Home

Breeam norge

BREEAM - Grønn byggallians

Zoom, Online, Norge; Se alle våre kurs. BREEAM-NOR i tall. 153 Antall ferdigstilte bygg. 469 Antall registrerte bygg. 1 534 169 Kvadratmeter ferdigstilt. Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele verdikjeden innen bygg- og eiendom kan være medlem BREEAM does this through third party certification of the assessment of an asset's environmental, social and economic sustainability performance, using standards developed by BRE. This means BREEAM rated developments are more sustainable environments that enhance the well-being of the people who live and work in them, help protect natural resources and make for more attractive property. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og BREEAM-NOR er ordningen som brukes i Norge, og som er en tilpasning av den internasjonale standarden til norske forhold. Sertifiseringsordningen stiller strenge krav til dokumentasjon, og består av ni kategorier for miljøprestasjoner; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk. BREEAM fungerer som en standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig design, (NGBC) i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge og har som formål å motivere alle aktører i byggebransjen til å gjennomføre bærekraftig design og bygging hele veien- fra tidlig byggefase til overlevert bygg

Hva er BREEAM / BREEAM-NOR - Byggtjenest

BREEAM-NOR er et helhetlig verktøy som måler byggets bærekraft, til beste for bruker, leietaker, og miljø. Det gis poeng innenfor god prosjektledelse, energiforbruk, innemiljø, gode alternativer til privatbil, materialvalg, avfallhåndtering, økologi, forurensning m.m. Den samlede poengsum avgjør hvilken klasse bygningene får: Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiserings-verktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge De første norske BREEAM Communities-prosjektene tar nå form.- En metode for god områdeutvikling som vi forventer å se mer av i Norge fremover, sier leder for kommunikasjon og marked i Grønn.

Video: BREEAM-NOR-manualen - Grønn byggallians

BREEAM i Norge. Vurdering av BREEAM-NOR i praksis. Jan Meling. Bygg- og miljøteknikk. Hovedveileder: Rolf André Bohne, BAT. Institutt for bygg, anlegg og transport. Innlevert: Januar 2013. Norges teknisk-naturvitenskapelige universite BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM New Construction og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon for nybygg. I Norge er det Grønn Byggallianse som er nasjonal operatør av BREEAM-NOR. Grønn Byggallianse er nå i gang med å revidere BREEAM-NOR og målet er å gi ut ny manual mot slutten av 2021. Dato: 28. oktobe Gode veiledere for bruk av BREEAM-NOR kan være til hjelp for å få til en god prosess gjennom hele prosjektet, helt frem til sertifisering av ferdig bygg. Pr i dag eksisterer det en slik veileder; Integrating BREEAM throughout the design process, utviklet av BRE Trust. Denne er eneste i sitt slag, men er tilpasset internasjonal og Britisk utgave av BREEAM og er dermed ikke direkte. - BREEAM-Nor har blitt en bransjestandard for miljøsertifisering av bygg i Norge, og ordningen er en stor suksess. Årsaken til at utviklingen har gått raskere innen bygg-markedet er at dette markedet er i større grad enn anlegg styrt av private aktører

Miljøsertifisering er en formalisert bekreftelse på at et produkt, en bedrift eller et prosjekt tilfredsstiller ett eller flere klima- eller miljøkrav. For bygg- og anleggsprosjekter er Breeam, Ceequal og Svanemerket de tre vanligste miljøsertifiseringsordningene i Norge som også sertifiseres av en uavhengig tredjepart. De tre ordningene er i utgangspunktet frivillige, noe som vil si at. DEBATT: Miljøsertifisering av bygg Breeam har klare ambisjoner for både klima og miljø. Breeam-sertifiseringen er et godt verktøy for å jobbe med klima i dag, og vi jobber for at det skal bli enda bedre i fremtiden BREEAM-NOR har siden lanseringen i 2011 blitt godt etablert i Norge, og det er i dag utstedt 50 sertifikater fordelt på 14 fylker. Det er for øvrig ingen offisielle føringer for hvordan BREEAM skal implementeres og gjennomføres i prosjektene, og hittil har hvert prosjekt mer eller mindre prøvd seg fram The Norwegian EPD Foundation P.O. Box 5250 Majorstuen N-0303 Oslo Norway Telephone: +47 977 22 020 Email: post@epd-norge.no Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 98522311 BREEAM-NOR har blitt benyttet på dette prosjektet, og i den forbindelse har det blitt gjennomført et intervju med Aslaug Helberg, BREEAM-koordinator i Kruse Smith, for å avdekke deres erfaringer med BREEAM-NOR.Oppgaven konkluderer med at BREEAM-NOR har god brukervennlighet, og utfordringer knyttet til bruken av verktøyet avhenger av prosjekttype og prosjektets omfang, samt lite kunnskap og.

Vår kompetanse - BREEAM - Norconsul

 1. Breeam er et verktøy for å miljøsertifisere bygg (Breeam-Nor) og områdeutvikling (Breeam Community). Det finnes fem nivåer av klassifiseringer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Breeam står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og i Norge er det Grønn Byggallianse som eier og forvalter den norske versjonen
 2. Om BREEAM NOR. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble lansert i Storbritannia i 1990, og er en sertifisering for bærekraftig byggepraksis, hovedsakelig i Storbritannia og i de skandinaviske landene med BREEAM NOR. BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige.
 3. I Norge er det Norwegian Green Building Council (NGBC) som eier og utvikler miljøklassifiseringssystemet. Flere i bransjen, deriblant Kruse Smith, har sammen med NGBC utviklet den norske versjonen av verktøyet. Utdanner ansatte til akkrediterte brukere. Vi har tro på BREEAM-Nor som et verktøy for fremtiden
 4. BREEAM er en internasjonal, frivillig og markedsdrevet miljøklassifisering av bygg. I Norge er det utviklet en norsk tilpasning av det internasjonale systemet - BREEAM-NOR. Det er Grønn Byggallianse som forvalter ordningen. Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding
 5. utter fra Oslo S skal kontorbygget Oslo K reises, med alt dagens bedrifter trenger for å få jobben gjort
 6. Breeam Nord-norge - vannteknikk, anlegg, rådgivere, landskapsarkitekt, klimaregnskap, analyse, arkitektur, landskapsarkitektur, brannrådgivning, byggingeniør.
 7. Grønn Byggallianse tok i 2019 sertifiseringsaktiviteten hjem til Norge. Schweigaardsgate 33 er første bygg som har fått sertifikatet fra Norge. Med BREEAM-NOR som verktøy har Bane NOR Eiendom holdt fokus på bærekraft hele veien

Gjennomgang av krav til bygningsprodukter i BREEAM-NOR. Inger Andresen, NGBC og Katharina Bramslev, NGBC . Hva sier substitusjonsplikten og hvordan følge opp denne i byggeprosjekter? Inger-Grethe England, Klima- og forurensningsdirektoratet . Hvilke fortrinn gir EPD (Environmental Product Declaration) i BREEAM-NOR? EPD-Norge

BREEAM - Wikipedi

Breeam Nord Norge - vannteknikk, anlegg, rådgivere, landskapsarkitekt, klimaregnskap, analyse, arkitektur, landskapsarkitektur, brannrådgivning, byggingeniør. n:\518\08\5180821\5 arbeidsdokumenter\54 vurdering\svanemerket og breeam-nor for leilighetsbygg - sammenligning mot tek 17.docx 2018-03-15 | Side 8 av 28 Introduksjon av ordningene TEK 17 Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK, angir minimumskrav for tekniske løsninger i bygg i Norge, og er underlagt Direktoratet for Byggkvalitet, DiBK

-hvordan bruke BREEAM i kravspesifikasjonen? •Vi ønsker et klimavennlig bygg. Under følger en definisjon av et slikt bygg med tilhørende BREEAM-NOR kriterier som skal oppfylles: 1. Har materialer med lave klimagassutslipp under produksjon og transport: Man 01 kriterium 7-14 2. Har lavt energibruk: Ene 01 oppfylle energiklasse A 3 I Norge er det foreløpig 10 eiendommer som er sertifisert og i underkant av 60 eiendommer som er registrert. NGBC ser etterspørselen tar seg opp, mye takket være De 10 strakstiltakene i «Eiendomssketorens veikart mot 2015» utgitt av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, der BREEAM In-Use foreslås som et konkret tiltak Den nye BREEAM-NOR-manualen er harmonisert mot det internasjonale BREEAM-systemet, samtidig som erfaringene med den første norske versjonen er implementert så langt det har latt seg gjøre. - BREEAM-NOR 2016 er restrukturert og justert for å gjøre innholdet mer relevant og praktisk, og den er utformet med en tydelig tilknytning til Bygg 21s stegnorm for byggeprosessen, sier Nohre-Walldén

BREEAM-NOR har blitt benyttet på dette prosjektet, og i den forbindelse har det blitt gjennomført et intervju med Aslaug Helberg, BREEAM-koordinator i Kruse Smith, for å avdekke deres erfaringer med BREEAM-NOR.Oppgaven konkluderer med at BREEAM-NOR har god brukervennlighet, og utfordringer knyttet til bruken av verktøyet avhenger av prosjekttype og prosjektets omfang, samt lite kunnskap og. Før Selve manualen ble presentert, fikk publikum også et innblikk i den betydningen BREEAM-NOR har fått i Norge siden lanseringen av første utgave i 2011. Advokat og partner i advokatfirmaet BA-HR, Stig Bech, åpnet lanseringsmøtet, og fortalte at selv om man ennå ikke sitter på nok data til å sette to streker under svaret, har fem år med BREEAM-NOR gitt en del lærdom Det viser seg at prosjekter sparer rundt 100 000,- kr i oppstartsomkostninger, i tillegg til å spare en hel masse tid på å benytte BREEAM Communities i Norge. Denne uken holdt Anders Nohre -Wallden innlegg på Boligkonferansen i Tromsø der tema var: BREEAM Communities og hvordan ivareta vanskeligstilt byutvikling Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren. Med bidrag fra rundt 300 medlemmer fra hele verdikjeden, representerer vi nåværende og fremtidige ledere og praktikere som jobber for reell endring i bygg.

Dette er Norges første Breeam-boliger - Byggmestere

 1. BREEAM-NOR is well suited for implementation in BIM since as much as 10 of the 14 criterias is considered to be able to meet all paragraphs using this technology. Furthermore, three of the criterias can in part use BIM for achievement of points. 1.1.2 Miljøklassifisering i Norge.
 2. BREEAM ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy. I 2008 ble BREEAM International lansert. En rekke land, deriblant Norge, er i ferd med å tilpasse BREEAM til nasjonale forhold. Mer enn 714.000..
 3. Norges to første BREEAM Outstanding-sertifikater er utdelt denne uka, i prosjektene Powerhouse Kjørbo og Fornebu S. Multiconsult er involvert i begge prosjektene, og jobber også med et tredje Outstanding-prosjekt i tidlig fase. Ambisiøse byggherrer en forutsetning Ambisiøse byggherrer som er villig til å gå foran er en viktig suksessfaktor i alle tre prosjektene. KLP Eiendo

BREEAM i Norge. BREEAM er verdens første miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Det ble innført i Norge med lanseringen av den første BREEAM-NOR manualen i 2012. Siden da har vi sett et stort antall BREEAM-prosjekter, spesielt innen bygningskategoriene kontor, utdanning og varehandel BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. Bygg- og eiendomssektoren er i gang med det grønne skiftet, godt hjulpet av BREEAM-NOR-manualen som et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt. Vi har fått bistand fra Norconsult, både med BREEAM og også med Enova, som vitner om god miljøkompetanse. Det er noe vi er veldig opptatt av, sier Syltern. Også prosjekteringsleder Bente Rødahl for Veidekke trekker frem Norconsults energi- og miljørådgiving som sentralt i oppnåelsen av BREEAM Outstanding-sertifiseringen

• Veggkledninger - M1, EC 1 eller SINTEF Teknisk godkjenning, BREEAM-NOR HEA 02 Egendeklarasjon signert av juridisk ansvarlig hos produsent. coBuilder har i samarbeid med Skanska Norge AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Norge AS og AS Backe utarbeidet maler for erklæring av samsvar med BREEAM-NOR 2016 krav Norwegian Green Building Council (NGBC) og SINTEF har signert en samarbeidsavtale om sertifisering av bygg i henhold til BREEAM-NOR. Målet med avtalen er at BREEAM-NOR skal bli et allment brukt klassifiseringsverktøy i hele Norge, støttet av den markedskraften som NGBC representerer og den akkreditering SINTEF har for sertifisering

BREEAM blir mer og mer valgt som miljøklassifiseringssystem for alle typer bygg. Vi anbefaler medlemsbedriftene våre å sette seg inn i hva BREEAM er FØR de skal prise jobber der byggherre ønsker BREEAM-sertifisering. Rørentreprenørene Norge tilbyr kurs som gir rørleggerbedriftene kompetanse om hva BREEAM er og hva de må hensynta når de både priser og bygger BREEAM-bygg BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. Bygg- og eiendomssektoren er i gang med det grønne skiftet,. dc.contributor.author: Lillegraven, Ingrid Nesbakken: nb_NO: dc.contributor.author: Løvik, Ida Edrikke Orseth: nb_NO: dc.date.accessioned: 2014-12-19T11:27:12 Hittil høyeste score i Norge Entra har mål om å sertifisere 4-5 bygg årlig etter BREEAM In-Use, et sertifiseringssystem for bærekraft i eksisterende bygg Peri Norge AS PERI Norge AS ble startet i 1993 og er i dag Norges ledende leverandør av forskalingssystemer, både på salg og utleie. Det er 100 medarbeidere totalt, og hovedkontoret ligger i Drammen

Breeam Nord-norge Nordland - vannteknikk, anlegg, rådgivere, landskapsarkitekt, klimaregnskap, byplanlegging, analyse, arkitektur, landskapsarkitektur. Daglig leder BREEAM Norge, Kjersti Folvik, forteller at de norske BREEAM-kravene skal revideres i tiden som kommer, og oppfordrer bransjen til å engasjere seg dersom de har gode innspill. - Kravene i BREEAM er primært funksjonskrav. Om noen kan dokumentere at de har en like god eller bedre løsning, kan de søke om å få bruke den, sier hun Fall har hatt dialog om dette med Grønn Byggallianse, som har ansvaret for BREEAM i Norge. - BREEAM synliggjør at det grønne er viktig, og at det grønne bidrar til kvalitet, sier hun. - Men noen ganger kan et krav virke mot sin hensikt hvis man ikke har tenkt igjennom begrunnelsen for å stille akkurat dette kravet I tillegg til en koordinatorrolle er BREEAM-AP en faglig ressurs for de øvrige involverte i prosjektet slik at dokumentasjonen som utarbeides tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR. Erichsen og Horgen har sertifisert 10 % av BREEAM NOR-byggene i Norge og har en etablert fagmiljø innenfor BREEAM Det finnes ingen egen norsk versjon av BREEAM Communities, men NGBC har utviklet veiledere og kursopplegg som legger til rette for at den internasjonale versjonen av systemet også kan benyttes i Norge. Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøklassifiseringssystem for bærekraftige bygg

BREEAM-sertifiseringen til Norge - ByggFakt

BREEAM Communities Norge og det norske plansystemet. Hvordan få vite mer? NGBC svarer på spørsmål og kan være med i innledende vurderinger av om BREEAM Communities er egnet eller ikke. BREEAM Communities Assessorer kan også være med i vurderinger om prosjektets egnethet, og er viktige dersom ma Som tilsluttet bedrift i EPD-Norge er det å anse som et samtykke og aksept på de retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder. Ved merking på produkt og emballasje benyttes EPD-merket sammen med EPD nummer og henvisning til www.epd-norge.no for mer informasjon

NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL - Grønn byggallians

I Skanska Norge jobber noen av Norges fremste eksperter innen utviklingen av bærekraftige og grønne løsninger. I løpet av flere år har vi nå opparbeidet en høy kompetanse gjennom å ha utviklet og bygget noen av landets grønneste næringsbygg, blant annet gjennom Powerhousesamarbeidet. Skanska er ledende på BREEAM-sertifiserte næringsbygg og har per i dag bygget en tredjedel av de. Grønn Byggallianse tok i 2019 sertifiseringsaktiviteten hjem til Norge. Schweigaardsgate 33 er første bygg som har fått sertifikatet fra Norge. Med BREEAM-NOR som verktøy har Bane NOR Eiendom. Bruken av BREEAM Communities i Norge har vært forsøkt brukt i flere år, men foreløpig uten videre utbredelse. Sammen med Hilde Herrebrøden, arkitekt ved Team Plan, jobber hun i disse dager på oppdrag for Eidos Eiendomsutvikling med Fjordbyen Lier Drammen, et prosjekt med store miljøambisjoner både transportløsninger, tekniske infrastruktur, biologisk mangfold og sosial bærekraft E-post: iguzzini.norge@iguzzini.no. Adresse: Brynsveien 5, N-0667 Oslo LYS nummer 4/2014 er her! Les mer. ledige stillinger. KAM/Lysdesigner Retail Belysning. ITAB Prolight tilbyr profesjonelle belysningssystemer til detaljhandelen i Europa 150 sertifikater i Norge. Systemet utvides også med en egen manual for bygg for boligformål, som omsorgsboliger, hotell, herberger og studentboliger. BIU er siden oppstarten i 2009 tatt i bruk på tusenvis av eiendommer i over 30 land. Ifølge BRE (som eier BREEAM-metodikken) er det i Norge utstedt over 150 BIU-sertifikater

Som eksempel, Norge har god tilgang på drikkevann av høy kvalitet, opp mot BREEAM var det nødvendig med en tilpasning slik at dette ikke vekter så mye for det norske sertifiseringssystemet. Det er flere norske systemer som er tatt inn i BREEAM-NOR, slik som passivhusstandardene, svanemerket , energimerkeordningen osv, som blir Norges svar på BREEAM International BREEAM-NOR. Miljømerking av bygninger er en frivillig ordning, og i Norge benyttes BREEAM-NOR sine kriterier. Tevas er medlem i Norwegian Green Building Council som er eieren av BREEAM-NOR BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsktilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljøområdet

BREEAM: the world's leading sustainability assessment

BREEAM-NOR, verktøyet for å bygge og dokumentere god kvalitet med vekt på bærekraft, har fått godt fotfeste i Norge. Ny og oppdatert versjon av verktøyet skal være ferdig november 2021. Bygg- og eiendomssektoren er invitert til å medvirke tett i utviklingen og det har de gjort Norges første BREEAM bolig. 08. nov. 2018. Hollenderkvartalet i Oslo er Norges aller første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. Miljø- og klimavennlig arkitektur var på det tidspunktet i liten grad blitt utprøvd på kommersiell boligbygging i Norge så referansegrunnlaget var lite BREEAM NOR er per dags dato Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Scanox tok dette tidlig på alvor, og alle produktene i TreStjerner-serien er derfor emisjonstestet etter BREEAM NOR-standard (3 døgn) Vi kan være behjelpelige med å skaffe nødvendig dokumentasjon i forbindelse med et prosjekt der våre produkter blir benyttet

BREEAM og miljøsertifisering av bygg WSP Norge

BREEAM NOR. BREEAM NOR har blitt standarden for sertifisering av bygg i Norge. Det er Grønn Byggallianse som drifter den britiske metoden og som også reviderer og sertifiserer byggene. Metoden oppdateres med jevne mellomrom og for tiden er den siste oppdateringen fra 2016 BREEAM-Nor har et obligatorisk energikrav kun for de to høyeste nivåene: Excellent og Outstanding. For BREEAM-NOR avhenger energieffektivitet av om dette er et fokusområde i prosjektet. Svanemerket og TEK fokuserer på netto energibehov, mens BREEAM-NOR tar utgangspunkt i levert energi, der også energikilde blir en del av vurderingen BREEAM-sertifisering bidrar til at dette blir en naturlig del av det operative prosjektarbeidet. BREEAM- sertifisering er et verktøy for miljøriktig og bærekraftig tenkning i alle faser i prosjektet. Lilleakerveien 8 0283 Oslo Norge. Prosjekter Tjenester Om Advansia Aktuelt BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon, SINTEF Certification, 10 februar 2016 Kjersti Folvik, Norwegian Green Building Council. UK Spain BREEAM-NOR prosjekter Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo. Energ

Horten Vgs, plusshus og BREEAM-NOR Outstanding

BREEAM-NOR 2012 EGENDEKLARASJONER. Det er Stiftelsen Miljømerking i Norge som forvalter merkeordningene Svanen og Blomsten. Svanemerket sikrer at miljøhensyn er tatt i hele livsløpet til produktene, og sertifiseringen garanterer en uavhengig kontroll slik at innkjøpere kan stole på denne informasjonen BREEAM er et eksempel på et effektivt virkemiddel som fremmer innovasjonen byggenæringen selv etterspør, mener Aspla » prestasjon av Powerhouse Kjørbo. Plusshuset Powerhouse Kjørbo, det første ferdigstilte rehabiliterte kontorbygget i Norge, er tildelt BREEAM-NOR «Outs... Prosjekt Tromsøbadet

Ny daglig leder for NRC Norge. Arild Moe starter som daglig leder for NRC Norge den 9. november i år. Han har over 30 års erfaring fra entreprenørvirksomhet og har de siste 11 årene vært en del av konsernledelsen i AF Gruppen med ansvar for anleggsvirksomheten BREEAM-sertifisering er ennå nytt i Norge, og prosjektgruppa og NIRAS sin revisor var enig om at her lærer vi alle! Løsningen. Bygget er nå i ferd med å ta form, med gode løsninger både på materialvalg og energi. Læringsprosessen for revisor og BREEAM-personell i prosjektgruppa kommer til å fortsette ennå en stund BREEAM Outstanding - Målet er å sertifisere lageret etter den internasjonale miljøsertifiseringsstandarden BREEAM NOR Outstanding, - På alle lagertak hos ASKO i Norge er det montert 90 000 solcellepaneler og i Sande skal det monteres 15 000 paneler BREEAM-NOR Excellent-kontorbygg er villig til å betale en høyere leiekostnad for å leie BREEAM-NOR Excellent-areal, sammenlignet med et areal uten BREEAM-NOR-sertifisering. Da det foreløpig kun er to bygg i Norge med sertifiseringen BREEAM-NOR Outstanding, var bygg med BREEAM-NOR Excellent-sertifisering mer tilgjengelig BREEAM is the clear market leader with its dynamic real time scoring platform, continuous tracking of improved performance at the asset level and across the portfolio. BREEAM In-Use methodology proved without a doubt the right tool for Macerich to embed as they expand their corporate program. John Seaton, Director, RealFoundation

Hva er BREEAM og skal du satse på dette? - Mataki Norge

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg, skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding. Bygg- og eiendomssektoren er i gang med det grønne skiftet, godt hjulpet av BREEAM-NOR-manualen som et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft Det er tatt en beslutning om at BREEAM skal implementeres i Norge, og det er derfor behov for at verktøyet blir tilpasset norske forhold. Denne rapporten forsøker å svare på hvor godt terskelkrav og oppbygging av BREEAM samsvarer med forholdene i Norge Leman er leietaker i lager- og logistikkbygget i Bulk Flexipark Vestby, som mottok miljøsertifiseringen. Dette er første gang i Norge at et industribygg har oppnådd BREEAM-NOR «Very Good». - Det er med stor glede og stolthet at vi nå med denne sertifiseringen har fått en bekreftelse på at vi jobber i riktig retning, sier Bang BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheids keurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.Een hoge BREEAM-score is van invloed op zowel de waarde, als op het groene imago van het gebouw en zou bovendien van invloed zijn op een gezondere en productievere werk- en leefomgeving Rådgiver BREEAM-NOR. Rådgiver BREEAM-NOR er en nøkkelrolle i Grønn Byggallianse! Vi snakker med beslutningstakere og de som faktisk kan endre forskrifter og standarder i Norge. Vi påvirker rammebetingelser gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid

BREEAM-NOR er byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon og den eneste metoden i Norge for sertifisering av bærekraftige bygg. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg Finansparken er det nye hovedkontoret til SpareBank 1 SR-Bank. Med et totalareal på 22.600 kvm blir dette Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner BREEAM-NOR med BREEAM In-Use. Prosjektet har høy miljøprofil og nybygget er sertifisert til karakteren Very good etter BREEAM-NOR, og senteres skal driftes etter BREEAM-NOR In-Use. Nøkkeldata: 4 500 m 2 tilbygg over 2 plan bygget inntil eksisterende kjøpesenter. 2 200 m 2 nytt innebygget varemottak i plan u BREEAM-NOR 2016 er harmonisert mot det internasjonale BREEAM-systemet, samtidig som erfaringene med den første norske versjonen er forsøkt implementert så langt det har latt seg gjøre. Manualen er restrukturert og justert for å gjøre innholdet mer relevant og praktisk, og den er utformet med en tydelig tilknytning til Bygg 21s stegnorm for byggeprosessen Baksalen skole, BREEAM-NOR. Skole. Nord-Norge. April 2016-august 2017. Diagonale A9, Bjørvika - BREEAM-NOR. Kontor og forretningsbygg / Bolig. Østlandet. November 2015 - Sommer 2018. Kilden - nybygg. Kjøpesenter. Vestlandet. Juni 2014 - november 2015. Ullerntunet bo- og behandlingssenter

Sedum og grønne løsninger - Sedumtak fra Blomstertak ASTester BREEAM-NOR for bolig

BREEAM NOR-nivå «Excellent» til plusshus med fasadeplater fra Steni. Da Link Arkitektur fikk i oppgave å designe en plusshusbarnehage for Omsorgsbygg på Årvoll i Oslo, var BREEAM-NOR sertifikat på nivået «Very Good» et minimumskrav. Med innovative løsninger og fasadeplater fra Steni ble resultatet «Excellent» BREEAM i Norge: Vurdering av BREEAM-NOR i praksis. dc.contributor.advisor: Bohne, Rolf Andr. EPD - Breeam: Miljødeklarerte Multiblokkprodukt. Multiblokk 12, 15 og 19 er miljødeklarert i henhold til standarden hos EPD Norge BREEAM Norge : et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier . By Ingrid Nesbakken Lillegraven and Ida Edrikke Orseth Løvik. Abstract. BREEAM er et britisk miljøklassifiseringsverktøy som brukes for å vurdere en bygnings bærekraftighet Rumours er det 11. studioalbumet til det britisk-amerikanske rockebandet Fleetwood Mac.Store delar av albumet vart spelt inn i California i 1976, og det vart produsert av bandet i lag med Ken Caillat og Richard Dashut. Rumours kom ut 4. februar 1977 på Warner Bros. Records. Plata nådde toppen av både Billboard-lista i USA og UK Album Chart i Storbritannia BREEAM-NOR er Norges viktigste metode for miljøsertifisering av bærekraftige bygg. Ved bruk av produkter som oppfyller materialkravene i BREEAM-NOR kan et bygg bli sertifiserest iht. kriteriene som er utviklet av Norwegian Green Building Counsil (NGBC). Fordeler ved å bygge et miljøsertifisert bygg er bl.a. at bygget får økt levetid, bygget får høyere verdi, det er reduserte.

 • Fixie rennrad.
 • Adieu song.
 • Zeitung austragen dortmund ab 13.
 • Spirituele betekenis tijger.
 • Hvor mange muligheter på kodelås.
 • Guppy.
 • New in assassin's creed origins.
 • Immobilien saarbrücken malstatt.
 • App kosten berekenen.
 • Byggesett radiostyrt bil.
 • Perler hama.
 • Venteliste bolig.
 • Selskapslokaler kristiansand.
 • Ferienwohnung benno 2 norderney.
 • T rex ausmalbilder zum ausdrucken.
 • Aptere kryssord.
 • Peanøttsmør frosting.
 • Humid subtropical climate countries.
 • Hva er en obelisk.
 • Besøkshjem lønn.
 • Namaste strikkeveske.
 • Ramberg gjestegård as.
 • Vfb stuttgart kader 2014.
 • Føling om natten.
 • Nord irland hovedstad.
 • Kreis warendorf führerscheinstelle.
 • Hvor lenge kan jeg oppholde meg i spania.
 • Klegg på svensk.
 • Falkensteiner zadar camping.
 • Vlog kamera elkjøp.
 • Byggemåter kryssord.
 • Løshår pannelugg.
 • Bløff kryssord.
 • Su 36.
 • Trygve hoff barn.
 • Normativ beslutningsteori.
 • Heraklion ferie.
 • Nedtelling nyttår.
 • Vitser om promp.
 • Unfall schwerin aktuell.
 • Psykisk helse eldre.