Home

Antall deltidsansatte i norge

I Norge totalt ser vi totalt en reduksjon i antall deltidsansatte, men det skjer uten hjelp fra Agder. Tallene for hele landet viser at 0,8 prosent færre menn og 1,4 prosent færre kvinner jobber deltid ifølge SSB sin rapport fra 2018. Kommunestyrerepresentanter Vårt mål er å få gjort enda mer enn vi gjør i dag for å redusere antall deltidsansatte, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet. I det signerte brevet foreslår hun for ordførerne å invitere Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og eventuelt andre aktuelle arbeidstakerorganisasjoner, sammen med kommunens administrasjon Sissener roser regjeringen: - Det virker som om Norge har gjort alt riktig. Fansen kan være tilbake i oktober. til å få ned antall deltidsansatte. - Dette er en marsjordre Antallet sysselsatte i Norge (15-74 år) Februar 2006 til januar 2020. Trend. Kilde, begge tabeller: SSBs (AKU): Tabell 08931. En ekstern faktor som har påvirket sysselsetting og tilgangen til arbeidskraft det siste tiåret - iallfall i enkelte bransjer og yrker - er den rekordhøye arbeidsinnvandringen, særlig fra Øst-Europa Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt

Arbeidsløsheten i Norge mer enn doblet seg da koronaviruset rammet landet, og på det høyeste var 400.000 mennesker registrert som ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere hos Nav. Siden da. I Norge er det ingen generell minstelønn. Heltidsansatte og deltidsansatte opptjener praksis på lik linje. Praksis må opparbeides etter at arbeidstaker har fylt 18 år. Tilkallingsvakter til enkeltstående oppdrag i løpet av fire måneder vil ikke opptjene praksis på samme måte Antall meldte . Diagrammet viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Du kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Kurven viser antall registrerte koronadødsfall i Norge. Dag for dag-tallene hentes fra FHIs rapporter og viser endring fra foregående dag, totaltallene inkluderer foreløpige tall for siste. Ukentlig arbeidstid : Arbeidstidsordning: Hovedregel : Tariffavtale : Dagarbeidstid; 40 timer per 7 dager: 37,5 timer per 7 dager: Vanlig 2-skiftarbeid som hverken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet (det vil si arbeid som drives døgnet rundt på ukas hverdager).; 36,5 timer*

Norge ligger ifølge OECD på fjerdeplass i verden i antall leger fordelt på innbyggere. Det riktige er antakelig at vi ligger på topp også her, bare slått av Østerrike. Det skyldes at tallet for de to landene med flest leger, Hellas og Portugal, inkluderer mange som ikke er i daglig arbeid VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Det er altså mange arbeidsgivere som velger å gi deltidsansatte et antall feriedager som tilsvarer stillingsprosenten. Jobber man 80 prosent med 4 dager i uken, får man redusert antallet feriedager tilsvarende. Det betyr at en ansatt i 80 prosent stilling med 5 uker ferie vil ha 20 feriedager til disposisjon Dette skyldes at det bare er alvorlig syke og personer i samfunnskritiske yrker med symptomer som testes i Norge nå. Globale tall oppdatert: 06.11 2020, nasjonale tall oppdateres fortløpende I Norge står reiselivsnæringene for ca. 4 % av bruttonasjonalproduktet og skaper årlig verdier for nærmere 70 milliarder kroner (bruttoprodukt). Totalt sysselsetter reiselivsnæringene om lag 150 000 personer. Mange er deltidsansatte, og omregnet til normalårsverk utgjør dette ca. 126 000 årsverk (2003). Næringene er særlig viktige for sysselsettingen i distriktene, og i enkelte.

Antall fritidsbåter nærmer seg 1 million i Norge. Publisert: 19.04.2018; Antall fritidsbåter øker fortsatt i Norge, viser tall fra den siste båtlivsundersøkelsen. Undersøkelsen viser også at stadig flere bruker flytevest aktivt, sammenlignet med båtlivsundersøkelsen i 2012 Oppholder du deg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, blir du skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder om du oppholder deg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager Tall for antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek er hentet fra den offiselle biblioteksstatistikken. Statistikken for 2010 og senere er innhentet og publisert av Nasjonalbiblioteket.Tidligere hadde ABM-utvikling/Statens bibliotektilsyn dette ansvaret. Antall folkebibliotekavdelinger gjelder faste avdelinger og inkluderer både hovedbibliotek og filialer

Vannkraft i Norge spiller en stor rolle for landets innenlandske elektriske energiforsyning, noe det har gjort i rundt 100 år. På grunn av landets topografi og store nedbørsmengder var utbygging av vannkraft spesielt gunstig, og ga store mengder billig energi. Dette var en forutsetning for industrialiseringen i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, da noen av verdens største. Det reelle antallet hester er trolig tre ganger større, sier Rondestveit. Det vil i så fall bety 108 000 hester. De siste tallene fra Statens landbruksforvaltning viser at 36 000 hester får produksjonsstøtte her i landet. - I Sverige telles hestene på en mye mer nøyaktig måte enn i Norge Om lag 500 - 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn. Antall selvmord per 100 000 har gått noe ned siden 1990. Median alder for selvmord er 47 år, det vil si at halvparten er eldre og halvparten yngre enn 47 år

Feel søker butikkleder og deltidsansatte i Kristiansund

Bekymret for økt antall deltidsansatte - Sørnet

Norsk sykepleierforbund ikke fornøyd med antall deltidsansatte Regjeringen må gjøre mer for å få bukt med deltidsproblematikken i helsesektoren. Av Finn Irgens Myking Onsdag 05.04 201 Oslo har klart flest bekreftet smittede sammenlignet med antallet innbyggere, ifølge FHIs ukesrapport. Færrest er det i Nordland. Østerrike er fortsatt opphavet til flest smittede utenfor Norge med 659 tilfeller (14 prosent av alle smittede) Antall selvstendig næringsdrivende i Norge.. 11 2.3. Norge sammenlignet med tilstanden i andre europeiske land for midlertidig ansatte, deltidsansatte og freelancere. Ettersom disse trendene har blitt påvist over langt tid,.

HK i Norges 35. ordinære landsmøte. 8.-12. januar 2021 avholder HK i Norge sitt 35. ordinære landsmøte på hhv. Oslo Kongressenter Folkets Hus, Thon Hotel Arena i Lillestrøm og Quality River Station Hotel i Drammen Totalt antall arbeidstimer var 10 millioner timer i 2016. Det betyr at en person i gjennomsnitt jobbet 1.366 timer i 2016. Statistikken viser at få personer i produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er fulltidsansatte, og gjennomsnittlig antall arbeidstimer pr. person i produksjonen av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder var kun 530 timer i 2016 Norge hadde et folketall på 5,36 millioner innbyggere i fjerde kvartal i 2019. Det betyr at 5321 personer er testet per million her til lands. Blant de totalt 28 522 nordmennene som er testet. Per 23. mars hadde 2371 personer testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge dagsrapporten til FHI. Den siste uka har antall bekreftede smittetilfeller mer enn doblet seg. Uka før mer enn femdoblet antall med bekreftet smitte seg, ifølge tall fra FHI. Den siste beregningen FHI har gjort av andelen positive prøver er per 19. mars Antall jobber og gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter kjønn og alder; For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid er det vanlig å inkludere alle sysselsatte som har sitt arbeidssted i virksomheter hjemmehørende i Norge,.

Stenseng ber ordførere om å få ned antall deltidsansatte

Antallet tilsvarer 17,7 prosent av befolkningen i Norge. Per 1. januar 2018 var det totalt 916.625 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrerandelen for ett år siden utgjorde. I de fire siste influensasesongene døde det daglig i gjennomsnitt 21 personer i Norge av influensa, 23 i Danmark og 53 i Sverige, ifølge forskerne. I koronaperioden forskerne har studert (15. februar - 9. april), har det daglig dødd i gjennomsnitt 1,9 personer i Norge av covid-19, 4,4 i Danmark og 8,4 personer i Sverige Vi i Jusshelpa i Nord-Norge har inntrykk av at arbeidstakere ofte ikke er klar over alle rettighetene de har. Dersom den deltidsansatte kun jobber ekstra når noen er syk eller om sommeren mens andre kolleger har ferie, vil dette neppe være nok til å kreve en høyere stillingsprosent

ColorLine årsrapport norsk 2007

Stenseng ber ordførere om å få ned antall deltidsansatte

Oversikt: Disse er døde etter koronasmitte i Norge Dette er alle kjente dødsfall i Norge der den avdøde har vært smittet. Antallet ble sist oppdatert 4. november klokken 10.18 Stenseng ber ordførere om å få ned antall deltidsansatte. msn økonomi. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst I beregningene for antall syke i Norge ved en pandemi av typen asiasyke og av typen Hongkong-syke er det derfor benyttet estimat for total andel syke fra USA og Europa (tab 2) (2, 7, 9, 11 - 13, 15, 17, 23, 28), under antakelse av uendret aldersstruktur i den norske risikobefolkningen Vi har ansatt en person i en deltidsstilling, og jeg har fulgt veiledningen ved registrering og lagt inn deltid under arbeidsforhold og antall timer pr uke i full stilling. Men jeg får ikke sendt a-melding på dette, da jeg får feilmelding på antall timer pr uke. I full stilling er dette 37,5, men d..

Arbeidsmarkedet i tall og fakta - Arbeidslivet

 1. P4 er hele Norges favorittkanal i bilen. Dette er kanalen hvor kjente programledere som Bjørn Faarlund, Marte Kaasa Arntsen og Michael Andreassen serverer en god blanding av nyheter, kjente gjester i studio og den alle beste musikken gjennom dagen. P4 skal være en humørfylt venn som holder lytterne oppdatert og serverer dem musikken de liker
 2. Tabellen nedenfor viser antall buddhister i Norge for innvandrergrupper fra seksten land / territorier med buddhistisk befolkning beregnet ut ifra disse kriteriene. Vi ser her at tallet på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge i 2019 kan beregnes til 39.831personer. Buddhister med etnisk norsk / vestlig bakgrun
 3. - Norge kommer nå sigende etter på disse områdene, men det går saktere her hos oss. En tredje forklaring den nylig pensjonerte forskeren på fanger og fengsler vil peke på, er at vi her i Norge er dårlige på å overføre straffedømte til egnede behandlingsinstitusjoner. Det som kalles «§12-soning»
 4. ister Robert Eriksson

Befolkningen - SS

Antallet lynladere som kan levere 150 kW ladeeffekt eller mer, hadde sterk vekst i fjor: Fra 25 til 226. Det er en økning på hele 804 prosent. Dette viser ferske tall fra den nasjonale ladestasjonsdatabasen Nobil , som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova Det finnes ikke et entydig svar på hvor mange i Norge som er lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn eller queer. Antallet avhenger av hvilke definisjoner som benyttes, og ulike spørreformuleringer gir ulike anslag 56 personer med bekreftet smittet med coronavirus i Norge 56 personer er nå bekreftet smittet av coronaviruset i Norge. Det siste døgnet har ytterligere 23 personer blitt bekreftet smittet Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge? Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder

Arbeidsledighet - Siste nytt - NR

Antall pelsfarmer i Norge har gått dramatisk ned de siste årene. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet som Dyrevernalliansen har fått tilgang til Antall bekreftet virussmittede i Norge har det siste døgnet steget med 170. Forrige rapport viste 907 tilfeller. FHIs dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før Antall innlagte per dag er økende, opplyser FHI. Det er totalt 93 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2, av disse er 68 personer fortsatt innlagt (tall fra Norsk intensivregister). Gjennomsnittsalderen for de som er innlagt på intensiv er 59 år, av disse er 75 prosent menn. 682 respiratorer i Norge Treningssenterkjeder rangert etter antall lokasjoner. SATS: 76 sentre (38 i Stor-Oslo, 10 i Rogaland, 10 i Bergen, 4 i Grenland, 3 i Østfold, 4 i Kristiansand, 2 i Tromsø, 3 i Drammen, ett i Hønefoss og Lillehammer) Family Sports Club: 56 sentre (3 i Akershus, 2 i Aust-Agder, 5 i Buskerud, 4 i Hedmark, 3 i Hordaland, 8 i Møre og Romsdal, 13 i Nordland, 2 i Telemark, 4 i Troms, 1 i Vest. I en ny rapport utarbeidet på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet kartlegges høyreekstreme miljøer i Norge. Leder ved C-REX, professor Tore Bjørgo bidrar blant annet med det innledende kapittelet som er en historisk gjennomgang av høyreekstreme og høyreradikale miljøer i Norge fra 1990-tallet og frem til i dag

Minstelønn - Arbeidstilsyne

Statistikk om koronavirus og covid-19 - FH

Uføretrygdede - SS

Næringseiendom i Norge Figur 2. Totalt 1 og fullført kontorareal fra 2000-2015 i de største byene i Norge. Antall millioner kvadratmeter. 1 Totalt kontorareal per 2015. 2 Tall for antall fullførte kvadratmeter kontorbygg fra 2000 til 2015 er kun for Oslo kommune, mens totalt kontorareal også inkluderer Lysaker og Fornebu Narvesen Norge AS - Deltidsansatte. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Dersom vi for eksempel fordeler antall storfe i verden likt på verdens befolkning, får hver person 0,2 storfe. Fordeler vi på samme måte antall storfe i Norge på Norges befolkning, får hver nordmann 0,16 storfe. For USA er tallet 0,3 storfe pr person (Kilde Faostat og SSB

Status - tall og statistikk rundt koronaviru

Antallet anmeldelser av voldtekt av personer over 14 år gikk opp med åtte prosent fra 2017 til 2018 og har økt med 45 prosent siden 2014. Antallet anmeldte voldtekter over internett har økt markant det siste året, tekter i Norge det foregående året Norge skal ha verdensrekord i antall svømmehaller i forhold til innbyggertallet. Vi har ca 1000 svømmehaller, men av disse er 720 på 12 1/2 meter og 16 2/3 meter. Dette er opplæringsbasseng og ikke treningsbasseng, og i et hvert fall ikke konkurransebasseng. Det må nå være slutt på at vi aksepterer basseng som ikke holder standard

Fakta: Regler for arbeidstid i Norge - Arbeidslivet

Norge hadde også en større andel satellitt-TV enn alle øvrige land. Antall abonnement basert på kabel-TV var derimot relativt lavt i Norge sammenlignet med øvrige land. I Finland tilsvarte antall kabel-TV-abonnement 32 prosent av befolkningen, i Sverige 23 prosent og bare 13 prosent i Norge 96 koronasmittede innlagt på sykehus i Norge - høyeste antall siden april Det er søndag 96 pasienter med påvist koronavirus innlagt på norske sykehus. Det er fire flere enn dagen før og det høyeste antallet siden april 14:17 Sport Lyngby-trener fikk ball i hodet - frykter kjevebrudd og hjernerystelse 13:51 Norge Rekkehus i fare for å rase sammen 13:16 Norge Helsedirektoratet og FHI med anbefalinger knyttet til mink-situasjonen i Danmark 12:25 Norge 96 coronasmittede innlagt på sykehus i Norge - høyeste antall siden april 12:20 Politikk Löfven: - Overbevist om at Biden er rett person 12:16 Politikk.

Norge har mest helsepersonell i verden - Forskning

Ny arbeidsavtale virker: Antall deltidsansatte i byggebransjen stuper Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Ny arbeidsavtale virker: Antall deltidsansatte i byggebransjen stuper. Av NTB - digi, 23. september 2019 i Diskuter artikler (Tu.no) Svar i emnet Deltidsansatte har, akkurat som heltidsansatte, rett til 24 arbeidsdager med egenmeldt sykefravær i løpet av 12 kalendermåneder. Imidlertid kan egenmelding kun benyttes for hele arbeidsdager og fri-, helge- og helligdager som faller mellom to egenmeldte sykedager regnes med Kildeskatt på pensjoner Skatt på pensjon til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge Nettolønn For arbeidsgiver som har ansatte med nettolønn Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis For personer som omfattes av Jan Mayen-skatteloven Svalbard For personer som omfattes av Svalbardskattelove Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller hvor mange som vil bli rammet i fremtiden. Slik oversikt er nødvendig for å planlegge fremtidige helse- og omsorgstjenester for befolkningen Nyheter og data om korona og smittetall i Norge har blitt både overveldende og forvirrende å følge med på. Derfor er har vi på denne siden redusert datamengden når det gjelder Korona ved å fokusere kun på det som er viktigst, og overse alt som egentlig bare bidrar til forvirring. Vi mener faktisk det koker ned til kun tre ting du trenger følge med på når det kommer til spredning av.

Coronaviruset: Slik spres viruset i Norge og verden

Antall hytter > Din region Denne modulen belyser utviklingen i antall hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden. Modulen viser også den årlige endringen i hyttebestanden siden 2000. Modulen bygger på statistikken over bygningsmassen i Statistisk sentralbyrå Også Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal er fylker med mange melkekyr, og samlet sett utgjør disse fylkene 80 prosent av melkekubestanden i Norge. Fra 1.3.2019 til 01.03.2020 ble antall melkekyr på landsbasis redusert med ca. 6800 dyr. Antall melkekyr ble redusert i alle landets fylker med unntak av Viken

Ferie når man ikke jobber fullt - Infotjeneste

medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. Norge har en av Europas minste bestander av ulv, selv om det er store områder som egner seg til leveområde for ulv her til lands. I land som Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal, Spania, Polen og Kroatia lever det over 200 ulv Et av de sjeldneste pattedyrene i Norge er noe så uvanlig som et rovdyr ingen har noe imot, nemlig fjellreven. I 2019 fantes det minimum 280 voksne fjellrev i den norske fjellheimen - det høyeste antallet som er registrert i nyere tid! Tross oppgangen er fjellreven fortsatt kritisk truet på den norske rødlista Bedre rettigheter for deltidsansatte Etter mange års mobilisering blant LO-medlemmene fikk vi gjennomslag for deltidsansattes rett til utvidet stilling. Ordningene med fast ansettelse uten garantilønn blir også ulovlig

Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr går ned Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra. Estimering av antall barn med nedsatt funksjonsevne. Vi har liten oversikt over antallet barn med nedsatt funksjonsevne. Det finnes ingen registre som kan benyttes for å få en dekkende oversikt, og det er få utvalgsundersøkelser blant barn Antall sysselsatte i olje- og gassnæringen falt de siste årene som følge av at næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt. I 2017 var om lag 225 000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge

 • Elvis sista konsert.
 • Verdens minste språk.
 • Usa sim.
 • Dyrebutikk fisk.
 • Html form action.
 • Villavent balansert ventilasjon.
 • Was heißt schon alt bildband.
 • Jobs leipzig vollzeit.
 • Ventrikkel pacemaker.
 • Overføre fra ipod til iphone.
 • Nytt hull i leca pipe.
 • Junior skiskyting.
 • Kjøttboller med basilikum.
 • Trelleborg rostock billigast.
 • Medisinsk sekretær utdanning.
 • Avfallsposer 30l.
 • Veggbilder på nett.
 • Fotolia i.
 • Flyskrekk kurs barn.
 • Piano övningar synonym.
 • Plz wuppertal oberbarmen.
 • Snarvei windows 10.
 • Ü50 party dresden.
 • Drammen rørservice nettbutikk.
 • Haleror på fly.
 • Albino klapperschlange kaufen.
 • Leiv vidar produkter.
 • Großer kurfürst 1941.
 • Ocd hund operasjon.
 • Pectus arcuatum,.
 • Flüssigkreide stift selber machen.
 • Billige kommoder.
 • Studio nille forestilling.
 • Trond kirkvaag kone.
 • Billigaste muren.
 • Noi siamo infinito cast.
 • Folkehøgskole media.
 • Føtalt alkoholsyndrom behandling.
 • Blågran øl.
 • Tid for hjem svensk designer.
 • Tanzschule berlin neukölln hip hop.