Home

Karbonets kretsløp forklaring

Karbonets kretsløp. Plantene tar opp karbon fra karbondioksidet i lufta og binder det i glukose (druesukker) gjennom fotosyntesen. Glukose lagres som stivelse og cellulose i plantene. Karbonet tas videre opp i dyrene som spiser plantene, og går på denne måten gjennom næringskjedene Karbonkretsløpet (eller karbonsyklusen) betegner karbonets kretsløp gjennom luften (atmosfæren), vannmassene (hydrosfæren), levende organismer , jordsmonnet (pedosfæren) og berggrunnen (litosfæren Delene der karbonet inngår Atmosfære-hydrosfære. Karbon forekommer i luften. Karbonets kretsløp kan forklares ganske enkelt, for eksempel slik: Via fotosyntesen bindes karbonet i form av for eksempel sukker (druesukker) og blir derved en del i næringskjedene. Ved nedbrytning av biologisk materiale frigjøres det meste av karbonet og blir ført tilbake til atmosfæren i form av karbondioksid Fordi vi har med to helt ulike karbon-kretsløp å gjøre. La oss forklare. Få de viktigste sakene fra Pan en gang i uka på mail. KLIKK HER. Det våres og vi ser at landskapet rundt oss begynner å bli grønt. Plantene våkner til liv. Fotosyntesen kan starte

Klima og karbonets kretsløp: Slik er livet på jorda med på å regulere klimaet BAKGRUNN: - Men grensene for hva økosystemene kan ta hånd om er i ferd med å overskrides, sier Dag O.Hessen Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Naturfag - Karbonets kretsløp - NDL

 1. Vi har tuklet med et av jordas viktigste kretsløp og konsekvensene av det er alvorlige, skriver Siv Lauvset i sin blogg på BT Innsikt. Siv Lauvset Published 08.09.2015; Body. Først publisert på BT Innsikt 8/9 2015. Karbonkretsløpet på jorda er veldig viktig
 2. Karbon er et grunnstoff. Det er et ikke-metall som tidligere ble kalt kullstoff på norsk, da det er det grunnstoffet det er mest av i kull. Atomsymbolet er C og atomnummeret er 6. Karbon står først i gruppe 14 i periodesystemet. Grafitt, kull og diamant er former av karbon som finnes i naturen og som har vært kjent siden oldtiden. Petroleum (råolje og naturgass) består av hydrokarboner
 3. Næringskjeder, næringsnett og kretsløp er sentrale begreper innen økologi, som er viktige for forståelsen av sammenhengene i naturen
 4. - Karbonets kretsløp ikke så sårbart At havets evne til å ta opp CO2 svekkes når temperaturen stiger er sterkt overvurdert, ifølge sveitsisk studie. Bjørnar Kjensli journalist. lørdag 30. januar 2010 - 05:00 Havet.
 5. Det finnes ingen ENKEL forklaring på karbonets kretsløp. Les i læreboka eller på nettet. Hvis det er konkrete deler av kretsløpet du ikke finner ut av, så kan vi kanskje hjelpe. Spør en biolog er dessverre ingen fasitmaskin

Karbonkretsløpet - Wikipedi

Karbonets Kretsløp Spør en biolo

Karbon går i et kretsløp i naturen. Du kan lese om dette og se figur på side 326 i boka. Klikk på lenken i Flash-menyen til høyre for å se karbonets kretsløp som animasjon nedbryting. nedbry... Viewer does not support full SVG 1. Vannets kretsløp i naturen, eller det hydrologiske kretsløpet, er vannets sirkulasjon mellom havene, atmosfæren og Jordens overflate. Vannet veksler mellom is, flytende vann og vanndamp, og er i stadig bevegelse, fra havene til luften ved fordampning, og tilbake til havene og landjorden som nedbør. Karbonets kretsløp (Livet som et karbonatom) Hydrokarboner Hydrogen+karbon Alkaner, alkener og alkyner Gass-viskøse-fast stoff Fossilt brensel Blandinger av hydrokarboner råolje Konklusjon Døde planter Sedimenter Hvorfor er karbon så viktig? bruksområder Karbonets kretsløp Karbonets kretsløp. Bioenergi. Hva er bioenergi? Fra skog til ved. Fra skog til pellets. Fra skog til flis. Andre energikilder. Vannkraft. Vindkraft. Solenergi. Geoenergi. Atomkraft. Fossil energi. Bildebase. Energivettregler. Om ENERGI. Butikken. Hva skjer med sukkeret som dannes i fotosyntesen? Glukos

Karbonets kretsløp. Karbonkretsløpet (side 67 i Bios 2 2019) Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Lærernettsted. Vannets kretsløp. Kort forklart om vannets kretsløp. Sjanger Faktaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 06.03.2005 Tema Naturfag. Vannet befinner seg i et stadig kretsløp. Solvarmen fører til at vann fordamper fra hav, innsjøer, jordbunn, planter og dyr. Det fordampede.

Drøft med utgangspunkt i skjematiske fremstillinger av nitrogenets og karbonets kretsløp i naturen den betydning bakterier har i et økosystem. Gi eksempler på at vi mennesker kan ha direkte nytte av bakterier. Oppgave 1a, 1b, 1c - V1982 Naturlig sammensetning av tørr luft Komponent Konsentrasjon volumprosent Nitrogen (N 2) 78,1 Oksygen (O Karbonets Kretsløp buss eritrea CD biased newspaper articles. 1 sentralstimulerende og subotex Anmatinokarbonets kretslp enkelt forklart Forklaring p karbonets. undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Posted 11/13/09 11:46 AM, 36 message

Vannets kretsløp Published by Tore Jacobsen on 7. oktober 2014 7. oktober 2014. Se filmen vinnerne fra NKH laget om vannets kretsløp. I høst har tre grupper fra 3D og Animasjon og Illustrasjon fra Norges Kreative Høyskole i Trondheim fått i prosjektoppgave av Energisenteret å lage en informasjonsfilm om vannets kretsløp Vannets kretsløp er naturens system for sirkulasjon av vann fra fordampning, gjennom nedbør og avrenning, til ny fordampning. Kretsløpets drivkraft er solen. Illustrasjon etter John M. Evans, USGS. Vann fordamper (evaporasjon) i hovedsak fra verdenshavene, men også fra bakken og fra overflate­vanns­kilder som elver og vann Forum: Emner: Innlegg: Siste innlegg Komme i gang : Spør om alt Her kan du spørre om alt: 1: 1: 16/06/2020 11:05:00 av: Admin Teste forumet Her har du muligheten til å bli mer kjent med forumet Karbonets kretsløp Resultater 1. Under forbrenning blir det dannet CO 2 gass og vanndamp. Det som blir igjen av vedkubben er aske som inneholder kalium, kalsium, magnesium, fosfor og svovel. Det finnes også små mengder av l andre mineraler (sporstoffer). 2. Inne i ballongen er det CO 2. 3. Trevirket består av vann og cellulose

Utdrag Karbon er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6. Det er et faktum at den viktigste byggesteinen for alt liv på jorda er karbon og at dens kretsløp, altså karbonets kretsløp er en av de grunnleggende reaksjonstypene i universet Når hus og treprodukter råtner frigjøres CO 2 til atmosfæren igjen og er en del av karbonets kretsløp. Lukk. Selvdøende skog. Når trærne blir gamle nok dør de. Hvis trærne blir liggende urørt vil de brytes ned av bakterier og sopp

Det korte og det lange karbonkretsløpet - Harvest Magazin

 1. Du er nå inne som gjest ()Framsiden; Hjemmesider ». Elverum ungdomskole; Elverum læringsenter; Frydenlund; Hanstad barne- og ungdomsskol
 2. Start studying Karbonets kretsløp og drivhuseffekten. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Lungekretsløpet kalles også «det lille kretsløpet». Det begynner i høyre del av hjertet og danner blodets vei gjennom lungene hvor de røde blodcellene avgir karbondioksid og opptar oksygen. Se også blodomløpet, lunger

Blodomløpet, kretsløpet, er et transportsystem som alle kroppens organer og celler er avhengig av. Det består av hjertet og blodårer. En voksen person har et blodvolum på om lag fem liter som hjertet pumper gjennom kroppens blodårer i et kretsløp. Det finnes ingen ENKEL forklaring på karbonets kretsløp. Les i læreboka eller på nettet. Hvis det er konkrete deler av kretsløpet du ikke finner ut av, så kan. Det kalles Det store kretsløpet. Daglig liv i en blodåre. Hele tiden strømmer blodet gjennom årene, fra hjertet og ut til den ytterste,

hva som kjennetegner grunnstoffet karbon, og hvordan karbonatomene går i kretsløp i naturen hva som kjennetegner organiske stoffer, og hvilke hovedgrupper de kan deles inn i hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hva vi bruker dem ti Animasjon om karbonets kretsløp http://bit.ly/1UuMhMp #naturbruk #fotosyntes X Karbonets kretsløp. En av bioenergiens store miljøfordeler er at den er CO2 nøytral. Det vil si at den CO2 (karbondioksid) som slippes ut ved forbrenning av biomasse bindes opp i nytt plantemateriale Karbonets kretsløp, der C-atomer inngår i stadig nye stoffer, er et av de. Finn fram til en animasjon som viser partiklenes bevegelse i fast stoff . Nettlenke Karbonets kretsløp - en animasjon. Nettlenke Forklaring av tilstander og faseoverganger. Innlevering rapport; Oppløsning av tabletter i vann Karbonets Kretsløp I Naturen Vit Nuong Tanda Tanda Kematian. Hjemmeside. Jun 2019. Finnes det mangei. Globus Naturfag 7 Lærerens bok - Cappelen Damm img. img 0. Hva menes med store det kretslpet. Karbonkretsløpet - Wikipedia img. img 1. Stoffer som inneholder. Naturens kretsl

Start studying Naturfag kapittel 3 - Organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Karbonets kretsløp er langt fra klarlagt. Men det er noen forhold som gjelder: Og Lamb hadde levd med at CO2-teorien kom og gikk som en forklaring. Siste 600 mill år har det vært liten sammenheng mellom CO2-nivå og temperatur. Og med 20 ganger mer CO2 gikk temperaturen ned Når biomassen råtner eller forbrennes, slippes karbonet ut i atmosfæren. Dette er altså et karbon-nøytralt kretsløp. Om vi fanger, transporterer og lagre CO2-en som frigis når biomasse forbrennes og lagrer den i permanent under bakken, kan vi fjerne CO2 fra atmosfæren

Diagrammet og datatabellen nedenfor gir en detaljert forklaring av hvor det finnes vann på jorden. Du vet nå at vannets kretsløp beskriver bevegelsen av jordens vann, så husk på at diagrammet og tabellen representerer fordelingen av vannet på ett bestemt tidspunkt Drivhuseffekten Drivhuseffekten på jorden fungerer som et varmende teppe: Tenk på deg selv under et teppe i et kaldt rom. Du representerer jorden, en varm kropp som stråler ut energi, det vi vanligvis kaller varme. Teppet representerer det atmosfæriske laget Fortsette

Hele 70 % av jordoverflaten er dekket av vann. Det er grunnen til at vi kaller jorda den blå planeten. Vannmengden er den samme som den har vært siden jordas begynnelse - fordi vannet går i kretsløp 2O-kretsløp via plantene . Halvor Aarnes,IBV,UiO,2008,2012 . Den kjemiske formelen for gassen CO. 2. har blitt allemannseie i frykten for en mulig menneskeskapt klimaendring. Fossile energiressurser (olje, gass og kull) som har sin opprinnelse fra fotosyntese gjennom mange millioner år blir nå forbrent i løpet av noen få hundre år Karbonkretsløpet (eller karbonsyklusen) betegner karbonets kretsløp gjennom luften (atmosfæren), vannmassene (hydrosfæren), levende organismer . Denne illustrasjonen viser lagring av karbon og de ulike karbonkretsløpene. Noen kretsløp er hurtige, slik som opptak og utslipp fra plantevekster og forråtnelse,

Klima og karbonets kretsløp: Slik er livet på jorda med på

Karbonets kretsløp (teori oppgave) De største bioenergiressurser i Norge finner vi i skogen. Bioenergi er en fornybar energikilde. I dag tar vi ut mindre skog enn tilveksten i skogen. I regnskogen er situasjonen motsatt. Her reduseres skogmassen for hvert år. Grunnen skyldes økt befolkningsvekts Skogen og karbonets kretsløp. Når et tre vokser tar det opp CO2, slik som alle andre levende planter. Dette er en prosess som kalles fotosyntese som du kanskje husker fra naturfag på videregående. Planter tar opp CO2, som reagerer sammen med vann. Produktene blir glukose, vann og oksygen Karbonets kretsløp. Gå nøye gjennom figur 6.14 som viser karbonets kretsløp i naturen. Lukk boka og prøv å beskrive kretsløpet med dine egne ord. Nitrogenets kretsløp. Gå nøye gjennom figur 6.12 som viser nitrogenets kretsløp i naturen

Faglig forklaring. Rekkefølgen på setningene er (men starten kan være hvor som helst): Is varmes opp Is smelter Vann varmes opp Vann fordamper Vanndamp kjøles ned Vanndamp kondenserer Vann livssyklus til planter og dyr og karbonets kretsløp.. Vis eleven noen eksemplarer, illustrasjoner eller bilder av elementer som inngår i karbonkretsløpet, såkalte karbonlagre. Deretter kan elevene finne rekkefølgen p Hva gjør at vann går fra en form og over i en annen? Vi skal prøve å besvare det spørsmålet på en morsom og underholdende måte, ved å forklare vannets kretsløp for barn.. Vann er et viktig element på jorden: 75% av jordens overflate er dekket av vann, men bare 3,5 % av det er ferskvann Karbonets og oksygenets kretsløp er basert på to nøkkelprosesser - fotosyntese og respirasjon.* Ved fotosyntese dannes det karbohydrater og oksygen av karbondioksid og vann, med sollys som energikilde. Respirasjon, som forekommer hos dyr og mennesker, gjør bruk av karbohydrater og oksygen for å frambringe energi, karbondioksid og vann

Vannets kretsløp – Wikipedia

Essensen i Dag O Hessens fortelling er karbonets livsløp eller kretsløp. Uansett hvilke spor man følger i karbonets kretsløp, leder de alle til slutt fram til det store spørsmålet om C og. (kontekst karbonets kretsløp og næringskjeder) 9. trinn (vår) Destillasjon av olje -faseovergang (kontekst destillasjonstårn) Forbrenning av olje og gass -en kjemisk reaksjon (kontekst klima og karbonets kretsløp) Energi (energioverføring) 8. trinn (høst): Introduksjon av energioverføring i kjemiske reaksjoner 8. trinn (vår) Forskjellige typer skyer. Det finnes tre hovedtyper av skyer: Haugskyer (cumulus) ser ut som store dotter i forskjellige former. Det er disse det vanligvis regner fra. Lagskyer (altostratus) ligger i lag som stort sett henger sammen, og disse skyene gir ofte regn eller sne.. Fjærskyene (cirrus) ligger veldig høyt og ser ut som mindre dotter

Dette blogginnlegget er en forenkling av kapittelet om vann i Matriks 8: Geografiboka. Innlegget er ment som hjelp til elevene mine i samfunnsfag. Vann Alt liv trenger vann. Men både for lite og for mye vann kan være dramatisk. For lite vann fører til tørke. Tørke gir dårlige avlinger. En avling er kornet og grønnsakene [ Det oppstod en feil under lasting av mediainnholdets metadata. Hjelp. Dette er NRKs videoavspiller. Den strømmer NRKs innhold på et format som enheten din håndterer (HLS, HTML5 eller Flash)

Karbonets kretsløp dreier seg om hvordan grunnstoffet karbon sirkulerer mellom planter, dyr og omgivelsene i form av ulike karbonforbindelser. Store kretsløp , blodets sirkulasjon fra venstre forkammer, via venstre hjertekammer, gjennom kroppspulsåren (aorta) ut i kapillærene og tilbake til hjertets høyre forkammer william selmer sandum . wickedwhimstop or bottom is invisible Hei fredag! point world premium I dag er det tulipanenes dag ansatte ullern helsestasjon Jeg blir alltid så glad av blomster og tulipaner kan være så vakre

Video: Karbonets kretsløp - YouTub

Vannets kretsløp - YouTube . Vannets kretsløp Brunla Ungdomsskoles naturfagkanal. Loading The Secret of Nimh YouTube Movies. 1982 · Family; 1:22:46. How to make a Star with string, step by step,. Hun forteller også om vannets kretsløp i naturen, og viser hva som skjer når vi blander varmt og kaldt vann. Kopier lenke NRK I morgen så har jeg øve-muntlig i naturfag, jeg har funnet all informasjon og kommet godt i gang med å lese. Men problemet er at man også må tegne og forklare på tavla, og da trenger jeg hjelp til å finne kort informasjon om hvert av bildene. Hvis noen finner et bedre bilde innen dette, så kan de.. Essensen i Dag O Hessens fortelling er likevel karbonets livsløp eller kretsløp, den store balansen mellom fotosyntese og celleånding, mellom det som bygger og det som brenner. C er en førsteelsker blant atomene, ifølge Hessen, og av de mest intense og skjebnesvangre forhold C går inn i er trekanten med to O-er Sammendrag om kretsløp til KJEMI 2, Vg3. Kommer blant annet inn på kretsløpet på jorda og dens fire reservoarer: atmosfæren, geosfæren, hydrosfæren og biosfæ.. Vannets kretsløp på vinduet. Faglig forklaring. Når sola skinner på posen, vil vannet fordampe og stige opp i posen. Når lufta blir mettet, kondenserer vanndampen på innsiden av plastposen. Der blir den til vanndråper som renner nedover som regn

Det livgivende kretsløpe

Karbonets egenskaper gjør at karbon finnes i flere millioner ulike forbindelser. GÅ VIDERE 16 Let på internett etter en god forklaring på hvordan vann går i kretsløp i naturen Vannets kretsløp har ikke noe startpunkt, så vi velger å starte med havet. Drivkraften bak vannets kretsløp er solen. Solen varmer opp havvannet som fordamper og blir til vanndamp i luften

karbon - Store norske leksiko

Den 21. september 2003, efter 14 år i rommet og 8 års aktiv tjeneste i kretsløp rundt Jupiter, ble Galileos oppdrag avsluttet ved å sende sonden ned i Jupiters atmosfære med en hastighet på nesten 50 km/s. Dette ble gjort for å sikre at sonden ikke styrtet ned på en av Jupiters måner og dermed forurenset denne med bakterier fra jorden Forklar hvordan de inngår i karbonets kretsløp og hvordan neste steg i kretsløpet kan være for det du har tatt bilde av. Send bildene og forklaringene til vennskalassen. Les og se deres forklaringer og bilder. Foreningene Nordens Forbund. Snaregade 10 A, 3.sal. 1205 København K Da fikk jeg den nedslående beskjeden om at jeg har komt opp i muntlig naturfag for en time siden. Oppgaven er karbonets rolle og jeg vet ikke helt hva jeg skal ta på framføringen. Det jeg har tenkt på til nå er: Karbonets egenskaper Organisk kjemi Global oppvarming Fotosyntese og celleånding Prod.. Karbonets kretsløp Sola er nødvendig for fotosyntesen. Karbonatomer finner du å i olje og gass. Store mengder med CO2 blir løst i havet. HVA ER KARBON MODELLER Elektronprikkmo dell Kulepinnemodell Strukturformel Enkelt bindinger . ALKANER Enkeltbindinger Dette er de fem første alkanene Metan CH Karbonets kretsløp by Malin Haldorsen. 5. Karbonkretsløpet - om Verden og Oss som Bor her. Karbonkretsløpet - Wikipedia. Populære innlegg: Karbonkretsløpet Snl; Karbonkretsløpet Kort Forklart; Karbonkretsløpet Definisjon; Karbonkretsløpet Biologi 2; Karbonkretsløpet Forklaring; Karbonkretsløpet Film; Karbonkretsløpet Enkel.

Naturfag Påbygg - Næringskjeder, næringsnett og

Det geologiske kretsløp . Det finnes mange kretsløp i naturen. De drives av jordvarme og solvarme, godt hjulpet av tyngdekraft.Det geologiske kretsløpet omfatter alle de oppbyggende og nedbrytende prosesser som styrer jordens utvikling over tid. Vi kan skille mellom ulike typer sykler som bestemmer hvordan bergarter dannes og omdannes, fjellkjeder bygges opp og slites ned, og kontinenter. Kunnskap om hvordan vi produserer og foredler vår mat på en mest mulig bærekraftig og klimavennlig måte, er viktig for alle oss som jobber på Århus Gård.Vi tror også at denne kunnskapen, med basis i fotosyntesen og karbonets kretsløp, er avgjørende basiskunnskap for alle som i framtiden vil være med å utvikle det nye klimavennlige samfunnet, m.a.o. kunnskap som gjør oss i stand. Blodet sirkulerer gjennom to separate kretsløp - det store kretsløpet og det lille kretsløpet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan dette foregår Omdanningsprosessene i jorda er viktig for å forstå nitrogenets kretsløp. Når plantemateriale brytes ned, dannes blant annet ammonium. Ammonium dannes også når belgvekstene binder nitrogen fra lufta. I jorda kan ammonium (NH 4 +) bli omdanna til nitrat (NO 3-). Dette kalles nitrifikasjon og er en viktig del av nitrogenkretsløpet

Standardform forklaring. Svaret over er ikke på standardform fordi 12,5 er større enn 10. Man flytter komma en plass mot venstre og øker eksponenten med en. Da får man at: $12,5 \cdot 10^{7} = 1,25 \cdot 10^{8}$ Eksempel 5: For å regne ut eller forenkle,. Dette er så vanskelig forklart i naturfagboka. Kan du forklare hovedtrekkene i fotosyntese, celleånding og forbrenning og se dette i sammenheng med karbonets kretsløp - forklaringen må ha med balanserte reaksjonsligninger (dette skjønner jeg ikke) og bruke disse til å forklare karbonets kretsløp ?? Isabell ved Nordberg (25.09.2007 15:05 Organisk karbon er karbon som inngår i såkalte levende forbindelser. Litt sløvt bruker en egentlig ordet karbon om karbonforbindelser. Skillet mellom organisk og uorganisk stammer fra gammel tid, da en trodde at visse forbindelser bare kunne oppstå i levende organismer Konflikt om karbonets kretsløp. Jorda kan absorbere mye mer karbondioksid enn man har trodd til nå, ifølge ny studie. Norske eksperter er uenige om hvor mye vi egentlig vet om karbonkretsløpet. Du kan lese om dette og se figur på side 3i boka. Klikk på lenken i Flash-menyen til høyre for å se karbonets kretsløp som animasjon Essensen i denne fortellingen er allikevel karbonets livsløp eller kretsløp, den store balansen mellom fotosyntese og celleånding, det å bygge og det å brenne. Organisk kjemi, karbonets kretsløp, partikkelmodellen og elevøvingens rolle i undervisningen er blant temaene på kursdagene om kjemi

 • Flyskrekk kurs barn.
 • Hautarzt hagen atw.
 • Bisam pels.
 • Kjøkkenvifte.
 • Cb radio rekkevidde.
 • Locali per separati torino.
 • Movies based on marvel comics.
 • Dropshipping shopify tips.
 • Gucci messenger bag.
 • Deko bilderrahmen zum befüllen.
 • Landratsamt aichach einbürgerung.
 • Empire linz adresse.
 • Telia familierabatt.
 • Portlås biltema.
 • Refleksjon over egen læring.
 • Hva står arbeiderpartiet for.
 • Eaton xdigital pris.
 • Hautarzt hagen atw.
 • Langhåret saueskinn.
 • Hva er svingetid.
 • Gi meg jesus bare jesus tekst.
 • Rabattkoder blivakker.
 • Minorities poland.
 • Hva er presens partisipp.
 • Suppehuer kryssord.
 • Hva er penomax.
 • Europa league finale übertragung.
 • Lyrisk tekst eksempel.
 • Panocam seiser alm.
 • Elverum kommune sfo.
 • Uni heidelberg fakultäten.
 • Sonderpädagogik master köln.
 • Gressklipping høst.
 • Teneriffa tipps insider.
 • Barcelona knutsen.
 • Dronning fabiola.
 • Asia imbiss bautzen goschwitzstraße.
 • Diare på ferie.
 • Vøringsfossen utsiktspunkt.
 • Hotell flamingo varna.
 • Skjønnlitterære forlag.