Home

Klarspråk

Klarspråk - Wikipedi

 1. Klarspråk er en språkform i visse skrevne tekster, som er skrevet med tanke på at de skal være forståelige for leserne. I mange land, særlig vesteuropeiske og engelskspråklige land, prøver myndighetene bevisst å publisere tekster slik at det skal bli lettere for mottakerne å forstå dem
 2. Klart språk gir resultater: Ei meir effektiv forvaltning, betre og meir brukarvenlege tenester. Klarspråk fremmar demokratiet, rettstryggleiken og skaper tillit. Difi og Språkrådet samarbeider om tiltak for å stimulere til godt og brukarvennleg språk i statlege verksemder
 3. Klarspråk er enkelt og tilgjengelig språk. Betegnelsen brukes først og fremst om tekst som er skrevet slik at mottakeren umiddelbart forstår innholdet. Ordet klarspråk kommer fra Sverige. Det ble først brukt om forenkling av tekster fra det offentlige. Målet er at innbyggerne skal forstå informasjon fra det offentlige, slik at demokratiet styrkes
 4. Med klarspråk mener vi i denne sammenhengen korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige.En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne. finner det de trenger; forstår det de finner; kan bruke det de finner, til å gjøre det de ska
 5. Klarspråk er ikke alltid nok. Denne veilederen hjelper dere å tilpasse språket på nettsiden slik at enda flere kan forstå. Målet er at tekstene skal fungere godt for innbyggere både med og uten leseutfordringer. Vi kaller det klarspråk for alle. Rundt 20 prosent av voksne i Norge har utfor-dringer med å forstå tekster selv om de er.
 6. Hva er klart språk? Hvordan kan vi spare tid og penger ved å skrive og snakke klart, og hvordan kan vi måle effekt av klarspråkinnsats? Hvordan skal det offentlige kommunisere slik at demokratiet og rettssikkerheten styrkes? Dette lærer du om på studiet i klart språk.

Klart språk Digitaliseringsdirektorate

klarspråk - Store norske leksiko

Klarspråk - hva og hvorfor

 1. Hva er klarspråk? Enten det er brev, nyhetsartikler, informasjonssider eller saksframlegg til politikerne skal språket være så klart at du som leser ikke sitter igjen med mange spørsmål, eller må lese teksten flere ganger for å forstå innholdet
 2. Klarspråk 2.0: Generelle retningslinjer er ikke nok - hva nå? Etter mange års forskning og utprøving vet vi at generelle retningslinjer for klarspråk ikke er tilstrekkelig for å utvikle tekster og budskap som leserne fullt ut forstår
 3. Klarspråk er et forståelig og presist språk som sikrer at kommunens innbyggere, brukere av våre tjenester og andre får god informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. All språkopplæring i kommunen foregår med basis i den nye klarspråknormen for det offentlige. Klarspråk er et av kommunens prioriterte satsingsområde
 4. Klarspråk er en presis, imøtekommende og mottakerorientert (brukervennlig) språknorm som gir en velvillig leser mulighet til å forstå forfatterens intenderte budskap ved første gjennomlesning og bruke informasjonen på en relevant måte. Eller sagt litt enklere: Det er klar tale til brukeren
 5. Med klarspråk mener vi her bruk av enkle og tydelige vendinger for å fortelle almenheten noe som myndigheter og politikere kappes om å fortie. Grunnen til at klarspråk forekommer så sjelden, er kanskje at det kreves en viss porsjon mot, dvs. sivilt mot, for å kommunisere i dette språket
 6. Klarspråk-ny. Søk Svadagenerator. 1. Velg svadagenerator: 2. Generer svada. Du kan gå fram på to måter: Full pakke: Generatoren har laget en tilfeldig setning for deg. Klikk eller trykk mellomromtasten for å lage en ny. Gjør det selv.
 7. a Heggedal Masteroppgave i Organisasjon, ledelse og arbeid ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Høst 201

Categories: klarspråk Forbrukerrådet sendte mandag 27. februar ut en pressemelding om at de har undersøkt digitale offentlige skjemaer. Skatteetaten blir hengt ut med dårligst score på alle kategorier: Åpenhet, tilgjengelighet, relevans, språk og mobil tilgjengelighet Klarspråk Veileder om medvirkning i planprosessen etter plan- og bygningsloven Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn - Flere år - flere mulighete Klarspråk. 304 likes. Politisk rapper i krig mot egoe Klarspråk med Tansa gjør språkarbeidet enklere, morsommere og bedre. Og ikke minst, ressursene som blir lagt ned i utarbeidelsen av en klarspråksprofil, opplæring og kursing av de ansatte og det videre språkarbeidet får en høyere kvalitet og blir fulgt opp i alle ledd på en enklere og mer effektiv måte

Klarspråk: Den internasjonale definisjonen av klarspråk er «kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den». Fagspråk: Språkform som er knyttet til et fag eller en spesialitet Nå utvikles en internasjonal standard for klarspråk. For et lite land som Norge er det vanskelig å utvikle retningslinjer for klarspråk alene, mener Torunn Reksten i Språkrådet. Derfor deltar de i utviklingen av en ny internasjonal standard for klarspråk. Standard Norge vil gjerne involvere flere norske eksperter Hva er klarspråk? En tekst er skrevet i klarspråk når leserne finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal. Det høres både enkelt og selvsagt ut, men det er vanskeligere enn man skulle tro. Eksempler på tåkepra I krise - bruk klarspråk! Mange av dere skriver tekster som inneholder nyttig informasjon for ansatte, elever, samarbeidspartnere eller andre. For å bli oppfattet rett må du skrive klarspråk

- Klarspråk ble startet av en statsråd som het Heidi Grande Røys. Hun var barnehagelærer. De som jobber i barnehage, vet at når de snakker til barn, så skal barna forstå hva de sier. Det er det viktigste i kommunikasjon. Det er ingen grunn til å la være å bruke forståelige ord Språket i stat og kommune skal være utvetydig og klart. Du som privatperson og mottaker skal finne den informasjonen du trenger, forstå den informasjonen du får, og kunne bruke informasjonen til det formålet den er gitt. Men språket i offentlige brev er langt fra alltid slik. Hva kjennetegner dårlig kommunikasjon i brev fra for eksempe Husk at et saksframlegg ikke bare skal kunne leses og forstås av politikere, men også av ansatte, journalister, innbyggere og andre. Ikke bruk forkortelser, og forklar faguttrykk hvis du må bruke dem. Siden saksframlegget ikke har en bestemt mottaker, bruker vi ikke du/dere. Men du må få fram hvem avsenderen er, og hvem som gjør hva Veileder for politikere og saksbehandlere i Aure kommune 6 Kommunestyret kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse (og omgjøring av vedtak), selv om saken egentlig er delegert til andr

Klarspråk i juss: Slik kan du tjene på tydeligere språk

Ragnar har i mange år holdt kurs i klarspråk for en rekke kommuner, fylkeskommuner, departement og direktorat. Deltakerne opplever kursene som underholdende og inspirerende. De setter pris på at alt er så praktisk lagt opp. Ingen høytflygende teorier - kun konkrete teknikker og knep som de kan ta i bruk straks Her underviser hun i flere emner om skriving, kommunikasjon og klarspråk. Hun har også jobbet som vitenskapelig assistent på et klarspråkprosjekt om klart lovspråk. Pia har hatt flere oppdrag for Folkeuniversitetet Midt-Norge, og har undervist både privat og offentlig næringsliv i temaer som klarspråk, skriveprosesser og kommunikasjon klarspråk. klarspråk. Påfyll / Huslingvisten / KLARSPRÅK. Påfyll / Huslingvisten / KLARSPRÅK. Hvorfor må 'muligheter' bli til 'mulighetsrom'? Huslingvisten svarer. Nei, raljerer. Aktuelt / KOMMENTAR / språk. Aktuelt / KOMMENTAR / språk. Nå blir det språkbråk, skriver Paal Uvaag Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk I og med at skriftsamfunnet er så selvsagt for oss, er det ikke alltid vi selv oppfatter at vi forholder oss så mye til tekster som vi faktisk gjør, sier fagansvarlig Ellen Andenæs (t.v.)

I krisetid er klarspråk livsviktig. Da koronakrisen kom til Norge, fikk helsenorge.no plutselig nær tre ganger så mye trafikk over natta. Da er det desto viktigere at informasjonen som ligger der er enkel å finne og lett å forstå. 17. aug 2020. Digitaliseringskonferansen Klarspråk menar att uttrycka sig rakt på sak och utan omskrivning. Inom språkvård har klarspråk fått en mer specifik betydelse som avser hur budskap kommuniceras. I skriven form kallas detta klartext Klarspråkarbete i Sverige. Språkrådet i Sverige definierar klarspråk. Språkrådet definerer klarspråk som korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Målet med å skrive i et klart språk, er videre at klarspråk fremmer demokrati og rettssikkerhet, sparer tid og penger og skaper tillit

 1. Klarspråk - litteraturkurs, skrivekurs, kvalitetssikre tekst, korrektur, oversettelser, språklige retningslinjer, språkprofil, språkkonsulent, nynorsk, kurs.
 2. Klarspråk i kommunene. Nylig vant Hå og Meløy kommuner og Utlendingsnemnda årets klarspråkspriser. Det indikerer at det foregår godt klarspråksarbeid også i kommunesektoren. Stavanger kommune, som har jobbet systematisk med klarspråksarbeid i flere år, har særlig sørget for godt språk i vedtak til innbyggere og næringsliv
 3. Lær hva klarspråk er, hva dere kan oppnå med det, og hvordan dere gjør det. Få har jobbet mer med dette i Norge enn NTB Arkitekst. NTB Arkitekst viser hvordan dere bruker klarspråk til å få en mer effektiv kommunikasjon med dem dere kommuniserer med. Lær om hva andre virksomheter har gjort, og få innspill til hvordan dere kan forbedre deres egne tekster
 4. Klarspråk gir bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, men like viktig er det at klarspråk skaper tillit mellom det offentlige og borgerne. ꟷ Mens en kommunikasjonsarbeider har som oppgave å arbeide for å gi sitt arbeidssted et godt omdømme, skal en klarspråkmedarbeider både hjelpe myndighetene og være en folkets representant i møtet med offentlig forvaltning, forklarer.
 5. Klarspråk. Et klart språk sikrer at leserne får den informasjonen de trenger og forstår det de leser. Les mer Journalist. Artikler, intervjuer og pressemeldinger skrevet med en god og sikker penn. Les mer Internasjonale virksomheter. Når teksten på hjemmesiden tar hensyn til norsk kultur og tidsånd treffer du målgruppen bedre. Les me

Gørild Døhl, innholdsdesigner og klarspråkskonsulent i Sopra Steria. Foto: Kristin Jacobsen. Til tross for at statlige virksomheter, kommunenes sentralforbund og 180 kommuner i Norge nå jobber mer målrettet med klarspråk, brukes det fortsatt mye vanskelig språk i offentlige tjenester Klarspråk som verktøy er nyttig når vi skal nå nye brukergrupper. Årtusenskiftegenerasjonen har fått digitale medier inn med morsmelka og har andre krav til å kunne oppfatte informasjon - de vil skanne raskt og forstå. Da må språket på nett eller i dataprogrammer være tilpasset slike brukere Klarspråk, en tilnærming til kommunikasjon i offentlig sektor, er både demokratisk og økonomisk forankra. Det er forvaltninga som er ansvarlig for å legge til rette for god utveksling av informasjon mellom innbyggere og offentlige etater. I en elektronisk søknadsprosess, som for eksempel når man søker om statsborgerskap, foregår denn I staten er klarspråk definert som korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Et dokument er skrevet i klarspråk når mottakerne finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det til å gjøre det de skal hva klarspråk innebærer, og hvorfor det er så viktig hva som gjør klarspråk utfordrende i praksis, og hvordan du bryter ned barrierene hvilke feil du mest sannsynlig gjør, og hvordan du unngår dem i fremtide

Klarspråk. Klarspråk vil si korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Klarspråk er det motsatte av kansellistil, og handler først og fremst om å velge et språk som kommer leserne til gode Klarspråk i alle tekster - hvorfor det? Alle vi som skriver i jobbsammenheng, har et mål om å oppnå noe hos en eller flere mottakere. Men vi lykkes ikke alltid. Derfor trenger vi av og til råd og veiledning i hvordan vi skriver klart, enkelt og leservennlig. Vi kaller det kort og godt å skrive klarspråk Klarspråk er viktig. Det fremmer demokratiet, det skaper tillit og det er effektivt. Eller vet vi egentlig det - at klarspråk er effektivt? Er det mulig å måle effekten av klart språk? Det er i hvert fall det Klart språk i staten skal i gang med nå. Nå har prosjektet Klart språk i staten vært i virksomhet i over to år Møt Norges første juridiske klarspråk-forsker. Nå skal jusstudentene lære å skrive så folk forstår dem. Juridisk fakultet har ansatt Jon Christian Fløysvik Nordrum som førsteamanuensis i klarspråk og lovgivningslære Klarspråk fremjar demokrati og rettstryggleiken. Her finn du Kvam herad sin vedteken språkprofil og andre ressursar som du kan ha bruk for i arbeidet ditt som folkevald. Språkprofil for Kvam herad Ordbok Administrativ ordliste (bokmål- nynorsk) Klarspråk. E-læringskurs i klarspråk

Den gylne pennen - et kurs i klarspråk. Hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Publisert: 27. Feb 2018, Sist endret: 20. aug 2018 Du må være logget inn på Læringsplattformen for å ta hele kurset. Den gylne pennen - e-læring om klarspråk. Lenke til Læringsplattformen Klarspråk. 308 likes. Politisk rapper i krig mot egoe Klarspråk -- for godt og klart språk i staten Denne kanalen drives av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Den er del av samarbeidet vår.. Språkprofil og klarspråk i Sjøfartsdirektoratet Publisert: 21.10.2016; Sjøfartsdirektoratet har de senere årene hatt mye fokus på klarspråk, særlig i tekster som blir publisert på nettsidene. En undersøkelse i 2017 viser gode resultater Löfven borde också tala klarspråk om islamismen Emmanuel Macron Publicerad 19 okt 2020 kl 19.00 Emmanuel Macron är noga med att göra åtskillnad mellan religionen islam och islamistiska parallellsamhällen

AUTODOC CLUB - alt til bilen din på ett sted: historikk om delebytter og bilrelaterte utgifter, gratis video- og PDF-veiledninger om reparasjoner og vedlikehold, kostnadsstatistikk for kjøretøyet ditt og mye mer Klarspråk: Joe Bidens utpressning och EU skyddar pedofili? 2020-10-03. 777. 0. FLER VIDEOS. Parnassen. Parnassen avsnitt 17: På marmorklipporna av Ernst Jünger. Nyhetsredaktionen-2020-09-27. Läs mer. Parnassen. Parnassen avsnitt 16: Pölsan av Torgny Lindgren. Nyhetsredaktionen-2020-07-11 Den gylne pennen - e-læringskurs i klarspråk. Gå til påmelding «Den gylne pennen» er et grunnkurs som gir en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. I kurset møter vi innbyggere i ulike situasjoner der de mottar tekster fra det offentlige

Klarspråk-entusiasten Peter Tosh. Unge Venstres kampanje treffer blink på alle punkter. Marius Lien. Journalist . Valgkampen anmeldt. Hver dag frem mot valget anmelder Morgenbladets kritikere kulturuttrykk knyttet til valgkampen - fra fuglehøyt til fiskelavt. Les flere anmeldelser her Välkommen till Exakt24:s nya nyhetsshow Klarspråk, där Jesper Johansson plockar isär de hetaste aktuella händelserna! Om du vill mer av detta program, prenum.. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Klarspråk är alltså det som jag arbetar med och skriver om i mina språkbrev: att skriva tydliga och begripliga texter - med avgränsningen att det handlar om myndigheters texter Klarspråk er mangelvare i slike kretser. Sin vane tro mener Aftenposten at den aktuelle statsansattes tjenestestilling og kontrafei er har avgjørende vekt og relevans i denne saken. Av denne grunn er dette slått stort opp. Det burde avisen la være; vi anser slikt for tendensiøst utenomsnakk. Kilde: Aftenposten, 15.11.2011 Klarspråk blir et krav. Godt fagspråk er en forutsetning for god informasjon. - Loven vil stille krav om at offentlige instanser uttrykker seg klart når de kommuniserer med brukerne. Det skal ikke være slik at en må lese et brev flere ganger for å forstå hva som står der, sa Raja. - Godt språk er praktisk og effektivt

Klarspråk i offentlig sektor Vi har i snart 20 år jobbet med klarspråksprosjekter for det offentlige. Til sammen har vi per januar 2020 gjennomført klarspråksoppdrag for mer enn 140 kommuner og fylkeskommuner, 15 departementer og 17 direktorater Mer klarspråk gjennom maskinlæring. Funka undersøker hvordan maskinlæring kan gjøre det enklere å produsere tekster på klarspråk. Prosjektet er et spennende samarbeid med det statlige svenske forskningsinstituttet RISE, og finansieres av Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge Grunnkurs i Klarspråk. Kurstilbud som presenteres her er kun for ansatte i Karmøy kommune. Målgruppen for kurset er ansatte som jevnlig utarbeider skriftlig materiell til innbyggere eller brukere - og som har behov for grunnleggende kompetanse i bruken av et klart og forståelig språk 1.5. Hva er klarspråk? Betegnelsen klarspråk brukes om språk som er klart, korrekt og brukertilpasset. I Framgang kaller vi det leservennlig språk. Tekster skrevet i klarspråk er . lette å huske; raske å lese; lette å forstå; De fleste fagfolk er eksperter på et eller annet fagområde, men er sjelden dyktige skribenter Siden 2009 har statlige virksomheter arbeidet med å forenkle kommunikasjonen med brukerne. Nå satses det på klarspråk i kommunene. Et nytt femårig program vil bygge lokal kompetanse og legge til rette for at kommunal sektor prioriterer klart språk

Klart språk (bachelor) - Universitetet i Osl

 1. 5 tips til klarspråk for bedrifter Varsel! Kronglete ingress. Hva tenker du i forhold til klarspråkets potensielle innflytelse i ekspanderende bransjer der kontakt opp mot potensielle kunder gir behov for umiddelbare tiltak i forhold til kommunikasjon
 2. Klarspråk og fagspråk generelt . Fra Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring (1994): Bredde i ferdigheter skapes gjennom stimulering av elevenes forskjellige interesser og anlegg. Den enkeltes særpreg gir sosialt mangfold - likhet i evner til å delta gir samfunnet rikhet
 3. Klarspråk må på dagsorden i mange fleire statlege institusjonar i tida framover. Rune Timberlid er seniorrådgjevar i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Relaterte lenker. Siste innlegg. Et snev av kunnskapsløshet 19. juni 2020; Koronakrisa og marknadsføring av pengespel 3. april.

Klarspråk i juridisk forskning og undervisning - Det

Klarspråk innebär även att vi är tydliga med hur vi sätter arvoden och vad vi tar betalt för. Exempelvis så tar vi inte betalt för mallar som redan finns upprättade utan delar istället kostnadsfritt med oss av dessa Område: Teknologi og klarspråk. Dag 2 Gasta Design August 19, 2020. Facebook 0 Twitter 0 Likes. Previous. Sesjon K - Gjennomgang av nasjonale e-helsetiltak og konsekvenser for Akson. Dag 2 Gasta Design August 20, 2020. Arrangert av KS & KS-Agenda

Oversikt over veiledere, normer og skjemaer som arkitekter, byggherrer og entreprenører trenger å forholde seg til i en byggesak eller plansak Informasjon om Hamar, kommunale tjenester, politikk og kulturliv, kulturkalender og nyheter

Snakket om klarspråk i juridiske skjemaer . Jusspråk tema under internasjonal klarspråkkonferanse i Oslo. Tuva Bønke Grønning Journalist. Torsdag, 26. september 2019 - 14:09. Facebook Twitter Linkedin Denne. Klarspråksprisen er en belønning for godt og klart språk i den norske statsforvaltningen. Den går til et statsorgan som har arbeidet for klarspråk og gjennomført konkrete tiltak for å forbedre den skriftlige kommunikasjonen med innbyggerne. Det statsorganet som får prisen, har utarbeidet tekster med et klart og mottakerrettet språk Med klarspråk mener vi språk som er korrekt, klart og tilpasset mottakeren. Også privatpersoner og bedrifter er tjent med å bruke klarspråk i tekstene sine. Les mer. Denne boken er et hjelpemiddel for deg som vil skrive korrekt og klart. Den tar utgangspunkt i.

Klart språk i kommunesektoren - KS - KS - K

Landets største Nav-kontor vil ha bort vanskelige ord og uttrykk i saksbehandlingen. - Du må nærmest være jurist for å forstå det som står der i dag, mener ledelsen Framsida Tema Klarspråk. Tema: klarspråk. Klarspråkprisen. Aldri meir HÆ i Hå - kommunen fekk klarspråkpris - Klarspråk lønner seg. Det er meir effektivt, både for forvaltninga og for innbyggjarane, og er avgjerande for at innbyggjarane skal forstå informasjon om.. Språkprofil / klart språk / klarspråk. Lytt til teksten Stopp avspilling. Kommunens vedtatte språkprofil, forslag til nye maler og annen informasjon om temaet klart språk. Kommunens språkprofil. Kommunens klarspråkgruppe har utarbeidet en språkprofil som ble vedtatt av rådmannen 25.03.2015 Klarspråk er namnet på ein måte å skrive på som har som mål at lesarane av ein tekst enkelt skal kunne forstå innhaldet i han. Definisjon. Språkrådet definerer klarspråk i staten, som «korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det.

Äntligen en svensk överläkare som helt orädd talar

Klart lovspråk Digitaliseringsdirektorate

Godt lovspråk er avgjørende for demokratiet, mener klarspråk-forsker Til tross for at Norge har de korteste lovene i verden, er det mye som tyder på at måten vi lager lover på er veldig god, sier Jon Christian Fløysvik Nordrum Klarspråk, som blir tatt i bruk på stadig flere arbeidsplasser, vil også bli et tema. Vi setter klarspråk inn i et bredere perspektiv, der vi legger vekt på de sammenhengene tekstene skrives og leses i. Derfor arbeider vi med autentiske tekster fra deltakernes arbeidsplasser og vi anonymiserer dem når det trengs Klarspråk - fortsatt like uklart. Både Difi og kommunal- og moderniseringsministeren, Jan Tore Sanner, håpet at klarspråksatsingen ville gi bedre resultater etter åtte års arbeid og 21 millioner kroner brukt

Klarspråk i juss: Slik kan du tjene på tydeligere språk

DNs Eva Grinde skriver i sin faste spalte «Endelig mandag» 25. februar om næringslivssjargongens buzz-ord og bullshit, og får svar av daglig leder i Crisp Ideas Grim Gjønnes torsdag samme uka. Et sentralt poeng i Grindes tekst er at vi må skille mellom den gode, presise fagterminologien alle fag trenger, og bransjens repertoar av upresis sjargong og såpeglatt konsulentspråk Med klarspråk mener vi språk som er korrekt, klart og tilpasset mottakeren. Også privatpersoner og bedrifter er tjent med å bruke klarspråk i tekstene sine. FAKTA Utgitt: 2010 Forlag: Kunnskapsforlaget / Norsk språkråd Innbinding: Innbundet Språk: Norsk Bokmål Norsk Nynorsk Sider: 179 ISBN:. Prisen var en ekstra pris. Det kommer i tillegg til den vanlige prisen for klarspråk. - Nakstad har en enkel og liketil stil. Han klarer å gjøre vanskelige ting enkle å forstå, sier Åse Wetås til Nynorsk pressekontor (NPK). Hun er språkdirektør. Han bruker et ukomplisert språk, mener de. Nakstad sier selv at det er slik han snakker klarspråk - Språkråde Om klarspråk i Sverige Professor Catharina Nyström Höög holder gjesteforelesning om svenske høyskolers språkpolicy. Tid og sted: Om klarspråk i Sverige 13. feb. 2020 10:15 - 12:00 , P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Tidlösa lampor som är trendigare än någonsin | Allas

Klarspråk - Institutet för språk och folkminne

Innlegg om klarspråk skrevet av Audun Farbrot. Rene ord for penga er sjelden vare fra ledere, konsulenter, politikere, forskere, eksperter og kommunikasjonsrådgivere Klarspråk är ett grundläggande krav på Nacka kommuns texter. Det bidrar till rättssäkerhet och inkluderande vilket ligger i linje med visionen öppenhet och mångfald. Klarspråk handlar ytterst om demokrati, att alla ska ha tillgång till och förstå vad som står i texterna Klarspråk ger effektivare kommunikation. Information som är anpassad till mottagaren leder till effektivare kommunikation, eftersom risken för missförstånd och feltolkningar minskar. Det stärker vårt varumärke Side panel. Katalog Finn kurs >> Kurskategorie

De ser klarspråk som en angelägen och prioriterad fråga. Kommunen håller just nu på att se över den egna webbplatsen för att öka tillgängligheten. Samtidigt byts olika kommunala blanketter ut löpande. Där ser Annette Lauritzen Karlsson möjligheter att låta ett begripligt och vårdat språk slå rot i kommunen Første klarspråk-forsker. I fjor ble Nordrum landets første juridiske klarspråk-forsker. - Vi lærer studentene våre å tolke regler som allerede er skrevet. Men vi lærer dem ikke å lage regler. Eller med andre ord: - Vi lærer studentene å lese, men ikke å skrive I första periodpausen talade Leksandstränaren Björn Hellkvist klarspråk till sitt lag som sedan åkte ut och slog Rögle med 3-2 efter förlängning. Han berättade att det vi gjorde i början av matchen var utanför vårt system och det håller inte om vi ska vara ett vinnande lag, säger. Siden 2011 har Stavanger kommune brukt NTB Arkitekst som kursleverandør. Vi har holdt kurs i alt fra chat og saksframlegg via klarspråk og skriving generelt til kommuneplan og kommunedelplaner. Vi er spesielt fornøyd med at kursene alltid er skreddersydd, slik at deltakerne får jobbet med gjenkjennelige og relevante tekster This entry was posted in Bankplassen blogg and tagged Bankplassen blogg, Bislett-alliansen, god begrunnelse, gode begrunnelser, Høyesterett, Jan Fredrik Qvigstad, Klarspråk, Kriterier for gode begrunnelser, Norges Bank, Sentralbank, Tore Schei on 2018-06-29 by bankplassen2

Jobb og videre studier - Klart språk (bachelor

Hvordan skrive klart, presist og forståelig? Bli med på kurs i klarspråk for fylkeskommuner 31. mai 2018 Genom att skriva klarspråk. Jag har grundläggande kunskaper om klarspråk sedan tidigare. Tyckte innehållet var mycket inspirerande och jag fick med mig tips jag kan ha med mig i fortsatt arbete, men hade önskat ännu fler exempel spetsade på just juridiska texter Klarspråk Anna Holm Vågsland, KS Kristin Høie Walstad, KS og Stavanger kommune . En av tre nordmenn forstår ikke innholdet i offentlig informasjon.

Maxida Märak om valet 2018 och statementfestivalenFinns det lika många dialekter i andra länder som i

Klarspråk-prosjekt Lytt. Randaberg er ei av seks kommunar som skal delta i fylkesmannen sitt klarspråkprosjekt. Innhold Kompliserte saksfelt og krav til fagleg presisjon fører til at den skriftlege kommunikasjonen kan bli tung og omfattande. Fylkesmannen i Rogaland ynskjer å gjere noko med dette. Tidligere i år meldte UiB at et samarbeidsprosjekt mellom juridisk fakultet ved både Universitetet i Bergen (UiB) og Oslo (UiO) startes opp for å gjøre nyutdannede jurister i stand til å skrive på en måte alle kan forstå. Ifølge avtalen skal det arrangeres et «klarspråk»-seminar i Bergen i løpet av 2020 Klarspråk-prosjektet vi igangsatte på nyåret avsluttes til høsten. Opprinnelig var tenkt at vi skulle være ferdig med den offensive delen av prosjektet i mai/juni. På grunn av koronapandemien, og masse jobb for mange av oss, utsetter vi dermed innspurten Hør Klarspråk's låter på Urørt netsiden | Politisk rapper i krig mot egoe

 • Apollo günthersdorf.
 • Aktionspotential herz calcium.
 • Sean penn oscar.
 • Skjeve hornhinner symptomer.
 • Overdose oslo.
 • Beste sted på mallorca.
 • Brannvegg bak vedovn.
 • Einhorn emoji kissen.
 • Mittelball tanzschule.
 • Pyramider mål.
 • Reiki healing tegn.
 • Berlinmuren.
 • Cafe seeterrassen hamburg after work.
 • Kölner zoo rabattcodes.
 • Hel og urørt kryssord.
 • Dragon khan port aventura.
 • Retro julekuler.
 • Nissan 370z 2018.
 • Dhl sendungsverfolgung ausland.
 • Når starter julemarkedet i budapest.
 • Zu nett für diese welt sprüche.
 • Tempurarøre oppskrift.
 • Trafikkskole trondheim billigst.
 • Sternzeichen treue statistik.
 • Ägypten sommerzeit abgeschafft.
 • Mauviel test.
 • Askeladden som kappåt med trollet snl.
 • Stensvik musikk.
 • Snowboard norge.
 • Retter av poteter.
 • Terra std bto system treiber download.
 • Tietze syndrome.
 • Neue eishalle münchen red bull.
 • Enkle kalde tapasretter.
 • Hunden har spist sjokolade.
 • Konfaction 2014.
 • Vega navnebetydning.
 • Nationalratswahl 2017 orf.
 • Dupuytren behandeling fysiotherapie.
 • Psa peugeot citroën datterselskaper.
 • Town of salem sign up.