Home

Skrapesyke villrein

For første gang er det påvist skrantesyke hos villrein utenfor Nordfjella. En villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda har fått påvist sykdommen En av 64 villrein var smittet av skrantesyke. Men ingen ante hvilken. Den store villreinstammen i Nordfjella slaktes nå ned for å stoppe videre spredning av dyresykdommen skrantesyke Skrantesyke er en prionsykdom i likhet med skrapesyke hos sau, kugalskap hos storfe og Creutzfeldt-Jakob sykdom hos menneske. Sykdommen er påvist hos 18 villrein i Nordfjella (klassisk skrantesyke). Det pågår en sanering av stammen som skal være ferdig 1. mai 2018

Smittsom skrantesyke på Hardangervidda - V

En av 64 villrein var smittet av skrantesyke

Hos villrein har sjukdommen opptrådt smittsomt (klassisk skrantesjuke) i motsetning til syv tilfeller hos elg og én hjort hvor den trolig har oppstått spontant hos eldre dyr (atypisk skrantesjuke). Atypisk skrantesjuke anses som ikke smittsom mellom dyr Skrantesjuke (også kalt skrantesyke eller Chronic Wasting Disease - CWD) er en prionsykdom som ble påvist for første gang i Norge i 2016 Ukoordinerte bevegelser og skjelvinger er mindre fremtredende enn ved skrapesyke hos sau. Pelsen kan bli tørr og bustet, men kløe er ikke vanlig. 1407 villrein ble skutt under den statlige jakta som ble avsluttet 25. februar 2018. Da var det til sammen påvist skrantesyke hos 18 villrein KIlde: Villrein.no. Da skrantesyken ble påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella i mars 2016, Skrantesyken hos rein er en såkalt prionsykdom og tilhører samme gruppe som skrapesyke hos sau og kugalskapen som rammet storfe i Storbritannia på 1980- og 90-tallet. Alle disse sykdommene, samt den sjeldne Creutzfeldt-Jakobs sykdom.

Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selv - Norsko

Skrapesyke er en degenerativ infeksjonssykdom i hjernen hos sauer og geiter som skyldes prioner. Dette er den mest utbredte prionsykdommen. Flere sykdommer hos mennesket har fellestrekk med skrapesyke og skyldes også prioner. CWD ble i 2016 påvist i Norge, på fire villrein (Rangifer tarandus tarandus) og to elg (Alces alces). Disse norske tilfellene er de første påvisningene av CWD utenfor Nord Amerika og Korea. Påvisingen av CWD på en villrein i Nordfjella er den første påvisinga av naturlig sykdom på rein i verden. Spørsmål og svar om skrantesjuke (CWD)

Omstridt felling av villrein: Kan utskyting utrydde

 1. Omstridt felling av villrein: Kan utskyting utrydde skrantesyke? Prionsykdommer oppstår ved feilfolding av prionproteinet (PrP). Genet som koder for PrP, kalles PRNP og har noe naturlig variasjon hos mange arter. Variasjoner i PRNP kan påvirke inkubasjonstid, sykdomsutvikling og smittespredning av enkelte prionsykdommer. Ulik forekomst og følsomhet for klassisk og atypisk skrapesyke hos sau.
 2. All villrein i området skal innen sommeren være utryddet - totalt 2200 dyr. Tidligere er sykdommen kun blitt påvist i USA, Sør-Korea og Canada, og forskerne klør seg i hodet over at den nå har dukket opp i det norske høyfjellet
 3. Skrapesyke er en dødelig forløpende sykdom som angriper sentralnervesystemet (hjernen) hos sau og geit. Skrapesyken tilhører den lille gruppen av sykdommer som fremkalles av prioner. I Norge er inkubasjonstiden for den klassiske formen i gjennomsnitt tre og et halvt år, men kan variere fra 7 mnd. til 8 år. Skrapesyken kan overføres mellom dyr og fra mordyr til foster.Klinisk skjelner man.
 4. ner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe
 5. Skrapesyke også kalt Scrapie, er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos sau, geit og muflon. Man tror at sykdommen skyldes prioner og man tror også at den ikke smitter til mennesker. Forekomst. Det første tilfellet hos en norskættet sau ble påvist i 1981. Det var en.
 6. Skrantesyke: Villrein på Nordfjella. Foto: Kallestad, Gorm Vis mer LEDER Skrantesyk villrein: Dommen fra Dale Villreinen på Nordfjella bør avlives
 7. Veterinærinstituttet har utarbeidet en video som viser hvordan man praktisk tar ut hjerneprøve fra drøvtyggere. Videoen er lagd etter at prionsykdommen Chron..

Zoolog om skrantesyke blant reinsdyr: - Skyt alt! Nervesykdommen som er konstatert blant villrein i Sør-Norge er akkurat så skummel som den høres ut til, sier zoolog Petter Bøckman Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en prionsjukdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.. Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker Skrantesjuke som sett hos norsk villrein, Skrapesyke hos sau har så langt ikke påvist å smitte menneske, gris, hest eller ku, selv om de går i samme miljø, men geiter er følsomme. Prioner, som årsak til skrantesjuke, smitter mellom ulike arter i hjortedyr­slekten

To typer skrantesyke - Hjorteviltportale

Vurderer masseslakt av villrein - NRK Oslo og Viken

I tillegg til disse er det dessuten tatt prøver av villrein skutt i jakta - til sammen noen hundre dyr. Så langt har én bukk testet positivt for sykdommen, i tillegg til simla og de to elgene Skrantesyke eller Chronic Wasting Disease (CWD) ble først påvist hos villrein i Nordfjella i 2016 og per dags dato har man 24 positive prøver for den alvorlige og dødelige prionsykdommen hos hjortedyr i Norge. Forskere omtaler sykdommene som en stor trussel mot hjorteviltbestanden i Norge

Informasjon til jegere om skrantesjuke (CWD) Mattilsyne

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om mistanke om et nytt tilfelle av skrantesyke hos en villrein i Nordfjella. AV: NTB - Dyret ble felt under ordinær jakt, som et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdommen Skrantesyke Utrydder hel villreinstamme for å stoppe dødelig sykdom Landbruksministeren ber Mattilsynet sette i gang strakstiltak mot 2 400 dyr på Nordvestlandet Kugalskap er en progressiv og dødelig forløpende hjernesykdom hos storfe. Den skyldes infeksjon med prioner, som også fremkaller skrapesyke hos sau. Inkubasjonstiden er som for skrapesyke usedvanlig lang, opptil flere år. Jakt & Fiske er landets største og eldste magasin for jakt- og fiskeinteresserte med 354 000 lesere og et opplag på nesten 90 000 eksemplarer. Bladet er en månedlig publikasjon og utgis av Norges Jeger- og Fiskerforbund.Vil du ha Jakt & Fiske i posten og full digital tilgang, må du melde deg inn i NJFF. Meld deg inn her. Jakt & Fiske arbeider etter Vær Varsom­-Plakatens regler for god.

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter

Skrantesjuke (eller skrantesyke - cwd) og hjortevil

 1. Skrapesyke på sau har i vår verdensdel vært kjent bl.a. i England og på Island i svært lang tid, og i Norge i flere tiår. Ca. 20. desember i året 2000 ble det slått stort opp i norske media at det var funnet en ny variant av skrapesyke her i landet, og at man hadde fått påvist utbrudd av denne sykdommen hos sauebesetninger i flere landsdeler
 2. Ennå vet man ingenting om hvordan CWD oppsto i Nordfjella. Det er ulike teorier, som at den kan komme fra sau med skrapesyke eller oppstå som en mutasjon i hjernen på villreinen selv. Man vet ikke når smitten oppsto eller om varianten på villrein har det samme smittepotensial som varianten på hjortedyr i USA
 3. Kugalskap er en dødelig overførbar nevrodegenerativ hjernesykdom som begynte å ramme storfe i Storbritannia og Nord-Irland i 1985. Det er også rapportert tilfeller i flere EU-land og i USA. Symptomene er endret atferd, gradvis tap av koordinasjonsevne og død. Det finnes ingen behandling. Inkubasjonstiden er flere år. Smittestoffet er sannsynligvis et infeksiøst protein (prion)
 4. Prionsykdommen skrapesyke smitter lett mellom sau og geit, og i USA og Canada har skrantesyken smittet mellom ulike hjortedyr. - Sauene som beiter i Nordfjella, kan bli flyttet til nye beiteområder. Hvis de har med seg prioner i avføringen, kan de skille dem ut i det nye området
 5. I 2018 fikk seks villrein påvist skrantesyke av den klassiske, smittsomme typen. Alle i Nordfjella sone 1. I tillegg fikk en elg i Flesberg i Buskerud påvist såkalt atypisk skrantesyke som antas å kunne oppstå spontant hos eldre dyr, opplyser Veterinærinstituttet.. Oppdagelsen av skrantesyke (Cronic Wasting Disease, forkortet CWD) i Norge i 2016 førte til omfattende tiltak for å fjerne.
 6. k. Kugalskap på storfe ble først påvist i 1986, og frem til juni 2014 var det kjent 184.500 tilfeller
 7. forskerkarriere. Vi hadde i realiteten ikke noe annet valg enn å ta ut villreinen i Nordfjella, for nedskyting er den eneste måten vi kan bekjempe sykdommen på. CJD og skrapesyke

Tag Archives: villrein. Fagseminar, Foredrag, Hjort Sykdommen hører til gruppen prionsykdommer, som blant annet omfatter skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Denne dødelige sykdommen som normalt rammer hjortevilt, er tidligere kjent fra Nord-Amerika Jegere har allerede skutt hundrevis av villrein i området for å stoppe den fryktede sykdommen etter at staten startet jakten i november i fjor. Målet er å utrydde villreinstammen i Nordfjella i et forsøk på å fjerne skrantesyke fra norsk jord. Nordfjella villreinområde strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane

dre fremtredende enn ved skrapesyke hos sau. Pelsen kan bli tørr og bustet, men kløe er ikke vanlig ; Da Veterinærinstituttet i fjor konstaterte at en villrein i Nordfjella hadde Skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD), var dette første gang sykdommen ble oppdaget utenfor Nord-Amerika (og Sør-Korea) Miljødirektoratet melder at den siste kjente flokken med villrein er felt i Nordfjella sone 1. Nå skal området gjennomsøkast for å sikre at det er tomt for dyr. Det er påvist 17 tilfelle av skrantesjuke (CWD) på reinsdyr frå Nordfjella

Enda vet man ingenting om hvordan CWD oppstod i Nordfjella. Det er ulike teorier, som at den kan komme fra sau med skrapesyke eller oppstå som en mutasjon i hjernen på villreinen selv. Man vet ikke når smitten oppstod eller om varianten på villrein har det samme smittepotensiale som varianten på hjortedyr i USA Skrapesyke fra sau kan også ha smittet over på villrein, men dette er minst sannsynlig ut fra det forskerne vet nå. Forskere mener det er så godt som umulig å finne et sikkert svar. De siste årene har jegerne tatt ut mindre enn 2000 dyr under villreinjakten på Hardangervidda Chronic wasting disease hos hjortedyr var kjent fra USA og Canada. I Norge ble sykdommen kalt skrantesyke. Sykdommen har likheter med klassisk skrapesyke ved at den smitter fra dyr til dyr. En villrein i Nordfjella ble det første tilfellet i Europa, og nå er totalt 7 villrein fra dette området diagnostisert med sykdommen

Statens naturoppsyn (SNO) ber nå oppsynskorpset og andre som ferdes i fjellområdene, om å være spesielt årvåkne ved observasjoner av villrein. I Forollhogna og Tolga Østfjell er Erik M. Ydse kontaktpersonen dersom det er mistanke om den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD). Veterinærinstituttet har jobbet i 20 år med prionsykdommer hos dyr, spesielt med skrapesyke Nor98 hos sau som ble oppdaget i sin tid av seniorforsker Sylvie Benestad. Emneord til denne artikkelen Marked Nordfjella Vetrinærinstituttet Villrein skrantesjuke hjortedyr sjukdo

Skrapesyke mennesker Skrapesyke - Wikipedi . Skrapesyke også kalt Scrapie, er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos sau, geit og muflon. Man tror at sykdommen skyldes prioner og man tror også at den ikke smitter til mennesker. Forekomst. Det første tilfellet hos en norskættet sau ble påvist i 1981. Det var en økning i CWD er en prionsykdom som skrapesyke hos sau eller kugalskap, og den forårsaker store lidelser og død for dyr som rammes. - Resultatene gir håp om å bevare friske villreinstammer i Norge, gjør at vi fortsatt har håp om å hindre at sykdommen sett hos villrein får fotfeste i Norge De mest kjente er skrapesyke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr. Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på vel 2.000 dyr i Nordfjella, der sykdommen er påvist, for å hindre smitte

Sau er vrient å diskutere, men er relevant - siden en av teoriene for smitten til hjortefarmen der sykdommen oppsto i USA er at smitten krysset en artsbarierre den ikke skulle kunne krysse - fra skrapesyke-infisert sau - til hjort. Uansett er det for snevert å snakke om villrein alene, vi trenger en helhetlig og bredt fundert strategi Skrapesyke er en gammelt kjent «prionsykdom» hos sau, nært beslektet med bl.a. CWD (chronic waisting disease) på hjortevilt i USA, Kugalskap, samt Creutzfeldt-Jakobs sykdom og Kuru hos mennesker. Samtlige av disse degenerative hjernesykdommene er sjeldne, men alltid dødelige når de bryter ut Totalt er 1407 villrein tatt ut i Nordfjella sone 1 sidan oppdraget med å sanere området starta 7. november i fjor. Den 25. februar skaut Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) den siste kjente flokken på 23 dyr. Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innan 1. mai Skrapesyke er prionsykdom i sau. Skrantesyke er prionsykdom i blant annet reinsdyr. 2. Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda. 3. Kan skrantesyke smitte fra reinsdyr til husdyr? CJD hos mennesker er en smittsom sykdom, men kan kun smitte ved kontakt med nervevev Villrein.no - alt om villrei . Hardangervidda er Norges største villreinområde. - Smalt rett over oss. Lars Haukaas (19) og Thomas Mossing (43) var på jakt i området hvor reinene døde fredag ; Hardangervidda er det største området i Norge for villrein. Over et området på 8.130 kvadratkilometer lever det om lag 10.000 til 11.000 villrein

Skrantesyke - Wikipedi

På vestlandet ser man nesten en eksplosjon i hjortebestanden etter at ulven ble utryddet der på 1800-tallet, og skrapesyke herjer blant villrein. Dette er konsekvenser av at man har fjernet ulven fra naturen i Norge. På 1800-tallet hadde vi et tusentall av ulver spredt over hele landet Samtidig merkes 15 villrein med radiosendere. Igjen jakt, motorisert ferdsel og forfølgelse av dyr på vinterføre. Det kan ifølge forskere komme fra sau med skrapesyke eller oppstå som en mutasjon i hjernen på villreinen selv. CWD legger ingen viltbestander øde Skrantesjuke, CWD, Villrein, Nordfjella Forside: Denne reinbukken ble skutt 20. august 2016 i Nordfjella. Prøver viste at den var smittet av skrantesjuke. Bilde: Jan Vidar Akselberg av skrapesyke, uten at sykdommen spres til storfe. Tilsvarende har hjortedyr i Europa gjennom århundrer beitet sammen med sau med skrapesyke,. Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet, og andre kjente prionsykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig. Her kan du lese mer: Miljødirektoratet (nettside) Veterinærinstituttet (nettside) Norsk institutt for naturforskning (nettside) villrein.no - Arne Nyaa Skrapesjuke er for første gang påvist på villrein. Illustrasjonsfoto: Kristin L Austvik. Chronic Wasting Disease (CWD) er påvist hos ei voksen simle i Nordfjella villreinområde. Denne sykdommen er ikke tidligere påvist i Europa, og det er første gang i verden at den er påvist på rein

Andre typer av slike sykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. I Norge er det påvist tre tilfeller av CWD. Det er to elger i Selbu og en villrein i Lærdal som har fått sykdommen. CWD er først og fremst kjent i USA og Canada,. Jegere har allerede skutt hundrevis av villrein i Nordfjella for å stoppe den fryktede sykdommen. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle

Frykter skrantesyke-mareritt på Hardangervidd

Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.Det første funnet i Norge ble gjort i 2016 Når dette skrives er tidenes største nedslakting av villrein i gang. Alt for å hindre spredning av skrapesyke. Villreinen er en så naturlig del av fjellheimen at vi har tatt den for gitt 2.000 villrein i Nordfjella skal slaktes etter funn av skrantesyke. Smitten til skrantesyken kan komme fra sau med skrapesyke, den kan komme fra andre hjortedyr eller den kan oppstå som en mutasjon av såkalte prioner i hjernen på villreinen selv. Denne reinen er fotografert i dyrepark Det ble funnet 685 tilfeller av skrapesyke blant drøyt 286 000 sau som ble testet, og 634 tilfeller hos geit. Godt og vel 110 000 geiter ble testet. Skrantesyke. Imidlertid ble det funnet fem tilfeller av skrantesyke i Norge - tre i villrein og to i elg, rapporterer EFSA Kan sauen overføre skrapesyke til deg? Av slikt kjøtt (sau-viltkjøtt) kan man få alzheimer, MS, ME, ALS, fibromyalgi, leddgikt, psykiske problemer mm. Og hva med borrelia pga. for mange klaudyr i..

Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selvNationen – distriktenes næringsavis

skrapesyke - Store medisinske leksiko

Skrapesyke på sau har vi kjent til i mer enn to hundre år. Fôr som har inneholdt rester fra sau med skrapesyke har ved smitte bidratt til spredning til andre arter som f.eks. mink. Kugalskap på storfe ble først påvist i 1986, og frem til juni 2014 var det kjent 184.500 tilfeller. Sykdommen spredde seg via benmel som var laget av syk Jegere skal sikre inntil 11.000 prøver fra elg, hjort og villrein som skal testes for skrantesyke i løpet av årets jakt. Det er Miljødirektoratet som pålegger landets jegere i kartleggingsområdene for skrantesyke å sikre prøvene, melder direktoratet mandag. I alt skal 30.000 hjort og villrein ska Skrapesyke har vært den mest utbredte prionsykdommen i Norge, men det er visstnok ingen sammenheng mellom skrapesyke og CWD. CWD skal heller ikke være smittsom til mennesker. Slik ser det korrekt foldede prionproteinet fra ku ut

Nytt funn av skrantesjuke på villrein i Nordfjell

Det er ikke påvist sammenheng mellom skrapesyke hos småfe og sykdom hos mennesker. Hol, Ål og Ulvik, fattet en mistanke om skrantesyke hos ei simle i en flokk med over 2000 villrein, noe Veterinærinstituttet kunne bekrefte. Sigmund Tveitehagen i Villreinutvalget sier at to dyr var smitta under prøveinnsamlinga ved jakta høsten 2016 Dødelig sykdom funnet på villrein. For første gang er den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) oppdaget i Europa. Villrein. Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet, og andre kjente prionsykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig Sykdommen er påvist hos tre villrein og to elger i Norge. Det finnes ulike typer av prionsykdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesyke hos sau, kugalskap (BSE).

Misforståelser om prioner og skrantesyke hos villrein

slakte ned nesten 2200 villrein i Nordfjella? Den alvorlige og smittsomme sykdommen skrapesyke er påvist på enkelte rein i området. Det er for mye rein i området, og det er derfor ikke plass til sauen som skal på beite. Den alvorlige og smittsomme sykdommen skrantesyke er påvist på enkelte rein i området. Antall riktige: ____ SKRAPESYKE: - Mattilsynet førar tilsyn med at fellinga blir gjort på ein dyrevelferdsmessig forsvarleg måte. Tilsynet blir utført i fjellet mens fellinga går føre seg, Smittestoffet blei påvist i villrein i sone 1 i Nordfjella og all villrein der blei difor tatt ut Dødelig dyresykdom oppdaget i Norge. Et reinsdyr i Sør-Norge er død som følge av sykdommen Chronic Wasting Disease. Sykdommen er aldri tidligere påvist i Europa Sykdommen er uhelbredelig og kan sammenlignes med skrapesyke på sau eller kugalskap. Inkubasjonstiden kan vare i flere år, en periode dyrene kan skille ut smittestoffer gjennom avføring og urin. Prøvetaking under jakta. Under årets høstjakt har myndighetene inngått et omfattende samarbeid med reinjegerne om prøvetaking av dyra som felles

Landbruksministeren frykter at EU-tiltak mot skrantesyke

Totalt er 1407 villrein tatt ut i Nordfjella sone 1 sidan oppdraget med å sanera området starta 7. november i fjor. Den 25. februar skaut Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) den siste kjente flokken på 23 dyr. Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innan 1. mai Sykdommen ble først påvist hos en villrein i Lærdal i april. Senere har det dukket opp to nye tilfeller samme sted. Skrantesyke (Chronic Wasting Disease) er i slekt med skrapesyke og kugalskap. Det er en smittsom sykdom, men det er ikke påvist smitte mellom dyr og mennesker

Eksempler på TSE er kugalskap hos storfe, skrapesyke hos småfe og skrantesyke hos hjortedyr. tidligere har de som har drevet med produksjonsdyr måttet varsle både Norsk Protein og Mattilsynet. Nå holder det å varsle Norsk Protein om storfe og småfe. - Fra og med 1. mars holder det at du henvender deg til Norsk Protein Jegere skal sikre inntil 11.000 prøver fra elg, hjort og villrein som skal testes for skrantesyke i løpet av årets jakt. Etter seks uker med statlig jakt av villrein i Nordfjella i vinter var 531 dyr felt. Da gjensto fremdeles om lag 1.000 rein i stammen, som skal utryddes helt

Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu Skrantesyke eller skrantesjuke eller CWD (fra engelsk chronic wasting disease) er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes prioner og er alltid dødelig. Forløp Nordfjella, kva no - villrein og reetablering? Ordførarane i Nordfjellarådet og leiar i Nordfjellarådet har i lang tid vore bekymra for situasjonen rundt villrein i landet vårt. Denne uroa har auka kraftig etter at det er funne smittsam skrantesjuke (CWD) også utanfor sone 1 i Nordfjella. Kva skjer no ; Unknown exception Til sammen er det skutt 1.407 villrein siden november. Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innen 1. mai i år, og arbeidet med fellinga ble dermed ferdig i god tid før fristen. - Det har vært en belastende jobb og vi er positivt overrasket over at vi klarte jobben i god tid før fristen og så tidlig på vinteren, sier ansvarlig for oppdraget, Petter Braaten, i Statens. Under merking av reinsdyr i Nordfjella i mars 2016, ble det oppdaget en reinsdyrsimle som oppførte seg uvanlig. Hun brøt ut av flokken, ble liggende på ryggen mens hun sparket med bena og døde kort tid etterpå. Skrantesykens inntog i Norge var et faktum Drektighetstida hos villrein er 225 dager og dersom brunsten er seinere vil dermed også kalvingstidspunkt forskyves og påvirke især slaktevektene til kalv om høsten. Sykdommen likner skrapesyke hos småfe og kugalskap (BSE) hos storfe

Enighet om å reetablere villreinstamme i Nordfjella

En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesyke hos sau, BSE hos storfe og CWD. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 14 tilfeller av sykdommen, alle hos villrein i Nordfjella. Forslaget innebærer at hele den samiske tamreindriften i Finnmark kan bli rammet hvis det blir gjort. Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selv Aftenposten - 21 Mar 2018 Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selv More; Skrapesyke påvist på sau i Beiarn Dagbladet.no - 01 Nov 2009 Skrapesyke påvist på sau i Beiarn More; Kronikk: Den vitenskapelige verdien av disse norske geitene er vanskelig å overdriv

 • More than words skam.
 • Euro truck simulator 2 blogg.
 • Riesenschnauzer salt og pepper.
 • Guinness rekordbok.
 • Bmw 520i 2001.
 • Urethrotomie frau.
 • Hvordan komme til rikshospitalet.
 • Tennisalbue eksentriske øvelser.
 • Hvor mange muligheter på kodelås.
 • Benny fransen olsenbanden jr.
 • Sysla live ålesund.
 • Wirtschaftsexperte kreuzworträtsel.
 • Abbildungsmatrix bezüglich basis.
 • Stadtpokal winsen 2018.
 • Mat stekt på takke.
 • Körperteil.
 • Raiffeisen attendorn gartenmöbel.
 • Messingskilt gravering.
 • Facebook profilbesucher herausfinden.
 • Toyota romerike åpningstider.
 • A rosa riva.
 • Cp gen 4.
 • Swingkurs larvik.
 • Filipijnse vrouw naar nederland halen.
 • Julemarked odderøya.
 • Brazil wc squad 2002.
 • Ankylo egg ark.
 • Statsborgerloven engelsk.
 • Nøysom øl.
 • Ecthyma contagiosum.
 • Tanzschule jacek lenard delmenhorst.
 • Åtestasjon mus ute.
 • Haemophilus influenzae de type b.
 • 360 grad kamera iphone 7.
 • Hurdal skisenter 2017.
 • Nkt victoria marinetraffic.
 • Møbelringen 2017.
 • Periodisk kontroll løfteutstyr.
 • Arduino lcd scroll.
 • North west 2018.
 • Drammen rørservice nettbutikk.