinique? 1. Gabon - samlet befolkning: 1,510,000 Andre religion - befolkning: 10,570 Andre religion - procent: 0.7%/span> 2. Martinique - samlet befolkning: 410,00

ISLAM OG KRISTENDOM - NOE LIKT OG MYE - Damaris Skole Gr

Religion og matregler eller vegetar? for svinekjøtt anses som urent kjøtt. I Islam er også alkohol og alle andre rusmidler haram. Jødedom - kosher. Jødisk mat skal være 'kosher'. I Kefir er det 25-50 milliontedels milligram alkohol per liter, med andre ord godt under 0,1% Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff. Ofte påstås det at jeg, eller Islam Net, tar til orde for dødsstraff for homofile og steining for utroskap, enten i Norge, eller i en. Temaet i samtalen er islam og rasisme, og den siterte dialogen i innledningen foregår mellom muslimske Sana og Isak i en scene i 7. episode som utgjør et viktig vendepunkt i den siste sesongen av «Skam».Isak forklarer Sana hvordan de mange medieoppslagene om problematiske sider ved islam har gjort folk redde for å stille spørsmål om Allah og andre deler av religionen når man selv. Kunnskaper om religioner og livssyn og om den funksjon disse har både som tradisjon og som aktuelle kilder til tro, moral og livstolkning, står sentralt i faget. Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. Undervisningen skal stimulere til allsidig dannelse og gi rom for undring og refleksjon Dersom islam er en berikelse, burde vi jo være takknemlige for at de kommer, jo flere jo bedre. For hvorfor er det i det hele tatt nødvendig å snakke om islam, om behovet for egen trygghet, eller religion som sådan, dersom alt bare er fryd og gammen og vi bare har positive opplevelser i vente

Islam, hinduisme og kristendom - Daria

Religion viser seg i samfunnet på mange måter. Skolen er ikke noe unntak. På den ene siden kommer elevene til skolen med religioner og livssyn i sekken og bidrar til et religiøst og livssynsmessig mangfold. På den andre siden skal skolen tilby elever kunnskap om religioner og livssyn Med dette tillegget: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter prekenen og hans ord, men holder det hellig, gjerne hører og lærer det. (Og det er vel en meningsendring?) Bibelens tiende bud, om ikke å begjære din nestes hus, hans hustru, m.m. har de kristne delt i to, så det stadig er ti bud Norge har som de andre skandinaviske landene en sterk sosialdemokratisk tradisjon, men de siste tiårene har partier på høyresiden fått større og større oppslutning. Levestandarden i Norge er blant de høyeste i verden, med svært høye levekostnader og et omfattende skatte- og avgiftssystem 10.08.09 kl. 12:52 skrev Monica Øien: Man kan undre seg over hvor vår fordømmelse mot homofili stammer fra. I programmet Gudene Vet om homofili vi lagde for TV2 på vårparten (2009) innhente vi endel informasjon om temaet homofili fra gamle hellige skrifter, etter samtaler med flere religionsvitere og eksperter fikk vi vite følgende om homofili i de ulike religionene View Rase_og_religion_Saeretrekk_ved_Varg_Vik.pdf from RELIGION 101 at University of Nairobi. Rase og religion Særtrekk ved Varg Vikernes' ideologi sammenlignet med den klassiske nazismen Mari

Skjematisk sammenligning av religioner - Studienett

Vi har gjort det fordi vi er overbevist om at religionene er skadelige, og hindrer oss i å se verden som den er. Vi må hjelpe hverandre med å se og beskrive religionene - også islam Folkelig Islam: Elementer av islam blandet med overtro og andre religioner. Modernistisk islam: Et forsøk på å fortolke deler av islam inn i en moderne verden. Innenfor Islam så tror man at kristne, jøder og muslimer tror på samme Gud selv om kristne har begått den dødssynden å bryte allahs tawhid (allahs enhet) Islam ser ut til å være en viktigere del av identiteten til 2. og 3. generasjons innvandrere enn hva den var for deres foreldre og besteforeldre. I den grad tilslutning til religionen fungerer som en aktiv avstandstagen til storsamfunnet og dets verdier, blir islam i praksis en hindring for integrering

Sammenligning av buddhisme og islam - Religion og livssyn

Islam tolererer ikke andre religioner - ville tenne på kristent hus. NRK: Hundrevis av egyptiske muslimer prøvde i dag å tenne på huset til en kristen mann i det sørlige Egypt. Årsaken skal være at den kristne mannen hadde planer om å gjøre om huset sitt til en kirke Islam er seierens, erobringens religion. Det passer ikke at dette lille jødefolket, som er forbannet av Allah, overvinner de muslimske land. Dette er naturstridig. Så historien må tilbake til sitt naturlige løp. Jødene må igjen bli beskyttet av det tolerante og rause Islam. [Se temasiden Islam, Israel og jdøene. I tillegg til at det er vanskelig å bl.a. bli akseptert med et muslimsk utseende, behov for bønnepauser og fri for fredagsbønn, er det mange yrker som strider med islamske prinsipper. Muslimer ut i arbeid er en Facebook-gruppe som er til for å hjelpe muslimer med å få jobb uten å måtte gjøre kompromiss med det obligatoriske i islam Om samlingen. Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene. Samlingen er resultatet av et samarbeid mellom HiVe-biblioteket og Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (tidligere Avd. for lærerutdanning).. Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik

Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene Religionsfaget 7.-10. klasse. Menu. Forside; Forlø Buddhistene er ganske åpne for andre syn og religioner. Buddhistene tilpasser seg til andre religioner og livvsyn. Buddha anbefalte disiplene sine å være kritisk til andre religioner, også sin egen religion (2:6) Hvorfor skal så mange religiøse prakke sin tro på andre? Are er en overbevist ateist, men han går ikke rundt på gata og plager alle andre med sitt budskap for det. Det gjør derimot dagens religion, mormonerne. Hva skjer når programleder Are Sende Osen blir utfordret til å misjonere sammen med dem? H

Tidlig i 1970-årene begynte det å komme innvandrere til Norge fra land som hadde en kultur svært forskjellig fra vår, og ikke minst møtte det norske samfunnet nye religioner, særlig islam. Likevel er det viktig å understreke at det norske samfunnet også før 1970 var flerkulturelt Islam Koranen definerer mat som halal (godkjent) eller haram (forbudt). haram er kjøtt av selvdødde dyr, blod, svinekjøtt, kjøtt som er slaktet i et annet navn enn Guds, dyr som er kvalt, kuttet strupen på eller drept med et hardt slag, falt utfor stup eller revet i hjel av rovdyr Med andre ord vil de to religionene trolig for første gang i historien ha omtrent like mange tilhengere. - Muslimene vokser dobbelt så raskt som noen annen religiøs gruppe, sier Cooperman. Hvis trenden fortsetter, vil islam være størst i 2070. Sannheten om islam. Kristen veks

Jødedom, kristendom, islam: Er der forskel? - Religion

Jødedom, kristendom og islam er tre religioner som har svært mye til felles, både i tro og tradisjon. Noe av det de har til felles, er Jerusalem. En skulle tro at tre så like religioner kunne samarbeide om sine felles tradisjoner. Men dessverre har dette fellesskapet for byen Jerusalem opp gjennom historien og i dag vært en ulykke Test deg selv i islam. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettighete

Kommentarer til: Islam tolererer ikke andre religioner - ville tenne på kristent hus. Charlie Hebdo kommenterer det siste årets 130 drepte og over 600 skadde i bilangrep utført i islams navn, med en talende tegning og teksten Islam, den evige freds religion. - Ekstremt farlig budskap, mener fransk minister, mens NRK kaller den tydelig ironiske forsiden for muslimkritisk Relasjoner med andre: Det som er 100 prosent sikkert i et godt liv, er at gode relasjoner er viktig. Ikke vær egosentrert, men gjør ting for andre, ha med­følelse for andre som går ut over eget ego, sier Liverød. Kreative prosjekter: Kreativitet ligger høyt oppe i behovshierarkiet. Det er viktig for selvutviklingen Religion in Europe has been a major influence on today's society, art, culture, philosophy and law.The largest religion in Europe is Christianity, but irreligion and practical secularisation are strong. Three countries in Southeastern Europe have Muslim majorities. Ancient European religions included veneration for deities such as Zeus.Modern revival movements of these religions include. At de likevel kaller Islam for fredens religion, må tyde på direkte kortslutning et sted, eller bevisst desinformasjon. Main Kampf vs islams skrifter Nazistenes «hellige skrift Hitlers Main Kamps inneholdt 7% antisemittisme - boka er dessuten en bestselger i mange Islamske land den dag i dag - en sannhet våre vestlige ledere og medietroll bevisst ignorer og feiler å informere om Den nest største religionen i Norge er islam. Litt mer enn 2,5 prosent av befolkningen i Norge er muslimer. I tillegg til kristne og muslimer finnes det flere små religiøse samfunn som praktiserer for eksempel buddhisme, hinduisme eller jødedom

 • 8 mile full movie putlockers.
 • Rheinhessen wein.
 • Parallax terraria.
 • Elektrisk markise.
 • Coop bank innskudd.
 • Hersketeknikker slik er metodene.
 • Hva er screening test.
 • Dyr på arbeidsplassen.
 • Fastnachtsumzug bad kreuznach 2018.
 • Kjefte kryssord.
 • Michael schumacher gina maria schumacher.
 • Rock wok.
 • Pa bräuninger.
 • Kartverket skjøte.
 • Biceps reflex.
 • Goldeneye music.
 • Abbott and costello movies.
 • Næringsetaten prøver.
 • Frekvenstabell wikipedia.
 • Slå sammen tabeller i word.
 • Eifel bauernhof kaufen.
 • Måneskinnslampe nettbutikk.
 • Free handball.
 • Stensvik musikk.
 • Youtube mermaid.
 • Ritter sport laden.
 • Dso angriff der nordmänner wiki.
 • Kneipen bars prenzlauer berg.
 • Pa bräuninger.
 • Magic moose youtube.
 • Gmail search mail before date.
 • Messerschmitt bf 109 kaufen.
 • Chief executive definition.
 • Deler til gassgrill.
 • Jeep compass occasion.
 • 17 mai tale hjelp.
 • Ylvis barndom.
 • Nachrichten eifel unfall.
 • Jaktbukse barn.
 • Saltforgiftning barn.
 • Find movie streaming sites.