Home

Overdose oslo

Jannes mann døde av overdose - flere dør med legemidler som «oxy» enn heroin. Janne Hansen mista sin mann gjennom 27 år, Klage til Fylkesmannen i Oslo og Viken Færre dør av overdose i Norge Oslo er en av byene i Europa med størst antall overdosedødsfall. Nå er dødstallet lavere enn på 20 år. LAVERE ENN PÅ 20 ÅR: Antall overdosedødsfall i Oslo. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo har utviklet et prøveprosjekt for utdeling av nalokson nesespray til brukere, pårørende og ansatte i gatenære tiltak i Oslo og Bergen. Nesesprayen gjør det mulig for brukerne å redde hverandre fra en potensielt dødelig overdose

Samtale for å forebygge overdose. Behandlere på alle nivåer bør ha en såkalt overdoseforebyggende samtale med pasienter som har risiko for overdose. Behandlere som ikke arbeider i akuttjenesten, bør utarbeide en kriseplan sammen med pasienten. Korus Oslo, Korus Øst og RVTS Øst utvikler nå en håndbok for den overdoseforebyggende samtalen Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, avfeier Venstres forslag om heroin på resept i Oslo, og dermed sin nestleder Beate Svenningsen, som har støttet forslaget. Bøhler får følge av byrådsleder Erling Lae (H). Også Forbundet Mot Rusgift stiller seg avvisende til forslaget

Finn ut hvor det deles ut Nalokson i nærheten av deg, og hvordan du kan bidra til å forebygge overdose Telefon: +47 90125637. Epost: henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO. Besøksadresse: Maridalsveien 3, 0178 OSLO Dødsannonser, dødsfall og minnesider for hele Norge finner du her på portalen. Vi har 99 % dekning av alle dødsannonser og dødsfall og du kan søke på navn, sted og dato

fØlg oss pÅ sosiale medier: 16. - 19. juni 2021. hje Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. For et halvt år siden tok jeg en overdose på paracet ca 12 stk på 500mg , ca 4 stk ibux på 400mg, i et forsøk for å ødelegge kroppen min.. noen dager senere dro vi på legevakta, fordi jeg hadde stooore magesmerter, da innrømte jeg at jeg hadde tatt en overdose.. jeg ble sendt. Selv om OverOslo meget sjeldent opplever at band og artister kansellerer sine spillejobber, kan det inntreffe programendringer også hos oss. Refusjon av kjøpte billetter skjer kun om OverOslo avlyser en hel festivaldag av andre grunner enn force majeure

Dødelige overdoser i Oslo 2006-2008 - En helhetlig gjennomgang (uio.no) I felt like a superhero: the experience of responding to drug overdose among individuals trained in overdose prevention (ncbi.gov) Benzodiazepines and alcohol are associated with cases of fatal buprenorphine poisoning (ncbi.gov Ambulanse ankommer til en overdose. Gentle Rain Sounds Rolling Thunder Sounds Black Screen Sleep Meditation Relaxing Rainfall - Duration: 10:54:51. DreamWorld Recommended for yo Verdens Overdosedag. 5,1 k liker dette. 31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges En ny informasjonsturné til alle bydelene i Oslo er også i gang for å sikre at hele hjelpeapparatet har samme kunnskap om og oppmerksomhet på overdoser og overdoseforebygging. I tillegg vil vi gjøre 113-kortet tilgjengelig for alle pasienter og brukere over hele byen, sier tidligere enhetsleder i ARA, nå rådgiver i Fag- og kvalitetsstaben i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sissel I. Blant annet vil partiet gjøre det lovlig å røyke heroin på sprøyterom for å unngå overdose. Tallene viser at bare Estland har flere overdosedødsfall enn Norge. I Estland har de opplevd en kraftig økning i overdosedødsfall de siste årene, noe som i rapporten forklares med ulike mønstre for narkotikamisbruk i ulike land

Jannes mann døde av overdose - flere dør med legemidler

Wikimedia Commons

Færre dør av overdose i Norge - Dagblade

 1. Her finner du alle saker som omhandler overdose. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter
 2. Utvalg. I løpet av årene 1998, 1999 og 2000 registrerte ambulansetjenesten i Oslo i alt 5641 utrykninger i forbindelse med overdose. Av disse var det 4520 utrykninger hvor opplysninger om pasientens kliniske status ved ankomst og/eller behandling med naloxone indikerte at det dreide seg om en overdose av et opioid
 3. nes vi de so
 4. Vi er Oslo Kommune, Velferdsetaten, sin oppsøkende tjeneste i Oslo sentrum for innbyggere og tilreisende i utsatte miljøer. Vi jobber med alle aldersgrupper, men har et særlig fokus på unge opp til 25 år. Patruljene ute i sentrum kan kontaktes hele åpningstiden gjennom vår vakttelefon 913 03 913

Overdose - forebygging - helsenorge

 1. Oslo 2015-2016» og det vil i hovedtrekk bli fremlagt tallmateriale fra perioden 2017-2019. I dette tidsrommet ble det inntatt rusmidler, primært heroin, 95 595 ganger. Av disse resulterte 736 i en opiatoverdose. Det har aldri forekommet en overdose med dødelig utfall på Brukerrommet
 2. Nå kan brukere i Oslo inhalere heroin under oppsyn av helsepersonell, skriver NTB. Helsemyndighetene har i flere år forsøkt å få flere til å gå over til å røyke stoffet fremfor å injisere
 3. Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjeneste..

- Det er nesten 35.000 injeksjoner i året i Oslo og en overdose skjer nesten hver dag. Det har aldri vært et dødsfall på brukerrommet. Hvis du tar 35.000,. Ofte er det imidlertid brukere og andre til stede ved en overdose. I Norge har Helsedirektoratet valgt å utdele nalokson som nesespray til brukere og andre som er til stede der overdoser skjer. Fra å være et prøveprosjekt i Oslo og Bergen er nalokson nesespray i fra 2019 utplassert i 35 kommuner

Oppfølging etter rusmiddeloverdose (HØRINGSUTKAST

 1. Oslo i perioden 2006 til 2008. En slik undersøkelse vil selvsagt ikke være full-stendig, og vil for eksempel ikke kunne gi informasjon om risiko for overdose-dødsfall i ulike grupper. Vi har forsøkt å belyse de mange sidene ved overdose-dødsfall slik som Oslo kommune ønsket. For å belyse problemstillingene bes
 2. 30 personer har dødd av overdose i Oslo hittil i år, 12 færre enn i samme tidsrom i fjor. Tallene presenteres av byråd Margaret Eckbo (fr.p.)
 3. Oslo kommune stengte Brukerrommet på grunn av pandemien, ikke for å pusse opp eller fordi vi ikke mener det er behov for tiltaket. En overdose overforenkling

Oslo hadde 13 narkotikautløste dødsfall mars-mai 2020. Dette er fire flere enn i samme periode i 2018, og en mer enn samme periode i 2017. I 2016 var det i samme periode i Oslo 14 slike dødsfall. Rogaland hadde 8 narkotikautløste dødsfall i mars-mai 2020. Dette er en mer enn i samme periode i 2018 og to færre enn i samme periode i 2017 Ved overdose gir personalet livreddende førstehjelp, og det ringes etter ambulanse som kommer og administrerer opiatmotgift i form av Nalokson. Personalet på Sprøyterommet i Oslo har ikke motgift fordi Ambulansetjenesten har kort utrykningstid og best kompetanse til å administrere motgift, spesielt dersom det oppstår komplikasjoner Hva er definisjonen på en overdose? - Det er en utfordring at det brukes flere forskjellige definisjoner. Vi anvender i vår rapport om overdosedødsfall i Oslo den definisjonen som brukes av EUs narkotikadokumentasjonssenter i Lisboa (EMCDDA), og som regner et narkotikaindusert dødsfall som et dødsfall som skjer kort tid etter inntaket av ett eller flere medikamenter eller stoffer og som. En overdose er akutt, og det er derfor viktig at man handler raskt. Man skal aldri bruke et helt minutt på å telle antall pust, men pustefrekvensen kan avsløre om personen sover eller er i overdose. Dersom en person puster mindre enn 10 pust i minuttet (eller 3 per 20 sekunder). Hvert år er det 1000 uttrykninger med ambulanse knyttet til overdose i Oslo. - Det er langt flere som dør av overdose i Norge enn av trafikkulykker. Rusmisbrukere fortjener nye medisiner, i likhet med andre pasientgrupper, mener Arne Skulberg, anestesilege og doktorgradsstipendiat ved NTNU

Arild Knutsen ble etterlatt i kott etter overdose – NRK

MDMA, virkestoffet i ecstasy, er et sentralstimulerende stoff som opprinnelig ble brukt i samtaleterapi på 70- og 80-tallet. MDMA gjør vanligvis brukeren glad, rolig, empatisk, åpen og pratsom. Høye doser kan gi mer psykedeliske og hallusinogene effekter. En brukerdose MDMA ligger typisk mellom 70 og 200 mg avhengig av kroppsvekt, kjønn og individuell toleranse Om oss. Kripos - den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos ble etablert i 1959 og fikk påtalemyndighet i 2005 Marino, =Oslo-selger 1178 Det beste med å jobbe på =Oslo, var å ha et sted å gå til og de menneskene som møtte meg der. Det var det jeg hadde å glede meg til. Den gang fikk du velge salgsplass først hvis du kom tidlig nok på morgenen, og jeg la min ære i å være på plass så tidlig jeg kunne. Jeg stilte opp selv om jeg var rusa.. En 53 år gammel mann og en 39 år gammel kvinne er i Oslo tingrett dømt til 85 og 75 dagers fengsel for likskjending. Hopp til hovedinnhold De la til grunn at han hadde dødd av en overdose - I Oslo dør alt for mange av en overdose. I Portugal møter de rusmisbrukere med menneskelighet. Anna Tresse Anna Tresse (SV) er byrådssekretær i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo. Publisert mandag 17. april 2017 - 17:40 Sist oppdatert onsdag 21. mars 2018 - 09:22

Chemfriendly Norge er en organisasjon som arbeider for å spre kunnskap om risikoreduserende og overdose- forebyggende rusbruk blant skeive og sexarbeidere i Norge. Fra magazine. Sunday, October 18. Hepatitt C og chemsex. Les hvordan du forebygger hepatitt C på chemsex-festen din Pasientinformasjon om de enkelte epilepsimedisiner, også kalt antiepileptika. Vi oppdaterer pasientinformasjonene og noen av lenkene er midlertidig fjernet fra siden, men vil bli oppdatert i løpet av høsten. Diazepam og Midazolam er oppdatert 9.10.20 Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi mener det skal være lov å ha det vanskelig og at mental helse skal være like lett å prate om som fysisk helse

Uteseksjonen i Oslo har samarbeidet med Riverside Ungdomshus i Bydel Gamle Oslo om å gi unge sommerjobb de siste 4 årene. I år er tilbudet utvidet og minst 75 unge har fått jobb. Bydelene i Oslo har egne jobbtilbud til unge. Uteseksjonen i Oslo (Velferdsetaten i Oslo kommune) sitt prosjekt samarbeider med bydelene og kommer i tillegg til øvrige tilbud Sovner før overdose. Fra 1. januar 2019 ble loven som har muliggjort sprøyterommet i Oslo, den såkalte «sprøyteromsloven», omgjort til en «brukerromslov»

Overdoser - FMR - Forbundet Mot Rusgif

Overdose Marita mistet sønnen i overdose - Du mister ikke bare 30-åringen, du mister barnet ditt gjennom alle år. MISTET SØNNEN: - Daniel (t.v) var en så god sønn, bror og onkel, han var så genuin og nær. Ungene gikk til han, bikkjene gikk til han. Han romma så mye, forteller Marita om sønnen som bare ble 30 år gammel Innlagt etter overdose på slankepiller og koffein. GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere denne uken ble rapperen Tekashi 6ix9nie (24) innlagt etter en noe uvanlig overdose

Nå blir sprøyterommene i Oslo åpne for andre enn heroinister

Forside - Nalokso

Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose og vedtok i 2013 å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en nasjonal overdosestrategi, Arrangere årlig LAVterskelkonferanse for 3-400 deltakere i samarbeid med KoRus Oslo Men tar du en overdose alene, kan ingen redde deg, sier Nils. Lars står lent over en sykkel i Hausmannsgate i Oslo. Han er på sprøyterommet flere ganger i uken English: A homeopathic mass overdose took place in Oslo and Trondheim on 5 February 2011 as part of the global 10:23 Campaign, wherein more than 69 cities from all continents (Antarctica included) participated.The aim of the campaign was to educate people about what homeopathy is and is not, and to support everyone's right to make an informed health choices NESESPRAY: Nalokson er et legemiddel som brukes i ambulansetjenesten som standard akuttbehandling mot opioid-overdose. I det norske prosjektet med utdeling av nalokoson-nesespray har brukerne selv, deres pårørende eller ansatte ved lavterskeltilbud fått mulighet til å utføre livreddende førstehjelp ved overdose ved hjelp av lett tilgjengelige nesesprayer

Mistet sønnen i MDMA-overdose: Reagerer på forslag om

Ketamin er et ikke-narkotikaklassifisert legemiddel som brukes på sykehus i hele verden til narkose og smertelindring. Som rusmiddel fås ketamin i pulver som typisk inntas ved sniffing. I lave doser kan ketamin ha visse likhetstrekk med alkohol, mens høyere doser gir mer hallusinogene effekter og er sterkt desorienterende Overdose fører til oksygenmangel. De fleste av overdosedødsfallene skyldes bruk av opioidet heroin. Opioider er stoffer med beroligende og smertestillende effekt. Andre eksempler er reseptbelagte medisiner som oksykodin og morfin. Ved en overdose binder opioidene seg til reseptorene i hjernen som kontrollerer pustesignaler Prosjektet er et samarbeid mellom SERAF og Oslo og Bergen kommune, og ambulansetjenestene i de to byene, og finansiert via Helsedirektoratet. Nalokson nesepray er godkjent til bruk i prosjektet av Statens legemiddelverk. Publikasjoner i forbindelse med prosjektet. Rapid widespread distribution of intranasal naloxone for overdose preventio

Forside - Korus Oslo

Elsa Hosk: Åpner seg om overdosen Supermodell Elsa Hosk snakker ut om hendelsen som fikk henne på rehab. MÅTTE PÅ REHAB: Den svenske supermodellen Elsa Hosk tok en overdose kokain som ung modell i New York. Det hele endte med innleggelse på rehab Sovner før overdose Fra 1. januar 2019 ble loven som har muliggjort sprøyterommet i Oslo, den såkalte «sprøyteromsloven», omgjort til en «brukerromslov» Ved en intervjuundersøkelse i Oslo i 2001 av 26 personer som hadde overlevd en overdose de nærmeste tre foregående uker (Ekkeren &Altstadius 2001), bekreftet hele 76 prosent at de hadde psykiske problemer, hvilket understreker behovet for oppsøkende arbeid også fra spesialisthelsetjenesten, hvor man fokuserer på å gi behandling for lettere psykiske lidelser innenfor rustiltaksapparatet.

Dødsannonser, dødsfall og minnesider for hele Norge

I Oslo blir det blant annet en visuell markering foran Stortinget. 29 steder i Norge markerer dagen. I 1982 døde 40 mennesker av overdose, mens det i 2015 døde 289 stykker, som er det siste offisielle tallet. - Det har blitt en slags forventning i samfunnet at det kommer til å være dødsfall av overdoser Perfekt overdose 70 og 90-talls inspirert Bimbo, Boogie og RocknRoll Sted: GAMLA Adresse: Grensen 1, 0159 Oslo, inngang Møllergata Dato: Fredag 27. april 2012 Tid fra: 21:00 Tid til: 03:00 Kategori: Konsert Epost Nettside Nettside Del på Faceboo Her finner du alle saker som omhandler overdose. Popstjernen stjal daten til Christer Falck. Christer Falck tok med seg en dame han var forelsket i på Prince-konsert, men det gikk ikke som planlagt Supermodell Elsa Hosk Åpner opp om overdosen Den svenske Victoria's Secret-modellen avslører avhengighet hos Skavlan. ELSA HOSK: 31-åringen åpner opp om den tøffe tiden i starten av 20-åra. Foto: NTB Vis me

HJEM Overosl

På Oslo universitetssykehus fikk en pasient overdosering med cellegift på grunn av misvisende resept. På Sykehusapoteket i Nord fikk en pasient en overdose av cellegift, og ble gitt 240 mg istedenfor 12 mg på grunn av feil ved ekspederingen av medikamentet. Pasienten fikk forbigående skader Svensk død av overdose i leilighet, ble plassert blant søppel. Av: NTB 2. oktober 2019, 09:53. Oslo 20161107.Politietundersøker åstedet der en mann er funnet død på Torshov i Oslo. Dødsårsaken er ukjent, og dødsfallet betraktes som mistenkelig. Foto. Ved å bruke nalokson nesespray, motgift ved opioidoverdose, kan de som er til stede ved en overdose, redde liv, før ambulanse kommer. Naloksonprosjektet, som har gått fra å være et pilotprosjekt i Oslo og Bergen, utvides nå til 35 kommuner. I tillegg er nesespray tilgjengelig på blåresept Verdens Overdosedag. 5K likes. 31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges Rundt 260 mennesker dør av overdose hvert år i Norge. Steve og Sabri er dessverre begge godt kjent med overdoser og tragediene og problematikken det kan føre med seg. De har både tatt det selv, reddet andre fra det og mistet venner på grunn av overdoser av narkotiske stoffer

Overdoser - Paracet og Ibux - RUStelefone

Oslo universitetssykehus - nyheter for ansatte. Det handler om å gjøre mennesker i stand til å kjenne igjen tegnene på overdose og å sette dem i stand til å gjøre de riktige tingene dersom det verste skulle skje. - Dette er et type arbeid som ikke kan gjøres uten samarbeid BD57: En overdose kjøtt - Se 83 reiseanmeldelser, 105 objektive bilder og gode tilbud på Oslo, Norge på Tripadvisor Essendropsg. 3 Postboks 5094 Majorstuen 0301 Oslo Besøksadresse. Essendropsg. 3 0368 Oslo Følg oss p å. Disclaimer. Personvern.

BILLETTER Overosl

På Verdens overdosedag 31.august åpner røykerommet ved Prindsen mottakssenter i Oslo. Et etterlengtet skadereduserende tilbud for brukerne På spørsmål om interne rutiner for oppfølging etter selvmordsforsøk ligger Akershus, Oslo og Buskerud best an blant fylkene, Også når det gjaldt rutiner for oppfølging etter overdose, skilte de større kommunene med over 20.000 innbyggere seg signifikant positivt fra referansekategorien,. Pelle treffer Lena og forelsker seg. Men Lena har et problem, et stort problem, og en dag forsvinner hun. Sammen står Pelle og Proffen foran nye mysterier. Og med god støtte i Pelles foreldre greier de også å hjelpe Lena. Døden på Oslo S er en film om vennskap og om å ta ansvar for hverandre. Amanda for beste barne- og ungdomsfilm 1991 Fra overdose til Paralympics . Nauy Vu Nguyen måtte amputere beinet etter en heroinoverdose i 2009. Nå vil han delta i Paralympics. Tekst og foto: Astrid Pedersen. Etter fem år i Kristiansand flyttet han tilbake til Oslo, der han traff sin nåværende samboer. I fjor sommer fikk han oppfylt sin største drøm

Statistikk og definisjon på overdose - Helsedirektorate

Boka jeg har lest heter: Døden på Oslo S, Av overdose så dør Fillas søster, og da blir Lena mer redd, men Pelle støtter henne for fulgt. En sånn bok har jeg ikke lest på lenge, det er sånn slags bok du ikke klarer å legge bort, men må lese den ferdig HØY PROMILLE: En promille på over 3 er en overdose alkohol og kan være dødelig. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer. 31. oktober 2018 kl. 13.19. ANNONSE Kilde: Oslo Universitetssykehus. Behandling. En dypt sovende beruset person må ligge på siden med frie luftveier (sideleie)

Nesespray til fem nye byer – nalokson prøveprosjekt

Overdose i Oslo - YouTub

En overdose av oppfinnsomhet Kjersti Annesdatter Skomsvold mister den litterære troverdigheten i jakten på gullkantede formuleringer. Balansegangen: Når man leser Kjersti Annesdatter Skomsvolds, er man aldri i tvil om at man leser en ambisiøs forfatter, en skrivende med en imponerende tro på litteraturens betydning, skriver Morgenbladets anmelder På én uke rykket Ambulansetjenesten ut på over 50 overdoser i Oslo. Nå ber de narkomane i Oslo være på vakt, melder NRK Østlandssendingen. [caption.. En gutt er sendt til sykehus etter mistenkt overdose med GHB på Sørenga i Oslo. Av Patrick Honningsvåg Torsdag 18.06 2020. Del. Skadeomfanget er uklart. Politiet opplyser at det ble foretatt undersøkelser om bruk av narkotika. Ingen er pågrepet for bruk eller besittelse. Del Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo. Telefon sentralbord: 22 77 20 00. Kundeservice. Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk. Personvern og cookies. Tips oss. klikk.no. Datteren døden nær etter overdose. Slik takler TV2-Siren sine seks barn - Døde av overdose - Var faren deres narkoman? Popkongens.

Découvertes : le nouveau single de Maryne ( la petiteAdvokat dømt for GHB-besittelse og dildovifting på

I hvilken grad har personer som døde av overdose i Oslo i perioden 2006-8 fått forskrevet andre midler enn antibiotika og psykotrope legemidler.. Master thesis, University of Oslo, 2014 dc.identifier.ur 31. august The Association for Humane Drug Policies in Norway held an event to mark the global overdose awareness day. Just outside the Parliament in Oslo. T.. Pfizer AS, org.nr 915 213 596. Pfizer Norge AS, org.nr 914 339 901. Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker. Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

 • Franske rivieraen med barn.
 • Kortholder med logo.
 • Gleis 9 kißlegg.
 • Magic moose youtube.
 • Macgyver 2. staffel.
 • Stekt egg varianter.
 • Turnip jack o lantern.
 • Nedsatt hørsel på ett øre barn.
 • Wordpress zeilenabstand.
 • Freundinnen wellness wochenende bayern.
 • Cinque terre hike.
 • Fiskars dørhengsler justering.
 • Gilmore girls a year in the life.
 • Madd mgp sparkesykkel.
 • Lg q6.
 • Lotr wiki talion.
 • Skam soundtrack.
 • Tett i øret og øresus.
 • Albino klapperschlange kaufen.
 • Excursiones a europa saliendo de guadalajara.
 • Shotgun cold mod.
 • Fantasi kryssord.
 • Images from iphone to pc.
 • Europas kongefamilier.
 • Lage lean i norge.
 • Euro truck simulator 2 blogg.
 • Otto weihnachtsfilm 2017.
 • Dyreliv i fjæra.
 • Salzburg24.
 • Landratsamt aichach einbürgerung.
 • Partybus wiener linien.
 • Creative cloud student.
 • Nordens ark dyr.
 • Mann gegen mann film.
 • 360 grad kamera iphone 7.
 • Schlangen lexikon.
 • Kutyme begravelse.
 • Forskjellige bilder på to skjermer.
 • Hvordan bygge trebåt.
 • Luster ungdomsskule 8a.
 • Tegninger af heste.